Energetičtí upíři: lísavý, manipulátor a provokatér

My všichni sice plujeme v oceánu energie, jenže získat tuto energii není tak snadné, protože se vůči člověku rozprostírá zcela lhostejně. Jestliže ji tedy někdo chce vědomě vytěžit, musí záměrně rozšiřovat své energetické kanály a vědomě do nich tento proud vpustit. Dejme tomu, že vodu pijete naprosto vědomě a záměrně, jenže energii do sebe s tak zřejmým pocitem vpustit nedokážete. Lidé mají v zásadě možnost záměrně se od vesmíru nabíjet, ovšem tato schopnost je teprve v počátečním stadiu.

REKLAMA

GOTU KOLA 10:1 20g

zpomalí stárnutí

199 Kč

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

MACA 100 tob.

vyladí hormony

429 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Mnohem snazší je získat energii cizí, již ovládnutou, čehož využívají takzvaní energetičtí upíři. Taková energie se jednoduše osvojuje proto, že má určitou frekvenci, a aby ji bylo možné získat, stačí konkrétní osobě, jestliže se na danou frekvenci naladí. Obdobným způsobem loví oscilační obvod radiopřijímače rádiové vlny, ovšem opět nikoli všechny, nýbrž pouze ty, na něž je naladěn. Upíři se živí již osvojenou cizí energií a za tímto účelem se nalaďují na frekvenci jejího vyzařování.

1. typ – lísavý upír

Upír se nalaďuje na frekvenci své oběti na podvědomé úrovni, což se navenek může projevovat různě. Lísavě se přibližuje s nějakým nevýznamným přáním, neodbytně hledí do očí, snaží se vás dotknout, chytit vás za ruku, obtěžuje rozhovory, umí se přizpůsobit charakteru i temperamentu, obecně řečeno, se vkrádá do duše a snaží se nahmátnout vějíř aktuální oběti. Jedná se o typ lísavého upíra, který bývá zpravidla dobrým psychologem, je sdílný, nikoli však okouzlující, nýbrž vazce vtíravý, a to je vbrzku znát. Je pravda, že své vtíravosti si je vědom a velmi usiluje o to, aby se – je-li to možné – neprozradil.

2. typ – manipulátor

Druhý typ upírů zaujímá postoj manipulátorů, kteří jak známo využívají pocitu viny jiného člověka. Podvědomě vyhledávají lidi, již se potenciálně nacházejí v rozpoložení, kdy by se mohli poddat cizímu soudu či by mohli ve své těžké situaci požádat o radu. Stejně tak osoba s nejnepatrnějším komplexem viny podvědomě vyhledává někoho, kdo by ji odsoudil a také jí prominul. Ti, kdo pochybují o svém přesvědčení a podvolují se cizímu soudu, také potřebují podporu a radu. Tak upír i dárce nacházejí jeden druhého a každý z nich získává to, co je mu zapotřebí. Manipulátor se na frekvenci své oběti naláduje velmi snadno, poněvadž i zde je postup prostý: pouze je třeba letmo nadhodit problém, jenž zacíleného člověka natolik znepokojí, že se ihned odhaluje a vynakládá svou energii.

harmonizace728x90 - Energetičtí upíři: lísavý, manipulátor a provokatér

3. typ – provokatér

Třetí typ upíra je nejdrsnější a nejagresivnější – jde o provokatéra. Ten, aniž by se příliš rozmýšlel, ihned přechází do čelního útoku a snaží se o to, aby svou oběť vyvedl z rovnováhy. Již moc dobře víte, jak provokatéři jednají a že využívají veškeré dostupné prostředky, počínaje nenápadnými posměšky a konče tvrdým nátlakem. Nejdůležitější pro ně je, aby dárce ztratil nervy, a vůbec není důležité, jaká bude reakce dotyčného – odvetná hrubost, rozčilení, rozhořčení, strach, nepříjemné pocity, poněvadž vhod přichází vše.

Základem je vzít si energii bez ohledu na cokoliv

Energetickým upírem se člověk stává nevědomky a stejně tak mimoděk usiluje o to, aby využil cizí energii. Během života dokáže podchytit situace, v nichž se mu dostává uspokojení a přílivu sil, načež se nabyté zkušenosti nevědomě snaží zopakovat. Dárce upíra se po „seanci“ cítí jako ochrnutý. Pokud tedy po setkání s nějakým člověkem cítíte skleslost či pesimizmus, duševní vyplenění, slabost či se chvějete, znamená to, že vás dotyčný zneužil.

Lví podíl volné energie však lidem kradou kyvadla. Již víte, že ji získávají prostřednictvím kanálu důležitosti. Na rozdíl od upíra, který jedná po krátkou dobu, může kyvadlo sát energii bez přestání, dokud člověk vysílá vyzařování na jeho frekvenci. Síla tohoto vyzařování odpovídá přisuzované důležitosti.

Jestliže vás něco obtěžuje a rozčiluje, vaše energetika je oslabena. Intuitivně to vycítí nejen lidé ve vašem okolí, ale i zvířata, a vyvodí si z toho, že vaše uvědomění a přesvědčení ukázaly svoji slabou stránku. A tak jste to právě vy, koho si na ulici může ze všech procházejících lidí vybrat a napadnout pes. Může se  k vám nachomýtnout cikánka a mámit z vás peníze. Energetický upír od vás může získat slušnou dávku energie. Snadno můžete být vehnáni do problematické situace.

Potenciálního energetického upíra ovšem nemusíte vidět v každém člověku. Pokud se kvůli tomu namáháte, již tím odhalujete přístup ke svému biopoli. Abyste se před nežádoucími vlivy ochránili, musíte zcela nutně zpevňovat svou energetickou schránku, sledovat hladinu důležitosti a rozvíjet své uvědomění.

Uvědomění vám umožňuje v potřebný okamžik si všimnout, že se vás někdo snaží zatáhnout do hry nebo do pasti. Nízká hladina důležitosti ztíží naladění na vaši frekvenci. Především je však potřeba obrátit pozornost na příznaky byť i nepatrného pocitu viny. Jestliže jsem prázdný, není mě za co zachytit. Manipulátor se o vás jednou či dvakrát neúspěšně pokusí a poté vás nechá na pokoji. Pevná energetická schránka vám bude sloužit jako spolehlivá ochrana před invazí.

z knihy Ovlivňování reality III: Vpřed do minulosti od Vadima Zelanda

REKLAMA

KOTVIČNÍK 50% 20g

vyladí hormony

199 Kč

MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

369 Kč

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*