Voda tvoří až 90 procent lidského těla. Pokud jsme schopni měnit strukturu vody tak, že dokáže reagovat rozdílně na pozitivní a negativní energie, jakým způsobem pak dokáže ovlivňovat nás samotné? foto: Pixabay
banner

Voda - pozitivní energie lásky a vděčnosti

16. březen 2016

Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšt' nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a nenahraditelná.

Mnoho let jsem fotografoval krystaly, které vytvářela mrznoucí voda. Ale vždycky nefotografuji krystaly tak, jak je nacházím. Většinou nejprve vodu vystavím účinkům psaného slova, pak ji zmrazím a pak porovnávám různé krystaly, které vzniknou. Různé vzorky vody se mohou jevit jako stejné, ale pokud je jeden ze vzorků vystaven působení pozitivních slov jako třeba "děkuji" a jiný je vystaven slovům negativním jako například "hloupý", vytvoří tyto dva vzorky naprosto odlišné typy krystalů. Krystaly vytvořené pod vlivem slova "děkuji" jsou vyrovnané a dobře utvářené, zatímco ty od slova "hloupý" jsou zdeformované a narušené. Na utváření krystalů se odráží energie těchto slov a krystaly jsou v závislosti na těchto slovech bud' krásné, nebo nevzhledné.

Vzhledem k tomu, že naše těla se skládají ze sedmdesáti procent z vody, můžeme z těchto krystalů vyvozovat skutečnost, že i voda v nás obsahuje energii slov. Takovéto přesvědčení nebude pravděpodobně nijak přehnané, protože krev často popisujeme slovy jako hustá, řídká, špatná a čistá. Pokud o vodě přemýšlíme vzhledem k její kvalitě, pak je jednodušší pochopit energii, kterou voda obsahuje.

Co můžeme udělat proto, abychom veškerou vodu ve svém těle vyčistili? Jak už jsem řekl, vystavování vody působení kladných slov mělo za následek vytváření krásných krystalů a to je naše odpověd'. Prostě používejte denně kladná slova.

Lidé, jejichž mluva je plná slov, jako je "děkuji" a "miluji tě", v sobě mají vodu čistou a krásnou. Zatímco lidé, kteří používají negativní vyjádření jako "ty idiote!" a "to není k ničemu", mohou očekávat, že voda v jejich těle bude zkažená a ošklivá. 

Často se mě lidé ptají: "Jaká slova jste použil k vytvoření těch nejkrásnějších krystalů, jaké jste kdy vyfotil?" A má odpověd' je vždy bez váhání tato:  "Láska a vděčnost." Právě tento krystal je na obalu této knihy. Když je voda vystavena slovům "láska a vděčnost", je plná ohromné radosti. Pokud se podíváte na krystal na obálce knihy, bude vám jasné, proč to říkám. Když máte neustále myšlenky plné lásky a vděčnosti, jednoduše se neubráníte pozitivní změně. Tyto myšlenky změní vodu ve vašem nitru a výsledkem bude zcela jistě změna vašeho já.

V této knize se zaměřím na tato slova (láska a vděčnost) a podělím se s vámi o některé své myšlenky, jak využít jedinečnou  schopnost vody přenášet vibrace a rezonanci. To vám pomůže přijmout změnu a žít pozitivnější a št'astnější život.

Rovnováha mezi dáváním lásky a přijímáním vděčnosti

Jaká si myslíte, že je nejpodstatnější energie, která je nezbytná k udržení lidského života? Samozřejmě láska a vděčnost. Nejdůležitější forma energie, kterou na této Zemi máme, je schopnost někoho zcela a čistě milovat a být plný vděčnosti, když nás někdo zachrání v zoufalé situaci. Pravděpodobně si vzpomenete na jednu či dvě situace, kdy k vám přišla energie lásky a vděčnosti právě v okamžiku, kdy jste to potřebovali. V našem životě to jsou nepostradatelné síly.

Můžete si říkat, proč jsem vodu nevystavil slovům "láska" a "vděčnost"  odděleně. Jednou mě napadlo vystavit vodu oběma slovům současně a výsledné krystaly byly značně odlišné. Zde je mé vysvětlení, proč jsou tyto krystaly ty nejkrásnější: láska je energie, kterou dáváme ostatním, a vděčnost je vlastně láska, kterou my přijímáme od ostatních. Jinými slovy, nejlepší forma energie je výsledkem rovnováhy mezi energií dávání a energií přijímání.

Pokud tuto mocnou energii chceme využít jako vůdčí sílu v životě, nestačí pouze energie dávání. Stejně tak nestačí energie pouhého přijímání. Náš život bude krásný jen tehdy, když se láska i vděčnost spojí dohromady v harmonický celek. Stejná harmonie pohání Zemi i vesmír.

Slova jsou vibrace

Když se podíváte na krystaly vytvořené čistou vodou a krystaly vytvořené vodou znečištěnou, není mezi nimi příliš patrný rozdíl. Takže pokud to není druhem vody, co ovlivňuje utváření krystalů? Odpověd' zní, vibrace.

Slova jsou určitým druhem vibrace. V bibli se píše: "Na počátku bylo slovo," a v Japonsku existuje přísloví, které zhruba přeloženo znamená: "Slova nám přinášejí dobrý i zlý osud." Slova a jazyk jsou nedílnou součástí naší společné historie.

Slova, která používáme, se dlouho vyvíjela. Tento proces se podobá vývoji v přírodě.  Ze všech slov, která se časem vyvinula, jsou podle mého názoru nejkrásnější láska a vděčnost. Všichni ve svém životě tyto ctnosti hledáme. Láska a vděčnost vytvářejí harmonii, která se nalézá všude v přírodě. Tato harmonie je tak mocnou silou, že pravděpodobně přesahuje naše chápání. I když se nám může zdát, že v jednotlivostech panuje chaos, v konečném důsledku je to harmonie.

A proto i když možná nepocítíte okamžité důsledky narušení rovnováhy mezi láskou a vděčností, bude to na vás mít nakonec negativní vliv. Výsledkem je většinou bolest a smutek. Někdy je harmonie celé lidské rasy díky nedostatku lásky a vděčnosti uvržena do chaosu, který se projevuje přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení a tsunami. Zastávám teorii, že tento fenomén katastrof je důsledkem narušení energie lásky a vděčnosti.

Někdo může tuto myšlenku považovat za absurní. Je pravda, že tato teorie není vědecky podložena, ale počátky veškeré vědy můžeme najít ve fantazii a snech. Nedávné absurdní myšlenky jsou dnes už vědecky prokázány. Nikdy nemůžeme doufat, že pochopíme svět, pokud nedáme svým myšlenkám volnost.

Doufám, že každý, kdo vezme do ruky tuto knihu, si uvědomí energii lásky a vděčnosti, kterou v sobě má, a podělí se o toto zjištění s ostatními. Ovlivní tak i další lidi a ti se pak o svou zkušenost podělí s dalšími. Uvědomění si lásky a vděčnosti má moc přinést štěstí lidem kolem vás, a dokonce všem lidem na světě.

Připojte se ke mně na následujících stránkách  této knihy při objevování moci slov a vibrace a energie lásky a vděčnosti.

z knihy Zázračná voda od Masaru Emoto

banner
nehodnoceno

Předchozí související články

9. březen 2016 - I nechat si lhát je volbou. Prosím respektujme to. Nevědomost je totiž sladká. Je to zkrátka závislost. A tu je třeba léčit, nikoliv ničit. Paradoxně ji ničit ani nejde, ale přesto z toho naše nevědomí má strach, který je brzdou v motoru vývoje lidstva.
7. březen 2016 - Bílá mouka není tak prudkým jedem jako bílý cukr. Ten jde totiž přímo do žíly. Proč je tedy bílá mouka menším zlem než bílý cukr? Je to důsledek toho, jak systém postupně ztrácel svou schopnost lidi kontrolovat.
27. únor 2016 - Před mnoha tisíci lety si byly jazyky evropských a asijských národů mnohem blíže než jsou v dnešní době. Vlastně se dá usuzovat a odvodit, že vznikly z jednoho civilizačního centra, neboť všechny obsahují určité jádro, které je všem společné. To zahrnuje jazyky germánské, slovanské, íránské, indické, řecký, romský a románské.
26. únor 2016 - Bájná mystická duchovní říše Agarta. Podle tibetských tradic se má nacházet pod Himálajem, resp. ve středu Země, v každém případě hluboko pod povrchem Země, kam mají přístup jen někteří zasvěcení skrze několik ukrytých vchodů.
25. únor 2016 - „Již jsem obeznámena s různou literaturou tohoto druhu, a co mě překvapuje nejvíce – že v zásadě chtějí všichni říci totéž, jen se i přesto v mnohém rozcházejí. Osobně se kvůli tak obrovskému množství informaci začínám bát, zda ještě vím, co je správné a co nesprávné. Prakticky všichni čtenáře nabádají, aby nebrali žádné informace příliš vážně. Co ...
22. únor 2016 - Jak dosáhnout zvýšeného vědomí? Pokud víme, tak víme. Pokud nevíme, tak nevíme. Ale stručně řečeno, lidé tak činili odpradávna za pomocí nejrůznějších technik včetně psychoaktivních látek. Bylo to naprosto přirozené až do okamžiku, kdy to začalo ohrožovat vládnoucí autority, jelikož lidé ve stavu zvýšeného vědomí byli schopni vidět manipulativní in...
21. únor 2016 - Tento tvar uší naznačuje řadu nepříjemných vlastností. Lidem tohoto typu se například nedostává citu a soucitu. Nejsou na tom nejlépe ani pokud jde o důvěryhodnost a spolehlivost. Nicméně mají velký šarm a jsou zvyklí druhé šidit. To se jim velmi často také daří, protože ostatní správně nerozeznají jejich egoismus.
14. únor 2016 - "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest." To zvěstuje evangelium podle Jana. "Na počátku byl Bůh", "Bůh byl počátek", učí Starý zákon. Jak úžasně znějí tato slova: "Bůh byl počátek, byl vše." Na počátku bylo slovo, tedy něco jako pojem, myšlenka, představa a zároveň oživující pr...
31. leden 2016 - Máme hledat své kořeny anebo spíše prameny? Zatímco kořeny náš drží svázané, prameny prostě jen svobodně plynou. Zatímco kořeny nás vrací dolů, když hledáme prameny – prameny života – míříme vždy vzhůru.
26. leden 2016 - Po více než 3000 let byl modrý leknín užíván kněžími starověkého Egypta pro své léčebné vlastnosti a jako duchovní eucharistie. Modrý leknín má obecně mírné psychoaktivní účinky s údajně „božskou“ esencí, přinášející pocity pokoje a lehké euforie.
24. leden 2016 - Psí hvězda (anglicky Dog star) je nejjasnější hvězdou na noční obloze v souhvězdí Velkého psa. Tato hvězda je uctívána, ať už vědomě nebo nevědomky v křesťanství například praktikováním dogmat (z anglického dog = pes; pozn. překl.) nebo nošením límečků kněží připomínajících obojky.
18. leden 2016 - Kdo je nekonečný stvořitel? My všichni. Ty nejmenší matrjošky. g.i.
16. leden 2016 - Problém ale není v samotném kalendáři, ale ve způsobu, jakým jej používáme. Místo toho, abychom pomocí něj čas jen rozdělovali, tak ho naopak neustále počítáme. A tím si zároveň zkracujeme život, protože máme v dědičné paměti zakódované, kolika let se zhruba můžeme dožít. Recept na věčné mládí nebyl nikdy tajnější :-) g.i.
24. prosinec 2015 - Pokud skutečně toužíme stát se andělem, tedy vyspělejší bytostí, která se může svobodně rozhodovat, zda se i nadále bude chtít inkarnovat do hmotného těla, aby sloužila nevědomým bytostem v jejich duchovním rozvoji, anebo jim pomáhala z nehmotných sfér, je bezpodmínečně nutné, abychom dohráli tuto Hru do úspěšného konce. Ten spočívá v plné integrac...
23. prosinec 2015 - Když se díváme na mnohé sci-fi filmy či seriály, povětšinou jej vnímáme jako čirou fikci. Přitom zdaleka mnohdy ani netušíme, jaké jsou skutečné úmysly tvůrců, když nám prezentují kontroverzní teorie, které nám přijdou jen jako nesmyslné blábolení k našemu pobavení. Příkladem budiž Star Gate Atlantis, jehož smyslem je mimo jiných věcí třeba ukázat,...
22. prosinec 2015 - Evangelia a známá podoba současného křesťanství jsou nerozlučně spjaty s postavou Ježíše, s postavou Otce-Boha a učedníků-apoštolů. Kdesi v hloubi tohoto příběhu se však skrývá i jiný příběh, hluboko pohřbený, překrytý vrstvami různorodých vyprávění nikoli bezdůvodně uchvacujících naše smysly, emoce a představivost.
19. prosinec 2015 - O Atlantidě bylo už napsáno tolik textů, že to vypadá, že se už vlastně nic nového nedá napsat. Atlantida mě zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl vše, co se dalo a stále alespoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televi...
13. prosinec 2015 - Přišli jsme sem z lásky. Ke všem a ke všemu. Tak si na to prosím vzpomeňme. Zasejme ji opět do všech našich srdcí, aby tak poznala skutečný dotek nekonečného stvořitele, který miluje všechny bez rozdílů, jež na nejvyšší úrovni neexistují a kde vládne pouze Jednota.
7. prosinec 2015 - Na světě žije odhadem stovky milionů koček, přičemž nejvíce – kolem 80 milionů - je jich registrováno ve Spojených státech. Kočky si v průběhu historie vyvinuly k člověku zajímavý vztah a hrály klíčovou roli při našem přežití během úsvitu zemědělství a později se staly jedním z nejlepších malých přátel člověka. Některé dávné kultury kočky dokonce u...
6. prosinec 2015 - Všichni lidé kolem nás ovlivňují náš život. Pokud se nám nelíbí, máme jen dvě možnosti: a) všechny ze svého života vyházíme b) všechny začneme milovat – to je chování bohů Povětšinou si ovšem nevybereme ani jednu možnost. Není divu, je těžké se rozhodnout, kdy máme vyrazit vstříc osudu a kdy naopak máme zůstat opodál s tím, že někdo či něc...
29. listopad 2015 - Nekonečný stvořitel je něco, co se nedá napodobit. Tím se dá jen žít. Ale jedině bezpodmínečně, protože pouze tak se dá vyjádřit bezpodmínečná Láska k čemukoliv, co nás obklopuje. Jedině tak lze prožít nekonečného stvořitele, který musí mít rád sám sebe. Proč by jinak existoval? A proč bychom existovali my?
28. listopad 2015 - Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.
21. listopad 2015 - Naše doba nám přináší mnoho nového. Je to nové vždy to správné? To, že žádná země nemá plán rozvoje před národy zůstává pečlivě skryto. „Kam kráčíš národe?“ Víme. To ale znamená naplnění hezkého čínského přísloví: „Každý dojde tam, kam má namířeno.“ Kam tedy míříme? Co nás čeká? Cíl lze odhadnout podle směru. A jaký je náš směr? Mnoho lidí se zamýš...
17. listopad 2015 - Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů.
15. listopad 2015 - Ježíšovy výroky „Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem“ a „Vždyť oni nevědí, co činí“ jsou pro mnohé z nás nepochopitelné. V prvním případě, když se přece nebudeme bránit, můžeme přijít o život. A stejně tak v druhém případě přece útočící vždycky moc dobře vědí, co činí. Tato argumentace opět ale spadá do hájemství nižší logiky. Ve světle logiky v...
14. listopad 2015 - Kreacionisté a evolucionisté stále mezi sebou soupeří, která teorie je pravdivá. Oba dva tábory ovšem nechápou (a ani nemohou), že na základě nižší logiky, kterou používají, nejsou schopni prokázat právoplatnost ani jedné z těchto teorií. Lze tak učinit jedině na základě logiky vyšší, která chápe oba (či mnoho dalších světonázorů) jako součást vyšš...
6. listopad 2015 - "Ze všeho nejdříve je nutné pochopit, že křesťanem není ten, kdo sám sebe nazývá křesťanem nebo koho křesťanem nazývají ostatní. Křesťan je ten, kdo žije v souladu s Kristovými příkazy. Takoví, jací jsme, křesťany být nemůžeme.  Abychom mohli být křesťany, musíme být schopni 'dělať. My nemůžeme dělat, u nás se vše 'děje'. Kristus říká: 'milujte své...
4. listopad 2015 - Paralelní Země má podle zasvěcence tajných kosmických programů Coreyho Goode odlišnou historii. Druhou světovou válku v ní vyhráli Němci, Země se tak ocitla ve spárech fašistického světového řádu.
3. listopad 2015 - Ayahuasca způsobuje stav pozměněného, zesíleného vědomí, který se dostaví po vypití nápoje z této rostliny. V zásadě působí psychickou očistu či detoxikaci a psychoemocionální úlevu. Psychická očista je doprovázena nevolností, případně dávením a dalšími očistnými procesy: zvracením, průjmem, pocením, třesem a podobně.
2. listopad 2015 - Zatímco vědci ve Velkém hadronovém urychlovači se pokoušejí o kontakt s paralelním vesmírem, zasvěcenec Corey Goode ve čtrnácté epizodě Kosmického odhalení tvrdí, že v tajných programech se do paralelní Země, která má jinou historii než ta naše, již prochází.
2. listopad 2015 - Prozkoumejme tento pojem sám jako takový. Nic - je to jen slovo - bez obsahu, beze smyslu, neexistující? Je-li tomu tak, proč potom onen pojem existuje? Odkud to slovo pochází? Nemůže snad sám pojem existovat, aby vymezil, nazval něco (přijmeme-li, že nazývá něco, co nevidíme, nechápeme, nebo nepociťujeme, tedy něco, co pro nás neexistuje)? Jak naš...
1. listopad 2015 - Cokoli můžeme ve vnějším světě zažít nebo poznat, musí být zažíváno nebo poznáváno ve formách prostoru a času. Tyto formy jsou proměnlivé, relativní a závislé. Prostor a čas jsou prostředky, jimiž zažíváme existenci, ale nejsou to věci samy o sobě. Prostor a čas jsou dva způsoby, ve kterých tvořivý aspekt mysli pracuje současně. Ve skutečnosti neex...
28. říjen 2015 - "Pro člověka západní civilizace," řekl jsem, "je samozřejmě těžké uvěřit a přijmout myšlenku, že by nevzdělaný fakír, naivní mnich či jogín, který se stáhl ze života, mohli směřovat k vývoji, zatímco vzdělaný Evropan, vybavený 'exaktními znalostmi' a všemi nejnovějšími metodami výzkumu, vůbec žádnou naději nemá a pohybuje se v kruhu, z něhož není ú...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
29%
25%
24%
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč