Nejstarší sourozenec bývá nejchytřejší, potvrdili vědci.
Vědecké objevy