Fourierova transformace vysvětluje podstatu Matrixu.
Vědecké objevy

Fourierova transformace vysvětluje podstatu Matrixu

Fourierova transformace se také využívá k oddělení signálu od šumu v datech shromážděných pro astronomii, medicínu, genetiku a chemii. Jedná se zároveň o nejdůležitější rovnici používanou při kompresi digitálních snímků a zvuku na webu. Proslulý […]