Ibuprofen zakázat, naléhají lékaři z celého světa.
Novinky