Všichni máme tělo, ale málokdo z nás zná jeho vnitřní stavbu. foto: Pixabay

Lidská játra - anatomický popis a funkce orgánu

19. říjen 2015

zobrazeno 10303x

Sponzoruji svou inspiraci

Játra (hepar) jsou největší žlázou trávicího systému a celého těla. Váží 1300 - 1700 gramů. Játra jsou uložena v pravé brániční klenbě, ke které jsou připevněna prostřednictvím vazivového pouzdra obalujícího jaterní hmotu. Na zevní, přední ploše jsou játra zřetelně rozdělena na pravý a levý lalok. Vnitřní, zadní a dolní plocha jater je rýhami ve tvaru písmene H členěna na čtvercový lalok a lalok dolní duté žíly. V pravé rýze je uložen žlučový měchýř (vesica fellea), obvykle svým dnem přesahující přední okraj jater. Příčný zářez, tzv. jaterní porta (brána), obsahuje útvary vstupující a vystupující z jater. Jsou to především jaterní žlučovody odvádějící žluč z jater, jaterní tepna zásobující kyslíkem jaterní buňky a vrátnicová žíla (vena portae) přivádějící krev z nepárových orgánů břišní dutiny, především ze stěny střeva.

banner

Žilní krev, bohatá na vstřebané látky ze žaludku, tenkého a tlustého střeva a přiváděná do jater portální žílou, protéká mezi jaterními buňkami a je z jater odváděná do dolní duté žíly. Podle jména vrátnicové žíly se tomuto průtoku krve játry říká portální oběh. Portální jaterní oběh představuje metabolickou cirkulaci jater.

Společně s větvemi vrátnicové žíly probíhají v játrech větší žlučovody, větve jaterní tepny a mízní vlásečnice. 

Základní stavební jednotkou jater je jaterní lalůček, který má tvar nepravidelného mnohostěnu o velikosti 1-2,5 mm. Lalůček se skládá z trámců jaterních buněk. Trámec je tvořen dvěma řadami těsně k sobě přiložených jaterních buněk, které jsou velmi metabolicky aktivní.

Větve vrátnicové žíly probíhají mezi lalůčky a mezi trámci. Uprostřed lalůčků se lalůčkové žíly spojují do centrálních žil, kterými krev odtéká do jaterních žil ústících do dolní duté žíly. Tento způsob uspořádání krevního řečiště jater zajišt'uje, že na ohromné ploše stěn krevních vlásečnic (větví vrátnicové žíly) a buněk trámců dochází ke kontaktu krve a cytoplazmatických membrán jaterních buněk.

Jaterní buňky mají - vzhledem ke svému seřazení v trámcích - dva póly. Krev protékající mezi jaterními trámci "omývá" v každém trámci pouze ten pól buňky, který je přivrácený k vlásečnici. Tvoří tzv. krevní pól jaterní buňky. 

Na protilehlém konci jaterní začínají ve štěrbinách uvnitř trámců jaterní žlučovody. Tyto póly buňky jsou žlučovodnými póly jaterních buněk.

Žlučovody tedy začínají jako mezibuněčné štěrbiny, ve kterých stěnu tvoří přímo membrány jaterních buněk. Teprve v prostorech mezi jaterními lalůčky mají žlučovody vlastní, epitelem vystlanou stěnu. Žlučovody sledující větvení portální žíly se spojují do stále větších vývodů, které pak vytvářejí pravý a levý jaterní žlučovod. 

Jaterní buňky pracují jako žlázové, zevně sekretorické buňky produkující sekret - žluč do žlučovodů. Tvorba žluče je pouze jednou z jaterních funkcí. Jaterní buňky zasahují prakticky do všech metabolických dějů v těle: přeměňují cukry na glykogen, rozkládají aminokyseliny a tvoří i nové bílkoviny. V játrech se také ukládají tuky a cukry a je zde i zásoba některých vitamínů. Jaterní buňky se podílejí na tvorbě látek zabezpečujících srážení krve a játra také zneškodňují (detoxikují) škodlivé nebo jedovaté látky (alkohol, amoniak aj.). Velké cévní řečiště jater představuje i krevní nádrž, zadržující určité rezervní množství krve.

Pro trávicí pochody v tenkém střevě je nezbytná žluč. Žluč se tvoří v jaterních buňkách nepřetržitě. Její denní množství kolísá mezi 800-1000 ml. Žluč je hustá žlutozelnená kapalina, skládající se z vody a hlenu, žlučových barviv, solí žlučových kyselin a některých minerálních látek.

Žlučová barviva se tvoří v jaterních buňkách z červeného krevního barviva (hemoglobinu), které se uvolňuje ze zanikajících červených krvinek ve slezině. Žlučová barviva - červený bilirubin a zelený biliverdin jsou odpadové produkty toxické pro organismus.

Podmiňují barvu žluči, se kterou jsou vylučovány do dvanáctníku. Žlučová barviva se ve střevě rozkládájí a podmiňují i barvu stolice. (Bez jejich přítomnosti je stolice světlé, bělavé barvy.) Část rozpadlých žlučových barviv je vylučována také močí.

Soli žlučových kyselin jsou nejdůležitější součástí žluči. Soli rozptylují (emulgují) tuky na drobné kapénky, které teprve v emulgované formě může efektivně štěpit pankreatická a střevní lipáza. Bez žluči, např. při uzávěru žlučových cest žlučovými kameny, se 80% tuků neštěpí a tuk, ale i v tucích rozpustné vitaminy opuštějí trávicí trubici v nezužitkovaném stavu.

Žluč odtéká do duodena žlučovými cestami. Popsané žlučovody mají uvnitř jater stěnu tvořenou přímo membránami jaterních buněk, a jde tedy vlastně o štěrbiny uvnitř jaterních trámců. Tvoří první úsek tzv. vnitrojaterních žlučových cest.

Mimojaterní žlučové cesty začínají spojením pravého a levého jaterního žlučovodu (ductus hepaticus dexter et sinister). Žlučovody vystupují z pravého a levého jaterního laloku a po jejich spojení vzniká společný jaterní vývod.

Ke společnému jaternímu vývodu se po krátkém průběhu připojuje žlučníkový vývod (ductus cysticus). Spojením žlučníkového a jaterního společného vývodu vzniká žlučovod (ductus choledochus), kterým ústí žlučové cesty do duodena. Celková délka mimojaterních žlučových cest je 5-8 cm a jejich šíře kolísá mezi 4-8 mm.

Žlučovod je nejdelším úsekem žlučových cest. Leží v pravém okraji malé předstěry, podbíhá duodenum a ústí do něho zezadu společně s vývodem pankreatu na dvanáctníkové papile. Ústí žlučového a pankreatického vývodu je ovládáno svalovým svěračovým aparátem, tzv. Oddiho svěračem.

Žlučník (vesica fellea) je váček hruškovitého tvaru s kapacitou asi 60 ml žluči. Leží na spodní ploše jater. Sliznice žlučníku je složena v četné řasy, které jsou schopné vstřebat velké množství vody. Žluč, jež je tvořena jaterními buňkami, trvale plynule odtéká do žlučových cest, které jsou před vyústěním do dvanáctníku uzavřeny svěračem. Žluč postupně naplňuje žlučové cesty a přetéká do žlučníku, zde se vstřebává voda a žluč se postupně koncentruje.

Přijde-li potrava (zvláště tuky) do dvanáctníku, uvolní se svěrač a dojde ke stahu žlučníku. Koncentrovaná žluč tak odtéká ze žlučníku do duodena. Po úplném vyprázdnění žlučníku odtéká do dvanáctníku pouze nekoncentrovaná jaterní žluč, jejíž emulgační schopnost je malá.

z knihy Základy funkční anatomie od Ivana Dylevského

nehodnoceno

Předchozí související články

6. říjen 2015 - Podle jedné z aktuálních teorií lidé s krví Rh faktorem negativním patří k mimozemským genetickým liniím. Rh faktor je skupina téměř padesáti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek, z nichž nejdůležitější je antigen D. Pokud jej máte, jste Rh pozitivní, pokud nikoliv, jste Rh negativní.
4. říjen 2015 - Zdá se, že podle výzkumu publikovaného v The American Journal of Gastroenterology, je pravidelná konzumace quinoy pro celiaky naprosto bezpečná. Quinoa, starobylé semínko neobsahující lepek, se často doporučuje jako součást tradičních bezlepkových diet. Dřívější laboratorní studie ale naznačovaly, že by pro celiaky nemusela být vhodná.
3. říjen 2015 - Studie o graviole publikovaná v říjnovém vydání Cancer Letter z roku 2012 způsobila rozruch mezi výzkumníky. Graviola je tropické ovoce, které zastavuje bujení nádorových buněk rakoviny slinivky. Vědci potvrdili léčebné účinky gravioly na rakovinu v laboratoři a na živé tkáni.
2. říjen 2015 - THC neboli tetrahydrocannabinol je nejznámější složka konopí. Známá je především díky své schopnosti způsobovat opojení z užívání marihuany. Vzhledem k tomu, že mnoho zdravotních odborníků považuje stav opojení za stinnou stránku, představuje THC také největší kontroverzi obklopující lékařské využití této rostliny. Zatímco si složky jako cannabidio...
1. říjen 2015 - U vegetariánů existuje obecně nižší riziko onemocnění rakovinou než u konzumentů masa. Neplatí to ale pro všechny formy nemoci, jak zjistila studie publikována v lékařské časopise British Journal of Cancer. Nicméně průzkum na 60-ti tisících lidech jasně prokázal, že vegetariány postihuje mnohem méně rakovina krve, močového měchýře a žaludku.
25. září 2015 - Vědci oddělení pro biologii rakoviny z kliniky Mayo na Floridě úspěšně přeprogramovali rakovinné buňky plic, prsou a močového měchýře zpět na normální zdravé buňky tím, že obnovili funkci, která jim brání nadměrně se množit.
22. září 2015 - Život v naší sluneční soustavě začal pravděpodobně na Marsu, ale zřejmě nějaká katastrofická událost jej zcela zničila. S tímto tvrzením přišli vědci z britské kosmické agentury v čele s výzkumníkem Lewisem Datrnellem. Domnívá se, že rané formy mikroskopického života se vytvořily na Marsu již před miliardou let, ale vlivem blíže neurčeného kataklyz...
20. září 2015 - Již na konci šedesátých let švýcarský lékař Hans Jenny (1904 – 1972) vydal knihu, v níž prokázal souvislost mezi zvukovými frekvencemi a naší realitou. Jeho objev, prokázaný laboratorními experimenty (viz video a kniha ke stažení v samotném článku) by mohl být základem léčení lidského těla za pomocí specifických tónů. Stejně tak by mohl být impulse...
15. září 2015 - Stanfordská univerzita a tajné služby však nejsou jedinými organizacemi potvrzujícími reálnost vzdáleného pozorování. Americký institut pro výzkum připravil ve svých aplikacích hodnocení vzdáleného pozorování. Nastínil, jak může vzdálené pozorování sloužit jako velmi mocný nástroj tajných služeb. Prověřil asi 80 různých publikací a stanovil, že tyt...
14. září 2015 - Shodou okolností měla zrovna provést průlet kolem planety sonda agentury NASA Pioneer 10. Před průletem byl Ingo schopný pozorovat zvláštní prstenec kolem Jupiteru, a to ještě před tím, než NASA pořídila jeho obrázky. Swann měl pravdu. Jak prohlásil, úspěšně vzdáleně pozoroval prstenec kolem Jupiteru. Tento výsledek byl publikován Stanfordskou univ...
13. září 2015 - V roce 1995 CIA odtajnila a schválila zveřejnění dokumentů. odhalujících její zapojení v programu vzdáleného pozorování, který probíhal na Stanfordském výzkumném institutu v Menlo Park v Kalifornii.
12. září 2015 - Dálkové snímání či jinak řečeno vzdálené pozorování lze definovat mnoha způsoby. Jedná se o schopnost jedince popsat místo vzdálené od jejich fyzické pozice až několik stovek tisíc kilometrů. Ačkoliv se podařilo tento jev prokázat, oficiální vědecké komunitě stále není jasné, jakým způsobem je to možné dosáhnout.
8. září 2015 - Vědci z Buckinhamské univerzity zveřejnili snímek, zobrazující mimozemský organismus, "bombardující" Zemi. Podle nich se jedná o důkaz, který podporuje teorii panspermie. Tedy mikroskopickou formu života, která existuje ve vesmírném vakuu a která může v hojném počtu zasít život na obyvatelných planetách jako je ta naše.
16. červenec 2015 - I když alkohol získal hanlivou nálepku metla lidstva, kvůli jeho nadužívání a zneužívání jako kterékoliv drogy, původně spíše platil za rituální nápoj. Měnil vědomí, pomocí čehož pak domorodí šamani po celém světě mohli komunikovat s duchy. To se ale bavíme o kvašených nápojích s příměsí různých bylin. Proč tedy metla lidstva v podobě alkoholismus?...
13. červenec 2015 - Dva vědecké výzkumy z poslední doby se zabývaly úspěšností dvou postupů při léčbě rakoviny. Zatímco jeden v boji proti onkologickým onemocněním zcela propadl, druhý naopak zazářil.
4. červenec 2015 - Američtí vědci před časem objevili, jak účinně zmenšovat zhoubné nádory. A sice pomocí speciálních látek, vpravených do těla pacienta a jejich aktivaci pomocí infračerveného světla. Není tajemstvím, že americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) již několik provádí výzkum, jak snížit vedlejší účinky chemoterapie a ozařováním za pomocí ...
21. červen 2015 - Živé buňky, tedy i lidské, jsou schopny přijímat a zpětně vysílat světelnou energie v podobě takzvaných biofotonů. K tomuto závěru na základě mnoha ověřených experimentů přišel již v roce 1970 respektovaný německý fyzik Fritz Albert Popp.
16. červen 2015 - Kanadští vědci z torontské univerzity zjistili naprosto úžasnou věc o avokádu. Tuky v něm obsažené dokáží účinně bojovat proti akutní leukémii a dokonce zastavit její růst. Zejména boduje proti její formě zvané myeloidní (AML), která je jinak smrtelná do pěti roků od určení diagnózy pro 90 procent pacientů nad 65 let.
8. červen 2015 - Lidé s krevní skupinou 0, tedy spíše extroverti, mají lepší vyhlídky, že neonemocní Alzheimerovou chorobou. S tímto závěrem přišli vědci z britské univerzity v Sheffieldu ve spolupráci s italskou nemocnicí v Benátkách. Jejich závěr se opírá o skutečnost, že lidé s krevní skupinou 0 mají více šedé kůry zejména v těch částech mozku, kterou nejdříve o...
7. květen 2015 - Pro náš zdravý životní styl je velmi důležité vybírat si zdroj vody, kterou pijeme. Čím je přírodnější, tím má více energie, a tím více ji přejímáme do svého těla. Ovšem také existují jednoduché metody, jak kvalitu takové vody ještě vylepšit. Jednou z nich je použití kamene zvaného šungit.
12. prosinec 2013 - Existuje mnoho cest, jak obnovit své zdraví. Jednou z velmi účinných terapií je pravidelný pobyt v relaxační pyramidě.
5. červen 2013 - Minulý týden jsme přinesli informace o novém typu vakcíny, který vyvinuly velké farmakologické firmy. Zdá se, že má na svědomí první úmrtí v důsledku nežádoucí vedlejších účinků. V podobě smrtelné nervové choroby, která se nazývá "Guillain-Barreho syndrom" (GSB).
31. květen 2013 - Zdá se, že jsme se díky neuvěřitelné aktivitě nadnárodní farmaceutické loby opět mílovými kroky přiblížili k "orwellovské vizi" našeho světa. Ve Spojených Státech se na všeobecný trh dostala zcela nová vakcína (a vůbec první svého druhu), která obsahuje geneticky modifikované bílkoviny získané z hmyzích buněk. Podle zpráv, které zveřejnila "Food an...
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
19%
14%
16%
13%
13%
12%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Spirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeVýznam bolesti v různých částech tělaUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidé
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.