10 proroctví, o kterých jste možná nevěděli – 3

Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vás, jak doufáme, nikdy neslyšela.

REKLAMA

QUINOA 1 kg

doplní bílkoviny

189 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

MACA černá BIO 100 g

posílí paměť

219 Kč

SPIRULINA tbl.

detoxikace těla

219 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Proroctví Roberta Nixona

Robert Nixon byl mladík pracující v 15. století u pluhu v Cheshire v Anglii. Vzhledem k tomu, že mluvil zřídka, a když už, tak nesrozumitelně blábolil, mysleli si o něm lidé, že je duševně zaostalý. I přesto přišel s řadou překvapivých (a podle všeho přesných) předpovědí budoucnosti. Zde je pár z nich:

„Unavený orel odejde na odpočinek na ostrov ve slunci, kde listí a byliny rostou čerstvé a zelené. Tam se setká s paní půvabnou.“ – toto je považováno za proroctví o Napoleonovi, který byl poslán na Svatou Helenu v roce 1815 – ostrov s velkým množstvím vzácných rostlin pojmenovaný po Heleně Trojské neboli „paní půvabné“.

Další podivné proroctví se považuje za předpověď celosvětového rozmachu cigaret: „Každý bude mít v ústech komíny.“

Kromě výše zmíněných se má za to, že Nixon předpověděl cesty na Měsíc, cestování raketami, obytné vozy, přístroje pro záznam zvuku a žárovky. Když byl předvolán k Richardovi III. odmítl pronášet další proroctví, s výjimkou toho, že zemře hlady. Král nařídil, aby byl držen v kuchyni, kde ho kuchař (nevědomky) zamkl do skříně, kde skutečně zemřel hladem.

Proroctví o papežích

Proroctví o papežích je připisováno svatému Malachiášovi. Jde o seznam 112 krátkých vět v latině, které popisují každého katolického papeže (a několik antipapežů) počínaje papežem Celestýnem II. (zvoleným v roce 1143) a konče papežem popisovaným v proroctví jako „Petr Říman“, jehož pontifikát skončí zničením Říma. Nejzajímavější na tomto proroctví je, že předchozí papež Benedikt XVI. (v seznamu uveden jako „Sláva olivy“ – Benedikt je zakladatelem benediktinských mnichů, jejichž symbolem je olivová větev) je posledním papežem před Petrem Římanem. V souladu s ostatními aspekty katolické eschatologie (nauka o posledních věcech), která obecně popisuje velké odpadlictví od církve před druhým příchodem Krista, se mnoho katolíků domnívá, že se nyní nacházíme na konci časů a že příští papež bude poslední před konečným zúčtováním. Zde je text proroctví týkající se posledního papeže:

V poslední persekuci svaté římskokatolické církve usedne Petr Říman, který bude pást své ovečky v mnohých utrpeních; a když budou tyto věci dokonány, město sedmi kopců [Řím] bude zničeno a strašlivý soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

Celý seznam si můžete přečíst zde.

Proroctví o bílém koni

Mormonští čtenáři jsou nejspíše obeznámeni s tímto proroctvím, ale většina z nás ne. Proroctví o bílém koni údajně pronesl v roce 1843 Joseph Smith (zakladatel mormonské církve). Podle tohoto proroctví „Mormoni půjdou do Skalnatých hor a (…) budou velkým a mocným národem“, ve figurativním ztotožnění s bílým koněm popsaným v apokalypse svatého Jana. Proroctví dále předpovídá, že ústava Spojených státu amerických bude jednoho dne „viset jako nit“ a bude zachráněna „snahami bílého koně“. „Dojde k hrozné revoluci na území Ameriky, jakou nikdo nikdy předtím neviděl a zem bude ponechána bez vlády a veškeré druhy špatností budou nezkrotně v zemi praktikovány. Otec se postaví proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce. Dojde k nejhrůznějším scénám krveprolití, vražd a znásilnění, které bylo kdy možné spatřit nebo si představit.“ Smith věřil, že americká ústava byla sepsána po inspiraci Bohem a že Mormonská víra ji – a Ameriku – v těchto dobách zachrání.

Proroctví svatého Nila

Svatý Nilus žijící v 5. století byl asketický mnich a učedník svatého Jana Zlatoústého (učitel církve). Jeho proroctví se týká 20. století a je ve své předvídavosti zarážející. Zde je několik velmi vhodných úseků jeho proroctví (celé si můžete přečíst zde) – poslední část je zvláště zajímavá:

Po roce 1900 k polovině 20. století budou lidé této doby k nepoznání. Jakmile nastane čas pro příchod Antikrista, mysl lidí se zatemní tělesnými vášněmi a potupa a bezpráví bude sílit. Pak se svět změní k nepoznání. (…) Vzhled lidí se změní a bude nemožné rozeznat muže od ženy, kvůli jejich nestoudnosti v oblékání a účesech. (…) V této době dojde ke změnám morálky a křesťanských a církevních tradic. Lidé zanechají skromnosti a zavládne hýření. Lež a chamtivost dosáhne obrovských proporcí a běda těm, kdo budou hromadit bohatství. Chtíč, cizoložství, homosexualita, tajné činy a vraždy budou vládnout společnosti. (…) V té době budou lidé také létat vzduchem jako ptáci a potápět se na dno moře jako ryby. A jakmile toho všeho dosáhnou, budou tito nešťastní lidé trávit své životy v pohodlí, aniž by tušili, ubohé duše, že jde o podvod Antikrista.

zdrojový článek: www.listverse.com

překlad: Siw

REKLAMA

OSTROPESTŘCOVÝ OLEJ

pomůže játrům

269 Kč

KRATOM 50 g

deprese ustupuje

599 Kč

REISHI BIO 100 g

posiluje játra

369 Kč

QUINOA 1 kg

doplní bílkoviny

189 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*