Citové strádání v dětství vede ke vzhlížení k vůdcům

Nový výzkum spojil citové strádání v dětství a autoritářství. Lidé, kteří v dětství zakusili strádání, mají podle studie uveřejněné v časopise Evolution and Human Behavior mnohem větší sklony upřednostňovat autoritářské vůdce v dospělosti.

eshop energie života nabízí


GARCINIA 100 g

sníží hmotnost

149 Kč

ENERGIZÁTOR 30 ml

probudí vyšší energii

2391 Kč

ERYTHRITOL 1000 g

nahradí bílý cukr

249 Kč

KAVA KAVA 70%

navodí hluboký klid

349 Kč


Citové strádání v dětství vede k slepému vzhlížení k vůdcům.
Citové strádání v dětství vede k slepému vzhlížení k vůdcům.
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

„Vzhledem k celosvětovému nárůstu populismu se studium psychologických východisek autoritářství zdá být obzvláště důležité při snaze porozumět a předvídat vývoj západních demokracií,“ říká autor studie Lou Safra, podle jehož závěru má na to citové strádání v dětství zásadní vliv.

„Výzkumy v evoluční biologii a evoluční psychologii, stejně jako teorie v politické psychologii, poukázaly na to, jak důležité jsou zážitky z dětství. Obzvláště pak citové strádání v dětství, při objasňování chování v dospělosti. V této studii jsme chtěli otestovat, zda tento ekologický náhled na lidské chování poskytne porozumění autoritářství.“

Výsledky jsou založeny na třech nezávislých studiích.

Výzkumníci nejdíve požádali 41 dětí, které vyrůstaly buď v sociálně slabé čtvrti v Rumunsku nebo v dělnické čtvrti, aby z fotografií vybraly tvář vůdce. Zjistili, že děti ze sociálně slabé čtvrti častěji vybíraly vůdce s dominantnějšími a méně důvěryhodnými rysy v obličeji.

Podobná studie 818 jednotlivců z Francie ve věku od 16 do 83 let shledala něco podobného. Ti, kteří zakusili ve větší míře citové strádání v dětství a nedostatek, si opět mnohem častěji vybírali vůdce s dominantnějšími a méně důvěryhodnými rysy v obličeji.

V poslední studii provedli výzkumníci analýzu údajů od 66 281 respondentů dotazníku European Value Survey. Výsledek tentýž – citové strádání v dětství a autoritářství spolu úzce souvisí. Evropané, kteří v dětství zakusili větší chudobu, měli častěji sklony k podpoře autoritářských hodnot.

Citové strádání v dětství vyrábí obdiv k diktátorům

Safra tak došel k závěru, že citové strádání v dětství a extrémní autoritářství v dospělosti jsou spojené nádoby.

„Toto spojení jsme prokázali u obou výslovných otázek. A sice souhlasím s větou „Myslím si, že mít silného vůdce, který se nemusí zdržovat parlamentem a volbami, je dobrá věc“). A pomocí experimentálního měření. Konkrétně v reprezentativním vzorku francouzské populace a reprezentativních vzorcích 46 evropských zemí založeného na prvních dojmech z fotografií tváří.“


31f1c71853d95f41ea683578da02c15c 0 - Citové strádání v dětství vede ke vzhlížení k vůdcům

SCHIZANDRA 100 g

posílí imunitu

249 Kč

512ef79eee07124bf780134dc0f2399d 0 - Citové strádání v dětství vede ke vzhlížení k vůdcům

SCHIZANDRA 100 cps

posílí imunitu

349 Kč

692d6448a6724dd52c2810e72b5d7733 0 - Citové strádání v dětství vede ke vzhlížení k vůdcům

ERYTHRITOL 150 g

nahradí bílý cukr

49 Kč

5f2188d25af3bccf4e7c875d73cb30e4 0 - Citové strádání v dětství vede ke vzhlížení k vůdcům

MACA prášek 500 g BIO

vyladí hormony

549 Kč


„Důležité je, že vazbu mezi strádáním v dětství a upřednostňováním dominantních a méně důvěryhodných vůdců jsme zaznamenali už u sedmiletých dětí,“ řekl Safra.

Tato studie – stejně jako jakýkoliv jiný výzkum – má však také svá omezení.

„Jejím hlavním omezením je její korelační povaha,“ vysvětlil Safra. „Ukazuje nám spojení, ale neukazuje příčinu. I kdybychom se pokusili omezit vliv všech možných proměnných, nemůžeme vyloučit, že za vazbu mezi dětskou chudobou a autoritářstvím bude nakonec zodpovědná proměnná mimo naše uvažování (například výchova rodičů).“

Věřím, že bychom ve snaze o pochopení politického chování měli i nadále brát v úvahu psychologická vysvětlení. Při zkoumání vlivu prostředí na politické chování může být obzvlášť užitečné osvojit si ekologický pohled na věc.

Autory studie „Childhood harsness predicts long-lasting leader preferences“ jsou Lou Safra, Yann Algan, Teodora Tecu, Julie Grèzes, Nicolas Baumard, a Coralie Chevallier. (zdroj: psypost.org)


QUINOA 500g

doplní bílkoviny

89 Kč

KŘEMELINA 150 g

posílí kosti, vlasy, kůži

149 Kč

JESENEC - CELASTRUS 50 g

zrychlí vaši mysl

149 Kč

KOTVIČNÍK plody 100 g

nakopne hormony

299 Kč


2 Comments

  1. Byl jsem týrané a šikanováné dítě v sociálně slabé rodině. Rodiče měli velmi nízké vzdělání. Nidy jsem nevzhlížel k autoritám. Nepodléhám demagogii. Přjímám autoritu a názora druhých, jen pokud se s nimi mohu stotožnit. Asi nejsem pro tuto studii ten správný vzorek. eM

    • Jsem na tom podobně-dětství.NEUZNÁVÁM AUTORITY,pouze lidi,kteří umí něco co já neumím!Takové si beru za příklad a jdu dopředu,lhaní poznám snad na každém,ctím upřímnost a divím se,že to tak nemají všichni.Asi.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*