Práh bolesti může zvyšovat konzumace kofeinu.
Vědecké objevy