10 proroctví, o kterých jste možná nevěděli – 3

Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vás, jak doufáme, nikdy neslyšela.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

MACIBULUS 100 kapslí

nakopne hormony

349 Kč

GOTU KOLA 100 kapslí

sladí hemisféry

449 Kč

CORDYCEPS FORTE

regenerace těla

799 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Proroctví Roberta Nixona

Robert Nixon byl mladík pracující v 15. století u pluhu v Cheshire v Anglii. Vzhledem k tomu, že mluvil zřídka, a když už, tak nesrozumitelně blábolil, mysleli si o něm lidé, že je duševně zaostalý. I přesto přišel s řadou překvapivých (a podle všeho přesných) předpovědí budoucnosti. Zde je pár z nich:

„Unavený orel odejde na odpočinek na ostrov ve slunci, kde listí a byliny rostou čerstvé a zelené. Tam se setká s paní půvabnou.“ – toto je považováno za proroctví o Napoleonovi, který byl poslán na Svatou Helenu v roce 1815 – ostrov s velkým množstvím vzácných rostlin pojmenovaný po Heleně Trojské neboli „paní půvabné“.

Další podivné proroctví se považuje za předpověď celosvětového rozmachu cigaret: „Každý bude mít v ústech komíny.“

Kromě výše zmíněných se má za to, že Nixon předpověděl cesty na Měsíc, cestování raketami, obytné vozy, přístroje pro záznam zvuku a žárovky. Když byl předvolán k Richardovi III. odmítl pronášet další proroctví, s výjimkou toho, že zemře hlady. Král nařídil, aby byl držen v kuchyni, kde ho kuchař (nevědomky) zamkl do skříně, kde skutečně zemřel hladem.

Proroctví o papežích

Proroctví o papežích je připisováno svatému Malachiášovi. Jde o seznam 112 krátkých vět v latině, které popisují každého katolického papeže (a několik antipapežů) počínaje papežem Celestýnem II. (zvoleným v roce 1143) a konče papežem popisovaným v proroctví jako „Petr Říman“, jehož pontifikát skončí zničením Říma. Nejzajímavější na tomto proroctví je, že předchozí papež Benedikt XVI. (v seznamu uveden jako „Sláva olivy“ – Benedikt je zakladatelem benediktinských mnichů, jejichž symbolem je olivová větev) je posledním papežem před Petrem Římanem. V souladu s ostatními aspekty katolické eschatologie (nauka o posledních věcech), která obecně popisuje velké odpadlictví od církve před druhým příchodem Krista, se mnoho katolíků domnívá, že se nyní nacházíme na konci časů a že příští papež bude poslední před konečným zúčtováním. Zde je text proroctví týkající se posledního papeže:

V poslední persekuci svaté římskokatolické církve usedne Petr Říman, který bude pást své ovečky v mnohých utrpeních; a když budou tyto věci dokonány, město sedmi kopců [Řím] bude zničeno a strašlivý soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

Celý seznam si můžete přečíst zde.

Proroctví o bílém koni

Mormonští čtenáři jsou nejspíše obeznámeni s tímto proroctvím, ale většina z nás ne. Proroctví o bílém koni údajně pronesl v roce 1843 Joseph Smith (zakladatel mormonské církve). Podle tohoto proroctví „Mormoni půjdou do Skalnatých hor a (…) budou velkým a mocným národem“, ve figurativním ztotožnění s bílým koněm popsaným v apokalypse svatého Jana. Proroctví dále předpovídá, že ústava Spojených státu amerických bude jednoho dne „viset jako nit“ a bude zachráněna „snahami bílého koně“. „Dojde k hrozné revoluci na území Ameriky, jakou nikdo nikdy předtím neviděl a zem bude ponechána bez vlády a veškeré druhy špatností budou nezkrotně v zemi praktikovány. Otec se postaví proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce. Dojde k nejhrůznějším scénám krveprolití, vražd a znásilnění, které bylo kdy možné spatřit nebo si představit.“ Smith věřil, že americká ústava byla sepsána po inspiraci Bohem a že Mormonská víra ji – a Ameriku – v těchto dobách zachrání.

Proroctví svatého Nila

Svatý Nilus žijící v 5. století byl asketický mnich a učedník svatého Jana Zlatoústého (učitel církve). Jeho proroctví se týká 20. století a je ve své předvídavosti zarážející. Zde je několik velmi vhodných úseků jeho proroctví (celé si můžete přečíst zde) – poslední část je zvláště zajímavá:

Po roce 1900 k polovině 20. století budou lidé této doby k nepoznání. Jakmile nastane čas pro příchod Antikrista, mysl lidí se zatemní tělesnými vášněmi a potupa a bezpráví bude sílit. Pak se svět změní k nepoznání. (…) Vzhled lidí se změní a bude nemožné rozeznat muže od ženy, kvůli jejich nestoudnosti v oblékání a účesech. (…) V této době dojde ke změnám morálky a křesťanských a církevních tradic. Lidé zanechají skromnosti a zavládne hýření. Lež a chamtivost dosáhne obrovských proporcí a běda těm, kdo budou hromadit bohatství. Chtíč, cizoložství, homosexualita, tajné činy a vraždy budou vládnout společnosti. (…) V té době budou lidé také létat vzduchem jako ptáci a potápět se na dno moře jako ryby. A jakmile toho všeho dosáhnou, budou tito nešťastní lidé trávit své životy v pohodlí, aniž by tušili, ubohé duše, že jde o podvod Antikrista.

zdrojový článek: www.listverse.com

překlad: Siw

REKLAMA

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

239 Kč

CORDYCEPS BIO 100 g

silné tělo

399 Kč

ANGIOSMIN H 60 tablet

zdravé srdce

349 Kč

KŘEMELINA 100 tob.

posílí kosti, kůži, nehty

349 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*