zdroj: pixabay.com
banner

Proč ženy touží po štíhlé postavě více než muži?

2. leden 2017

Nejdůležitějším ukazatelem ženské krásy v západní společnosti je převládající ideál štíhlosti. Výsledkem toho je, že mnoho žen dnes touží po nerealisticky štíhlém těle. Tato posedlost se postupně začala vyvíjet až v posledních několika desetiletích. Na začátku 40. let 20. století bylo zjištěno, že ektomorfní typy byly ostatními vnímány jako nervózní, submisivní a společensky odtažití. Toto vnímání se změnilo na konci 80. let, kdy štíhlí lidé začali být vnímáni jako sexuálně nejpřitažlivější.

Několik vědců zjistilo, že ženy zobrazované v médiích byly postupně stále štíhlejší.3 Pro účely výzkumu byly jako reprezentativní vzorek ideálu výzkumníci vybrali modelky z magazínu Playboy, u kterých byl mezi lety 1960 a 1979 zjištěn trend zmenšování velikosti hrudníku a boků. Na začátku 90. let však došlo ke zvrácení tohoto trendu.4

Současně s trendem štíhlých těl se zvýšila nespokojenost žen s vlastním tělem.5 V posledních letech vědci zjistili, že ženy si o sobě myslí, že trpí nadváhou daleko častěji než muži. Toto vnímání bylo zjištěno nejčastěji u dospívajících dívek a mladých žen.6 Starosti se vzhledem byly šly ruku v ruce s úbytkem sebevědomí a častějšími dietami u mladých žen. Tyto snahy o hubnutí často stály na začátku poruch příjmu potravy, jako jsou anorexie a bulimie.7

Tento průzkum má za cíl reprodukovat zjištění studie Fallonové a Rozina, ve kterém došli k závěru, že 33 % mužů a 70 % žen považuje svou současnou postavu za horší, než je společensky považovaný ideál a že podíl žen, které jsou se svým tělem nespokojené, je daleko vyšší než u mužů. Fallonová a Rozin rovněž zjistili, že mužská představa ženského ideálu je o něco plnější postava, než se ženy domnívají. Toto je tedy první domněnka, kterou se zde budeme pokoušet ověřit.

Některé studie se pokusily určit, zda existuje generační rozdíl v těchto preferencích.8 Tiggermanová a Penningtonová provedly v roce 1990 výzkum, který se týkal nespokojeností se svým tělem mezi dětmi, dospívajícími a dospělými, a zjistily významné rozdíly napříč věkovými skupinami. Nutno podotknout, že u každé věkové skupiny použily odlišné typy znázornění tělesného vzhledu. V tomto výzkumu se pokusíme určit ideální postavu, jak ji vnímají ženy různých věkových kategorií, a nejatraktivnější tvar ženského těla, jak jej vnímají muži napříč generacemi. Podle druhé domněnky tedy existuje pozitivní souvislost mezi věkem a ideální postavou pro ženy a mezi věkem a ženskou postavou, kterou muži považují za nejatraktivnější.

Průzkumu se zúčastnilo 166 návštěvníků internetové stránky Univerzity Monash mezi 8. lednem 2003 a 8. březnem 2004, z nichž 59 účastníku bylo mužského a 107 ženského pohlaví. Kulturní a společenský profil účastníků není znám, lze akorát předpokládat, že se ve většině případů jednalo o studenty kurzu psychologie. Dotazník se skládal ze sedmi otázek ohledně tvaru těla a pěti otázek ohledně věku, pohlaví a obav z hubnutí a vlastního vzhledu. Účastníci rovněž u prvních sedmi otázek porovnávali a hodnotili devět typů postav jak pro mužské, tak ženské pohlaví (viz obrázek).

 

(Podrobnější údaje, metodika, postup, číselné údaje, grafy a ilustrace naleznete v původním článku o průzkumu zde, text je v anglickém jazyce.)

Závěr

Vzhled

Výsledky ukázaly, že ženy vzhled svého těla považují za horší, než je podle nich ideál, zatímco muži vnímají svou současnou postavu jako daleko bližší ideálu. Vyjádřeno v procentech: 66 % žen a 38 % mužů se domnívalo, že jejich vzhled je horší než ideál.

Přitažlivost

Podle výsledků také nabývá ideální ženská postava (podle žen) plnějších tvarů s tím, jak roste věk účastníků. Stejně tak se s věkem mírně mění názor mužů na ideální ženskou postavu. Pro muže mezi 16 a 50 lety je ideální ženská postava o něco plnější, než jak ji vnímají ženy. Ve skupině nad 50 let považovali muži za ideální ženskou postavu takovou, která se na obrázku blížila číslu 4, zatímco ženy nad 50 považovaly jako ideální postavu blížící se číslu 5.

Nespokojenost s tělem

Podle tohoto průzkumu odpovídá počet žen, které nejsou spokojeny se svým tělem, zjištění Fallonové a Rozina a potvrzuje také další výzkumy provedené v této oblasti. Nic proto nenasvědčuje tomu, že by se nespokojenost s vlastním tělem mezi mladými ženami v posledních dvaceti letech snižovala. Nejčastěji uváděný důvod je vliv médií. Ta však argumentují, že pouze odráží ideály současné generace. Pokud chceme zvýšit spokojenost žen s vlastním tělem a snížit počet poruch přijímání potravy, bude nutné tento začarovaný kruh přerušit. První krok však mohou provést jedině média a módní průmysl, což je však vzhledem k obchodním zájmům velmi nepravděpodobné.

Výše zmíněná studie dále zjistila, že i muži jsou mírně nespokojení se svým tělem. Mužský ideál se na stupnici nachází o něco výš, než jak muži hodnotí svůj současný vzhled. Lamb a kolektiv však ve své studii zjistili, že je v tomto případě rozdíl mezi věkovými skupinami, mladí muži pociťovali pozitivní nespokojenost s tělem, zatímco starší muži negativní nespokojenost. Pokud jsou výsledky tohoto průzkumu statisticky významné, pak existují dva důvody, proč jsou výsledky odlišné. Za dvanáct let od uvedených studií se mohl změnit názor mužů na ideální mužskou postavu nebo se mohla zvýšit průměrná mužská tělesná váha. Ta byla u mužů, kteří se studie účastnili, opravdu mírně vyšší, zatímco ideální postava podle nich byla lehce štíhlejší, než jak udávala předchozí studie.

Ve výsledku tedy byla potvrzena pouze první část první domněnky.

Podle teorie Fallonové a Rozina se ženy pletou v tom, jak moc štíhlá postava je pro muže atraktivní. Tato mylná domněnka je podle nich způsobena převahou žen zobrazovaných v médiích. Předpokládají, že ženy preferují štíhlejší tělo proto, aby byli pro muže atraktivnější. Touha po štíhlém těle však může být způsobena i tlakem okolí – jejich vrstevnic.

Výsledek průzkumu dále ukazuje, že ženský ideál se posouvá zároveň s věkem. Stejně tak muži s věkem považují za ideální ženy plnějších tvarů. Může to být způsobeno tím, že snaha být atraktivní pro opačné pohlaví s věkem ustupuje do pozadí. Dalším důvodem může být to, že ženy vyobrazované v médiích jsou převážně mladší.

Tento průzkum tedy potvrdil většinu zjištění z předchozích studií. Bylo by ovšem vhodné provést i studii, která by zjistila, co motivuje mladé muže a ženy k hubnutí, aby bylo možné stanovit, jakým způsobem lze zvrátit tento trend narůstající nespokojenosti s vlastním tělem.

zdrojový článek: www.prevos.net

zdroje:

(2) Lamb, C. S., Jackson, L. A., Cassiday, P. B., & Priest, D. J. (1993). Body figure preferences of men and women: A comparison of two generations. Sex Roles, 28, 345–358.

(3) (4) (5) Turner, S., Hamilton, H., Jacobs, M., Angood, L. M., & Dwyer, D. H. (1997). The influence of fashion magazines on the body image satisfaction of college women: An exploratory analysis. Adolescence, 32(127), 603–614. ↩

(6) Sypeck, M. F., Gray, J. J., Etu, S. F., Ahrens, A. H., Mosimann, J. E., & Wiseman, C. V. (2006). Cultural representations of thinness in women, redux: Playboy magazine’s depiction of beauty from 1979 to 1999. Body Image, 3(3), 229–235. ↩

(7) Cash, T. F., Morrow, J. A., Hrabosky, J. I., & Perry, A. A. (2004). How has body image changed? a cross sectional investigation of college women and men from 1983 to 2001. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 1081–1090. ↩

(8) Fallon, A. E., & Rozin, P. (1985). Sex differences in perceptions of desirable body shape. Journal of Abnormal Psychology, 94, 102–105; Lamb et al., 1993; Tiggeman, M., & Pennington, B. (1990). The development of gender differences in body-size dissatisfaction. Australian Psychologist, 25, 306–313; Tiggeman, M. (1992). Body-size dissatisfaction: Individual differences in age and gender and relationship with self-esteem. Personality and Individual Differences, 13, 39–43.

překlad: Siw

banner
nehodnoceno

Předchozí související články

31. prosinec 2016 - Ráda bych vyvrátila mylnou představu, že sociopati a narcisti jsou chytřejší než empatikové. Mnoho lidí překvapí, že v porovnání s nimi mají empatikové intelektuálně navrch. Empatikové žijí v reálném světě, jsou schopni abstraktního myšlení a jsou kreativní.
30. prosinec 2016 - Energické vlastnosti rostlin vám mohou pomoci při vyvážení, uvolnění a posílení aury a čaker. Každý člen království rostlin může nabídnout jedinečný dar a podpořit vás při hledání vyšší cesty na Zemi. Pokud dovolíte rostlinné energii podpořit vás v osobním růstu, může vám pomoci propojit se s krásou přírody uvnitř a kolem vás. Pití bylinných čajů a...
27. prosinec 2016 - Lillyin partner je robot s názvem InMoovator, kterého si sama vytiskla na 3D tiskárně a se kterým už rok žije. Na svém Twitteru pod přezdívkou „Lilly InMoovator“ říká: „Jsem hrdý robosexuál, my nikomu neubližujeme, jen chceme být šťastní.“ Teď je Lilly údajně s robotem zasnoubená a říká, že se vezmou, až bude manželství člověka s robotem ve Francii...
26. prosinec 2016 - Musím se k něčemu přiznat: nejsem taková, za jakou mě máte. Osobně nejsem tak duchaplná a otevřená jako zde. Jistě, jsem vtipná, dokonce k popukání, ale ne ze začátku. Na začátku budu jen trapně postávat, bavit se o podivných všedních tématech, kvůli kterým se lidé budou cítit nepříjemně. Budu říkat věci bez přemýšlení, nebo jen stát jako němá a sm...
19. prosinec 2016 - Věrný a milující partner, skvělý rodinný život a úspěšná kariéra nemusí nutně stačit k tomu, aby inteligentní duše necítily smutek a melancholii. Jak se zdá, štěstí se vysoce inteligentním lidem vyhýbá. Zde je šest nejpravděpodobnějších důvodů, proč tomu tak je:
16. prosinec 2016 - Minulý týden přijala Sněmovna reprezentantů Spojených států Amerických zákon, který umožní americkým občanům implantovat mikročip. Tento úkon bude moci proběhnout bez svolení dané osoby. Navenek se tento zákon tváří, že jeho hlavním zájmem je zdraví občanů. Mikročipy budou implantovány starším osobám s chorobami jako je demence, Alzheimerova chorob...
15. prosinec 2016 - Krevní skupina Rh– vyvolává kontroverzní teorie o existenci před veřejností skryté, záhadné pravdě, která naznačuje spojení lidi s krví Rh– s mimozemským původem.
6. prosinec 2016 - Velká povodeň je jedním z nejtajemnějších a potenciálně zemi otřásajících okamžiků v dějinách lidstva. Předpokládá se, že velké povodně, které se přehnaly přes zemi smetly pokročilé civilizace a vlastně představovaly jakýsi bod restartování vývoje lidské společnosti. Dnes již zesnulý spisovatel Zecharia Sitchin dospěl k závěru, že objevil plnou výš...
2. prosinec 2016 - Hněv, jenž patří mezi základní lidské emoce, je velmi komplikovaný pocit, který se projevuje několika různými způsoby. A přestože hněv slouží ve skutečnosti jako obranný mechanismus, může mít zničující důsledky, pokud jej nejsme schopni kontrolovat. A aby toho nebylo málo, potlačený hněv obrácený směrem dovnitř může způsobovat deprese. Pokud hněv n...
30. listopad 2016 - Již od roku 1800, kdy byla přeložena ze starověkých textů objevených v Etiopii v roce 1768, vytvářela kniha Henochova v akademických kruzích rozruch. Bylo prokázáno, že Henoch existoval a byl zmíněn ještě před vznikem církve. Několik kopií bylo nalezeno v roce 1948 mezi Svitky od Mrtvého moře. Někteří dokonce věří, že můžeme do minulosti vysledovat...
29. listopad 2016 - Duše prochází celkem pěti fázemi reinkarnace - od zrození až po stáří duše. Lidé nacházející se v páté čili poslední fázi reinkarnace jsou proto nazýváni staré duše. V této části vývoje duše jde o hledání rovnováhy a dovršení, a nutkání takříkajíc předat před koncem reinkarnace žezlo.
24. listopad 2016 - Řada lidí se stále domnívá, že sympatičnost se zakládá pouze na přirozených vlastnostech, které se nelze naučit a kterými byli obdařeni jen někteří vyvolení – krásní, nadmíru společenští a neskutečně talentovaní. Je snadné uvěřit těmto mylným představám.
17. listopad 2016 - Podle známého whistleblowera Juliana Assange informačně-technologický gigant Google již překročil mocenský limit, který by rozumně měla nevládní společnost mít. A jde mnohem dál - Google údajně dělá to, co CIA nemůže. Ve čtvrté sérii amerického seriálu House of Cards jeho tvůrci na tento reálný fenomén velmi tvrdě narážejí, přestože v něm Google př...
14. listopad 2016 - Podle hlavního vatikánského vymítače ďábla stojí za nárůstem případů lidí posedlých démony jóga a četba Harryho Pottera.
14. listopad 2016 - V epizodě "Bart do budoucnosti", která byl vysílána před 16 lety, se Donald Trump utkal o prezidentský post a vyhrál. To se v posledních týdnech stalo realitou, kdy skutečný Donal Trump napodobil svůj kreslený protějšek.
4. listopad 2016 - Achnaton byl před pátým rokem své vlády znám jako Amenhotep IV. Byl panovníkem 18. dynastie v Egyptě a vládnul 17 let. Byl rovněž otcem Tutanchamona. Je znám hlavně proto, že opustil tradiční egyptský polyteismus a zavedl uctívání jediného boha Atona.
2. listopad 2016 - Říká se jim „hukot“, což je výraz spojený s geologem Davidem Demingem z oklahomské univerzity, kterým popsal „záhadný a nevystopovatelný zvuk, jenž v určitých částech světa slýchává 2-10 procent obyvatel.“ Škála zvuků, které jsou slyšet, se pohybuje od burácení uprostřed noci k déletrvajícímu hluku, který zní jako intenzivní průmyslová aktivita pro...
31. říjen 2016 - Velkému svalu bedernímu (musculus psoas major) se často říká nejhlubší jádro nebo „sval duše“, jak uvádí jógová terapeutka a filmařka Danielle Olsonová. Tento sval stabilizující střed těla se nachází u kyčelní kosti a ovlivňuje pohyblivost, strukturální rovnováhu, funkci kloubů, pružnost a mnoho dalšího. Kromě toho, že pomáhá držet tělo vzpřímeně a...
29. říjen 2016 - Americký Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA) vzal zpět své hojně kritizované rozhodnutí, že zakáže užívání kratomu, což je rostlina, o níž výzkumníci tvrdí, že může pomoci zmírnit dopady závislosti na opiátech a také tlumí bolesti.
25. říjen 2016 - Jídlo je téma, které je alfou a omegou dnešního lidstva. Pokud nejíš, v tomto světě neexistuješ. Takže když vynecháme pro mnohé sporné breathariánství, jíst musíme. Otázkou je co a za jakou cenu. Vývoj ukázal, že člověk je schopen poměrně neuvěřitelným způsobem přizpůsobit svou stravu okolním podmínkám, které se neustále měnily nejen vlivem podnebí...
24. říjen 2016 - Existují dva druhy protikladů. První, neosvobozený od předsudků, je nevědomý. Spojujeme dohromady věci, které si vzájemně odporují, ačkoliv mezi nimi existuje příčinná a následná souvislost, kterou si ale neuvědomujeme. Respektive nechceme si ji uvědomit, protože by to v našem životě znamenalo přehodnotit naše dosavadní jednání, které nám ovšem z m...
22. říjen 2016 - Výzkumníci objevili skutečně záhadnou knihu, která pochází ze třináctého století, ačkoliv některé její části vznikly už ve dvanáctém století. Tato slavná kniha nese název „Lesser Key of Solomon“ (Malý Šalamounův klíč) a obsahuje starověký text zvaný „Ars Notoria“ nebo „Šalamounovo umění magie“.
19. říjen 2016 - Bermudský trojúhelník, také známý jako ďáblův trojúhelník, je oblast v západní části severního Atlantiku nacházející se mezi Bermudami, Floridou a Portorikem. Každá strana tohoto záhadného trojúhelníku má přibližně 1 600 km. Jak to, že se v této oblasti beze stopy ztrácejí letadla a lodě? A proč zde přestávají pracovat letecká a navigační zařízení?...
18. říjen 2016 - Energie nulového bodu by nám mohla pomoci překonávat mezihvězdné vzdálenosti během okamžiku. Podle publikované části emailové komunikace mezi Johnem Podestou (šéf kampaně Hillary Clinton) a bývalým astronautem NASA Edgarem Mitchellem by nám tato mimozemská technologie mohla být na dosah. Jsme na ni ale připraveni?
6. říjen 2016 - Věděli jste, že se o sobě můžete dozvědět opravdu zajímavé informace založené na vlastnostech různých zvířecích znaků v čínském zvěrokruhu? Odpovídající zvíře naleznete podle roku svého narození. Čínský zvěrokruh však počítá se začátkem roku podle čínského kalendáře a nikoliv podle běžného kalendářního roku.  
3. říjen 2016 - Prozkoumejte regály v obchodech s potravinami a možná vás překvapí, kolik druhů chipsů a dalších nezdravých potravin zde uvidíte. Výběr produktů se zdá být nekonečný, ale nový obsáhlý přehled ukazuje, že stovky výrobků ve skutečnosti produkuje jenom hrstka společností.
2. říjen 2016 - Doktor chemie jménem Michael Werner je generálním ředitelem farmaceutického výzkumného institutu ve Švýcarsku. Tento člověk tvrdí, že nepozřel žádnou pevnou potravu od 1. ledna 2001. V říjnu roku 2004 byl podroben desetidennímu pozorovacímu vyšetření na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve Švýcarsku, a stejně jako Jani nevykazoval žádné významné...
1. říjen 2016 - Prahlad Jani je obyvatelem Ahmadábádu v Indii, který tvrdí, že se mu v 11 letech zjevila hindská bohyně Amba a řekla mu, že od této chvíle nemusí přijímat potravu. Podle všeho žil od 70. let v jeskyni a prohlašuje, že po většinu svého 81letého života (v roce 2012) nic nejedl.
30. září 2016 - Breathariánství je způsob života, kdy člověk nemusí přijímat potravu. Tento koncept není nový. Ve skutečnosti o této schopnosti už tisíce let píšou různé kultury po celém světě. Například v třetí knize Jóga súter je seznam 26 siddhů s mimořádnými schopnostmi. Zároveň je to běžná myšlenka buddhismu, ale také různých dalších duchovních tradic. Siddhů...
27. září 2016 - Před časem prolétla médii zpráva, že si odpůrci očkování zaplatili studii, která měla prokázat souvislost mezi vakcinací a autismem. A nedopadla podle jejich očekávání – studie souvztažnost neprokázala. Mnozí zastánci očkování především z řad lékařské veřejnosti z toho měli okamžitě pozdvižení s posměšným podtextem, že to bylo jasné od počátku a že...
23. září 2016 - Kámen mudrců, hvězdný prach, elixír života, ormus, mana a ORME – to vše jsou výrazy pro jedno a to samé - bílé práškové zlato. Poslední název ORME je akronymem pro „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements (orbitálně přeskupené monoatomární prvky). V 80. letech 20. století s ním přišel vědec David Radius Hudson.
22. září 2016 - Jde o jedno z nejúžasnějších vyobrazení UFO v historii? Křest Krista, obraz namalovaný de Gelderem v roce 1710, vyobrazuje něco, co mnozí považují za obří vznášející se UFO, které směrem ke Kristovi vyzařuje paprsky světla. Ufologové věří, že se jedná o jeden z největších důkazů o výskytu UFO před stovkami let.
20. září 2016 - Homo sapiens sapiens neutuchajícím tempem dobývá příčku (pravděpodobně?) nerozvinutějšího pozemského druhu. V porovnání s předchozími 5000 lety jsme za posledních 50 let zaznamenali ohromující pokrok. Zatímco my jsme se tisíce let intenzivně vyvíjeli poháněni kolosální touhou po nadřazenosti, příroda kolem nás stagnovala. 
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
29%
25%
24%
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciVědci netuší, proč Země mění svou vibraciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč