Rozpad atomu byl trilionkrát větší než je stáří vesmíru.
Vědecké objevy