"První lidé" - Adam, Eva a Lilith, 2. část
Skryté moudrosti