Monoatomické zlato a energie nulového bodu.
Energie života