Pyramida může soustřeďovat elektromagnetickou energii.
Vědecké objevy