Smrt mozku nastává až 10 minut po zástavě srdce.
Vědecké objevy