Sdílení myšlenek prokázal vědecký experiment.
Vědecké objevy