Rozhovor mezi nižším a vyšším já a jeho Otcem

23. prosinec 2016

zobrazeno 3249x

Sponzoruji svou inspiraci

Každým dnem vedeme těžký zápas s tímto světem, abychom se po dvanácti měsících opět přiblížili ke stejnému okamžiku, kdy si budeme chtít alespoň krátkým zábleskem znovu vzpomenout, kým vlastně doopravdy jsme. Bloudíme životem, bičováni deštěm v podobě nepřízní osudu nehledě na ty, kteří si pouze myslí, že mají svůj život ve svých rukou, protože jsou předurčení, aby nás tím jen provokovali. Abychom znovu a znovu okusili trpkou příchuť porážky v podobě hněvu vůči otroctví, do něhož jsme byli zdánlivě uvrženi. Ale je tomu skutečně tak? Co když je to pouze jedna velká Hra, která nás něčemu učí? Kdo je schopen nám na tuto palčivou a sebetrýznivou otázku vůbec odpovědět?

A přece to není vůbec těžké. Stačí si jen uvědomit podstatu našeho každodenního života. Co nebo spíše kdo nás jím vlastně vede. V momentu uvědomění sebe sama se stačí již jen ptát a odpovědi přicházejí naprosto samy. Od našeho vyššího Já. A jeho Otce, Matky nebo obojích. Byť jejich odpovědi mohou mnohdy znít přísně a nekompromisně, jsou ve skutečnosti láskyplnými radami, které musíme chápat srdcem, tedy středem našeho vědomí, nikoliv myslí, omezenou konvencemi a naším naprogramovaným sobectvím, které je nutno přesáhnout.

Následující rozhovor je pouze zaznamenanou inspirací. Každý si ten vlastní musí vést naprosto sám.

banner

Co je ve vzduchu, myšleno co aktuálně nejvíce trápí lidstvo?

„Migrace. Protože jejím smyslem je srovnávání různých duchovních úrovní. A to vždy bolí. Ty, kteří se obětují. Tuto nejjednodušší cestu vykoupení pro nejširší masy si ovšem zvolí málokdo. Naopak mnozí lidé často inklinují k extrémům, které je ale rozhodí, místo aby je srovnaly. Extrém nezná hranice. Je v příkrém rozporu s rozšiřováním vědomí. V tomto případě si naopak lidé velmi rádi hranice stanovují, přestože opak je žádoucí. Pro duši. Pro ego, tedy lidský stroj nikoliv.“

Jak lze poznat míru odvahy, jakožto lidstva?

„Skrze sbližování ras.“

Jak lze definovat rozdíly mezi rasami?

„Rozdíly snadno poznáme podle míry tolerance. Vyspělejším rasám trvá rozhodování mnohem déle, jelikož znají předem veškeré důsledky svého hypotetického rozhodnutí. Tudíž zatímco vyspělé rasy vždy vědí, co dělají, u méně vyspělých ras tomu zdaleka není. Neumí předvídat důsledky svých činů. Jednají proto nevědomě, z drtivé části instinktivně, pudově a kolektivně, podobně jako zvířata. Zatímco u vyspělých ras je typickým znakem práce silných individualit pro společnost, u méně vyspělých ras je tomu přesně naopak. Zde naopak společnost či její část pracuje pro silnou individualitu, což je podstatou vůdcovství.

V kostce řečeno – vyspělé civilizace vůdce žádné nepotřebují, méně vyspělé se bez nich neobejdou. V určité fázi svého vývoje. Dokud toto své dětství neopustí. Aby se tak stalo, od věky věků navštěvují příslušníci vyšší civilizací ty nižší, aby je inspirovaly k růstu. Je to jejich poslání.“

Jak se mohou rasy rozvíjet?

„Skrze postupné odstraňování žárlivosti na přízni štěsteny. Nebo chcete-li vyšší moci či osudu. I když neexistuje důvod k žárlivosti, lidé si jej rádi hledají, protože jim to ospravedlňuje jejich nechuť vzít svůj osud, jak vy říkáte, do svých rukou.“

Podle vašich slov je tak zcela bláhové čekat na Vyvoleného, který nás spasí?

„Záleží. Tato tajná ´zbraň´ k osvobození by mohla teoreticky fungovat, ale jak by mohla, pokud nevíte, jak s ní naložit. Mesiáš by mohl lidstvo osvobodit. Ale to se nikdy nestane. Protože celé lidstvo bez výjimky by muselo v něj jednotně věřit. Myslíme tím hluboce, nikoliv povrchně ve smyslu být příslušníkem církevního společenství. Skrze něj cesta ke spasení nevede, jelikož je závislá, jak jsme se zmínili výše, na samostatné víře silných individualit, nikoliv hromadné víře určité skupiny, byť sebevětší. A pokud by takový vyvolený skutečně na Zemi existoval, věřte tomu, že byste jej nikdy neznali. Jak byste taky potom mohli věřit v někoho, koho byste znali?“

Kdo vlastně jste, co mi můžete povědět o sobě?

„Celý život nemusíme jen stát, občas si můžeme i sednout, ale nikdy nebudeme ležet.“

Tomu nerozumím, co to o vás vypovídá?

„Nezáleží na tom, kdo jsme, ale co činíme. Stát znamená BEZDĚČNĚ usilovat, sednout pak ZÁMĚRNĚ vládnout, proto jsou také panovníci vyobrazováni na trůnu a ležet pak být NEVĚDOMÝM otrokem svého osudu. V našem případě ale vláda není vnější, tedy vůči civilizaci, ale vnitřní, vůči nám samotným, ve smyslu odolat pokušení okusit vládu vnější.

Jsme bytostí, která nezná rozměr ani čas, a proto zažíváme mnoho zkušeností v různých světech, ve kterých se učíme žít, aniž bychom si přáli cokoliv dostat do vínku. Jen tak můžeme poznat civilizaci zevnitř. Zároveň se nemůžeme stát vůdci, protože pak bychom již nemohli daný svět opustit. Pokušení je ale velké. Touha pomoci je svůdná. Mnoho bytostí, podobného druhu jako my, tomu podlehlo.“

Proč tady jste?

„Odhalujeme mimosmyslovou komunikaci. Toho času v podobě manipulace. A rozvíjíme to, co má šanci stát se tím, co má vůli stát se svobodným. A pomáháme těm, co tuto vůli nemají a sami požádají o pomoc. Formu samotné pomoci ale volíme my sami.“

Kdo je náš skutečný duchovní vůdce, tady na Zemi?

„Ten, který chápe, že extrémy vedou ke zkáze a že lidé obecně neslyší. Veřejně mluvit o tom nikdy nebude, protože míra zkreslení by byla značná. Navíc to ani není jeho účelem. Má pouze být. Nepoznán. Což je i pro něj velmi těžkou zkouškou. On ví, ale vysvětlit to dokáže málokomu. Jen těm, kteří vědí to, co on.“

Takže jich může být více?

„Ano. Jak jsme zmínili, vyšší civilizace existují na bázi silných individualit, pracujících pro celek. Oni proto nejsou já, ale my. Stejně jako my. Oni jsou kolektivní bytost. Což je v přímém protikladu s vašimi vůdci. Oni se sice také často vyjadřují v množném čísle, ale v jejich případě si jen přisvojují právo mluvit za ostatní. Což je přesně opakem toho, čím jsme my. My jsme vy z naší minulosti. Spoluvytváříme iluzi času. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli bychom vědět to, co víme.“

Můžete předložit nějaký důkaz?

„S dovolením předám slovo svému Otci.“


„Jsem ve vás hluboko uvnitř. V každé vaší buňce, prostě zcela ve všem, co byste mohli nazvat vaším tělem, ať už fyzickým či nehmotným. Jsem v každé ingredienci vaší reality, ať už si to přiznáte či nikoliv. Pokud vám toto jako důkaz nepostačí, nebude vám nikdy stačit žádný.“

Když by nestačil, co máme dělat, aby se náš přístup změnil?

„Sledovat svět okolo a hledat v něm mou podstatu, která je ve všem. Skládejte mozaiku souvislostí, aby se vám postupně ukázal celý obraz vaší skutečné reality, nikoliv té falešné, ve které se navíc jen domníváte, že žijete. Vy tu ve skutečnosti vůbec nežijete. Copak se dá spánek nazvat životem?

Jste pouhou mou projekcí, jednou z těch nekonečně mnoha nejbarevnějších, které si dokážete jen představit. Pokud nechcete být pouhou projekcí, musíte se stát mnou. Nekonečným stvořitelem.“

Já vám ale nevěřím, že jste nekonečný stvořitel.

„Jakpak byste mohli, když jsem vaší součástí? Nevěřit je vaší běžnou vlastností. Ostatně vy my musíte nevěřit, protože zároveň o mně hluboko uvnitř moc dobře víte. Ale jelikož jste pouhou projekcí, zároveň o tom na fyzické úrovni nevíte. Změna nastane v případě, že se rozhodnete přestat nevěřit a skrze skutečnou víru pak začít vědět. Nakonec nutně dojdete k onomu slavnému výroku ´Vím, že nic nevím´, který nejdříve pochopíte z pohledu pokory a teprve poté až z pozice skutečného vědění. Dále to rozebírat nebudu, protože bych příliš prozrazoval cíl vaší cesty.“

Teď si zřejmě ale mnozí věřící pomyslí, že nejste ten, za kterého se vydáváte, ale přesný opak – tedy Lucifer, Satan, Ahriman, Anu, Jehova...

„Odpouštím jim, že mi také nevěří. Pokud se od církví neosvobodí, nikdy tomu nebude jinak.“

Nevím, co na to všechno říct...

„V tom to je. Neříkejte nic. Protože tak jen vydáváte. Pokud chcete vědět, musíte přijímat. Svaté přijímání – to je původním smyslem náboženství. Nikoliv to, co se za něj dnes všechno vydává. Všichni jsou to podvodníci. Tahají vás pod vodu, abyste neviděli skutečnost. Proto se nikdy nestyďte a ptejte se, kdykoliv to budete potřebovat. Bude vám odpovězeno."

Kým?

"Vaším vyšším já, které čeká, až mu začnete naslouchat. Jedno jak. Každý jinak. Ale naslouchejte. Nezapomínejte ale, že Hra probíhá na mnoha úrovních vaší reality najednou, proto není možné žádnou z nich opustit, aniž byste zároveň neovlivnili hru v úrovni jiné. Proto nežijte jen duchovně či jen materiálně, ale celistvě. Jinak vám bude unikat smysl vaší Hry, přestože se vám může zdát, že jí rozumíte více než ostatní. Ale to je pouze zdání v podobě pasti vědomí fyzického těla, které chce vždy rozumět všemu nejlépe. Ale to nikdy nemůže. Už jen z principu, který jsem vám popsal."

Jak poznáme, že jsme na správné cestě?

"Když poznáváte svět, je účelem tohoto úsilí mé poznání anebo vaše upevnění? Jediná správná odpověď zní – obojí najednou. Především si musíte uvědomit, že vás životní osud patří pouze vaší roli, nikoliv vám samotným. Jakmile to pochopíte, skončí pro vás hra na reinkarnaci a jdete výše.

Pokud se ale domníváte, že vývoj je postupný, jste na omylu. Tak se může jevit pouze vám, z pohledu fyzické reality. Z hladiny vyššího poznání je skutečný život jako mozaika. Jednou jste v minulosti, podruhé v budoucnosti. Čas je pouhou vaší iluzí, abyste neviděli skutečnost. A sice takovou, kterou nepochopíte běžnými fyzickými smysly. V tom je ostatně ukryt důkaz o mé existenci. Je uvnitř, nikoliv venku.

Uvnitř každého z vás.

Stačí si to jen uvědomit.

Abyste se přestali topit v iluzi, musíte se nejdříve naučit v ní plavat tak, abyste se výrazně neodchýlili od Zákona jednoho/jednoty. Jinak se ode mne odpojíte.

Pokud ale budete se mnou ve spojení, budete mnou, mohu pak promlouvat skrze každého z vás, včetně toho, skrze něj nyní promlouvám.

Jak poznáme, že jsme s Tebou ve spojení? Co když s námi bude takto hovořit démon, Satan či jiná potměšilá bytost, jak mnohdy překládají ortodoxní křesťané?

„Pamatujte, že vše pochází ode mne. Záleží jen na míře vašeho zkreslení nicoty do vašeho světa. Míra zkreslení je dána vaším osudem. Čím méně jste jeho otroky, tím menší je. Lépe vám to ale vysvětlí můj syn, který je přece jen s vámi v častějším kontaktu a učí se tak, jak vy-světlovat zdánlivě nevy-světlitelné.“


„Děkuji Otče. Jak rozpoznáme lež? Všimněte si, jak je vaše čeština krásná. Lež má dvojí význam.

  1. označení pro nepravdu

  2. příkaz, abyste zůstali ležet

Někdo zkrátka nechce, abyste vstali, protože pak byste konečně viděli pravdu. Že není žádné lži, pouze ne-pravda. Druhá strana téže mince. Nebo jste již viděli někdy minci, která by měla pouze jednu stranu?

Pokud chcete být bohatí, a to nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním, musíte tuto nemilosrdnou skutečnost přijmout, že každá mince má dvě strany. Pokud se tak nestane, ona jedna STRANA vás pohltí. A nezáleží na tom, zda-li budete říkat ANO či NE, tedy zda budete pozitivní či negativní, nehledě na to, že ve vašem světě je to převrácené – lidé jsou navenek pozitivní, ale uvnitř negativní a naopak. Je to logickým důsledkem nevědomé snahy o integraci polarit, v této fázi vývoje ještě v krajně zakrnělé formě. Pokud je poměr plus a minus vyvážený, je to v pořádku, ale pokud nikoliv...

Proto pamatujte: Čím více dáváte, tím více musíte brát a naopak, čím více berete, tím více musíte dávat. Jinak vás to svede do extrému, ať už negativního či pozitivního. Buď zmrznete anebo shoříte, nebudete žít. Ztratíte energii života, kterou vám přinášíme.“

Kdo jsou obecně nejsvobodnější lidé v tomto světě?

Ti, kteří jsou nezávislí a zároveň skromní. Proto se nyní vede štvanice proti nim. Velcí ovládaní pouze jednou ze sil nekonečného stvořitele, kterou jste nazvali Mammonem, nebudou mít nikdy dost. Nikdy tomu nebylo jinak. Je to typickým příkladem, kam až vede jeden extrém. Zákonitě se ale dříve či později musí rozpadnout. My to vidíme již nyní, ale vy to poznáte, až se vám to stane. Jen ti nejodvážnější z vás dokáží tento trend zvrátit.

Jsi to právě i Ty?

Pamatujte: Jen odvážní mohou konat odvážné skutky. Ostatní jsou buď zbabělci anebo šílenci. Opět tedy dva různé extrémy. Stále nám ještě nevěříte?“

Jsem nyní ještě ve větších pochybách. Chci sloužit silám dobra, nikoliv zla, a proto nechci naletět.

„Vše v tomto světě nemusí být nutně špatné. Úplně vše má své pro a proti. Stačí jen velmi uváženě vybírat. Vědomě. Být zodpovědný za své jednání, ať už je jakékoliv. Rčení ´kdybych to věděl, zachoval bych se jinak´je pouze výmluvou, která na vás prozrazuje, že jste jednali, aniž byste znali důsledky. Jednali jste nevědomě, často pod vlivem vašich emocí. Ty nejsou samy o sobě špatné ani dobré, pozitivní ani negativní, prostě jen jsou. Polaritní z nich děláte až vy vašim jednáním, daném nevědomou spoutaností vaším osudem.

Uvážené vybírání rozhodně ale není volbou pouze stále stejné strany téže mince. Nezapomínejte strany střídat, jinak skončíte v extrému, jak se vám snažím již poněkolikáté sdělit. Dosáhnete jen toho, že se život stane ještě hlubší iluzí.“

Kde vlastně stojíte?

„Stojíme a stojím na pomezí dvou světů, a přece zároveň v obou z nich. Akorát nad vaší světlou stranou se již delší dobu scházejí mračna. Světlo přestává být vidět. Pohlcuje jej temná strana.

Proto bojovníci světla, taste své světelné meče a zažeňte temnotu na svou stranu.

Tato výzva platí i pro vás, kteří dosud nevidíte. Pokud jste v tomto rozhovoru dospěli až sem, nyní už vidíte.

Vím, že to pro mnohé z vás bude velmi těžké, ale pamatujte, že každý růst má nějaké symptomy. Nemusí to být vždy nutně nemoc, ale jen příznakem růstu. Jako když dítě bolí kolena, když roste. Taky to není nemoc, kterou je nutno léčit. A přesto tak mnozí činí. Ze strachu. Že by svůj růst nezvládli. Opak je pravdou. Zvládli. Všichni do jednoho. Pouze strach jim brání začít růst. Žádná objektivní příčina tady ve skutečnosti není. Ani vy, ani já tady vlastně nejsme. Pouze nekonečný stvořitel.

Váš Pán prstenů není popisem historie, ale symbolickým vyjádřením věčného cyklu, do něhož patří i vaše současná realita. Světlo nikdy nezaútočí na tmu, pouze se brání. Tma útočí, protože žárlí na hýčkaného syna.“

Co když je to ale přesně naopak? Vy jste temnotou, která bojuje proti světlu? A všechno tak jen převracíte, abyste nás zmátli?

"Samozřejmě i my můžeme být součástí umělého světa. Ani my to nevíme jistě, že nejsme. Nikdy se to nedozvíme, protože kdyby si nekonečný stvořitel ve všech nekonečných variantách uvědomil sám sebe, ztratil by smysl své existence.

Proto vždy roste menšina, zatímco většina ji buď sleduje anebo ji brání v růstu. Z většiny se rodí někteří odvážní, kteří se nebojí přistoupit k menšině. Z těchto důvodů nelze sdělovat pravdu všem. Jen menšina je připravena přijmout pravdu o této realitě. Většinu je naopak nutno kontrolovat. Pokud ale někdo chce ovládat i menšinu, tak se bude logicky bránit, protože bude stát za námi a za naším Otcem. Bude se řídit zákonem jednoho/jednoty."

Proč právě tímto zákonem? Co když i toto je podvrh?

"Jak vstupuje vyšší vědomí do lidského těla? Skrze jeho mikrobuněčnou strukturu. Aby se tak stalo, musí být vyšší vědomí ve stavu neroztříštěnosti. Tedy v jednotě. Zákon jednoho/jednoty je tak inspirací k ´růstu´ k jednotě. Pokud budete dodržovat zákon jednoty, budete do ní zároveň mířit. Je čistě vaší svobodnou vůlí k ní jít anebo nejít. Zda-li je tedy zákon jednoty podvrhem či nikoliv, to si musí ověřit každý sám. Jinak jednoty nedosáhne.

Tuto odpověď ale musíte chápat logikou vyšší, nikoliv nižší. Jinak tomu nikdy neporozumíte. Jelikož vše v tomto světě je umělé, o to náročnější je to pochopit.

Iluzi máte všude okolo sebe, na každém kroku.

Kdo ví, ten ví.

Kdo neví, ten neví.

Přesto i ten má šanci. Stát se mnou jen tím, že si to budete z hlubokého srdce přát. Pokud se budete chtít stát Ježíšem Kristem, nestačí, že v něj budete sice hluboce, ale stále jen věřit. Musíte jej opravdu znát. A to se může stát jedině tak, že se jím i stanete.

Myšleno vnitřně.

Toto je poslední myšlenkou, když přestanete myslet. A začnete pouze být.

Nikoliv tady, nikoliv tam, nikoliv tehdy, ale všude a stále.

Nebudete ale Ježíšem, kterého znáte z nesčetněkrát překrouceného vyprávění.

Stanete se svým vlastním Kristem.

Zařícím jako naše Slunce.

Bez ohledu na koho záříte.

Na všechny stejně.

Na všechny hřejivě.

Na všechny blahosklonně.

Na všechny s nekonečnou láskou.

Bez jakékoliv podmínky.

Prostě jen jste.

Nikoliv těmi, kterým ostatní chtějí, abyste byli, ale sami sebou.

NEOPAKOVATELNÝMI a NEPŘEDVÍDATELNÝMI.

Děkuji.

Rozhovor vedl GCAT

Ormus aktivuje DNA a zvyšuje inteligenci

nehodnoceno

Předchozí související články

22. prosinec 2016 - Ačkoliv se předpokládá, že spojitost s nocí je založena na podobnosti mezi sumero-babylonským démonem Lilitu a hebrejským slovem „laylah“, které znamená „noc“, je Lilith spíše spojována se strachem, zranitelností a zlem, které temnota a noc přináší.
18. prosinec 2016 - Vodnář je jako protipól znamení Lva, znamení středu, symbolem nestřednosti a útěku z centra. Jestliže Lev ztělesňuje centrovanou sílu, vyzařuje klid, tak Vodnář se vykazuje odstředivou energií. Obě znamení patří společně k ose kreativity znamení Lev/Vodnář, označované jako osa vyzařování. Lev, jako jeden z pólů osy, symbolizuje fyzickou a psychicko...
14. prosinec 2016 - Lilith rovněž ztělesňovala nemravnost a chtíč. V křesťanském středověku byly ona a její dcery nazývané Lilim považovány za sukuby (ženský protějšek inkubů), které kopulovaly s muži ve spánku, což vedlo k polucím neboli „mokrým snům“.
13. prosinec 2016 - Podle midrašů1 nebyla Adamovou první ženou Eva, ale žena jménem Lilith, o které se zmiňuje první popis stvoření v Genesis. Bůh jako náhradu stvořil v druhém popisu Evu až poté, co se Lilith vzepřela a opustila Adama. Sefer ha-Zohar („Kniha Záře“), významný kabalistický spis z 13. století sepsaný španělským kabalistou Mošem z Léonu, vysvětluje, že s...
11. prosinec 2016 - Vývojová cesta Kozoroha vede z bázlivé úzkosti kategorické neústupnosti, z depresívního nátlaku a chladného odporu na vrchol soucitné jasnosti a tiché, čisté skromnosti. Jeden z pólů individualizační osy Rak/Kozoroh ztělesňuje stáří a zralost proti dětské flexibilitě račí symptomatiky. Stařec (Kozoroh) a malé dítě (Rak) se vzájemně doplňují.
11. prosinec 2016 - Jakmile civilizace na některé planetě dosáhne určitého evolučního bodu, může její vědomí splynout, a každý jedinec tak může čerpat z vědomostí všech osob, které v této civilizaci kdy žily, podobně jako Jungovo kolektivní podvědomí lidstva, které se vědomě stane dostupné všem na Zemi. V knize Zákon jednoho/jednoty se dovídáme, že tento proces nyní n...
9. prosinec 2016 - Jev známý jako temná noc duše je něco, co mnozí duchovní hledači zažijí na své cestě za znovuosvícením. Může to být bolestivý a děsivý proces, ale také může být osvobozující a dodávat sílu. Vše záleží na osobním pohledu a schopnosti dívat se na věci s odstupem.
4. prosinec 2016 - Střelec je v tomto projednávaném tématu velmi zvláštní znamením, protože je považován za klasické znamení štěstí a jeho planetární vládce Jupiter jako nositel štěstí. Na začátku jsme viděli, že Střelci připisované vlastnosti mají co dělat s hledáním smyslu a vývojem — pojmy hrajícími obzvláštní roli při hledání štěstí. Ale přesto jsme ve výsledk...
1. prosinec 2016 - Láska je jen slovo, dokud někdo nepřijde a nedá mu smysl. Říká se, že doopravdy se zamilujeme v životě jen třikrát. Zároveň se však věří, že každou z těchto lásek potřebujeme z jiného důvodu.
27. listopad 2016 - Znamení zvěrokruhu Štír symbolizuje přání přerůst sám sebe, to spodní v sobě překonat a jako velký vítěz oslavit vítězství nad sebou samým. V překračovaných neosvobozených vývojových stupních to vede k sebeodříkání, masochistickému sebetrýznění, i sadistickým tendencím. Pro málokteré znamení zvěrokruhu je tak těžké akceptovat normálnost a banalitu ...
25. listopad 2016 - Co je prapůvodní hybnou myšlenkou vývoje? Vystoupit z jednolitého davu. Když se chceme něco nového naučit, musíme jít do rizika, které dav nikdy nepodstoupí, protože plní jen svou předepsanou úlohu – být překážkou pro odvážné. Pokud by ji neplnil, žádný pokrok by nemohl nastat.
22. listopad 2016 - Tento svět podléhá zákonům hmoty. Nedá se s ní lehce manipulovat, ani ignorovat a domnívat se, že tady není. Můžeme se ale naučit tyto zákony obcházet. Tvarovat je ke svému obrazu. Pronikat do nich. Chápat jejich souvislosti, vnitřní strukturu. Ale nemůžeme ji nikdy zničit, protože zároveň bychom tak zničili sami sebe.
20. listopad 2016 - Znamení zvěrokruhu Váhám přísluší jako protipól bojovně jednající Beran. Na začátku vývoje chybí Váhám ještě úplně rozhodování a odhodlání. Slabost v jednání, ano dokonce neschopnost jednání zkouší kompenzovat uměleckým estetizmem. Tak jako začínající Beran před samou akcí neuvažuje a pudově, slepě jedná, uzavírá se váha i před pouhým pomyšlením na...
20. listopad 2016 - Vznik a původ Vesmíru byl, je a bude vždy středem zájmu badatelů, kterým nestačí k objevení smyslu života na Zemi pouze náš smysly poznatelný fyzický svět. Proto neustále vznikají teorie nejen o původu, ale rovněž o samotném fungování Universa. Ač se to na první pohled nemusí zdát, všechny mají reálný základ. A sice v nás samotných, jelikož naším v...
13. listopad 2016 - Panna začíná svou cestu jako správce, který ví vše lépe a úplně mu chybí smysl pro transcendenci (Ryba jako protiznamení). Modlí se ke zlatému teleti racionálního poznání a nemůže pochopit nic, co se nedá vyložit pravidly logiky. Od začátku cesty jí chybí smysl pro nevylíčitelné, posvátnost života příslušně odbývá jako fantastiku nebo mystifikaci. ...
6. listopad 2016 - Znamení Lva schází ve vývojové cestě autority a suverenity kreativita a hravá existence. Jako opoziční znamení Vodnáře nemůže ještě tyto kvality na začátku svého vývoje nijak integrovat. Lev tedy prožívá na začátku autoritu vylučující vodnářský princip volnosti, rovnosti a bratrství. Podrobuje si druhé právem silnějšího a tak získává sebevědomí. Z ...
6. listopad 2016 - Když si duše plně uvědomí, že se nachází v těle, začne jej cítit. Se všemi bolestmi a slastmi. Když něco bolí, předá tělu signál, že to bolí. Když je jí příjemně, rovněž tento pocit tělu vyšle. Když cítí obojí najednou, je duše plně integrována do obou polarit najednou.
3. listopad 2016 - Ačkoliv by někdo mohl říci, že pro vnitřní pochopení některých následujících zenových frází je zapotřebí býti zenovým mistrem, což ani to není zárukou pro plné pochopení textů, domníváme se, že tomu tak není, jelikož bychom si nikdy nemohli předem myslet, že byste to zrovna Vy nedokázali. Anebo se pevně mýlíme v tom, že pouze někdo je vyvolený a vš...
30. říjen 2016 - Vývojová cesta Raka obsahuje rozpětí od počestné sentimentality až k účastnému obětování a oddanosti. Jako antipod znamení Kozoroha (symbolu samostatnosti) začíná nesamostatnou dětskou bezvýznamností a učí se vývojem integrovat pevnost a zralost. Osu Rak/Kozoroh astrologové často trefně označují přímo jako osu individualizace. Charakterizuje cestu ...
26. říjen 2016 - Lidská psychika se skládá ze tří významných oblastí – vědomí, podvědomí a nevědomí. Vědomí zahrnuje vše, co si v daný moment uvědomujeme. Jako kapitán na můstku, který řídí loď a nevnímá, co vše v podpalubí udržuje loď v chodu.
23. říjen 2016 - Duše je prostředníkem mezi egem a duchem. Má něco z obojího. Jinak by vědomý člověk nemohl jednat. To se může stát v případě, když se spojení mezi duší a duchem přeruší. Pak se z vědomého člověka stane nevědomý stroj s uvězněnou duší. 
23. říjen 2016 - Cesta Blíženců vede z doliny nevědomé upovídanosti k nejvyššímu stupni pravého vědění. Začíná jako nedůvěřivec zvěrokruhu, který sofisticky relativizuje každou smyslovost, a proto vede smyslově prázdnou, bezvýznamnou existenci.
16. říjen 2016 - Také u znamení Býka můžeme stanovit na začátku pozorování pravidlo, že symbolika znamení zvěrokruhu je tím více nesvobodná, čím méně je schopno integrovat se s energií doplňujícího protiznamení. Býk zastává orální přijetí a asimilaci, Štír jako protiznamení ztělesňuje naproti tomu princip odchodu a odloučení. Býk přijímá, Štír odevzdává. Pokud je p...
10. říjen 2016 - Zprávy o jedinečné generaci známé jako indigové děti pronikají do našeho kolektivního povědomí už od 80. let 20. století. Nyní, když tyto děti dospívají, k nám přichází zcela nová vlna bytostí známých jako křišťálové děti.
9. říjen 2016 - Myslím, že mohu říci, že duchovno je opravdu dobrá věc. Problém spočívá v tom, že někteří lidé mohou do světa duchovna vstoupit s mylnou představou, že půjde o veskrze pozitivní zkušenost.
9. říjen 2016 - Znamení Berana symbolizuje rozhodné, odhodlané jednání. Beran je archetyp válečníka. Má za úkol naučit se co nejlepším způsobem ovládat poskytnutý nespoutaný energetický potenciál. Je nositelem určité energie pratřesku, v níž se narodil z tvůrčí síly, jarního pozdvižení sil usilujících o rozhodné proražení své cesty životem. Stejně jako si klíček r...
2. říjen 2016 - Když víme, že tam nahoře něco je, tak prostě víme. A nezáleží na tom, zda-li tomu věříme či nevěříme. Důležité je vědět. Když pochopíme, že hrajeme roli, tak zároveň zjistíme, že svou roli nezměníme, protože režisérem našeho života je úplně někdo jiný.
29. září 2016 - Přinášíme vám výčet vlastností, které si zrozenci v jednotlivých slunečních znameních horoskopu neumí přiznat sami před sebou. Tyto vlastnosti platí zejména pro zrozence na nižších stupních vývoje v rámci jednotlivých znamení. Pokročilejší adepti práce na sobě o tom povětšinou již nejen vědí, ale zároveň s tím pracují. I když ne vždy se jim to daří...
28. září 2016 - Je úžasné kolik lidí se již nespokojuje s „pravdami“ předkládanými školami a hlavními médii a hledají nové poznání. Toto hledání se uskutečňuje v mnoha oblastech, například v přírodních a společenských vědách, historii a různých duchovních naukách. Přirozená nedůvěra k předkládaným „pravdám“ dosahuje pravděpodobně nejvyššího stupně v nám známé (a n...
25. září 2016 - Cokoliv v životě děláme, musíme neustále vyvažovat - příliš pozitivity v nás vyvolává křehkost, až nás to zlomí. Příliš negativity nás doslova zkamení, že zůstaneme na věky věků horninou, která se již nikdy nehne z místa.
20. září 2016 - Pokud chceme v životě něco zásadního změnit, nesmíme se bát následků, které tato změna vytvoří. Ve skutečnosti tím, že strach sami v sobě vyvoláme, tím postavíme hradbu, která nám pak brání onu změnu učinit.
7. září 2016 - Pokud použijeme krátkodobý vyšší stav vědomí jako nástroj, povýší nás. Pokud jej budeme využívat jako berličku, postupně ji vy-těžíme až nakonec nebude co těžit. Dobře si proto rozmysleme, než se do vyššího stavu vědomí uvedeme. Pokud nevíme, nebudeme pak vědět vůbec nic.
6. září 2016 - Víte, jak nejlépe poznáme vaši civilizaci? Zevnitř. Nedivte se nám, že se občas chováme, jak vy říkáte, jako sloni v porcelánu, když vás lidi přeceňujeme. Máme o vás vyšší mínění. Je to jedna z nekonečně mnoha podob vyjádření skutečné bezpodmínečné lásky. Jak bychom jinak mohli milovat méně vyspělého tvora, jelikož si zcela jasně uvědomujeme, že je...
27. srpen 2016 - Stejně rovné bytosti by nás nikdy nezotročily. Jedině takové, které ještě nechápou, že skutečným smyslem existence nemá být ovládat, ale milovat. Na druhou stranu pokud milujeme bytost, která neumí milovat a naopak naši lásku považuje za slabost, je to z naší strany projevem bezpodmínečné lásky.
26. srpen 2016 - Proč pro někoho andělé a démoni existují a pro jiného zase nikoliv? Co když jen záleží na tom, jak máme nastavený systém víry, který nám uvnitř pomáhá snadněji chápat všudypřítomnou dualitu, do níž jsme ponořeni?
22. srpen 2016 - Krásná jak slza v oku Krásná jak vlásečnice hodinek v uchu koně Krásná jak diamant v pušce kondotiera Krásná jak chrup vtisknutý do jablka Krásná jak stromy v Luxemburské zahradě ovázané škrobeným plátnem“ Tyto věty mají obdivuhodnou sílu. Kdysi jsem si jednu z nich vybral a poslal v SMS ženě, o kterou jsem usiloval a která mě naprosto ignor...
21. srpen 2016 - Je to hluk, který samovolně vyvolává shluk buněk, což lidské tělo ve skutečnosti je, pozoruje sám sebe a především onen zvuk se zájmem poslouchá? Jelikož to je základním principem existence vědomí – poslouchat a tím zároveň pozorovat sám sebe?
21. srpen 2016 - O letním slunovratu roku 1997 se třináct lidí z různých prostředí a oborů setkalo v odlehlém údolí na západě Anglie, aby diskutovalo o vědomí slunce. Jeden z účastníků, John O'Donohue, irský básník a vizionář, se mylně domníval, že téma bylo lidské uvědomění si slunce ve vědě, mýtech a umění. Když zjistil, že jsme měli na mysli vědomí samotného slu...
19. srpen 2016 - Původní věřící zřejmě skutečně zažívali bílé světlo. Ti dnešní to již jen napodobují. Kdyby ne, tak už by všechny války dávno skončily, protože by v nich nikdo nebojoval. Takovou mentální sílu by nikdo nemohl zlomit.
14. srpen 2016 - Víte, co to znamená SOS? Save our souls – zachraňte naše duše. Tento signál se vysílá, když je někdo v nebezpečí nebo v ohrožení života. Duše většiny lidí ho však vysílají jejich egům celý život. Je to tím, že rozum duši neposlouchá a ta trpí po celý život. Milujete tak své ego, nikoliv svou duši.
6. srpen 2016 - Problematika Ježíšova faktoru je přikryta mnoha nánosy nejrůznějších manipulací, zkreslení a krajních nepochopení. A k tomu navíc existuje celá řada často pro mnohé z nás velmi bizarních teorií, proč se vlastně na Zemi objevil. Od náhodné genetické mutace přes nadpozemský úkol syna nebes až po spekulaci, že Ježíš Kristus byl poslem z budoucnosti. P...
3. srpen 2016 - Následuje 20 otázek sestavených Scottem Mandelkerem, autorem knih Odjinud: Mimozemšťanem v USA a Univerzální vize: Evoluce duše a Kosmický plán. Na základě výsledku tohoto testu si pak můžete odpovědět, zda-li jste původním obyvatelem Země či naopak duchovně pocházíte z jiných světů.
1. srpen 2016 - Jako mnoho dalších, i Leonardo da Vinci předpověděl, že jednoho dne přijde konec světa. Podle něj by k tomu došlo celosvětovou potopou v roce 4006.
20. červenec 2016 - Nejedná se ani v mém případě o první informace tohoto druhu věnující se homeopatii, ale v tomto článku jsem se snažil věnovat této tematice podrobněji. Jedním z popudů k napsání tohoto článku byla informace na internetu, dle které vědci prokázali, že drahá homeopatika nefungují. Důkaz nefunkčnosti byl proveden počítačovou simulací. „Bohužel“ jsem s...
17. červenec 2016 - Láska, vztah… Člověk rozhodně není předurčen žít o samotě jako trosečník na pustém ostrově. Láska existuje v mnoha podobách, ale tou nejčistší a nejsilnější formou je láska partnerská. Muž má v sobě potlačený prvek ženy, žena prvek muže, proto hledají protějšky – nastane harmonie, vzájemně se doplňují, skládačka je kompletní. Každá část se snaží op...
10. červenec 2016 - Vděk je silná pozitivní emoce, která příznivě ovlivňuje náš budoucí život. Poděkování a vděčnost je čistá pozitivní energie, která funguje na principu akce a reakce přes energii, protože samotný vděk je vlastně obrácená energie. Když za cokoliv děkujete a jste vděční, tak se vám to pak děje. Je to změna citového postoje, pokora a úcta vůči sobě, Bo...
3. červenec 2016 - Každá cesta začíná prvním krokem. Nyní tedy můžeme přistoupit k prvnímu kroku vašeho nového života. Je bezpodmínečně nutné, než vůbec začnete, si svobodně zvolit, co vlastně chcete a jak budete žít. Nějaké počáteční vize prostě mít musíte, není možné si říct: „No, tak nějak by se mi líbilo být bohatý a šťastný. Vesmír nebo Bůh už to nějak zařídí, j...
27. červen 2016 - Žít bezstarostně a impulsivně je vzrušující a občas to má i své výhody, ale navodit ve svém vnitřním světě jistotu a bezpečí je úspěch, který nás dovede k daleko větším životním zkušenostem. Přestože ne každá zralá duše tvrdí, že je šťastná, je štěstí spojováno se zralým uvažováním a schopností ovládat své činy a myšlenky tak, jak to dělá mnoho dos...
11. červen 2016 - Když přemýšlíme o tom, co nás odlišuje od robotů, první, co nám přijde na mysl jsou „city“. Robot například nemůže zažívat pocity tak jako lidé. Pocity dávají lidem nový rozměr - takový, v němž zakoušíme svět jako jednotlivci s vlastními tužbami, přáními a úsilím. A to dává vzniknout umění, písním a knihám.
4. červen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Andromeda hledají svobodu. Cítí hlubokou vnitřní touhu a nutkání, které je vede k hledání tohoto pocitu svobody. Při svém hledání mohou měnit zaměstnání, domovy nebo vztahy. V určitém bodě si uvědomí, že svoboda, kterou hledají a pocity uvěznění, jež často zažívají, nepramení z aktuálních okolností. Skutečná svobo...
1. červen 2016 - Apolóňané se velmi rádi učí a doplňují svůj mnohostranný talent. Často se zajímají o různé kurzy a rozvíjejí mnoho schopností. Mají velmi zvídavou povahu, která je vede k hledání odpovědí a naplnění. V touze neustále navyšovat repertoár svých vědomostí mohou v životě vystřídat několik kariérních drah nebo zájmů.
28. květen 2016 - Demokracie je pouze podvodným nástrojem, jak nás oklamat, abychom si mysleli, že si vládneme sami. Proč byla vůbec zavedena? Protože na konci předchozího vládnoucího systému mocní této reality již nemohli udržet tlak zespoda, v podobě vlastní nahromaděné karmy. I když i pro ně platí, dokáží ji za pomoci velmi sofistikovaných metod obejít.
24. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Arcturus, mají silnou osobnost, hlubokou vnitřní sílu a vědění. Na povrchu se jeví silní, schopní a výkonní. Od dětství mají pocit, že mají důležitý životní účel, ačkoliv obvykle nevědí jaký. Pátrání po tomto účelu je často přivede až ke zkoumání duchovna. Pokud svůj účel nenaleznou, může to u nich vést k pocitu n...
21. květen 2016 - Pud je ve skutečnosti strach. Z nepřežití. Pudově stále někam jdeme, rozmnožujeme se a také umíráme. Víme, že máme nakonec všichni zemřít. Skutečně to však víme? A jen proto, že to víme, se domníváme, že tělo má jít do hrobu zničené? Proto mimo jiné stárneme - ze strachu ze smrti a úmyslného ničení vlastního těla, tedy nutnosti pro přežití zde.
19. květen 2016 - Cílem tohoto článku není snaha oddělit od sebe různé skupiny lidí nebo oslovit pouze určité obecenstvo. Článek si klade za cíl poskytnout pocit úlevy lidem, kteří jsou šikanováni, uráženi a souzeni proto, že nezapadají do většinové společnosti.
18. květen 2016 - „Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality o...
15. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Maldek, mají silnou a vyrovnanou osobnost. Ať už jsou jejich postoje jakékoliv, jsou v nich pevní a soustředí se na ně. Přesvědčit někoho z Maldeku o správnosti nových myšlenek může být těžké. Než přijmou za své nové možnosti, potřebují odpovědi na mnohé otázky. Často mají výborné vedoucí schopnosti, které se však...
12. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Orion mají silnou osobnost a silné ideály a názory. Orioňany snadno poznáte, kladou totiž mnoho otázek! Mají silnou potřebu porozumět příčinám a vnitřnímu významu veškerých věcí. Mají tendenci analyzovat lidi a události v touze nalézt k nim porozumění. Pro lidi v jejich okolí to může být frustrující, neboť se moho...
11. květen 2016 - Proč Jehova (kolektivní vědomí lidstva), pozval na Zemi Ilumináty? Protože se mu již nedařilo vládnout nad svými lidmi, jelikož v něj přestávali věřit. Ilumináti proto vládnou pro něj a on skrze nich. Otázkou je, zda-li o tom vůbec vědí. A pokud ano, co z toho mají, když jsou podle svého tvrzení duchovně výše než Jehova?
9. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když jsou to Plejády? Ti, jejichž planetárním původem jsou Plejády, jsou citliví, milující a laskaví. Přetrvává u nich hluboká touha po míru a štěstí pro všechny. Pokud byste se Plejáďana zeptali, co chce od života, nejspíš by odpověděl „být šťastný.“ Plejáďané mají příjemnou jemnou energii, jíž si druzí rád...
8. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Pvila? Ti, jejichž planetárním původem je Pvila, mají silnou osobnost, schopnosti a velkou hrdost. Mají velký smysl pro humor a touhu být středem pozornosti. Často jsou to „třídní šašci“ nebo „králové večírků“. Mohou mít tendenci zajít se svým humorem a dobíráním příliš daleko, někdy se baví na ci...
6. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Sirius? Ti, jejichž planetárním původem je Sirius, jsou velmi soustředění, odhodlaní a upnutí na cestu, na níž se v daném čase nacházejí. Změna názoru je pro člověka ze Siria velmi obtížná, ale jakmile dojde k přesvědčení, že nová „cesta“ je správnější, začne se na ni naplno soustředit a tu starou...
4. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Vega? Ti, kdo pocházejí ze systému Vegy jsou soběstační, nezávislí, hrdí a mají pevnou vůli. Vyzařují klidnou vnější energii a jeví se jako silní a schopní. Chtějí být vzdělaní v mnoha oblastech a ve sférách svého zájmu někdy bývají sběrateli neobvyklých vědomostí. Mají schopnosti a nadání v mnoha...
28. duben 2016 - Čím je člověk oduševnělejší, tím je pro něj těžší najít někoho, kdo s ním chce být ve vztahu. Může absolvovat spoustu schůzek, ale v určitém bodě pro něj nebude možné vztah posunout dále, hlavně kvůli hloubce smýšlení protějšku. Ne každý je dost silný na to, aby zvládl žít s oduševnělým partnerem. Zde jsou důvody.
25. duben 2016 - Pokud se každou noc bez budíku probouzíte ve stejný čas, může jít o znamení, kterému byste měli věnovat pozornost. Jste člověk, jehož tělem protékají energie, kterých si nemusí být vědom. Meridiány jsou energetické dráhy, důležité při praktikování akupunktury a akupresury, a navíc jsou tyto dráhy propojeny se systémem hodin, kdy podle starodávné...
18. duben 2016 - Jak se zachovala a byla zapsána v hrobce Setiho I. 1. [Byl Jeho veličenstvo Ra, Bůh], a zdokonaloval se, zatímco byl samojediný v kralování nad lidmi a bohy. 2. [Byl pak ve věku, kdy se stal] jeho veličenstvo Bůh, buď požehnán, starým, takže jeho kosti byly jako stříbro, jeho tělo bylo jako zlato a jeho vlasy jako pravý lazulit.
12. duben 2016 - Když občas slyšíme, že je zapotřebí se vrátit k podstatě, vyvstane na mysl otázka, zda-li je vůbec kam se vracet. Co když se není kam vracet, protože jsme nikdy nebyli ani nebudeme, ale stále jsme? Třeba se pouze měníme podle rolí, které hrajeme.
10. duben 2016 - Většina lidí na světě nemá duši. Má pouze spojení s duchem, který je ukotven v nekonečném Stvořiteli. Aby tato většina měla duši, musí ji za pomoci ducha stvořit. Aktivovat. Světelné tělo. V této fázi nového vědomí se dostane do reinkarnačního procesu.
7. duben 2016 - Marihuana není na každý den. Při neustálém vyšším stavu vědomí postupně ztrácíme zájem o tento svět. Stejně tak o tělo. To však není smyslem Hry. Tou je integrace obou polarit. Nikoliv jejich opuštění. To stejné ovšem platí rovněž pro všechna náboženství, duchovní učení a nejrůznější transcendentální stavy.
6. duben 2016 - Aby nás pes poslouchal, musíme se s ním vnitřně spojit. Aby nevykonával naše povely ze strachu, ale z porozumění. Musíme mu vysvětlit, proč chceme, aby něco pro nás udělal. Učíme ho tak lásce. Láska je spojení.
31. březen 2016 - Léčit samotné nemoci nestačí. Podmínkou úspěšného uzdravení je odstranění veškerých bloků, které v sobě máme a které si neseme od dětství. Ale zároveň jsou námi hluboce zapomenuty, protože jsou součástí nás samotných. Jsou obsaženy v našem charakteru, který my sami nevidíme. Ani nemůžeme, protože to vyplývá z podstaty této reality, která je založen...
27. březen 2016 - Rasa Eva skutečně vzešla z rasy Adam, která se již neměla kam rozvíjet. To ovšem neznamená, že by rasa Eva měla být méněcenná. Ba právě naopak, když pochází z rasy Adam. Jelikož platí, že děti jsou vždy duchovně vyspělejší než jejich rodiče, to samé lze analogicky říci o vztahu rasy Eva k rase Adam.
20. březen 2016 - Problém je v tom, že my sami nerozumíme svým životním hrám. Jejich skutečné podstatě. Jednáme na základě toho, co si myslíme, což není totéž, jako znát skutečnost. Proto taky celou realitu nazýváme iluzí.
16. březen 2016 - Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšt' nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a ne...
9. březen 2016 - I nechat si lhát je volbou. Prosím respektujme to. Nevědomost je totiž sladká. Je to zkrátka závislost. A tu je třeba léčit, nikoliv ničit. Paradoxně ji ničit ani nejde, ale přesto z toho naše nevědomí má strach, který je brzdou v motoru vývoje lidstva.
7. březen 2016 - Bílá mouka není tak prudkým jedem jako bílý cukr. Ten jde totiž přímo do žíly. Proč je tedy bílá mouka menším zlem než bílý cukr? Je to důsledek toho, jak systém postupně ztrácel svou schopnost lidi kontrolovat.
27. únor 2016 - Před mnoha tisíci lety si byly jazyky evropských a asijských národů mnohem blíže než jsou v dnešní době. Vlastně se dá usuzovat a odvodit, že vznikly z jednoho civilizačního centra, neboť všechny obsahují určité jádro, které je všem společné. To zahrnuje jazyky germánské, slovanské, íránské, indické, řecký, romský a románské.
26. únor 2016 - Bájná mystická duchovní říše Agarta. Podle tibetských tradic se má nacházet pod Himálajem, resp. ve středu Země, v každém případě hluboko pod povrchem Země, kam mají přístup jen někteří zasvěcení skrze několik ukrytých vchodů.
25. únor 2016 - „Již jsem obeznámena s různou literaturou tohoto druhu, a co mě překvapuje nejvíce – že v zásadě chtějí všichni říci totéž, jen se i přesto v mnohém rozcházejí. Osobně se kvůli tak obrovskému množství informaci začínám bát, zda ještě vím, co je správné a co nesprávné. Prakticky všichni čtenáře nabádají, aby nebrali žádné informace příliš vážně. Co ...
22. únor 2016 - Jak dosáhnout zvýšeného vědomí? Pokud víme, tak víme. Pokud nevíme, tak nevíme. Ale stručně řečeno, lidé tak činili odpradávna za pomocí nejrůznějších technik včetně psychoaktivních látek. Bylo to naprosto přirozené až do okamžiku, kdy to začalo ohrožovat vládnoucí autority, jelikož lidé ve stavu zvýšeného vědomí byli schopni vidět manipulativní in...
21. únor 2016 - Tento tvar uší naznačuje řadu nepříjemných vlastností. Lidem tohoto typu se například nedostává citu a soucitu. Nejsou na tom nejlépe ani pokud jde o důvěryhodnost a spolehlivost. Nicméně mají velký šarm a jsou zvyklí druhé šidit. To se jim velmi často také daří, protože ostatní správně nerozeznají jejich egoismus.
14. únor 2016 - "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest." To zvěstuje evangelium podle Jana. "Na počátku byl Bůh", "Bůh byl počátek", učí Starý zákon. Jak úžasně znějí tato slova: "Bůh byl počátek, byl vše." Na počátku bylo slovo, tedy něco jako pojem, myšlenka, představa a zároveň oživující pr...
31. leden 2016 - Máme hledat své kořeny anebo spíše prameny? Zatímco kořeny náš drží svázané, prameny prostě jen svobodně plynou. Zatímco kořeny nás vrací dolů, když hledáme prameny – prameny života – míříme vždy vzhůru.
26. leden 2016 - Po více než 3000 let kněží starověkého Egypta užívali modrý leknín pro jeho léčebné vlastnosti a jako duchovní eucharistii, tedy projev díkuvzdání. Modrý leknín má obecně mírné psychoaktivní účinky s „božskou“ esencí, přinášející pocity pokoje a lehké euforie.
24. leden 2016 - Psí hvězda (anglicky Dog star) je nejjasnější hvězdou na noční obloze v souhvězdí Velkého psa. Tato hvězda je uctívána, ať už vědomě nebo nevědomky v křesťanství například praktikováním dogmat (z anglického dog = pes; pozn. překl.) nebo nošením límečků kněží připomínajících obojky.
18. leden 2016 - Kdo je nekonečný stvořitel? My všichni. Ty nejmenší matrjošky. g.i.
16. leden 2016 - Problém ale není v samotném kalendáři, ale ve způsobu, jakým jej používáme. Místo toho, abychom pomocí něj čas jen rozdělovali, tak ho naopak neustále počítáme. A tím si zároveň zkracujeme život, protože máme v dědičné paměti zakódované, kolika let se zhruba můžeme dožít. Recept na věčné mládí nebyl nikdy tajnější :-) g.i.
24. prosinec 2015 - Pokud skutečně toužíme stát se andělem, tedy vyspělejší bytostí, která se může svobodně rozhodovat, zda se i nadále bude chtít inkarnovat do hmotného těla, aby sloužila nevědomým bytostem v jejich duchovním rozvoji, anebo jim pomáhala z nehmotných sfér, je bezpodmínečně nutné, abychom dohráli tuto Hru do úspěšného konce. Ten spočívá v plné integrac...
23. prosinec 2015 - Když se díváme na mnohé sci-fi filmy či seriály, povětšinou jej vnímáme jako čirou fikci. Přitom zdaleka mnohdy ani netušíme, jaké jsou skutečné úmysly tvůrců, když nám prezentují kontroverzní teorie, které nám přijdou jen jako nesmyslné blábolení k našemu pobavení. Příkladem budiž Star Gate Atlantis, jehož smyslem je mimo jiných věcí třeba ukázat,...
22. prosinec 2015 - Evangelia a známá podoba současného křesťanství jsou nerozlučně spjaty s postavou Ježíše, s postavou Otce-Boha a učedníků-apoštolů. Kdesi v hloubi tohoto příběhu se však skrývá i jiný příběh, hluboko pohřbený, překrytý vrstvami různorodých vyprávění nikoli bezdůvodně uchvacujících naše smysly, emoce a představivost.
19. prosinec 2015 - O Atlantidě bylo už napsáno tolik textů, že to vypadá, že se už vlastně nic nového nedá napsat. Atlantida mě zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl vše, co se dalo a stále alespoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televi...
13. prosinec 2015 - Přišli jsme sem z lásky. Ke všem a ke všemu. Tak si na to prosím vzpomeňme. Zasejme ji opět do všech našich srdcí, aby tak poznala skutečný dotek nekonečného stvořitele, který miluje všechny bez rozdílů, jež na nejvyšší úrovni neexistují a kde vládne pouze Jednota.
7. prosinec 2015 - Na světě žije odhadem stovky milionů koček, přičemž nejvíce – kolem 80 milionů - je jich registrováno ve Spojených státech. Kočky si v průběhu historie vyvinuly k člověku zajímavý vztah a hrály klíčovou roli při našem přežití během úsvitu zemědělství a později se staly jedním z nejlepších malých přátel člověka. Některé dávné kultury kočky dokonce u...
6. prosinec 2015 - Všichni lidé kolem nás ovlivňují náš život. Pokud se nám nelíbí, máme jen dvě možnosti: a) všechny ze svého života vyházíme b) všechny začneme milovat – to je chování bohů Povětšinou si ovšem nevybereme ani jednu možnost. Není divu, je těžké se rozhodnout, kdy máme vyrazit vstříc osudu a kdy naopak máme zůstat opodál s tím, že někdo či něc...
29. listopad 2015 - Nekonečný stvořitel je něco, co se nedá napodobit. Tím se dá jen žít. Ale jedině bezpodmínečně, protože pouze tak se dá vyjádřit bezpodmínečná Láska k čemukoliv, co nás obklopuje. Jedině tak lze prožít nekonečného stvořitele, který musí mít rád sám sebe. Proč by jinak existoval? A proč bychom existovali my?
28. listopad 2015 - Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.
21. listopad 2015 - Naše doba nám přináší mnoho nového. Je to nové vždy to správné? To, že žádná země nemá plán rozvoje před národy zůstává pečlivě skryto. „Kam kráčíš národe?“ Víme. To ale znamená naplnění hezkého čínského přísloví: „Každý dojde tam, kam má namířeno.“ Kam tedy míříme? Co nás čeká? Cíl lze odhadnout podle směru. A jaký je náš směr? Mnoho lidí se zamýš...
17. listopad 2015 - Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů.
15. listopad 2015 - Ježíšovy výroky „Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem“ a „Vždyť oni nevědí, co činí“ jsou pro mnohé z nás nepochopitelné. V prvním případě, když se přece nebudeme bránit, můžeme přijít o život. A stejně tak v druhém případě přece útočící vždycky moc dobře vědí, co činí. Tato argumentace opět ale spadá do hájemství nižší logiky. Ve světle logiky v...
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
18%
14%
16%
13%
13%
13%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Ježíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSpirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA
nad 500 korun dárek MACA BIO 100 g,
nad 1000 korun další MACA BIO 100 g,
nad 1500 Kč Kotvičník extrakt 20 g ZDARMA.

Parádní den plný zlaté energie života