Obézní lidé jsou skrytou obětí tabákového průmyslu.
Novinky