Neustále posilujme sami sebe, jak jsme dobří.
Skryté moudrosti