Melatonin vzniká v lidském mozku během spánku. Ovšem jen v naprosté tmě. foto. Pixabay
banner

Melatonin je proti migrénám lepší než toxické léky

29. květen 2016

Ukázalo se, že látka melatonin, kterou si náš vlastní mozek umí vyrobit sám, během spánku v naprosté tmě, mírní bolesti hlavy při migréně lépe, než předepisovaná toxická léčiva a výrazně snižuje jejich četnost.

banner

Na serveru GreenMedInfo.com máme speciální výzkumnou sekci nazvanou „Superiority of Natural Substanes versus Drugs“ (Přírodní látky lepší než léčiva), které katalogizují výzkum National Library of Medicine (Národní knihovny léčiv) (pubmed.gov) a jasně dokazují, že určitá jídla, bylinky a dokonce terapeutické metody jako je akupunktura či jóga jsou oproti léčbě konvenčními léky lepší. Zatím vedeme záznamy o přesvědčivých řešeních doplňkové a alternativní medicíny lepších než konvenční léky pro 175 nemocí a výzkum pokračuje.

Nejnovějším přírůstkem do tohoto katalogu studií, který zahrnuje více než 7600 témat, která si můžete prostudovat na našem novém webu, je slibná nová studie publikovaná v časopise Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, který srovnává melatonin - látku podobnou hormonu, jež byla poprvé objevena v šišince – s běžně předepisovaným lékem amitriptylinem, určeným k předcházení migrénovým záchvatům.

Studie s názvem „Randomizovaná klinická zkouška srovnávající 3 mg melatoninu, 25 mg amitriptylinu a placebo při prevenci migrény“ zjišťovala, zda může melatonin posloužit jako alternativa běžně předepisovaného léčiva amitriptylinu, které má nepříznivé vedlejší účinky omezující jeho použití.

Studie poukázala na to, že migréna je vysilující a chronické neurologické onemocnění, které postihuje okolo 12-20 % lidské populace. V současné době asi polovina postižených, kteří vyhledají lékařskou pomoc, na ni po čase rezignují kvůli vedlejším účinkům léčby konvenčními léky. Amitriptylin spouští širokou škálu fyzických a psychických poruch, z nichž některé mohou působit horší potíže, než samotná migréna:

 • neobvyklé myšlenky nebo chování
 • pocit na omdlení
 • bolest nebo tlak v hrudi, bolest se šíří do čelisti nebo ramene, nevolnost, pocení
 • bušení srdce nebo třes v hrudi
 • zmatenost, halucinace
 • křečovité záchvaty (konvulze)
 • bolestivé nebo obtížné močení
 • těžká zácpa
 • zvýšená tvorba podlitin, neobvyklé krácení, nebo
 • náhlá slabost nebo nevolnost, horečka, nachlazení, bolest v krku, bolesti v ústech, zarudlé nebo oteklé dásně, potíže s polykáním
 • zácpa, průjem
 • nevolnost, zvracení, žaludeční potíže
 • bolest v ústech, neobvyklé chutě, černý jazyk
 • změny tělesné hmotnosti nebo chuti k jídlu
 • méně močení, než je obvyklé
 • svědění, vyrážka
 • otok prsou (u mužů i žen)
 • snížená chuť na sex, impotence nebo potíže s dosažením orgasmu

Tato nová studie byla prováděna za použití náhodného, dvakrát zaslepeného a placebem kontrolovaného protokolu:

„Zahrnuti byli muži a ženy ve věku 18-65 let s migrénou včetně nebo bez aury, kteří zaznamenávali 2-8 záchvatů měsíčně. Po čtyřtýdenní fázi pro sběr referenčních údajů bylo 196 účastníkům náhodně přiděleno placebo, 25 mg amitriptylinu, nebo 3 mg melatoninu. 178 účastníků bralo zkoumané léčivo a všichni účastníci byli sledováni po 3 měsíce (12 týdnů). Primárním výsledkem byl počet dní s migrenózními záchvaty v poslednímu měsíci oproti jejich počtu v referenčním měsíci. Druhým výsledkem byl počet migrén, jejich intenzita, trvání a užívání analgetik. V jednotlivých skupinách se porovnávala také tolerance.

Výsledky byly shrnuty takto:

„Ve skupině s melatoninem došlo ke snížení četnosti vážných bolestí hlavy o 2,7 dnů s migrénou, o 2,2 dnů ve skupině s amiltriptylinem a o 1,1 den ve skupině s placebem. Melatonin významně snížil četnost bolestí hlavy v porovnání s placebem (p=0,009), ale nikoliv v porovnání s amitriptylinem (p=0,19). Melatonin byl lepší než amitriptylin v procentu pacientů s vyšším než 50% snížením četnosti migrén. Melatonin byl také lépe tolerován, než amitriptylin. Ve skupině užívající melatonin došlo k úbytku tělesné hmotnosti, k malému nárůstu došlo ve skupině s placebem a k významnému nárůstu ve skupině užívající amitriptylin.

Shrnutí autorů:

„3 mg melatoninu jsou jako prevence migrény lepší než placebo, jsou stejně efektivní jako 25 mg amitriptylinu a melatonin je tolerován lépe než amitriptylin.“

Diskuze

Nejen, že se ukázalo, že melatonin je při redukci četnosti bolestí hlavy stejně účinný jako léčivo amitriptylin, a to v mnohem menší dávce (3 mg oproti 25 mg), ale jak už bylo zmíněno výše, „melatonin byl lepší než amitriptylin v procentu pacientů s vyšším než 50% snížením četnosti migrén.“ Tento výsledek je o to významnější, když uvážíme, že melatonin je přírodní složka vznikající v lidském těle (v šišince) a je tedy nejspíš řádově bezpečnější, než syntetická xenobiotická chemikálie amitriptylin.

Když vezmeme v potaz, že neuropsychiatrické a fyziologické vedlejší účinky se obvykle objeví po užití konvenčního léčiva a tyto „vedlejší účinky“ jsou hlavním důvodem, proč jej lidé hledající pomoc se svými bolestmi přestávají užívat, zdá se být melatonin ideální přírodní alternativou.

Kromě toho zaznamenala skupina užívající melatonin významný váhový úbytek – tedy zcela opačný efekt, než amitriptylin, při jehož užívání je obvykle pozorován nárůst váhy. Studie o těchto zjištěních hovoří následovně:

„Melatonin byl tolerován lépe než amitriptylin a byl tolerován jako placebo. Ve skupině užívající melatonin byl zaznamenán úbytek tělesné hmotnosti oproti mírnému váhovému přírůstku ve skupině užívající placebo a významnému přírůstku ve skupině užívající amitriptylin. Jedná se o velmi důležité a původní zjištění, které si zaslouží zvláštní diskuzi.

V literatuře lze nalézt významné experimentální důkazy naznačující roli melatoninu při kontrole příjmu potravy, energetické rovnováhy a tělesné hmotnosti. Inhibiční účinek melatoninu při diferenciaci preadipocytů na adipocyty redukující počet buněk ve tkáni viscerální adipózy byl prokázán. Léčba melatoninem snížila nárůst tělesné hmotnosti, viscerální adipozitu (obezitu centrálního typu), hladinu triglyceridů v krvi a inzulínovou rezistenci v modelu vysoce kalorické diety uměle vyvolávající metabolický syndrom.

Stejně tak denní podávání melatoninu vedlo k redukci viscerálního tuku u myší středního věku a po léčbě melatoninem vykazovaly staré krysy úbytek váhy jemuž předcházel nárůst známek inzulinu v centrální nervové soustavě (CNS) a periferních tkáních. Navíc může mít melatonin přímý anorexigenický účinek, když redukuje hypotalamickou pro-opiomelanokortinovou genovou expresi. U starších zvířat melatonin a mírné cvičení vyvolalo snížení příjmu potravy spojené s redukcí tělesné hmotnosti a množstvím uložené viscerální adipózní tkáně.

Melatonin by se měl považovat za regulátor výdajové strany energetické rovnováhy, zvyšující výdej energie svou schopností přeměnit bílou adipózní tkáň na hnědou adipózní tkáň, čímž dojde ke zrychlení metabolismu. Snížení tělesné hmotnosti u pacientů léčených melatoninem je podle nám dostupných informací první ukázkou domnělého účinku melatoninu na snížení tělesné hmotnosti u lidí.“

Nižší úrovně melatoninu byly naměřeny u jedinců trpících migrénovými záchvaty, což může vysvětlovat, proč úprava tohoto nedostatku jeho suplementací může přinést zlepšení. Studie rozebírá další možné mechanismy, kterými melatonin dosahuje svého léčebného efektu.

„Mechanismus účinku melatoninu při prevenci migrény může spočívat v jednom z jeho efektů, mezi něž patří: stabilizace membrán, protizánětlivé vlastnosti, inhibice vyplavování dopaminu, modulace serotoninu, neuropřenos kyseliny gama-aminomáselné (GAMA) a glutamátu, eliminace toxických volných radikálů a cerebrovaskulární regulace.“

Studie nicméně varuje, že u některých pacientů může být melatonin kontraindikován:

„Melatonin také umocňuje opioidní analgetika, proto by měl být u pacientů užívajících nebo nadužívajících opiáty podáván s opatrností. Pacienti s cukrovkou a přecitlivělostí by měli být sledováni, neboť melatonin může snižovat krevní tlak a hladiny glukózy v krvi.

To nám říká, že melatonin je zcela zřejmě bezpečnější, než konvenční léky se svými interakčními a kontraindikačními profily, což autoři studie opakují ve shrnujících poznámkách:

„Vzhledem ke svému výhodnému profilu vedlejších účinků a efektivnosti by se melatonin mohl stát volbou pro pacienty preferující přírodní produkty nebo citlivé na jiná léčiva. Díky stejné úrovni efektivity jako mají ostatní způsoby léčby a nízkým nákladům, by se melatonin mohl stát hospodárnou léčbou.“

Zmínili také potřebu dalšího výzkumu k objasnění správného dávkování a způsobů aplikace melatoninu při migrénách a příbuzných stavech (komordibity):

„Bude třeba prozkoumat vliv rozdílných dávek melatoninu (nižších a vyšších) a jejich vliv na další typy migrén a komorbidit. V prevenci migrény by se mělo testovat využití dalších chronobiotických prostředků včetně melatoninových analogů. V budoucnu proběhnou další zkoušky na odlišné populaci a v jiných zemích.“

zdroj: www.greenmedinfo.com

překlad: Honzoid


banner
nehodnoceno

Předchozí související články

26. květen 2016 - Armádní studie odhalila, že dlouhé vlasy a u mužů také vousy mají zásadní význam pro náš nervový systém, což by mnohé z nás zřejmě vůbec nenapadlo. Podle výzkumníků totiž zvyšují intuici a obdaří nás šestým smyslem.
20. květen 2016 - Před několika lety byly publikovány výsledky série studií, které se pokoušely odhalit pravdu o lidech praktikujících spiritualitu. Tyto studie shledaly, že lidé, kteří chápou život duchovním způsobem, mohou mít sklony k psychickým potížím, návykům a úzkostným poruchám.
16. květen 2016 - Může to být jen těžko uvěřitelné, ale výsledky z nedávné studie ukazují, že rakovina je 100% nemoc stvořená člověkem a způsobují ji novodobé jevy, jako jsou například znečištění či změna způsobu stravování.
5. květen 2016 - Řada nezávislých laboratoří potvrdila, že bezpalivový motor, který popírá fyzikální zákony, opravdu funguje. Výzkumníci si však stále nejsou jisti jak. Nicméně již bylo dokázáno, že revoluční motor EmDrive, který by mohl přepravit kosmonauty na Mars už za 10 týdnů, vytváří tah odrážením mikrovln v uzavřené komoře a je poháněn pouze sluneční energií...
2. květen 2016 - Nová studie projektu National Child Development Study (Národní studie vývoje dětí) ukázala, že inteligentnější jedinci se vegetariány stanou pravděpodobněji, než jejich méně inteligentní protějšky se zálibou v mase. Výzkumníci ovšem zdůrazňují, že to platí rovněž obráceně – díky bezmasé stravě jsou lidé v myšlení mnohem rychlejší a pohotovější. A n...
21. duben 2016 - Až budete příště pozorovat svého psa, jak tančí odvěký taneček, budete vědět, proč to ve skutečnosti dělá. Několik druhů savců spontánně natáčí osu svého těla podle siločar magnetického pole Země z různorodých důvodů.
20. duben 2016 - Myšlenka, že Měsíc byl stvořen při masivní kosmické srážce mezi objektem velikosti Marsu a pravěkou Zemí před asi 4,5 miliardami let, má minimálně dva podpůrné argumenty.
19. duben 2016 - Výzkumníci z Kalifornské univerzity v San Franciscu zjistili, že jedna konkrétní látka, která se běžně vyskytuje v jídle, se podílí na přibližně 35 milionech úmrtí ročně na celém světě. Podle výzkumníků může cukr vést k nástupu diabetu, metabolickému syndromu, hyper- a hypoglykemii, onemocnění z gastroezofageálního refluxu (GERD), srdečnímu onemocn...
17. duben 2016 - Většina lidí slyšela o chemikálii THC, která se nachází v marihuaně a která stojí za účinky navozené jejím užíváním. Nedávno se však pozornost obrátila na další sloučeninu v marihuaně s názvem CBD – a to z dobrého důvodu. Lékaři nemohou ignorovat vedlejší účinky THC, u CBD se však tyto problémy, zdá se, nevyskytují. Na druhou stranu se stále objevu...
15. duben 2016 - Paramahamsa Tewari, elektrotechnický inženýr a bývalý výkonný ředitel společnosti Nuclear Power Corporation of India, vynalezl bezreakční AC synchronní generátor (RLG). Mezi Tewariho činnosti patří mimo jiné vedení inženýrských projektů pro výstavbu jaderných elektráren. Účinnost modelů, které navrhl a které byly rovněž samostatně postaveny a testo...
13. duben 2016 - Kočky jsou mnohými považovány za symbol mysticismu díky jejich elegantnímu a pružnému tělu a upřenému pohledu, který dokáže „zhypnotizovat“ kohokoliv. Podle posledních vědeckých poznatků existuje další důvod, proč považovat kočky za záhadné tvory. Je to proto, že kočky vidí to, co my našima očima zpozorovat nedokážeme!
13. duben 2016 - Na světe neexistuje nikdo, kdo by dokázal pochopit, co je to kvantová mechanika. To je asi to nejdůležitější, co o ní potřebujete vědět. Ano, mnoho fyziků se naučilo její zákony; dokonce se naučili předvídat fenomény v závislosti na kvantových výpočtech. Stále ale není jasné, proč pozorovatel experimentu určuje chování systému a způsobí, že dojde k...
12. duben 2016 - Dánští vědci jsou díky novým revolučním absorpčním krystalům o krok blíže k tomu, aby pomohli lidem trpícím respiračními onemocněními. Vědci z University of Southern Denmark objevili krystalické materiály schopné přitáhnout kyslík ze vzduchu i z vody – takže bychom časem nemuseli nosit velké tlakové láhve.
10. duben 2016 - Historický a vědecký výzkum naznačuje, že Ježíš Kristus byl možná náruživý uživatel marihuany a odborníci tvrdí, že s pomocí této rostliny nejspíš také léčil. Odborníci naznačují, že konopí může být klíčovou složkou posvěceného oleje, jenž Ježíš a jeho následovníci užívali při léčebných rituálech.
9. duben 2016 - Rodiče se běžně domnívají, že jejich děti tráví u televize příliš mnoho času. Podle kanadské studie se u dětí, které příliš často sledují televizi, projevuje mnoho negativních vedlejších účinků, včetně špatných jazykových a sociálních dovedností a zvýšené míry šikany.
8. duben 2016 - Myšlenka, že se lidstvo vyvinulo na jiném místě vesmíru a na Zemi a do jiných koutů galaxie přicestovalo ve vesmírných lodích, může být nakonec pravdivá. Jsme na této planetě mimozemšťané? Pokud ano, odkud ve skutečnosti pocházíme? Dr. Ellis Silverová, přední ekoložka a environmentalistka, shromáždila jisté důkazy poukazující na to, že lidé pocháze...
26. březen 2016 - Čeho se muži děsí více než mimozemšťanů, kteří je chtějí prozkoumat sondou? Nevíte? Odpověď znáte: chytré ženy. Ano, věda konečně potvrdila to, co jsme všichni dlouho tušili: muži mají strach z inteligentních žen. Ale počkejte, to není vše! Vědci rovněž zjistili, že pokud nějakou činnost žena vykonává lépe, cítí se muž méně mužný.
22. březen 2016 - Vědci objevili ve vzdálenosti 117 světelných let od Země extrasolární planetu, která je tím nejvýstřednějším kosmickým objektem, jaký astronomové dosud zpozorovali.
21. březen 2016 - Dopřejte si dnes po práci své oblíbené pivo. Čínští vědci totiž zjistili, že by látka obsažená ve chmelu mohla chránit mozkové buňky před oxidačním poškozením – a zpomalit tak vývoj degenerativních onemocnění mozku.
17. březen 2016 - Kontroverzní a poměrně ostře kritizovaná studie norských vědců z roku 2001 naznačila, že ženy, které pijí tři šálky mléka denně, mají 3x vyšší riziko vzniku rakoviny prsu v porovnání s těmi, které pijí pouze jeden nebo půl šálku mléka denně.
14. březen 2016 - Zázvor je koření, které je jedním z nejúčinnějších přírodních léků na mnohá onemocnění. Skýtá paletu příznivých účinků a využití. Jedním z nich je léčba rakoviny, a to tak, že je daleko efektivnější, než některé léky na rakovinu. Je totiž dokázáno, že mnohé z nich jsou neúčinné a dokonce mohou přispět k úmrtí onkologických pacientů.
12. březen 2016 - Vědci objevili, že nemalé množství žen má v krvi genové sekvence chromozomu Y. Což je zajímavé, protože jak asi víte, chromozomy Y jsou mužské chromozomy, takže dámy, co u vás dělají a jak se k vám dostaly?
3. březen 2016 - Výzkumníci učinili v ruském Labinsku další neuvěřitelný objev, který podle učenců znamená začátek zcela nové historie, o jakém mnozí zastánci starověkých mimozemských teorií hovoří už celá léta. Má se za to, že předmět, jenž výzkumníci našli, by mohl být nějaký druh starověkého mikročipu a podle výzkumníků se jejich zrod datuje miliony let nazpět. ...
19. únor 2016 - Docentka Griffithovy university Joan Vaccaro přišla s vysvětlením, proč existuje rozdíl mezi budoucností a minulostí. Podle jejích propočtů zákony fyziky nerozlišují mezi časem a prostorem, ale jelikož nezakoušíme čas stejným způsobem jako prostor, musí existovat něco, co činí čas odlišným. Myslí si, že odpověď se skrývá ve speciální třídě kvantový...
13. únor 2016 - Výzkum Emory University School of Medicine v Atlantě ukázal, že některé informace lze biologicky zdědit prostřednictvím chemických změn v DNA. Během testů vyšlo najevo, že myši mohou tímto způsobem předat naučené informace o traumatických nebo stresujících zkušenostech – v tomto případě strach z vůně třešňových květů – dalším generacím.
10. únor 2016 - Indičtí Rišiové v dávných dobách nazvali frekvenci 7,83 Hz frekvencí Om. Je to také přirozený srdeční rytmus matky Země známý jako Schumannova rezonance. Podle Wikipedie jsou „Schumannovy rezonance globálními elektromagnetickými rezonancemi vyvolanými výboji blesků v dutinách utvářených zemským povrchem a ionosférou.“
27. leden 2016 - Módní vlna plnovousu se zdá být na ústupu a probíhá podle toho, ve kterém místě světa se nacházíte a v jaké dekádě zrovna žijete. Ale co zdravotní důsledky takové hustého obličejového zárůstu? BBC zkoumala, jak bradka ovlivňuje naše zdraví, ať už jste sám jejím nositelem, nebo někým, kdo s ním přijde do kontaktu.
17. prosinec 2015 - Studie publikovaná 14. prosince 2015 v časopisu JAMA Pediatrics využívá údaje z databáze Quebec Pregnancy Cohort a zkoumala 145 456 dětí od jejich početí do věku deseti let. Studie brala v úvahu mnoho dalších faktorů spojovaných s autismem včetně genetické predispozice, například výskyt v rodině, věk matky, depresi samotnou a další socioekonomické ...
12. prosinec 2015 - Zdá se, že DNA je rovněž organickým supravodičem, který může pracovat za normální tělesné teploty, na rozdíl od umělých supravodičů, které vyžadují extrémně nízkých teplot k tomu, aby fungovaly. Krom toho všechny supravodiče jsou schopné shromažďovat světlo a tímto i informaci. To dále vysvětluje, jak může DNA ukládat informace.
11. prosinec 2015 - Možná bude pro některé z vás uklidňující fakt, že i když jste možná technicky nešikovní, může to na druhou stranu znamenat, že jste dobří v hyperkomunikaci. Ve své knize Vernetzte Intelligenz, Grazyna Gosar a Franz Bludorf vysvětlují obě strany téže mince . Autoři citují zdroje, díky nimž se předpokládá, že v dřívějších dobách lidé na tom byli podo...
10. prosinec 2015 - Ruští vědci pracují na metodě komunikace s DNA, která nebude závislá na duchovní vyspělosti jedince a bude vždy fungovat, pokud se použije správná frekvence. Nicméně čím více vyvinuté je lidské vědomí (nebo chcete-li probuzené), tím méně je zapotřebí jakéhokoli zařízení - jedinec může dosáhnout výsledků sám. Věda se konečně přestane smát těmto myšl...
9. prosinec 2015 - Esoteričtí a duchovní učitelé po věky vědí, že naše těla jsou programovatelná jazykem, slovy a myšlenkami. Tento fakt byl nyní vědecky dokázán a vysvětlen. Lidská DNA je biologický internet a v mnoha směrech nadřazený tomu umělému. Nejnovější ruský vědecký výzkum přímo i nepřímo vysvětluje jevy jako jasnozřivost, intuice, spontánní vyléčení a léčen...
26. listopad 2015 - Bill Flack je specialista na zavlažování v důchodu, který nemá žádné zjevné zkušenosti se světovou politikou. Tetlock mu říká „nikdo z Nebrasky“ (Flackova rodina by zřejmě nesouhlasila). Přesto je Flack „vědecky zdokumentován jako oficiálně certifikovaný supervěštec soutěže IARPA.“
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíTajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekKokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatZázvor je 10000x silnější než chemoterapie
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč