Stejnou záhadou je otázku, kdo a kdy postavil pyramidy v Gíze. foto: Freeimages.com

Geologové tipují stáří Sfingy na 800 tisíc let (2)

21. říjen 2015

zobrazeno 6106x

Sponzoruji svou inspiraci

Ukrajinští geologové se při vytýčení teorie, že Sfinga může být stará 800 tisíc let, řídili přísně vědeckými postupy. Zřejmě z tohoto důvodu jejich výzkum oficiálně skeptická akademická obec nezesměšňuje. Nicméně zastává jiný přístup, hojně používaný, když si skeptici nevědí rady s něčím, co by mohlo nabourat jejich pojetí světa – prostě tyto důkazy ignorují. Ostatně sami můžeme posoudit, jak propracované argumenty ukrajinské dvojice jsou.

banner

"Naše osobní zkušenosti při vědeckém zkoumání geologie mořského pobřeží jsou důvodem k analogickému srovnávání se Sfingou a navržení jiného mechanismu jejího poškození. Geologové, kteří studují geomorfologii mořského pobřeží, znají podobné formy reliéfů jako dutiny vyřezané vlnami. (Morskaja Geomorfologija, 1980). Mohou být jedno či vícevrstvé.

Jsou uspořádány vodorovně k mořské hladině mořské vody, pokud vytváří vertikální stěnu (útes). Zvlášť hluboké dutiny, vytvořené vlnami, se nacházejí ve strmých útesech, sestávajících se z vrstev uhlíkových hornin.

Tyto formy reliéfů pobřeží jsou dobře rozpoznatelné a podrobně zkoumané na březích Černého moře, pobřeží Kavkazu a Krymu (Popov, 1953, Zenkovič, 1960). Obecný model formování dutin ve skalách z kavkazského flysu (druh půdy) zdokumentoval již v roce 1953 výzkumník Popov. V dynamice procesu vzniku dutin za pomocí vln lze zaznamenat charakteristické vlastnosti, vyznačující se tím, že energie vlny směřuje do skalní vrstvy v úrovni vodní hladiny. Mimo to, jak mořská, tak i sladká voda může rozpustit horninu,“ předkládají ukrajinští vědci vědecké podklady pro své závěry.

Maničev a Parchomenko navrhují nový přirozený mechanismus, který by mohl vysvětlit zvlnění terénu společně s tajemnými rysy Sfingy. Tento mechanismus je důsledkem nárazu vln na pobřežní skály. V podstatě by tak v průběhu tisíce let mohlo vzniknout jedno či vícevrstvé zvlnění, které je jasně rozpoznatelné například na pobřeží Černého moře. Tento proces, který působí v horizontálním směru (když vlny narážejí na skály na hladinou vodní plochy), způsobí narušení skály či její rozpouštění.

Na základě zkoumání těchto dutin ve Sfinze se ukrajinští vědci domnívají, že tato velká památka by mohla být zasažena výše uvedeným způsobem, tedy zatopením v rámci velkých vodních ploch, než během pravidelných záplav Nilu.

Maničev a Parchomenko naznačují, že geologické složení těla Sfingy je sledem vrstev, složených z vápence s malými vložkami jílů. Ukrajinci vysvětlují, že tyto skály mají různý stupeň odolnosti proti účinkům vodní eroze. A tvrdí, že pokud by dutiny byly způsobeny pouze obrušováním pískem, musely by odpovídat vrstvám o určité litologické kompozice. Ve skutečnosti jsou ale dutiny ve Sfinze tvořeny v několika vrstvách nebo zasahují do některých částí vrstev homogenního složení.

Moře sahalo až ke Sfinze

Maničev a Parchomenko tak pevně věří, že Sfinga musela být po dlouhou dobu pod vodou. Na podporu této hypotézy poukazují na existující literaturu, která pojednává o geologických studiích v oblasti náhorní plošiny v Gíze. Podle těchto studií na konci geologického období Pliocénu, tedy před 5,2 až 1,6 miliónu let, mořská voda vstoupila do údolí Nilu a postupně zaplavila celou tuto oblast. To ostatně vedlo ke vzniku jezerních usazenin, které se nyní nacházejí v nadmořské výšce 180 metrů nad současnou úrovní hladiny Středozemního moře.

Podle Maničeva a Parchomenka to dokazuje úroveň vytvořených dutin ve skalách kalabrijského pobřeží na jihu Itálie, což odpovídá nejvýše položeným prohlubním na Sfinze. Vysoká úroveň mořské hladiny měla rovněž za následek vyplavení Nilu a vytvoření dlouhodobého zatopení. To koresponduje s obdobím před 800 tisíci lety.

Tento důkaz je ovšem v rozporu s konvenční teorií, že Sfinga byla poškozena působením písku a vodou, což kritizovali již výzkumníci West a Schoch. Ti navíc připomínají, že v průběhu mnoha staletí bylo tělo Sfingy pohřbeno v písku pouště, takže ani vítr, ani písečná eroze písek by nemohla způsobit jakékoliv poškození Sfingy.

Avšak tam, kde Schoch jasně viděl působení vody v důsledku vytrvalých dešťů, ukrajinští geologové rozpoznávají erozi, vzniklou přímým kontaktem s vodou jezer, vytvořenými na těle Sfingy v období pleistocénu. To znamená, že Velká Sfinga je jednou z nejstarších památek na Zemi, což ale zásadně mění historii původu lidstva a civilizace.

Někdo by mohl namítnout, že teorie navrhovaná Maničevem a Parchomenkem je velmi extrémní, protože Velká sfinga by tak podle nich byla postavena v době, kdy na Zemi nebyli ještě žádní lidé. Tedy alespoň podle aktuálních evolučních vzorů, přijímaných oficiální akademickou obcí. Kromě toho, jak bylo prokázáno, dva megalitické chrámy, které se nacházejí v těsné blízkosti Velké sfingy, byly vybudovány ze stejného kamene. To znamená, že nové datování sfingy posouvá vznik těchto památek rovněž do období před 800 tisíci lety. Jinými slovy to znamená, že dávné civilizace obývaly naši planetu mnohem dříve, než jsou zástupci hlavního proudu vědy ochotni přijmout.

Konec.

zdroj a reference: Geoarcheologie a Archaeomineralogie (Eds. RI Kostov, B. Gaydarska, M. Gurová) 2008, Sborník z mezinárodní konference, 29. - 30. října 2008, Sofie, nakladatelství "St. Ivan Rilski, Sofie, 308-311.

zdroj článku: www.ancient-code.com

překlad: amber

nehodnoceno

Předchozí související články

20. říjen 2015 - Jednou z nejzáhadnějších a nejtajemnějších památek na povrchu planety je bezesporu Velká sfinga v Gíze v Egyptě. Je to starověký monument, který dodnes mate výzkumníky již od dob jeho objevu. Nikdo zatím nebyl schopen přesně určit stáří Sfingy, protože o ní neexistují žádné písemné záznamy nebo jakékoliv zmínky v minulosti. Dva ukrajinští vědci již...
19. říjen 2015 - Játra (hepar) jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Váží 1300 - 1700 gramů. Játra jsou uložena v pravé brániční klenbě, ke které jsou připevněna prostřednictvím vazivového pouzdra obalujícího jaterní hmotu. Na zevní, přední ploše jsou játra zřetelně rozdělena na pravý a levý lalok. Vnitřní, zadní a dolní plocha jater je rýhami ve tv...
6. říjen 2015 - Podle jedné z aktuálních teorií lidé s krví Rh faktorem negativním patří k mimozemským genetickým liniím. Rh faktor je skupina téměř padesáti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek, z nichž nejdůležitější je antigen D. Pokud jej máte, jste Rh pozitivní, pokud nikoliv, jste Rh negativní.
4. říjen 2015 - Zdá se, že podle výzkumu publikovaného v The American Journal of Gastroenterology, je pravidelná konzumace quinoy pro celiaky naprosto bezpečná. Quinoa, starobylé semínko neobsahující lepek, se často doporučuje jako součást tradičních bezlepkových diet. Dřívější laboratorní studie ale naznačovaly, že by pro celiaky nemusela být vhodná.
3. říjen 2015 - Studie o graviole publikovaná v říjnovém vydání Cancer Letter z roku 2012 způsobila rozruch mezi výzkumníky. Graviola je tropické ovoce, které zastavuje bujení nádorových buněk rakoviny slinivky. Vědci potvrdili léčebné účinky gravioly na rakovinu v laboratoři a na živé tkáni.
2. říjen 2015 - THC neboli tetrahydrocannabinol je nejznámější složka konopí. Známá je především díky své schopnosti způsobovat opojení z užívání marihuany. Vzhledem k tomu, že mnoho zdravotních odborníků považuje stav opojení za stinnou stránku, představuje THC také největší kontroverzi obklopující lékařské využití této rostliny. Zatímco si složky jako cannabidio...
1. říjen 2015 - U vegetariánů existuje obecně nižší riziko onemocnění rakovinou než u konzumentů masa. Neplatí to ale pro všechny formy nemoci, jak zjistila studie publikována v lékařské časopise British Journal of Cancer. Nicméně průzkum na 60-ti tisících lidech jasně prokázal, že vegetariány postihuje mnohem méně rakovina krve, močového měchýře a žaludku.
25. září 2015 - Vědci oddělení pro biologii rakoviny z kliniky Mayo na Floridě úspěšně přeprogramovali rakovinné buňky plic, prsou a močového měchýře zpět na normální zdravé buňky tím, že obnovili funkci, která jim brání nadměrně se množit.
22. září 2015 - Život v naší sluneční soustavě začal pravděpodobně na Marsu, ale zřejmě nějaká katastrofická událost jej zcela zničila. S tímto tvrzením přišli vědci z britské kosmické agentury v čele s výzkumníkem Lewisem Datrnellem. Domnívá se, že rané formy mikroskopického života se vytvořily na Marsu již před miliardou let, ale vlivem blíže neurčeného kataklyz...
20. září 2015 - Již na konci šedesátých let švýcarský lékař Hans Jenny (1904 – 1972) vydal knihu, v níž prokázal souvislost mezi zvukovými frekvencemi a naší realitou. Jeho objev, prokázaný laboratorními experimenty (viz video a kniha ke stažení v samotném článku) by mohl být základem léčení lidského těla za pomocí specifických tónů. Stejně tak by mohl být impulse...
15. září 2015 - Stanfordská univerzita a tajné služby však nejsou jedinými organizacemi potvrzujícími reálnost vzdáleného pozorování. Americký institut pro výzkum připravil ve svých aplikacích hodnocení vzdáleného pozorování. Nastínil, jak může vzdálené pozorování sloužit jako velmi mocný nástroj tajných služeb. Prověřil asi 80 různých publikací a stanovil, že tyt...
14. září 2015 - Shodou okolností měla zrovna provést průlet kolem planety sonda agentury NASA Pioneer 10. Před průletem byl Ingo schopný pozorovat zvláštní prstenec kolem Jupiteru, a to ještě před tím, než NASA pořídila jeho obrázky. Swann měl pravdu. Jak prohlásil, úspěšně vzdáleně pozoroval prstenec kolem Jupiteru. Tento výsledek byl publikován Stanfordskou univ...
13. září 2015 - V roce 1995 CIA odtajnila a schválila zveřejnění dokumentů. odhalujících její zapojení v programu vzdáleného pozorování, který probíhal na Stanfordském výzkumném institutu v Menlo Park v Kalifornii.
12. září 2015 - Dálkové snímání či jinak řečeno vzdálené pozorování lze definovat mnoha způsoby. Jedná se o schopnost jedince popsat místo vzdálené od jejich fyzické pozice až několik stovek tisíc kilometrů. Ačkoliv se podařilo tento jev prokázat, oficiální vědecké komunitě stále není jasné, jakým způsobem je to možné dosáhnout.
8. září 2015 - Vědci z Buckinhamské univerzity zveřejnili snímek, zobrazující mimozemský organismus, "bombardující" Zemi. Podle nich se jedná o důkaz, který podporuje teorii panspermie. Tedy mikroskopickou formu života, která existuje ve vesmírném vakuu a která může v hojném počtu zasít život na obyvatelných planetách jako je ta naše.
16. červenec 2015 - I když alkohol získal hanlivou nálepku metla lidstva, kvůli jeho nadužívání a zneužívání jako kterékoliv drogy, původně spíše platil za rituální nápoj. Měnil vědomí, pomocí čehož pak domorodí šamani po celém světě mohli komunikovat s duchy. To se ale bavíme o kvašených nápojích s příměsí různých bylin. Proč tedy metla lidstva v podobě alkoholismus?...
13. červenec 2015 - Dva vědecké výzkumy z poslední doby se zabývaly úspěšností dvou postupů při léčbě rakoviny. Zatímco jeden v boji proti onkologickým onemocněním zcela propadl, druhý naopak zazářil.
4. červenec 2015 - Američtí vědci před časem objevili, jak účinně zmenšovat zhoubné nádory. A sice pomocí speciálních látek, vpravených do těla pacienta a jejich aktivaci pomocí infračerveného světla. Není tajemstvím, že americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) již několik provádí výzkum, jak snížit vedlejší účinky chemoterapie a ozařováním za pomocí ...
21. červen 2015 - Živé buňky, tedy i lidské, jsou schopny přijímat a zpětně vysílat světelnou energie v podobě takzvaných biofotonů. K tomuto závěru na základě mnoha ověřených experimentů přišel již v roce 1970 respektovaný německý fyzik Fritz Albert Popp.
16. červen 2015 - Kanadští vědci z torontské univerzity zjistili naprosto úžasnou věc o avokádu. Tuky v něm obsažené dokáží účinně bojovat proti akutní leukémii a dokonce zastavit její růst. Zejména boduje proti její formě zvané myeloidní (AML), která je jinak smrtelná do pěti roků od určení diagnózy pro 90 procent pacientů nad 65 let.
8. červen 2015 - Lidé s krevní skupinou 0, tedy spíše extroverti, mají lepší vyhlídky, že neonemocní Alzheimerovou chorobou. S tímto závěrem přišli vědci z britské univerzity v Sheffieldu ve spolupráci s italskou nemocnicí v Benátkách. Jejich závěr se opírá o skutečnost, že lidé s krevní skupinou 0 mají více šedé kůry zejména v těch částech mozku, kterou nejdříve o...
7. květen 2015 - Pro náš zdravý životní styl je velmi důležité vybírat si zdroj vody, kterou pijeme. Čím je přírodnější, tím má více energie, a tím více ji přejímáme do svého těla. Ovšem také existují jednoduché metody, jak kvalitu takové vody ještě vylepšit. Jednou z nich je použití kamene zvaného šungit.
12. prosinec 2013 - Existuje mnoho cest, jak obnovit své zdraví. Jednou z velmi účinných terapií je pravidelný pobyt v relaxační pyramidě.
5. červen 2013 - Minulý týden jsme přinesli informace o novém typu vakcíny, který vyvinuly velké farmakologické firmy. Zdá se, že má na svědomí první úmrtí v důsledku nežádoucí vedlejších účinků. V podobě smrtelné nervové choroby, která se nazývá "Guillain-Barreho syndrom" (GSB).
31. květen 2013 - Zdá se, že jsme se díky neuvěřitelné aktivitě nadnárodní farmaceutické loby opět mílovými kroky přiblížili k "orwellovské vizi" našeho světa. Ve Spojených Státech se na všeobecný trh dostala zcela nová vakcína (a vůbec první svého druhu), která obsahuje geneticky modifikované bílkoviny získané z hmyzích buněk. Podle zpráv, které zveřejnila "Food an...
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
18%
14%
16%
13%
13%
13%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Ježíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSpirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA
nad 500 korun dárek MACA BIO 100 g,
nad 1000 korun další MACA BIO 100 g,
nad 1500 Kč Kotvičník extrakt 20 g ZDARMA.

Parádní den plný zlaté energie života