Třetí oko - brána do jiných světů. foto: Pixabay
banner

Co byste měli určitě vědět o šišince mozkové

9. červenec 2016

Šišinka (epifýza) ve tvaru borové šišky se nachází téměř v samém středu mozku. Tento orgán, který obvykle během spánku vylučuje úžasný neurohormon melatonin, byl kdysi považován za pozůstatek z nižšího evolučního stavu.

Podle nedávné studie bychom ve skutečnosti mohli zvyšovat riziko vzniku chronické choroby, jako je rakovina, zbytečným vystavováním tohoto orgánu umělému světlu, prací na noční směně nebo ponocováním. Narušením chronobiologického spojení šišinky a melatoninu s 24hodinovou rotační periodou Země, známého jako cirkadiánní (biologický) rytmus, neotevíráme pravděpodobně dveře vnímání, ale nemocem a poruchám. Nedávno vydaná studie z Vanderbilt University objevila spojení mezí cirkadiánním narušením a srdečním onemocněním, cukrovkou a obezitou.

Nabouráváním toho, co „pinealofilové“ nazývají třetím okem naší mysli s neustále spuštěnou technokulturou vysílající globálně rychlostí světla, jsme možná znevýhodnili naši genetickou schopnost odrážet nejrůznější druhy složitých nočních můr. Není divu, že je šišinka základem popkultury pro fanoušky sci-fi, fantasy a hororu a rovněž velkým lákadlem pro mystiky a mentalisty. Zdá se, že její schopnost rozdělovat a spojovat naše světlé a temné životy roste s tím, jak ji bereme vážněji.

„Stále úplně nechápeme význam šišinky,“ řekl mi Jimo Borjigin, profesor fyziologie a neurologie na Michiganské univerzitě a průkopník v lékařské vizualizaci vylučování melatoninu ze šišinky. „V šišince se nachází velký počet molekul, z kterých lze mnoho najít pouze v noci, a nejsme si dost dobře jisti, jakou mají funkci. Jediná funkce, o které nepochybujeme, je syntéza a vylučování melatoninu v noci, což je proces řízený centrálními hodinami v suprachiasmatickém jádře a modulovaný světlem. Vše ostatní jsou spekulace.“

Rozlišit mezi vědou a spekulací o šišince nebylo jednoduché již dlouho předtím, než ji René Descartes, po dlouhém studování před skoro čtyřmi staletími, nazval „hlavním sídlem duše“ (I když „neexistuje důkaz, který by toto tvrzení podpořil,“ objasňuje Borjigin.) Zde je tedy užitečný přehled toho, co byste o šišince měli vědět.

Třetí oko a theosofie

Podle současných vědeckých poznatků se pravděpodobně šišinka ze začátku vyvíjela jako oko a přijímala signály ze světla a naších sítnic. Zda šlo o naše jediné oko, které se scvrklo a ustoupilo do mozku, poté co jeho úkol vnímání převzaly naše dvě nové oči, nebo zda šlo o třetí oko s duchovním a fyzickým spojením s předchozími duchovními a evolučními stavy, nebo obojí, podněcuje vědecké debaty a spekulace po staletí.

Historie starodávných kultur jsou plné folklóru, ve kterém vystupují jak jednooké, tak tříoké bytosti s obrovskou mocí, od Šivy a Kyklopa až po milého chlapíka z klasické epizody seriálu The Twilight Zone, „Will the Real Martian Please Stand Up?“ a další. Spojitosti lze nalézt v hinduismu, v němž je sedmá primární čakra Sahasara zobrazena jako mnohovrstvý lotos, který má tvar borové šišky = šišinky a jejíž primární funkcí je vnímat univerzální jednotu, vědecky a duchovně řečeno. Theosofisté, kteří studují to, co vnímají jako skryté vědění od dob, kdy filozofickému a vědeckému bádání vévodili Řekové a Římané, nyní tvrdí, že šišinka je duchovní pohon naší evoluce do „bohů v zárodku, bytostí vědomí a hmoty“.

Tento popis se zdá být příhodný, vzhledem k astronomické moci, které jsme dosáhli během několika milionů let evoluce. Přestože se třetí oko Homo sapiens pravděpodobně v průběhu přeměnilo do šišinky, můžeme dnes stále nalézt zvířata s třetím okem, dnes nazývaným parietálním okem, schopným vnímat světelné popudy, jako je například ohrožená hatérie novozélandská. U některých fosilií starověkých tvorů byly v lebkách nalezeny podobné důlky, což dělá z naší šišinky kandidáta na bývalé třetí oko.

Co bylo kdysi ukryto, dnes vidíme ve vysokém rozlišení

Profesor Borjigin a jeho tým se usilovně snaží zjistit, jak šišinka a melatonin řídí naše životy.

„Centrální cirkadiánní hodiny řídí časování skoro všech stránek našeho života, včetně fyziologie a chování, a melatonin je nejlepším ukazatelem pro rozluštění stop cirkadiánního časování u lidí a zvířat,“ řekl mi. „V minulost bylo velmi složité zkoumat cirkadiánní vlastnosti melatoninu u zvířat kvůli technickým omezením. Má laboratoř vyvinula dlouhodobou pineální mikrodialýzu, která umožňuje automatickou, počítačem řízenou, vysoce rozlišitelnou analýzu vylučování melatoninu u hlodavců po dobu čtyř až deseti týdnů u stejného zvířete.“

Tyto vizualizace by nám mohly významně pomoci pochopit jak nabourat melatonin, který šišinka vylučuje, když spíme a který pomáhá mozku opravit a synchronizovat naše tělo se zemskou rotací. Melatonin je úžasná sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v rostlinách, zvířatech a mikrobech. Silný antioxidant, jehož seznam lékařského využití se rozrůstá každým rokem, jak se postupně dozvídáme více o jeho schopnosti pomáhat v boji proti poruchám imunity, chronickým nemocem a neurodegeneraci.

„Pineální mikrodialýza nám umožňuje podrobně monitorovat vylučování melatoninu za různých podmínek, jako je simulace pásmové nemoci, práce na směny, světelné znečištění, manipulace se stravou atd., abychom mohli definovat cirkadiánní odezvu na okolní prostředí,“ dodává. „Rovněž nám to umožňuje objevit zvířata s extrémními chronotypy, jako jsou ranní ptáčata nebo noční sovy, abychom pochopili jak jednotlivci s různými chronotypy odlišně reagují na cirkadiánní překážky. Jde o studie, které stále ještě probíhají, ale některé práce snad budou tento rok již publikovány.“

Umělé světlo = temná budoucnost

To co již bylo o melatoninu publikováno, je i tak velmi významné, zvláště pro ty, kteří hledají způsob, jak bojovat s rakovinou prsu a prostaty. Itai Kloog, výzkumník z Harvard University School of Public Health, a jeho tým publikovali v posledních několika letech řadu studií, které vysvětlují, jak naše „moderní urbanizované lokality, ve kterých spíme“ jsou obrovským rizikem vzniku rakoviny na hormonální bázi. „Vymazali jsme noční oblohu umělým světlem“, napsal Holly Hayworth v Earth Island Journal, když citoval Kloogův výzkum a poznamenal, že polovina tohoto světla je stejně jen plýtvání.

„Nade vši pochybnost jsme prokázali, že jde o rizikový faktor,“ řekl Kloog. „Na mnoha úrovních, mým týmem a mnoha dalšími, bylo dokázáno, že světlo v noci přispívá častějšímu vzniku a rozvoji hormonální rakoviny.“

Kloogův tým publikoval celkem pět studií, včetně analýzy na místní a globální úrovni a všechny nalezly pevné souvislosti mezi cirkadiánním a melatoninovým narušením a vyšším rizikem rakoviny. Analýzou archivu Obranného meteorologického satelitního programu NASA (o osvětlení Země světlem v noci) a údajů ze Světové zdravotnické organizace (WHO) zjistil Kloogův tým, že u žen, které byly častěji vystaveny světlu v noci, vzrostla míra výskytu rakoviny prsu.

Izraelská studie zjistila, že změna z minimálního vystavení na průměrné vystavení světlu v noci měla za následek o 36 procent vyšší běžnou míru výskytu rakoviny prsu a změna z průměrného vystavení na maximální znamenala nárůst o dalších 26 procent.“

Technikou kernel smoothing pro vytvoření map hustoty expozice světla a míry výskytu rakoviny, zjistil Kloogův tým, že jedna z jejich dalších studií, která se týkala více než 20 000 světelných zdrojů podle výšky a intenzity, prokázala jasnou spojitost. Pro jejich další dvě globální studie vyvinuli algoritmus pro přiřazení váženého průměru světelné expozice každému člověku v každém městě po celém světě (pomocí dat z WHO) a opět nalezli jasnou spojitost mezi rakovinou a světlem v noci.

„Při průměrném vystavení světlu na osobu, pokud bereme v potaz méně rozvinuté země, jako je Nepál, mluvíme o 0,02 nanowattech na centimetr čtvereční,“ vysvětluje Kloog. „Porovnejme to se Spojenými státy, kde je průměrná světelná expozice na osobu 57,5. Do doby přibližně před 120 lety byli lidé vystaveni v podstatě průměrně 12 hodinám slunečního světla a 12 hodinám tmy, v závislosti na ročním období a zeměpisné šířce samozřejmě. Ale od vynálezu žárovky jsme uměle prodloužili den. Chodíme spát pozdě v noci, máme rozsvíceno, zatímco spíme, spíme kratší dobu. Mnoho faktorů ovlivňuje délku dnů v porovnání s tím, jak dlouhé byly během milionů let naší evoluce.“

„Jedná se však o něco, co lze z rovnice snadno odstranit,“ řekl mi Kloog. „Běžte spát do temného pokoje. Používejte méně světla. Zatáhněte žaluzie. Cirkadiánní narušení je pro lidi karcinogenní.“

Okultní klasika

Nedá se však říct, že by pozdně noční pozorování nebylo prospěšné pro mysl, zvláště pokud jde o šišinku a třetí oko. Protože šišinka a třetí oko zůstávají singulárními složkami jinak binárního mozku s neobyčejnou minulostí a podnítily některá podivnější zkoumání duchovních a nadpřirozených možností. Cirkadiánní dualismus šišinky dosáhl určité rezonance s vlivnými okultisty jako horor ovlivňující H. P. Lovecraft. Ten na oplátku dal vzniknout novým generacím spekulativních talentů, kteří ji využili jako poměrně flexibilní schránku pro obsáhlý význam.

„Poprvé jsem se se šišinkou setkal ve filmové adaptaci Lovecraftovy knihy Ze záhrobí od Stuarta Gordona,“ řekl magazínu AlterNet Javier Grillo-Marxuach, tvůrce kultovní sci-fi televizní klasiky The Middleman. „Po pravdě řečeno vše, co vím o této endokrinní žláze, pravděpodobně pochází z této plodné zkušenosti, což vysvětluje, proč jsem televizní scenárista a ne neurochirurg.“

V knize Ze záhrobí změní nadpřirozeně aktivovaná šišinka šílené vědce v zombie požírající mozky. V nedávném novém vydání exploatačního filmu z roku 1957 She Devil vystupuje „ženské monstrum“, které nadměrná stimulace šišinky promění v „démona, ďábla, příšeru s pokřivenou duší!“ V obou filmech, a v mnoha dalších, funguje třetí oko jako sexualizovaný orgán, spíše než cirkadiánní regulátor. V dnešní době někteří lidé užívají melatonin ve formě doplňku stravy, dostupných od devadesátých let, pro léčbu sexuální dysfunkce. Široká mystická a vědecká historie šišinky má daleko širší aplikaci, pokud jde o folklór a zábavu.

V seriálu The middleman jsme rychle zjistili, že vzhledem k tomu, že o této nejzáhadnější žláze moc nevíme (i když její název konotuje určitou vědeckou přesnost a technické porozumění), můžeme ji použít pro vysvětlení jakékoliv nadpřirozené vlastnosti, kterou jsme potřebovali ospravedlnit,“ dodává Grillo-Marxuach. „V průběhu 12 epizod se šišinka stala zdrojem psychické schopnosti, komunikace mezi paralelními dimenzemi, kouzelného vlivu sukub a inkub nad libidem obyčejných smrtelníků a, konečně, zdrojem moci pro zařízení na zničení světa našeho hlavního padoucha. Vzhledem k daru fantazijního pochopení mozkové anatomie, který mi v dospívání dali Stuart Gordon a H. P. Lovecraft, jsem si řekl, že bych tento dar předal dál, kolikrát to jen půjde.“

zdrojový článek: www.alternet.org

zdroje: www.cell.com www.bostonglobe.com www.medpagetoday.com

překlad: Siw

banner
nehodnoceno

Předchozí související články

29. červen 2016 - Koenzym Q10 (CoQ10) je látka podobná vitamínu. Nalezneme ji v každé tělní buňce. Naše tělo si umí CoQ10 vyrobit a buňky jej využívají k produkci energie potřebné ke svému růstu a údržbě. Funguje zároveň jako antioxidant, který chrání tělo před poškozením způsobovaném škodlivými molekulami.
24. červen 2016 - Psychologové z americké univerzity Yale konečně našli odpověď na odvěkou otázku, proč jsou někteří lidé nenapravitelní kreténi, zatímco jiní jsou neobyčejně slušní, dokonce i k cizím.
5. červen 2016 - Jsme opět o krok blíže svatému grálu univerzální vakcíny proti rakovině. Nová terapie maskuje nemoc jako útočící virus a nutí tělo zahájit protiútok.
4. červen 2016 - Kdo říká, že v NASA nejsou žádní vědci s otevřenou myslí? Jeden z nich naznačuje, že žijeme v hologramu stvořeném vyspělým mimozemským druhem. Co když všechno. co jste kdy udělali nebo uděláte, je pouze produktem vysoce vyspělého počítačového programu? Každý vztah, každý pocit, každá vzpomínka by mohly být generovány bankami superpočítačů.
29. květen 2016 - Ukázalo se, že látka melatonin, kterou si náš vlastní mozek umí vyrobit sám, během spánku v naprosté tmě, mírní bolesti hlavy při migréně lépe, než předepisovaná toxická léčiva a výrazně snižuje jejich četnost.
26. květen 2016 - Armádní studie odhalila, že dlouhé vlasy a u mužů také vousy mají zásadní význam pro náš nervový systém, což by mnohé z nás zřejmě vůbec nenapadlo. Podle výzkumníků totiž zvyšují intuici a obdaří nás šestým smyslem.
20. květen 2016 - Před několika lety byly publikovány výsledky série studií, které se pokoušely odhalit pravdu o lidech praktikujících spiritualitu. Tyto studie shledaly, že lidé, kteří chápou život duchovním způsobem, mohou mít sklony k psychickým potížím, návykům a úzkostným poruchám.
16. květen 2016 - Může to být jen těžko uvěřitelné, ale výsledky z nedávné studie ukazují, že rakovina je 100% nemoc stvořená člověkem a způsobují ji novodobé jevy, jako jsou například znečištění či změna způsobu stravování.
5. květen 2016 - Řada nezávislých laboratoří potvrdila, že bezpalivový motor, který popírá fyzikální zákony, opravdu funguje. Výzkumníci si však stále nejsou jisti jak. Nicméně již bylo dokázáno, že revoluční motor EmDrive, který by mohl přepravit kosmonauty na Mars už za 10 týdnů, vytváří tah odrážením mikrovln v uzavřené komoře a je poháněn pouze sluneční energií...
2. květen 2016 - Nová studie projektu National Child Development Study (Národní studie vývoje dětí) ukázala, že inteligentnější jedinci se vegetariány stanou pravděpodobněji, než jejich méně inteligentní protějšky se zálibou v mase. Výzkumníci ovšem zdůrazňují, že to platí rovněž obráceně – díky bezmasé stravě jsou lidé v myšlení mnohem rychlejší a pohotovější. A n...
21. duben 2016 - Až budete příště pozorovat svého psa, jak tančí odvěký taneček, budete vědět, proč to ve skutečnosti dělá. Několik druhů savců spontánně natáčí osu svého těla podle siločar magnetického pole Země z různorodých důvodů.
20. duben 2016 - Myšlenka, že Měsíc byl stvořen při masivní kosmické srážce mezi objektem velikosti Marsu a pravěkou Zemí před asi 4,5 miliardami let, má minimálně dva podpůrné argumenty.
19. duben 2016 - Výzkumníci z Kalifornské univerzity v San Franciscu zjistili, že jedna konkrétní látka, která se běžně vyskytuje v jídle, se podílí na přibližně 35 milionech úmrtí ročně na celém světě. Podle výzkumníků může cukr vést k nástupu diabetu, metabolickému syndromu, hyper- a hypoglykemii, onemocnění z gastroezofageálního refluxu (GERD), srdečnímu onemocn...
17. duben 2016 - Většina lidí slyšela o chemikálii THC, která se nachází v marihuaně a která stojí za účinky navozené jejím užíváním. Nedávno se však pozornost obrátila na další sloučeninu v marihuaně s názvem CBD – a to z dobrého důvodu. Lékaři nemohou ignorovat vedlejší účinky THC, u CBD se však tyto problémy, zdá se, nevyskytují. Na druhou stranu se stále objevu...
15. duben 2016 - Paramahamsa Tewari, elektrotechnický inženýr a bývalý výkonný ředitel společnosti Nuclear Power Corporation of India, vynalezl bezreakční AC synchronní generátor (RLG). Mezi Tewariho činnosti patří mimo jiné vedení inženýrských projektů pro výstavbu jaderných elektráren. Účinnost modelů, které navrhl a které byly rovněž samostatně postaveny a testo...
13. duben 2016 - Kočky jsou mnohými považovány za symbol mysticismu díky jejich elegantnímu a pružnému tělu a upřenému pohledu, který dokáže „zhypnotizovat“ kohokoliv. Podle posledních vědeckých poznatků existuje další důvod, proč považovat kočky za záhadné tvory. Je to proto, že kočky vidí to, co my našima očima zpozorovat nedokážeme!
13. duben 2016 - Na světe neexistuje nikdo, kdo by dokázal pochopit, co je to kvantová mechanika. To je asi to nejdůležitější, co o ní potřebujete vědět. Ano, mnoho fyziků se naučilo její zákony; dokonce se naučili předvídat fenomény v závislosti na kvantových výpočtech. Stále ale není jasné, proč pozorovatel experimentu určuje chování systému a způsobí, že dojde k...
12. duben 2016 - Dánští vědci jsou díky novým revolučním absorpčním krystalům o krok blíže k tomu, aby pomohli lidem trpícím respiračními onemocněními. Vědci z University of Southern Denmark objevili krystalické materiály schopné přitáhnout kyslík ze vzduchu i z vody – takže bychom časem nemuseli nosit velké tlakové láhve.
10. duben 2016 - Historický a vědecký výzkum naznačuje, že Ježíš Kristus byl možná náruživý uživatel marihuany a odborníci tvrdí, že s pomocí této rostliny nejspíš také léčil. Odborníci naznačují, že konopí může být klíčovou složkou posvěceného oleje, jenž Ježíš a jeho následovníci užívali při léčebných rituálech.
9. duben 2016 - Rodiče se běžně domnívají, že jejich děti tráví u televize příliš mnoho času. Podle kanadské studie se u dětí, které příliš často sledují televizi, projevuje mnoho negativních vedlejších účinků, včetně špatných jazykových a sociálních dovedností a zvýšené míry šikany.
8. duben 2016 - Myšlenka, že se lidstvo vyvinulo na jiném místě vesmíru a na Zemi a do jiných koutů galaxie přicestovalo ve vesmírných lodích, může být nakonec pravdivá. Jsme na této planetě mimozemšťané? Pokud ano, odkud ve skutečnosti pocházíme? Dr. Ellis Silverová, přední ekoložka a environmentalistka, shromáždila jisté důkazy poukazující na to, že lidé pocháze...
26. březen 2016 - Čeho se muži děsí více než mimozemšťanů, kteří je chtějí prozkoumat sondou? Nevíte? Odpověď znáte: chytré ženy. Ano, věda konečně potvrdila to, co jsme všichni dlouho tušili: muži mají strach z inteligentních žen. Ale počkejte, to není vše! Vědci rovněž zjistili, že pokud nějakou činnost žena vykonává lépe, cítí se muž méně mužný.
22. březen 2016 - Vědci objevili ve vzdálenosti 117 světelných let od Země extrasolární planetu, která je tím nejvýstřednějším kosmickým objektem, jaký astronomové dosud zpozorovali.
21. březen 2016 - Dopřejte si dnes po práci své oblíbené pivo. Čínští vědci totiž zjistili, že by látka obsažená ve chmelu mohla chránit mozkové buňky před oxidačním poškozením – a zpomalit tak vývoj degenerativních onemocnění mozku.
17. březen 2016 - Kontroverzní a poměrně ostře kritizovaná studie norských vědců z roku 2001 naznačila, že ženy, které pijí tři šálky mléka denně, mají 3x vyšší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání s těmi, které pijí pouze jeden nebo půl šálku mléka denně.
14. březen 2016 - Zázvor je koření, které je jedním z nejúčinnějších přírodních léků na mnohá onemocnění. Skýtá paletu příznivých účinků a využití. Jedním z nich je léčba rakoviny, a to tak, že je daleko efektivnější, než některé léky na rakovinu. Je totiž dokázáno, že mnohé z nich jsou neúčinné a dokonce mohou přispět k úmrtí onkologických pacientů.
12. březen 2016 - Vědci objevili, že nemalé množství žen má v krvi genové sekvence chromozomu Y. Což je zajímavé, protože jak asi víte, chromozomy Y jsou mužské chromozomy, takže dámy, co u vás dělají a jak se k vám dostaly?
3. březen 2016 - Výzkumníci učinili v ruském Labinsku další neuvěřitelný objev, který podle učenců znamená začátek zcela nové historie, o jakém mnozí zastánci starověkých mimozemských teorií hovoří už celá léta. Má se za to, že předmět, jenž výzkumníci našli, by mohl být nějaký druh starověkého mikročipu a podle výzkumníků se jejich zrod datuje miliony let nazpět. ...
19. únor 2016 - Docentka Griffithovy university Joan Vaccaro přišla s vysvětlením, proč existuje rozdíl mezi budoucností a minulostí. Podle jejích propočtů zákony fyziky nerozlišují mezi časem a prostorem, ale jelikož nezakoušíme čas stejným způsobem jako prostor, musí existovat něco, co činí čas odlišným. Myslí si, že odpověď se skrývá ve speciální třídě kvantový...
13. únor 2016 - Výzkum Emory University School of Medicine v Atlantě ukázal, že některé informace lze biologicky zdědit prostřednictvím chemických změn v DNA. Během testů vyšlo najevo, že myši mohou tímto způsobem předat naučené informace o traumatických nebo stresujících zkušenostech – v tomto případě strach z vůně třešňových květů – dalším generacím.
10. únor 2016 - Indičtí Rišiové v dávných dobách nazvali frekvenci 7,83 Hz frekvencí Om. Je to také přirozený srdeční rytmus matky Země známý jako Schumannova rezonance. Podle Wikipedie jsou „Schumannovy rezonance globálními elektromagnetickými rezonancemi vyvolanými výboji blesků v dutinách utvářených zemským povrchem a ionosférou.“
27. leden 2016 - Módní vlna plnovousu se zdá být na ústupu a probíhá podle toho, ve kterém místě světa se nacházíte a v jaké dekádě zrovna žijete. Ale co zdravotní důsledky takové hustého obličejového zárůstu? BBC zkoumala, jak bradka ovlivňuje naše zdraví, ať už jste sám jejím nositelem, nebo někým, kdo s ním přijde do kontaktu.
17. prosinec 2015 - Studie publikovaná 14. prosince 2015 v časopisu JAMA Pediatrics využívá údaje z databáze Quebec Pregnancy Cohort a zkoumala 145 456 dětí od jejich početí do věku deseti let. Studie brala v úvahu mnoho dalších faktorů spojovaných s autismem včetně genetické predispozice, například výskyt v rodině, věk matky, depresi samotnou a další socioekonomické ...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
29%
25%
24%
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč