Karpální tunel je bohužel běžná nemoc z povolání.
Zdraví a nemoci