Vždy existuje hranice, od které už nebudete opisovat od jiných, ale už jedině čerpat sám či sama ze sebe. Respektive ze svého napojení na vyšší já. foto: Pixabay
banner

Ovlivňování reality versus esoterické poznání

25. únor 2016

„Již jsem obeznámena s různou literaturou tohoto druhu, a co mě překvapuje nejvíce – že v zásadě chtějí všichni říci totéž, jen se i přesto v mnohém rozcházejí. Osobně se kvůli tak obrovskému množství informaci začínám bát, zda ještě vím, co je správné a co nesprávné. Prakticky všichni čtenáře nabádají, aby nebrali žádné informace příliš vážně. Co však mají dělat lidé, již jsou velmi citliví, a řekněme ti, kdo každý den dávají almužnu? Vždyť kdybychom nevnímali a nechápali cizí neštěstí, svět by se stal tvrdým a zlým.

V budoucnu se chci stát novinářkou a již nyní pracuji na jedné knize, kde hodlám pojednat především o problémech žen, a na základě příběhu různých žen píši eseje. Nedokážu pracovat produktivně, pokud jejich potíže nepropustím skrz sebe.

Jak by se měli zařídit novináři, kteří se každodenně střetávají s informacemi rozličného charakteru? Cožpak to neznamená, že budu celý život rozhoupávat kyvadla nebo sama trpět? Nebo snad něco nechápu?

Občas mě napadá, že všechny obdobné ideje včetně transurfingu jsou utopické.

Vždyť pokud se hlouběji zamyslíme, i transurfing funguje jako kyvadlo, jež jste vytvořil vy a pomocí svých myšlenek vyvádíte z rovnováhy ostatní lidi. Proč by nešlo jeho zákony zjednodušit?“.

Zákony transurfingu přepracovat nelze, poněvadž není vymyšlený.

Nehledě na to, že podobné záležitosti je docela nemožné vymyslet, ba dokonce je ani nelze naučit ostatní lidi. Ezoterické vědění se nevymýšlí ani nevyučuje; zkrátka existuje na běžně přístupném místě, jež nazývám prostor variant. Ostatní mu mohou říkat jinak, ale jeho podstata se tím nemění.

V dopise píšete, že vás matou nějaké otázky – jak se lze vyznat v té záplavě učení, která podle vašich slov hovoří o jednom a tomtéž, ale přitom se rozcházejí? Neuvěříte mi, jak snadno.

Když přelouskáte horu literatury z psychologie a ezoteriky, lze v určitém okamžiku přestat a vše, o čem psali ve svých knihách jiní lidé, zapomenout. Pokud jste v jisté oblasti nahromadila minimální nutný základ, můžete další informace získat přímo z prostoru variant.

Potřebujete pouze drzost přerušit hledání odpovědí na otázky v cizích knihách a obrátit se  k sobě. Dokud bude rozum obrácen  k mudrcům tohoto světa, budete zmatení a zůstanete věčným studentem. Změňte orientaci: obraťte pozornost rozumu ke své duši a vyhledejte odpovědi na všechny své otázky.

Víte, co odlišuje jedince, kteří jsou původci objevů, vytvářejí mistrovská umělecká díla anebo píšou knihy, od ostatních, kdo se nad objevy podivují, mistrovskými díly jsou uchváceni a čtou ony knihy? Čím se liší tvůrci od hodnotitelů a učitelé od studentů?

První v sobě našli dostatek drzosti, aby svůj rozum odtrhli od cizích výtvorů a obrátili jej  k vlastní duši. Hodnotitelé a studenti o talent vůbec ochuzeni nejsou! Pouze jejich záměr je nasměrován na jinou stranu – na to, aby oceňovali cizí díla a učili se u druhých.

Možná vám připadá, že se snažím zabývat prostou demagogií či přežvýkávat jakési obecně platné pravdy. Co to znamená obrátit rozum  k duši? Cosi je na tomto pokynu nekonkrétní, nejasné a voní jakoby po přesládlé duchovnosti.

Nicméně ve skutečnosti hovořím o zcela konkrétních věcech. Nebylo by úplně přesné, kdybych řekl, že vaše duše již i tak vše ví, protože ona neví, jenže na rozdíl od rozumu má přístup  k poli informací, kde se nejen schraňují fakta o minulosti i budoucnosti, ale kde již také existují veškerá umělecká díla a objevy.

Rozum vnímá pocity duše jako intuitivní vědění a osvícení, a proto je interpretuje do formy obecně přijímaných pojmů a označení.

Rozum nedokáže vymyslet nic nového, pouze je schopen složit novou verzi domu ze starých kostek. Vše, co je od základu nové, se formuje za panující jednoty duše a rozumu. Ovšem  k jejímu dosažení je třeba podniknout několik prostých a konkrétních kroků.

Přistupte na skutečnost, že máte přístup  k veškerým znalostem a vědění; obraťte se s dotazem na sebe; jděte svou cestou; využívejte své právo na individualitu; a využívejte svůj přístup  k vědění.

Vědění a znalosti se zpřístupní, jakmile se vám podaří přeorientovat svůj záměr z ostatních na sebe. Zkrátka si řekněte, že jste jedineční, neopakovatelní a všechno víte a znáte. Zadejte si otázku a čekejte na odpověď. Nabídne se sama, možná hned, snad za několik dní nebo i měsíců, v závislosti na její komplikovanosti. Ale určitě přijde!

U každého člověk probíhá kontakt rozumu s duší po svém, především však musíte obrátit záměr rozumu  k duši. Celé tajemství spočívá ve faktu, že málokoho napadne, aby se o to pokusil; ovšem kdo to zkusil, začíná objevovat nové věci a vytvářet mistrovská díla.

Jediné, co brání sjednocení duše a rozumuje vnitřní a vnější důležitost. Uzamyká totiž tvůrčí počátky do pouzdra obecně přijímaných stereotypů. Píšete mi: „Nemohu pracovat produktivně, pokud jejich poťíže nepropustím skrz sebe.“

Zní to jako dobře okolkovaná fráze, viďte? Ještě by bylo možné dodat, že pokud skrz sebe problém jiného člověka nepropustíte, bude vůbec nemožné, abyste mu v něčem pomohla. I tohle vypadá správně. Jenže ve skutečnosti se jedná o falešný stereotyp, který vykonstruovala kyvadla.

Potíže ostatních neřešíte díky tomu, že je propouštíte skrz sebe, ale navzdory tomu. Ba co víc, jestliže se pohroužíte do cizích problémů, již je nejste schopni řešit objektivně.

Potíže každého z nás vznikají následkem toho, že jsme až po krk pohrouženi do hry. Život se nám děje a my se jako v nevědomém snění nacházíme v moci okolností. Ale stačí, abychom se uklidili do hlediště a podívali se na hru zvenčí, a mnohé se vyjasní.

Dokud se budete do cizích obtíží nořit, budete se dostávat do stejného stavu. Chcete-li jejich problémy pochopit a dokázat je řešit, musíte jednat nestranně.

Nikoli bezcitně, ani lhostejně, nýbrž nestranně! V tom se nepřítomnost důležitosti liší od bezcitnosti.

Vlastní i cizí problémy se vám podaří vyřešit pouze v případě, že přijmete roli hrajícího diváka. Dokud však jimi budete žít, zůstanete bezmocná.

Mnoho čtenářů tento rozdíl mezi lhostejností a bezcitnosti nedokáže pochytit, a proto ještě jednou opakuji: nepřítomnost důležitosti je nestrannost, a nikoli lhostejnost. Hrajte svou roli jako děti jen jako, poněvadž pak se stanete loutkovodičem, tedy pánem situace. Naopak jste-li do hry ponořena až po uši, jste loutkou.

Opravdu byste si neměla všechno moc připouštět. Už proto, že pokud se nad tím zamyslíte, nic není až tak důležité, jak se zdá. Měla byste pomáhat těm, kdo vaši podporu potřebují. Ovšem je záhodno postupovat lhostejně, aniž by vámi prostupovaly pocity a aniž byste se mučila zážitky. Pocity vám mohou jedině uškodit. A konečně pomoc byste měla prokazovat pouze těm, kdo o ni žádají.

Na otázku: „Ale co mají dělat lidé velmi citliví a řekněme ti, kdo každý den dávají almužnu?“ existuje docela konkrétní, ale pro vás nečekaná odpověď – vzdejte se pocitu viny.

Jestliže pravidelně někoho obdarováváte almužnou, vyvozuji z toho, že cítíte jistou povinnost. Ta pochází z pocitu viny – ani tak nesoucítíte se strádajícími, jako vás spíš tlačí povinnost jim pomoci. To už není soucítění, ale projev důležitosti.

Pokud se u vás náhle probudil soucit ke konkrétní chudince, nemocné stařence – je to soucítění. Jestliže však nedokážete klidně, bez vnitřního soužení projít kolem libovolného žebráka, znamená to, že převažuje povinnost.
Co s tím lze dělat?

Zkrátka realizujte svou svobodu. Nikomu nejste ničím povinováni. Vezměte si své právo na vědění. Máte schopnost sami tvořit a dávat si odpovědi. Pokud jste se neosvobodili od důležitosti, trápí vás pochyby. Jste-li svobodní, je to správně a můžete si dopřát soucítění i spoluprožívání.

z knihy Ovlivňování reality: Vpřed od minulosti od Vadima Zelanda

 
banner
nehodnoceno

Předchozí související články

22. únor 2016 - Jak dosáhnout zvýšeného vědomí? Pokud víme, tak víme. Pokud nevíme, tak nevíme. Ale stručně řečeno, lidé tak činili odpradávna za pomocí nejrůznějších technik včetně psychoaktivních látek. Bylo to naprosto přirozené až do okamžiku, kdy to začalo ohrožovat vládnoucí autority, jelikož lidé ve stavu zvýšeného vědomí byli schopni vidět manipulativní in...
21. únor 2016 - Tento tvar uší naznačuje řadu nepříjemných vlastností. Lidem tohoto typu se například nedostává citu a soucitu. Nejsou na tom nejlépe ani pokud jde o důvěryhodnost a spolehlivost. Nicméně mají velký šarm a jsou zvyklí druhé šidit. To se jim velmi často také daří, protože ostatní správně nerozeznají jejich egoismus.
14. únor 2016 - "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest." To zvěstuje evangelium podle Jana. "Na počátku byl Bůh", "Bůh byl počátek", učí Starý zákon. Jak úžasně znějí tato slova: "Bůh byl počátek, byl vše." Na počátku bylo slovo, tedy něco jako pojem, myšlenka, představa a zároveň oživující pr...
31. leden 2016 - Máme hledat své kořeny anebo spíše prameny? Zatímco kořeny náš drží svázané, prameny prostě jen svobodně plynou. Zatímco kořeny nás vrací dolů, když hledáme prameny – prameny života – míříme vždy vzhůru.
26. leden 2016 - Po více než 3000 let byl modrý leknín užíván kněžími starověkého Egypta pro své léčebné vlastnosti a jako duchovní eucharistie. Modrý leknín má obecně mírné psychoaktivní účinky s údajně „božskou“ esencí, přinášející pocity pokoje a lehké euforie.
24. leden 2016 - Psí hvězda (anglicky Dog star) je nejjasnější hvězdou na noční obloze v souhvězdí Velkého psa. Tato hvězda je uctívána, ať už vědomě nebo nevědomky v křesťanství například praktikováním dogmat (z anglického dog = pes; pozn. překl.) nebo nošením límečků kněží připomínajících obojky.
18. leden 2016 - Kdo je nekonečný stvořitel? My všichni. Ty nejmenší matrjošky. g.i.
16. leden 2016 - Problém ale není v samotném kalendáři, ale ve způsobu, jakým jej používáme. Místo toho, abychom pomocí něj čas jen rozdělovali, tak ho naopak neustále počítáme. A tím si zároveň zkracujeme život, protože máme v dědičné paměti zakódované, kolika let se zhruba můžeme dožít. Recept na věčné mládí nebyl nikdy tajnější :-) g.i.
24. prosinec 2015 - Pokud skutečně toužíme stát se andělem, tedy vyspělejší bytostí, která se může svobodně rozhodovat, zda se i nadále bude chtít inkarnovat do hmotného těla, aby sloužila nevědomým bytostem v jejich duchovním rozvoji, anebo jim pomáhala z nehmotných sfér, je bezpodmínečně nutné, abychom dohráli tuto Hru do úspěšného konce. Ten spočívá v plné integrac...
23. prosinec 2015 - Když se díváme na mnohé sci-fi filmy či seriály, povětšinou jej vnímáme jako čirou fikci. Přitom zdaleka mnohdy ani netušíme, jaké jsou skutečné úmysly tvůrců, když nám prezentují kontroverzní teorie, které nám přijdou jen jako nesmyslné blábolení k našemu pobavení. Příkladem budiž Star Gate Atlantis, jehož smyslem je mimo jiných věcí třeba ukázat,...
22. prosinec 2015 - Evangelia a známá podoba současného křesťanství jsou nerozlučně spjaty s postavou Ježíše, s postavou Otce-Boha a učedníků-apoštolů. Kdesi v hloubi tohoto příběhu se však skrývá i jiný příběh, hluboko pohřbený, překrytý vrstvami různorodých vyprávění nikoli bezdůvodně uchvacujících naše smysly, emoce a představivost.
19. prosinec 2015 - O Atlantidě bylo už napsáno tolik textů, že to vypadá, že se už vlastně nic nového nedá napsat. Atlantida mě zajímala odedávna a v jisté době jsem přečetl vše, co se dalo a stále alespoň projdu vše, co zahlédnu. To se odehrálo už v době, kdy jsem ještě nic netušil o svých inkarnacích v Atlantidě. Můj první vážný kontakt s Atlantidou byl díky televi...
13. prosinec 2015 - Přišli jsme sem z lásky. Ke všem a ke všemu. Tak si na to prosím vzpomeňme. Zasejme ji opět do všech našich srdcí, aby tak poznala skutečný dotek nekonečného stvořitele, který miluje všechny bez rozdílů, jež na nejvyšší úrovni neexistují a kde vládne pouze Jednota.
7. prosinec 2015 - Na světě žije odhadem stovky milionů koček, přičemž nejvíce – kolem 80 milionů - je jich registrováno ve Spojených státech. Kočky si v průběhu historie vyvinuly k člověku zajímavý vztah a hrály klíčovou roli při našem přežití během úsvitu zemědělství a později se staly jedním z nejlepších malých přátel člověka. Některé dávné kultury kočky dokonce u...
6. prosinec 2015 - Všichni lidé kolem nás ovlivňují náš život. Pokud se nám nelíbí, máme jen dvě možnosti: a) všechny ze svého života vyházíme b) všechny začneme milovat – to je chování bohů Povětšinou si ovšem nevybereme ani jednu možnost. Není divu, je těžké se rozhodnout, kdy máme vyrazit vstříc osudu a kdy naopak máme zůstat opodál s tím, že někdo či něc...
29. listopad 2015 - Nekonečný stvořitel je něco, co se nedá napodobit. Tím se dá jen žít. Ale jedině bezpodmínečně, protože pouze tak se dá vyjádřit bezpodmínečná Láska k čemukoliv, co nás obklopuje. Jedině tak lze prožít nekonečného stvořitele, který musí mít rád sám sebe. Proč by jinak existoval? A proč bychom existovali my?
28. listopad 2015 - Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.
21. listopad 2015 - Naše doba nám přináší mnoho nového. Je to nové vždy to správné? To, že žádná země nemá plán rozvoje před národy zůstává pečlivě skryto. „Kam kráčíš národe?“ Víme. To ale znamená naplnění hezkého čínského přísloví: „Každý dojde tam, kam má namířeno.“ Kam tedy míříme? Co nás čeká? Cíl lze odhadnout podle směru. A jaký je náš směr? Mnoho lidí se zamýš...
17. listopad 2015 - Slovo „telepatie“ pochází ze slov „tele“, což znamená vzdálený a „patia“, tedy cítění. Telepatie tedy vlastně znamená vnímání pocitů na dálku. Telepatie je komunikace dvou myslí, které dělí vzdálenost, a to bez použití pěti známých smyslů.
15. listopad 2015 - Ježíšovy výroky „Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem“ a „Vždyť oni nevědí, co činí“ jsou pro mnohé z nás nepochopitelné. V prvním případě, když se přece nebudeme bránit, můžeme přijít o život. A stejně tak v druhém případě přece útočící vždycky moc dobře vědí, co činí. Tato argumentace opět ale spadá do hájemství nižší logiky. Ve světle logiky v...
14. listopad 2015 - Kreacionisté a evolucionisté stále mezi sebou soupeří, která teorie je pravdivá. Oba dva tábory ovšem nechápou (a ani nemohou), že na základě nižší logiky, kterou používají, nejsou schopni prokázat právoplatnost ani jedné z těchto teorií. Lze tak učinit jedině na základě logiky vyšší, která chápe oba (či mnoho dalších světonázorů) jako součást vyšš...
6. listopad 2015 - "Ze všeho nejdříve je nutné pochopit, že křesťanem není ten, kdo sám sebe nazývá křesťanem nebo koho křesťanem nazývají ostatní. Křesťan je ten, kdo žije v souladu s Kristovými příkazy. Takoví, jací jsme, křesťany být nemůžeme.  Abychom mohli být křesťany, musíme být schopni 'dělať. My nemůžeme dělat, u nás se vše 'děje'. Kristus říká: 'milujte své...
4. listopad 2015 - Paralelní Země má podle zasvěcence tajných kosmických programů Coreyho Goode odlišnou historii. Druhou světovou válku v ní vyhráli Němci, Země se tak ocitla ve spárech fašistického světového řádu.
3. listopad 2015 - Ayahuasca způsobuje stav pozměněného, zesíleného vědomí, který se dostaví po vypití nápoje z této rostliny. V zásadě působí psychickou očistu či detoxikaci a psychoemocionální úlevu. Psychická očista je doprovázena nevolností, případně dávením a dalšími očistnými procesy: zvracením, průjmem, pocením, třesem a podobně.
2. listopad 2015 - Zatímco vědci ve Velkém hadronovém urychlovači se pokoušejí o kontakt s paralelním vesmírem, zasvěcenec Corey Goode ve čtrnácté epizodě Kosmického odhalení tvrdí, že v tajných programech se do paralelní Země, která má jinou historii než ta naše, již prochází.
2. listopad 2015 - Prozkoumejme tento pojem sám jako takový. Nic - je to jen slovo - bez obsahu, beze smyslu, neexistující? Je-li tomu tak, proč potom onen pojem existuje? Odkud to slovo pochází? Nemůže snad sám pojem existovat, aby vymezil, nazval něco (přijmeme-li, že nazývá něco, co nevidíme, nechápeme, nebo nepociťujeme, tedy něco, co pro nás neexistuje)? Jak naš...
1. listopad 2015 - Cokoli můžeme ve vnějším světě zažít nebo poznat, musí být zažíváno nebo poznáváno ve formách prostoru a času. Tyto formy jsou proměnlivé, relativní a závislé. Prostor a čas jsou prostředky, jimiž zažíváme existenci, ale nejsou to věci samy o sobě. Prostor a čas jsou dva způsoby, ve kterých tvořivý aspekt mysli pracuje současně. Ve skutečnosti neex...
28. říjen 2015 - "Pro člověka západní civilizace," řekl jsem, "je samozřejmě těžké uvěřit a přijmout myšlenku, že by nevzdělaný fakír, naivní mnich či jogín, který se stáhl ze života, mohli směřovat k vývoji, zatímco vzdělaný Evropan, vybavený 'exaktními znalostmi' a všemi nejnovějšími metodami výzkumu, vůbec žádnou naději nemá a pohybuje se v kruhu, z něhož není ú...
25. říjen 2015 - Poslední část rozhovoru Davida Wilcocka a Coreyho Goode v rámci deváté epizody Kosmického odhalení o elektrickém Slunci nás zavede k posvátné geometrii, která je podstatou všeho ve Vesmíru. Což zahrnuje rovněž témata, která s tím souvisí – například proč v určitých oblastech na Zemi mizí lodě a letadla neznámo kam.
23. říjen 2015 - V devátém díle Kosmického odhalení David Wilcock a Corey Goode diskutovali o Slunci, které je elektrické povahy, což zcela nabourává konzervativní vědecké představy o chování naší hvězdy. Ta navíc slouží jako hyperdimenzionální portál pro mimozemské civilizace, aby mohly cestovat do naší sluneční soustavy a posléze i z ní ven.
22. říjen 2015 - Až na výjimky, kdy jsou mé články reakcí na konkrétní situaci či názor, snažím se přezkoumávat teorie a někdy i tzv. obecně platné názory a hledat možná alternativní vysvětlení některých zdánlivě nepochybných a hlavně zažitých principů. Přitom si zdaleka nekladu sebemenší nárok na nějakou absolutní pravdu, ale snažím se o předložení možných variant...
22. říjen 2015 - V devátém díle Kosmického odhalení David Wilcock a Corey Goode diskutovali o Slunci, které je elektrické povahy, což zcela nabourává konzervativní vědecké představy o chování naší hvězdy. Ta navíc slouží jako hyperdimenzionální portál pro mimozemské civilizace, aby mohly cestovat do naší sluneční soustavy a posléze i z ní ven. 
20. říjen 2015 - Každý člověk je ukřižován svým vlastním egem. Jsme oddáni svému vlastnímu ,,já" zcela přirozeně a nevyhnutelně. Naše ego se chová, jakoby bylo jediným skutečným jástvím člověka. Pokud se budeme zkoumat, tak uvidíme, jak naše ego vede mnoho schopností nebo se mezi nimi ukrývá, prosazuje nebo klame. Pro nároky ega neexistuje žádné omezení. Dnes se bu...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
29%
25%
24%
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč