Podrážděná slinivka je často důsledkem konzumace nezdravých jídel a přílišného holdování alkoholu.
Zdraví a nemoci