Všichni máme tělo, ale málokdo z nás zná jeho vnitřní stavbu. foto: Pixabay

Žaludek - anatomický popis a funkce orgánu

1. listopad 2015

zobrazeno 9981x

Sponzoruji svou inspiraci

Žaludek (gaster, ventriculus) je plochý vakovitý oddíl trávicí trubice, ležící v horní třetině břišní dutiny pod levou brániční klenbou. Žaludek je na přední ploše z větší části překrytý játry, pouze část jeho přední stěny naléhá přímo na břišní stěnu. Za žaludkem je štěrbina oddělující žaludek od levé ledviny a slinivky břišní.

banner

Jícen přechází do oddílu žaludku označovaného kardie (česlo). Na kardii navazuje vlastní tělo žaludku (corpus), které se doleva nahoru vyklenuje v klenbu (fornix). Dolů doprava se žaludek zužuje v trubicovitý pylorus (vrátník). Podkladem stěny pyloru je silný kruhový sval - svěrač, který s přiléhající části žaludku periodicky uzavírá průchod obsahu žaludku do dvanáctníku. Do duodena je trávenina vytlačována stahem svaloviny žaludku při současném ochabnutí pylorického svěrače. Žaludek může mít různý tvar, který závisí na náplni a napětí jeho stěny, na poloze těla a na tělesném typu člověka.

Na žaludku lze rozlišit dvě zakřivení - malou a velkou kurvaturu. Na horní malé zakřivení žaludku (malou kurvaturu) přechází peritoneální list, malá předstěra (malá omentulum), jdoucí od spodní plochy jater a fixující žaludek.

Od velkého zakřivení žaludku před kličkami střeva volně visí velká předstěra (velké omentum). Předstěry mají fixační a ochranný význam. Velká předstěra se při dráždění (např. zánětem) slepuje a ohraničuje místa, kde dochází k chorobnému poškození stěny trávicí trubice nebo orgánů dutiny břišní. Opouzdření místa zánětu listy předstěry zabraňuje šíření infekce do další části břišní dutiny.

Stěna žaludku má opět stavbu odpovídající základnímu schématu stavby trubicovitých orgánů trávicí trubice. Sliznice žaludku je složena v podélné řasy a na jejím povrchu ústí vývody četných trubicovitých žlázek. Tyto žlázky produkují ochranný hlen a žaludeční št'ávu. Žaludeční sliznice má i určitou resorpční schopnost. V žaludku se vstřebává alkohol, některé léky a soli. Tedy žádná z látek vznikajících trávením potravy.

Žaludek má při trávení dvě hlavní funkce: mechanickou a chemickou.

MECHANICKÉ FUNKCE ŽALUDKU

Potrava se v žaludku shromažd'uje v hrubě rozmělněném stavu. Plnění žaludku je postupné - prázdný žaludek má stěny těsně k sobě přiložené. Polykaná sousta se vrství podél stěn a stěny žaludku se postupně rozvíjí. Žaludek dospělého člověka tak pojme 1-2 litry rozmělněné potravy. Svalstvo žaludku vykonává pomalé rytmické stahy (2-4 za minutu), kterými se obsah žaludku promíchává a dále rozmělňuje. Hybnost žaludečního svalstva je ovlivňována přímo náplní žaludku - a to jak množstvím, tak složením potravy. Stoupá-li náplň žaludku, je jeho stěna stále více mechanicky drážděna a stahy jsou mohutnější. Z chemických látek nejvíce tlumí žaludeční stahy tuky, méně bílkoviny a nejméně cukry.

Zředěné a se žaludeční št'ávou promíchané potravě se říká chymus, který je ze žaludku v malých dávkách protlačován do dvanáctníku. Potrava zůstává v žaludku různě dlouho. Tekutiny žaludkem pouze protékají, ale na tuky bohatá potrava opouští žaludek za 5-7 hodin a strava obsahující převážně cukry již za 3-4 hodiny.

Je-li stěna žaludku podrážděná nevhodnými látkami nebo je-li drážděna pobřišnice, případně stěna hltanu, dochází ke složitému reflexnímu ději, při kterém se peristaltika žaludku (a tenkého střeva) obrací. Obsah žaludku se pak vyprazdňuje do jícnu a do hltanu a dochází ke zvracení. Zvracení předchází pocit ošklivosti a nevolnosti doprovázený zvýšeným sliněním, bledostí a zrychleným dýcháním. Na vyprazdňování žaludku, případně začátečního úseku tenkého střeva se podílejí svaly břicha a hrudníku, které se křečovitě stahují a zvyšují tlak v břišní dutině, přispívající k jeho vyprázdnění. Zvracení je obranný děj, při kterém je odstraněn nevhodný obsah žaludku.

CHEMICKÉ FUNKCE ŽALUDKU

Chemické funkce žaludku je umožněna mechanickou úpravou potravy a zajištěna produkcí žaludeční štávy. Žaludeční štáva je produkována žlázkami žaludeční sliznice. Její denní množství závisí na množství přijaté potravy, ale v průměru se tvoří asi 1,5-2 litry št'ávy za 24 hodin.

Žaludeční štáva je čirá, bezbarvá a silně kyselá tekutina. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, pepsin, chymozin, žaludeční lipázu a mucin. (Více než 99% št'ávy tvoří voda.)

Kyselina chlorovodíková okyselí obsah žaludku, působí bobtání vaziva (bílkovin) přijatého v masité potravě a rozkládá zeleninu. Kyselina chlorovodíková usmrcuje choroboplodné zárodky a dezinfikuje tak žaludeční obsah. Ničí i kvasinky, a zabraňuje proto kvašení žaludečního obsahu. Kyselina chlorovodíková aktivuje pepsin. Množství kyseliny a kyselost (acidita) žaludeční št'ávy se měří v odebraném vzorku žaludeční št'ávy. 

Pepsin je enzym zahajující štěpení bílkovin na jednodušší bílkovinné složky (ještě ne na aminokyseliny) rozpustné ve vodě.

Chymosin sráží mléčné bílkoviny na drobné vločky tvarohu. Sražené mléčné bílkoviny jsou snáze štěpitelné a sražené mléko déle setrvává v žaludku. U kojenců je tak ovlivněn i pocit hladu při převážně tekuté strávě. U dospělého člověka chymosin chybí.

Žaludeční lipáza slabě štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny. Účinnost žaludeční lipázy je nepatrná.

Mucin je produkt hlenových žaludečních žlázek, povlékající povrch žaludeční sliznice, kterou tak chrání před natrávením kyselinou chlorovodíkovou.

Ve stěně žaludku se tvoří i zvláštní bílkovina, tzv. vnitřní faktor, který ve střevě umožňuje vstřebávání vitaminu B12. Vitamin B12 je nezbytný pro tvorbu červeného krevního barviva obsaženého v červených krvinkách. Chybí-li vnitřní faktor, vzniká těžká chudokrevnost - onemocnění spojené s poruchou přenosu kyslíku mezi tkáněmi organismu.

Řízení sekrece žaludeční št'ávy je nervové (reflexní) a látkové. Nervové řízení je vyvoláno stejnými podněty, jaké například vyvolávají tvorbu slin. Reflexní tvorba žaludeční št'ávy je navozena drážděním různých receptorů (čichového, chut'ového apod.), od kterých přicházejí příslušné informace do centra uloženého v prodloužené míše. Z centra jsou nervové podněty odváděny do stěny žaludku. Reflexní fáze tvorby žaludeční št'ávy trvá asi 1,5-2 hodiny.

V průběhu života se vytvářejí reflexní spoje i mezi receptory, které jinak nemají bezprostřední vztah k trávicímu systému. Stačí pohled na potravu nebo na předměty spojené s přijímáním potravy (u člověka i hovor o jídle), aby došlo ke zvýšení tvorby žaludeční št'ávy. Vzrušení, strach, spěch a zlost sekreci snižují, naopak dobrá nálada sekreci zvyšuje.

Chemická fáze tvorby žaludeční št'ávy navazuje na nervovou fázi. Dochází k ní tak, že různé látky uvolňované z potravy (koření, výtažky z masa) dráždí žaludeční sliznici, ve které se vytváří a uvolňuje do krve hormon gastrin. Krví je gastrin opět přiváděn do stěny žaludku, kde vyvolává tvorbu žaludeční št'ávy.

z knihy Základy funkční anatomie od Ivana Dylevského

nehodnoceno

Předchozí související články

30. říjen 2015 - Vědci, pracující ve Velkém hadronovém urychlovači (LHC) doufají, že během dalších pokusů naváží kontakt s paralelním vesmírem. Pokud vás při přečtení předcházející věty okamžitě napadne, tedy na vás zaútočí dotírající myšlenka, zda vůbec paralelní vesmír či multivesmír existuje, teoretizující experti na tuto oblast vám odpovědí ano.
29. říjen 2015 - Vědecká studie zahrnující pacienty, kterým je poskytována péče v posledních hodinách jejich života, odhaluje, že většinu z nich ve své poslední hodince navštěvují lidé, kteří již odešli z tohoto světa. Jedná se většinou o blízké, již zemřelé osoby či přátele, kteří se objevují, aby jim poskytli úlevu v jejich posledních minutách života.
27. říjen 2015 - Slinivka břišní (pankreas) je asi 28 cm dlouhá žláza, ležící za žaludkem. Slinivka probíhá napříč břišní dutinou a její rozšířená část - hlava je uložena v ohbí duodena. Zúžený konec - ocas se dotýká sleziny. Slinivka břišní je žlázou trávicího systému, tedy převážně žlázou se zevní sekrecí. V hmotě žlázy jsou ale i ostrůvky buněk s endokrinní (vni...
26. říjen 2015 - Skutečnost, že lidé s Rh faktorem negativním by mohli patřit k mimozemským genetickým liniím, má i konkrétní projevy v jejich vzhledu, tělesných znacích a schopnostech, které je odlišují od většiny populace. Dávní potomci mimozemské rasy Anunnaki, která stála v Sumeru za opětovným vzestupem civilizace na Zemi, často bývají duchovně vyspělejší, kvůl...
24. říjen 2015 - Už jste se někdy podívali na hvězdy a uvažovali o tajemství vesmíru? Přáli jste si někdy cestovat vesmírem kolem miliardy hvězd do jiné galaxie? Možná vás to překvapí, ale my sami vesmírem už cestujeme, protože samotná Země urazí 1600 kilometrů za hodinu. Takže jen tak někde netrčíme, jen si tohoto pohybu zkrátka nejsme vědomi.
21. říjen 2015 - Ukrajinští geologové se při vytýčení teorie, že Sfinga může být stará 800 tisíc let, řídili přísně vědeckými postupy. Zřejmě z tohoto důvodu jejich výzkum oficiálně skeptická akademická obec nezesměšňuje. Nicméně zastává jiný přístup, hojně používaný, když si skeptici nevědí rady s něčím, co by mohlo nabourat jejich pojetí světa – prostě tyto důkaz...
20. říjen 2015 - Jednou z nejzáhadnějších a nejtajemnějších památek na povrchu planety je bezesporu Velká sfinga v Gíze v Egyptě. Je to starověký monument, který dodnes mate výzkumníky již od dob jeho objevu. Nikdo zatím nebyl schopen přesně určit stáří Sfingy, protože o ní neexistují žádné písemné záznamy nebo jakékoliv zmínky v minulosti. Dva ukrajinští vědci již...
19. říjen 2015 - Játra (hepar) jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Váží 1300 - 1700 gramů. Játra jsou uložena v pravé brániční klenbě, ke které jsou připevněna prostřednictvím vazivového pouzdra obalujícího jaterní hmotu. Na zevní, přední ploše jsou játra zřetelně rozdělena na pravý a levý lalok. Vnitřní, zadní a dolní plocha jater je rýhami ve tv...
6. říjen 2015 - Podle jedné z aktuálních teorií lidé s krví Rh faktorem negativním patří k mimozemským genetickým liniím. Rh faktor je skupina téměř padesáti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek, z nichž nejdůležitější je antigen D. Pokud jej máte, jste Rh pozitivní, pokud nikoliv, jste Rh negativní.
4. říjen 2015 - Zdá se, že podle výzkumu publikovaného v The American Journal of Gastroenterology, je pravidelná konzumace quinoy pro celiaky naprosto bezpečná. Quinoa, starobylé semínko neobsahující lepek, se často doporučuje jako součást tradičních bezlepkových diet. Dřívější laboratorní studie ale naznačovaly, že by pro celiaky nemusela být vhodná.
3. říjen 2015 - Studie o graviole publikovaná v říjnovém vydání Cancer Letter z roku 2012 způsobila rozruch mezi výzkumníky. Graviola je tropické ovoce, které zastavuje bujení nádorových buněk rakoviny slinivky. Vědci potvrdili léčebné účinky gravioly na rakovinu v laboratoři a na živé tkáni.
2. říjen 2015 - THC neboli tetrahydrocannabinol je nejznámější složka konopí. Známá je především díky své schopnosti způsobovat opojení z užívání marihuany. Vzhledem k tomu, že mnoho zdravotních odborníků považuje stav opojení za stinnou stránku, představuje THC také největší kontroverzi obklopující lékařské využití této rostliny. Zatímco si složky jako cannabidio...
1. říjen 2015 - U vegetariánů existuje obecně nižší riziko onemocnění rakovinou než u konzumentů masa. Neplatí to ale pro všechny formy nemoci, jak zjistila studie publikována v lékařské časopise British Journal of Cancer. Nicméně průzkum na 60-ti tisících lidech jasně prokázal, že vegetariány postihuje mnohem méně rakovina krve, močového měchýře a žaludku.
25. září 2015 - Vědci oddělení pro biologii rakoviny z kliniky Mayo na Floridě úspěšně přeprogramovali rakovinné buňky plic, prsou a močového měchýře zpět na normální zdravé buňky tím, že obnovili funkci, která jim brání nadměrně se množit.
22. září 2015 - Život v naší sluneční soustavě začal pravděpodobně na Marsu, ale zřejmě nějaká katastrofická událost jej zcela zničila. S tímto tvrzením přišli vědci z britské kosmické agentury v čele s výzkumníkem Lewisem Datrnellem. Domnívá se, že rané formy mikroskopického života se vytvořily na Marsu již před miliardou let, ale vlivem blíže neurčeného kataklyz...
20. září 2015 - Již na konci šedesátých let švýcarský lékař Hans Jenny (1904 – 1972) vydal knihu, v níž prokázal souvislost mezi zvukovými frekvencemi a naší realitou. Jeho objev, prokázaný laboratorními experimenty (viz video a kniha ke stažení v samotném článku) by mohl být základem léčení lidského těla za pomocí specifických tónů. Stejně tak by mohl být impulse...
15. září 2015 - Stanfordská univerzita a tajné služby však nejsou jedinými organizacemi potvrzujícími reálnost vzdáleného pozorování. Americký institut pro výzkum připravil ve svých aplikacích hodnocení vzdáleného pozorování. Nastínil, jak může vzdálené pozorování sloužit jako velmi mocný nástroj tajných služeb. Prověřil asi 80 různých publikací a stanovil, že tyt...
14. září 2015 - Shodou okolností měla zrovna provést průlet kolem planety sonda agentury NASA Pioneer 10. Před průletem byl Ingo schopný pozorovat zvláštní prstenec kolem Jupiteru, a to ještě před tím, než NASA pořídila jeho obrázky. Swann měl pravdu. Jak prohlásil, úspěšně vzdáleně pozoroval prstenec kolem Jupiteru. Tento výsledek byl publikován Stanfordskou univ...
13. září 2015 - V roce 1995 CIA odtajnila a schválila zveřejnění dokumentů. odhalujících její zapojení v programu vzdáleného pozorování, který probíhal na Stanfordském výzkumném institutu v Menlo Park v Kalifornii.
12. září 2015 - Dálkové snímání či jinak řečeno vzdálené pozorování lze definovat mnoha způsoby. Jedná se o schopnost jedince popsat místo vzdálené od jejich fyzické pozice až několik stovek tisíc kilometrů. Ačkoliv se podařilo tento jev prokázat, oficiální vědecké komunitě stále není jasné, jakým způsobem je to možné dosáhnout.
8. září 2015 - Vědci z Buckinhamské univerzity zveřejnili snímek, zobrazující mimozemský organismus, "bombardující" Zemi. Podle nich se jedná o důkaz, který podporuje teorii panspermie. Tedy mikroskopickou formu života, která existuje ve vesmírném vakuu a která může v hojném počtu zasít život na obyvatelných planetách jako je ta naše.
16. červenec 2015 - I když alkohol získal hanlivou nálepku metla lidstva, kvůli jeho nadužívání a zneužívání jako kterékoliv drogy, původně spíše platil za rituální nápoj. Měnil vědomí, pomocí čehož pak domorodí šamani po celém světě mohli komunikovat s duchy. To se ale bavíme o kvašených nápojích s příměsí různých bylin. Proč tedy metla lidstva v podobě alkoholismus?...
13. červenec 2015 - Dva vědecké výzkumy z poslední doby se zabývaly úspěšností dvou postupů při léčbě rakoviny. Zatímco jeden v boji proti onkologickým onemocněním zcela propadl, druhý naopak zazářil.
4. červenec 2015 - Američtí vědci před časem objevili, jak účinně zmenšovat zhoubné nádory. A sice pomocí speciálních látek, vpravených do těla pacienta a jejich aktivaci pomocí infračerveného světla. Není tajemstvím, že americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) již několik provádí výzkum, jak snížit vedlejší účinky chemoterapie a ozařováním za pomocí ...
21. červen 2015 - Živé buňky, tedy i lidské, jsou schopny přijímat a zpětně vysílat světelnou energie v podobě takzvaných biofotonů. K tomuto závěru na základě mnoha ověřených experimentů přišel již v roce 1970 respektovaný německý fyzik Fritz Albert Popp.
16. červen 2015 - Kanadští vědci z torontské univerzity zjistili naprosto úžasnou věc o avokádu. Tuky v něm obsažené dokáží účinně bojovat proti akutní leukémii a dokonce zastavit její růst. Zejména boduje proti její formě zvané myeloidní (AML), která je jinak smrtelná do pěti roků od určení diagnózy pro 90 procent pacientů nad 65 let.
8. červen 2015 - Lidé s krevní skupinou 0, tedy spíše extroverti, mají lepší vyhlídky, že neonemocní Alzheimerovou chorobou. S tímto závěrem přišli vědci z britské univerzity v Sheffieldu ve spolupráci s italskou nemocnicí v Benátkách. Jejich závěr se opírá o skutečnost, že lidé s krevní skupinou 0 mají více šedé kůry zejména v těch částech mozku, kterou nejdříve o...
7. květen 2015 - Pro náš zdravý životní styl je velmi důležité vybírat si zdroj vody, kterou pijeme. Čím je přírodnější, tím má více energie, a tím více ji přejímáme do svého těla. Ovšem také existují jednoduché metody, jak kvalitu takové vody ještě vylepšit. Jednou z nich je použití kamene zvaného šungit.
12. prosinec 2013 - Existuje mnoho cest, jak obnovit své zdraví. Jednou z velmi účinných terapií je pravidelný pobyt v relaxační pyramidě.
5. červen 2013 - Minulý týden jsme přinesli informace o novém typu vakcíny, který vyvinuly velké farmakologické firmy. Zdá se, že má na svědomí první úmrtí v důsledku nežádoucí vedlejších účinků. V podobě smrtelné nervové choroby, která se nazývá "Guillain-Barreho syndrom" (GSB).
31. květen 2013 - Zdá se, že jsme se díky neuvěřitelné aktivitě nadnárodní farmaceutické loby opět mílovými kroky přiblížili k "orwellovské vizi" našeho světa. Ve Spojených Státech se na všeobecný trh dostala zcela nová vakcína (a vůbec první svého druhu), která obsahuje geneticky modifikované bílkoviny získané z hmyzích buněk. Podle zpráv, které zveřejnila "Food an...
banner
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
20%
15%
16%
13%
12%
12%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruJak si můžeme uvolnit zablokované čakrySlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatChlorella a její prokázané zdravotní přínosyVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeVýznam bolesti v různých částech tělaUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíStaré duše a dokončení cyklu reinkarnaceDračí krev v sobě ukrývá přírodní léčivou síluJak si rychle pomoci, když vás zcela ochromí dnaJaponky netloustnou a žijí nejdéle na světěWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyNibiru dorazí v roce 2017 do sluneční soustavy23 způsobů, jak rozpoznat křišťálové dětiEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiCo bychom měli vědět o své krevní skupiněVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Jak v pěti krocích zvládnout detoxikaci jaterKdyž hormony zlobí, pomohou bylinky ze světaVodu vám zaručeně vylepší minerál šungitPsi nám rozumí lépe, než jsme si mysleliČím se vyznačuje skutečně probuzená dušePyramida funguje, i když vědci nevědí, proč12 věcí o prdění, které jste možná nevěděliSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímJak si vzpomenout na své minulé životy?Jak pročistit epifýzu v sedmi snadných krocíchLéčivá síla kočičího předení má dlouhou historiiSociopat versus psychopat: Jaký je rozdíl?
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.