"Démoni" jsou tak či onak naprogramovaní k tomu, aby nás odkláněli od cesty, kterou si sami zvolíme. foto: Pixabay
banner

Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

18. květen 2016

„Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality opustit.“

Ať už se vám to líbí, nebo ne, entity jsou všude kolem vás v poli čtvrté dimenze. Pokud vás přitáhlo téma tohoto článku, předpokládám, že už máte nějakou zkušenost s výzvami, jež mohou entity ve vaší blízkosti přinášet.

Toto téma je v západní kultuře tak trochu tabu – je to jedno z témat, o němž mají lidé obavy hovořit, aby nebyli označeni za blázny nebo snílky, takže jsem chtěla prolomit ledy a vnést do této problematiky o něco víc světla. Nechci tvrdit, že jsem fontánou znalostí o tomto tématu, ačkoliv s ním mám mnoho zkušeností v rámci své role na poli duchovního vývoje.

Termín „entita“ může být poněkud zavádějící, takže jej malinko vysvětlím, než se zaměříme na entity, s nimiž se lidé obvykle setkávají. Existují tři hlavní typy entit:

  1. duch poutaný k zemi (pozemský duch)

  2. bytosti vyšších dimenzí

  3. negativní nonhumánní entita

Nejvíce se zaměříme na poslední typ, ačkoliv bude užitečné představit je všechny.

Hlavní typy entit

  1. duch poutaný k zemi

Obvykle se jedná o inkarnovaná lidské stvoření, jež se po smrti těla duchovně neposunula. Zůstávají zde ve formě ducha, dokud nejsou připravena posunout se dále. Obvykle jsou připoutána k formě svým strachem nebo ztrátou. Často jsou svázána s určitým místem a mimo něj nejsou schopna existence. Mohou být přátelská, nezbedná nebo vyloženě zlá. Duchové poutaní k zemi mohou být někdy obtížní, ačkoliv do kontaktu s inkarnovanými lidskými bytostmi vstupují zřídkakdy. Tímto druhem entity se však v tomto článku zabývat nebudeme. Chtěla jsem jej zmínit jen proto, abych vysvětlila rozdíly.

  1. bytosti vyšších dimenzí

Jsou to stvoření, jejichž vědomí je soustředěno ve čtvrté dimenzi a výše. Občas mají zájem o kontakt s bytostmi z třetí dimenze, jako jsou lidé. Od negativních nonhumánních entit (viz níže) se liší tím, že mají individuální duši. Vyskytují se ve všech tvarech, formách a napříč všemi dimenzemi. Některé bytosti vyšších dimenzí jsou laskavé (například andělé), jiné jsou zlé a další něco mezi tím.

Bytosti vyšších dimenzí jsou velmi složité. Ty manipulativní často číhají na senzibilní jedince schopné vidět za clonu, kde se prezentují jako bytosti „laskavé“. Mohou to být mistři klamu. V dnešním duchovním světe existuje hnutí „falešné lásky a světla“, které je zcela zmanipulované a ovládané zlými bytostmi této kategorie.

  1. negativní nonhumánní entity

To jsou ty, jež mají lidé obvykle na mysli, když říkají, že mají entitu ve své blízkosti a jimi se budeme zabývat ve zbytku článku.

Jsou to ty entity, které často posednou lidi a přežívají uvnitř jejich hostitelského energetického těla. Chovají se jako parazité a jejich hostitel o nich nemá nejmenší tušení. Někteří lidé vládnou vizuálními psychickými schopnostmi, které jim umožňují proniknout do čtvrté dimenze a „spatřit“ je. Popisují pak jejich různé druhy, tvary a velikosti. Lidé obvykle zmiňují chapadla nebo háčky přisáté k jejich energetickému poli. Nejběžnějším zdrojem jejich potravy je emocionální energie. Nemají individuálního ducha, ačkoliv mohou jako jedinci jednat. Jejich duše a vědomí je kolektivní a existují jako část společného vědomí.

Většina z nich vlastně není zlá, řídí se jen svým parazitickým instinktem, mají zkrátka hlad. Pěstují si svou potravu – emoce, stejně jako lidé chovají dobytek. Velmi obratně se naučili otáčet emocionálním kohoutkem svého lidského hostitele, takže kdykoliv jsou hladové, mohou se nasytit emocionální energií. Hledají jakoukoli emocionální zranitelnost a nerovnováhu a přesně tam pak také zabodnou svůj sosák. Když jsou hladoví, otočí kohoutkem a hltají emocionální nektar, jenž začne proudit.

Proč mám ve svém poli entitu?

Takže máte ve svém poli parazitickou entitu? Víte, že něco není v pořádku? Vysává vám energii? Aktivuje vaše emoce? Krmí se vámi? Jste kvůli ní nemocní?

V podstatě se to děje jen proto, že to umožňujete. Překvapuje vás to? Nejspíš to umožňujete na nevědomé úrovni, ale stále máte moc ve svých rukou. Entita nechce být spatřena. Má zvláštní zájem na tom, aby zůstala neviditelná. Chce koexistovat se svým hostitelem bez jeho vědomí. A nechce hladovět.

Kdo je obzvláště ohrožen útokem entity?

Dokud jste lidská bytost (Homo Sapiens), jste útokem ohroženi, protože lidský druh byl k tomuto účelu vyšlechtěn. Nikdo není imunní. Ačkoliv čím se stáváme přítomnějšími a osvícenějšími, je pro ně mnohem těžší nás ošálit.

Obzvláště jsem si všimla, že lidé, kteří užívají drogy či léky nebo se znecitlivují různými činnostmi (TV, alkohol, nadměrné hraní počítačových her), mají s entitami největší zkušenosti. Pomocí drog rozšiřujících vědomí (jako jsou například psychedelika) se jedinec dostává z normálního stavu do stavu prudce rozšířeného vědomí a míjí při tom několik důležitých a nezbytných evolučních mezníků. Vytváří se tak slepé místo, kterého si člověk, jenž drogu užil, nevšimne. A nemusí si ho všimnout celé roky – někdy až do konce života. Tlumicí a otupující léky poskytují entitě dokonalou příležitost živit se emocemi, jež byly těmito drogami potlačeny.

Co s tím můžete dělat?

Zde je klíč k tajné komnatě. Uvnitř vás je něco, co se k vám přisálo. Bude to blokáda, zkreslení nebo tlačítko. Entita může ve vašem poli existovat pouze tehdy, když se má k čemu přisát.

Jedním z nejúčinnějších řešení je převzetí plné zodpovědnosti za skutečnost, že entita je zde proto, že jste jí k tomu udělili souhlas.

Entity se živí emocemi všeho druhu. Jaké jsou vaše emocionální spouštěče? Zažíváte některou z níže vyjmenovaných emocí?

Obviňování druhých, zlost, pocit oběti, paranoia, strach, vina, deprivace, obavy, sebelítost, neschopnost vydržet o samotě, sebeznevažování, pocit bezcennosti nebo že nejste dost dobří, nedostatek motivace, nejistota, netrpělivost, roztrpčení, žárlivost, deprese, znechucení, ochuzení, nedocenění, podrážděnost, pocit uvěznění, hlava v oblacích, popírání temnoty, vyhýbání se realitě, vše bude v pořádku, ovládání...

Pokud jsou vám některé z emocí dobře známy (tzn. často se k vám vrací) a čtete tento článek, je pravděpodobné, že i vy máte entitu, která se jimi živí a ždímá je z vás, aby se nasytila.

Povědomí a přijetí jsou prvními kroky k převzetí kontroly. Dalším krokem je pochopení, že entity jsou normální; většina lidí je má ve svém poli, aniž by si je uvědomovala. Svět je ve skutečnosti jedním velkým kotlem emocí, dokonalým bufetem pro obtížné škůdce.

Pracujte na vlastním zlepšení

Nejdůležitější, co můžete udělat, je pracovat sám na sobě. Skutečně je to takto jednoduché. Jakmile odstraníte zdroj potravy – napjaté emocionální zkreslení, nebudou se mít čeho chytit a odpadnou.

Je také nezbytně nutné, abychom nepopírali emoce. Protože sebepotlačování a sebepopírání rovněž vytváří „šedé“ zóny, kde se mohou skrývat. To, co hledáme, je autentické nezaujaté emocionální sebevyjádření, které je v souladu se zdrojem. Entity se živí právě tímto zkreslením.

Jsou lidé, kteří umí z druhých entity sejmout a také to dělají. Zní to jako ideální řešení. Přechodně to může fungovat, NICMÉNĚ dokud se budete potýkat s energií, která je na počátku přilákala, jednoduše k sobě přitáhnete další entitu a pak další a další, DOKUD neuvolníte své pouto k emocím, které je drží uvnitř. Nikdo jiný to za vás neudělá. Je to součást duchovní cesty znovuuvědomění si svého skutečného já. Nechte se inspirovat a povzbudit dalšími (katalyzátoři a empatikové vám je pomohou ve vašem poli najít), ale tu cestu musíte projít jen a jen sami.

Uvolněte uvězněné emoce. Zbavte se emocionálních pout a nezbude místo, na němž by se k vám mohla entita přisát. Většina lidí to musí učinit několikrát – pro každou příčinu zvlášť, s časovým odstupem a skrze různé úrovně vibračního vědomí. Neexistuje rychlé řešení. Jedná se o velmi účinný způsob urychlení průchodu duchovní cestou, protože vytváříte prostor pro příval vyššího vědomí v místě, kde jste byli dříve zablokováni. Nastavení tohoto „Oponujícího vědomí“ jako zrcadla svým vlastním omezením je účinnou cestou k mistrovství.

Co ještě může pomoci?

Poohlédněte se po nějaké duchovní práci, která vám pomůže respektovat a uvolnit zkreslení, vnitřní napětí nebo emocionální blokády. Ať už však děláte jakoukoliv práci, klíčem je vědomě přenést vaši pozornost k těmto blokádám. Práce se zvukem či pohybem, ale i jakákoliv další práce, která uvolňuje zkříženou energii vám může pomoci, pokud ji vykonáváte vědomě.

Některým může pomoci vedená meditace. Na audiostránce webu Openhand máme sbírku různých meditací k urychlení spirituální cesty. Všechny vám pomohou zbavit se pout. Napadlo mě nahrát meditaci určenou speciálně k uvolnění vnitřních blokád za účelem očištění vašeho pole od entit. Takže speciálně k tomuto článku jako dárek ze srdce pro vás přikládám svou poslední vedenou meditaci. K poslechu stačí stisknout Play, nebo klikněte na odkaz ke stažení a kupte si vlastní kopii.

Chcete-li se zbavit entit, pamatujte, že klíčové je uvolnit vlastní blokády tak, aby se entity neměly kam přisát, vše ostatní bude fungovat pouze po přechodnou dobu.

zdroj: www.in5d.com

překlad: Honzoid

banner
nehodnoceno

Předchozí související články

15. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Maldek, mají silnou a vyrovnanou osobnost. Ať už jsou jejich postoje jakékoliv, jsou v nich pevní a soustředí se na ně. Přesvědčit někoho z Maldeku o správnosti nových myšlenek může být těžké. Než přijmou za své nové možnosti, potřebují odpovědi na mnohé otázky. Často mají výborné vedoucí schopnosti, které se však...
12. květen 2016 - Ti, jejichž planetárním původem je Orion mají silnou osobnost a silné ideály a názory. Orioňany snadno poznáte, kladou totiž mnoho otázek! Mají silnou potřebu porozumět příčinám a vnitřnímu významu veškerých věcí. Mají tendenci analyzovat lidi a události v touze nalézt k nim porozumění. Pro lidi v jejich okolí to může být frustrující, neboť se moho...
11. květen 2016 - Proč Jehova (kolektivní vědomí lidstva), pozval na Zemi Ilumináty? Protože se mu již nedařilo vládnout nad svými lidmi, jelikož v něj přestávali věřit. Ilumináti proto vládnou pro něj a on skrze nich. Otázkou je, zda-li o tom vůbec vědí. A pokud ano, co z toho mají, když jsou podle svého tvrzení duchovně výše než Jehova?
9. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když jsou to Plejády? Ti, jejichž planetárním původem jsou Plejády, jsou citliví, milující a laskaví. Přetrvává u nich hluboká touha po míru a štěstí pro všechny. Pokud byste se Plejáďana zeptali, co chce od života, nejspíš by odpověděl „být šťastný.“ Plejáďané mají příjemnou jemnou energii, jíž si druzí rád...
8. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Pvila? Ti, jejichž planetárním původem je Pvila, mají silnou osobnost, schopnosti a velkou hrdost. Mají velký smysl pro humor a touhu být středem pozornosti. Často jsou to „třídní šašci“ nebo „králové večírků“. Mohou mít tendenci zajít se svým humorem a dobíráním příliš daleko, někdy se baví na ci...
6. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Sirius? Ti, jejichž planetárním původem je Sirius, jsou velmi soustředění, odhodlaní a upnutí na cestu, na níž se v daném čase nacházejí. Změna názoru je pro člověka ze Siria velmi obtížná, ale jakmile dojde k přesvědčení, že nová „cesta“ je správnější, začne se na ni naplno soustředit a tu starou...
4. květen 2016 - Z jakého hvězdného systému pocházíte? Co když je to Vega? Ti, kdo pocházejí ze systému Vegy jsou soběstační, nezávislí, hrdí a mají pevnou vůli. Vyzařují klidnou vnější energii a jeví se jako silní a schopní. Chtějí být vzdělaní v mnoha oblastech a ve sférách svého zájmu někdy bývají sběrateli neobvyklých vědomostí. Mají schopnosti a nadání v mnoha...
28. duben 2016 - Čím je člověk oduševnělejší, tím je pro něj těžší najít někoho, kdo s ním chce být ve vztahu. Může absolvovat spoustu schůzek, ale v určitém bodě pro něj nebude možné vztah posunout dále, hlavně kvůli hloubce smýšlení protějšku. Ne každý je dost silný na to, aby zvládl žít s oduševnělým partnerem. Zde jsou důvody.
25. duben 2016 - Pokud se každou noc bez budíku probouzíte ve stejný čas, může jít o znamení, kterému byste měli věnovat pozornost. Jste člověk, jehož tělem protékají energie, kterých si nemusí být vědom. Meridiány jsou energetické dráhy, důležité při praktikování akupunktury a akupresury, a navíc jsou tyto dráhy propojeny se systémem hodin, kdy podle starodávné...
18. duben 2016 - Jak se zachovala a byla zapsána v hrobce Setiho I. 1. [Byl Jeho veličenstvo Ra, Bůh], a zdokonaloval se, zatímco byl samojediný v kralování nad lidmi a bohy. 2. [Byl pak ve věku, kdy se stal] jeho veličenstvo Bůh, buď požehnán, starým, takže jeho kosti byly jako stříbro, jeho tělo bylo jako zlato a jeho vlasy jako pravý lazulit.
12. duben 2016 - Když občas slyšíme, že je zapotřebí se vrátit k podstatě, vyvstane na mysl otázka, zda-li je vůbec kam se vracet. Co když se není kam vracet, protože jsme nikdy nebyli ani nebudeme, ale stále jsme? Třeba se pouze měníme podle rolí, které hrajeme.
10. duben 2016 - Většina lidí na světě nemá duši. Má pouze spojení s duchem, který je ukotven v nekonečném Stvořiteli. Aby tato většina měla duši, musí ji za pomoci ducha stvořit. Aktivovat. Světelné tělo. V této fázi nového vědomí se dostane do reinkarnačního procesu.
7. duben 2016 - Marihuana není na každý den. Při neustálém vyšším stavu vědomí postupně ztrácíme zájem o tento svět. Stejně tak o tělo. To však není smyslem Hry. Tou je integrace obou polarit. Nikoliv jejich opuštění. To stejné ovšem platí rovněž pro všechna náboženství, duchovní učení a nejrůznější transcendentální stavy.
6. duben 2016 - Aby nás pes poslouchal, musíme se s ním vnitřně spojit. Aby nevykonával naše povely ze strachu, ale z porozumění. Musíme mu vysvětlit, proč chceme, aby něco pro nás udělal. Učíme ho tak lásce. Láska je spojení.
31. březen 2016 - Léčit samotné nemoci nestačí. Podmínkou úspěšného uzdravení je odstranění veškerých bloků, které v sobě máme a které si neseme od dětství. Ale zároveň jsou námi hluboce zapomenuty, protože jsou součástí nás samotných. Jsou obsaženy v našem charakteru, který my sami nevidíme. Ani nemůžeme, protože to vyplývá z podstaty této reality, která je založen...
27. březen 2016 - Rasa Eva skutečně vzešla z rasy Adam, která se již neměla kam rozvíjet. To ovšem neznamená, že by rasa Eva měla být méněcenná. Ba právě naopak, když pochází z rasy Adam. Jelikož platí, že děti jsou vždy duchovně vyspělejší než jejich rodiče, to samé lze analogicky říci o vztahu rasy Eva k rase Adam.
20. březen 2016 - Problém je v tom, že my sami nerozumíme svým životním hrám. Jejich skutečné podstatě. Jednáme na základě toho, co si myslíme, což není totéž, jako znát skutečnost. Proto taky celou realitu nazýváme iluzí.
16. březen 2016 - Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšt' nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a ne...
9. březen 2016 - I nechat si lhát je volbou. Prosím respektujme to. Nevědomost je totiž sladká. Je to zkrátka závislost. A tu je třeba léčit, nikoliv ničit. Paradoxně ji ničit ani nejde, ale přesto z toho naše nevědomí má strach, který je brzdou v motoru vývoje lidstva.
7. březen 2016 - Bílá mouka není tak prudkým jedem jako bílý cukr. Ten jde totiž přímo do žíly. Proč je tedy bílá mouka menším zlem než bílý cukr? Je to důsledek toho, jak systém postupně ztrácel svou schopnost lidi kontrolovat.
27. únor 2016 - Před mnoha tisíci lety si byly jazyky evropských a asijských národů mnohem blíže než jsou v dnešní době. Vlastně se dá usuzovat a odvodit, že vznikly z jednoho civilizačního centra, neboť všechny obsahují určité jádro, které je všem společné. To zahrnuje jazyky germánské, slovanské, íránské, indické, řecký, romský a románské.
26. únor 2016 - Bájná mystická duchovní říše Agarta. Podle tibetských tradic se má nacházet pod Himálajem, resp. ve středu Země, v každém případě hluboko pod povrchem Země, kam mají přístup jen někteří zasvěcení skrze několik ukrytých vchodů.
25. únor 2016 - „Již jsem obeznámena s různou literaturou tohoto druhu, a co mě překvapuje nejvíce – že v zásadě chtějí všichni říci totéž, jen se i přesto v mnohém rozcházejí. Osobně se kvůli tak obrovskému množství informaci začínám bát, zda ještě vím, co je správné a co nesprávné. Prakticky všichni čtenáře nabádají, aby nebrali žádné informace příliš vážně. Co ...
22. únor 2016 - Jak dosáhnout zvýšeného vědomí? Pokud víme, tak víme. Pokud nevíme, tak nevíme. Ale stručně řečeno, lidé tak činili odpradávna za pomocí nejrůznějších technik včetně psychoaktivních látek. Bylo to naprosto přirozené až do okamžiku, kdy to začalo ohrožovat vládnoucí autority, jelikož lidé ve stavu zvýšeného vědomí byli schopni vidět manipulativní in...
21. únor 2016 - Tento tvar uší naznačuje řadu nepříjemných vlastností. Lidem tohoto typu se například nedostává citu a soucitu. Nejsou na tom nejlépe ani pokud jde o důvěryhodnost a spolehlivost. Nicméně mají velký šarm a jsou zvyklí druhé šidit. To se jim velmi často také daří, protože ostatní správně nerozeznají jejich egoismus.
14. únor 2016 - "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest." To zvěstuje evangelium podle Jana. "Na počátku byl Bůh", "Bůh byl počátek", učí Starý zákon. Jak úžasně znějí tato slova: "Bůh byl počátek, byl vše." Na počátku bylo slovo, tedy něco jako pojem, myšlenka, představa a zároveň oživující pr...
31. leden 2016 - Máme hledat své kořeny anebo spíše prameny? Zatímco kořeny náš drží svázané, prameny prostě jen svobodně plynou. Zatímco kořeny nás vrací dolů, když hledáme prameny – prameny života – míříme vždy vzhůru.
26. leden 2016 - Po více než 3000 let byl modrý leknín užíván kněžími starověkého Egypta pro své léčebné vlastnosti a jako duchovní eucharistie. Modrý leknín má obecně mírné psychoaktivní účinky s údajně „božskou“ esencí, přinášející pocity pokoje a lehké euforie.
24. leden 2016 - Psí hvězda (anglicky Dog star) je nejjasnější hvězdou na noční obloze v souhvězdí Velkého psa. Tato hvězda je uctívána, ať už vědomě nebo nevědomky v křesťanství například praktikováním dogmat (z anglického dog = pes; pozn. překl.) nebo nošením límečků kněží připomínajících obojky.
18. leden 2016 - Kdo je nekonečný stvořitel? My všichni. Ty nejmenší matrjošky. g.i.
16. leden 2016 - Problém ale není v samotném kalendáři, ale ve způsobu, jakým jej používáme. Místo toho, abychom pomocí něj čas jen rozdělovali, tak ho naopak neustále počítáme. A tím si zároveň zkracujeme život, protože máme v dědičné paměti zakódované, kolika let se zhruba můžeme dožít. Recept na věčné mládí nebyl nikdy tajnější :-) g.i.
24. prosinec 2015 - Pokud skutečně toužíme stát se andělem, tedy vyspělejší bytostí, která se může svobodně rozhodovat, zda se i nadále bude chtít inkarnovat do hmotného těla, aby sloužila nevědomým bytostem v jejich duchovním rozvoji, anebo jim pomáhala z nehmotných sfér, je bezpodmínečně nutné, abychom dohráli tuto Hru do úspěšného konce. Ten spočívá v plné integrac...
23. prosinec 2015 - Když se díváme na mnohé sci-fi filmy či seriály, povětšinou jej vnímáme jako čirou fikci. Přitom zdaleka mnohdy ani netušíme, jaké jsou skutečné úmysly tvůrců, když nám prezentují kontroverzní teorie, které nám přijdou jen jako nesmyslné blábolení k našemu pobavení. Příkladem budiž Star Gate Atlantis, jehož smyslem je mimo jiných věcí třeba ukázat,...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
29%
25%
24%
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč