foto: Pixabay
banner

Kosmický kód odhaluje skutečný původ lidstva

6. prosinec 2016

Velká povodeň je jedním z nejtajemnějších a potenciálně zemi otřásajících okamžiků v dějinách lidstva. Předpokládá se, že velké povodně, které se přehnaly přes zemi smetly pokročilé civilizace a vlastně představovaly jakýsi bod restartování vývoje lidské společnosti. Dnes již zesnulý spisovatel Zecharia Sitchin dospěl k závěru, že objevil plnou výši škod způsobených povodněmi a k čemu došlo bezprostředně po nich. Nevěřil, že lidské bytosti byly v té době na zemi jedinými hráči.

banner

Role Anunnaki při Velké povodni

Eridská genesis (jiný název pro Velkou potopu) podle všeho proběhla kolem roku 2300 př. n. l. a byla popsána v mnoha textech z této doby i později na mnoha místech světa.  O zkázonosné potopě existují kousky důkazů z asijských, afrických, amerických i evropských zdrojů. Vzhledem k tomu, že důkazy o této povodni pochází z tak široké řady kultur, zdá se velmi pravděpodobné, že povodeň byla skutečným incidentem a nikoliv pouze produktem starověkých mýtů.

I když jsme si téměř jisti, že k ní opravdu došlo, sestavení chronologie působí historikům i archeologům neskutečné potíže. Spisovatel Zecharia Sitchin se však ve své knize "Kosmický kód" (6. svazek v řadě knih Kronika země) pokusil čerpat informace o Velké potopě z různých zdrojů. Věří, že příběh Velké povodně se z velké části týká záhadné mimozemské rasy jménem Anunnaki.

Sitchin píše, že Anunnaki poprvé přišli na zemi s úmyslem ji kolonizovat, protože atmosféra jejich planety (Nibiru) začla být nenávratně narušována. Osadníci objevili zlato ve vodách Perského zálivu a začali ho těžit. Nakonec se jejich těžba zlata rozšířila po celém Zemi. Po sérii bitev a sporů týkajících se dělníků ve zlatých dolech se Anunnaki rozhodli, že stvoří lidské bytosti, které budou pracovat v podstatě jako otroci. Jejich sídlem byl Edin v Mezopotámii.

Ukázalo se však, že lidské bytosti jsou vzpurnější a ještě více nezávislé než jejich mimozemští vůdci, a během doby ledové pak došlo ke zlomu. Lidským bytostem se podařilo rozzuřit několik vysoce postavených členů anunnacké společnosti míšením s jejich ženami a potomci těchto svazků získali politickou moc. Mimozemšťané plánovali se lidských bytostí zbavit, ale nebyli si jisti, jak postupovat. Když poté zjistili, že by přiblížení Nibiru do blízkosti země vyvolalo katastrofickou přílivovou vlnu, chopili se příležitosti a nechali přírodu, ať se o otravné lidstvo postará. Věřili, že lidstvo bude katastrofou naprosto vyhlazeno.

Plán však takto ideálně nedopadl. Jeden z Anunnaki dal pokyny člověkovi, zřejmě Noemu, aby postavil loď, než přijde povodeň a Zemi zničí. Také mu a jeho rodině poskytl prostředky k rozvoji zemědělských osad, jakmile voda klesne. Po povodni většina Anunnaki ze Země odešla a nikdy se už nevrátila, ale pár z nich zůstalo a pomohlo lidem s obnovou civilizace poté, co byla jejich velká města katastrofou zničena.

Pokud má Sitchin pravdu, pak by tato teorie mohla vysvětlit mnoho historických záhad, které historiky i archeology matou již několik generací. Po celém světe existují úžasné stavby, které jsou dílem starověkých národů a jež poukazují na technologii mnohem pokročilejší, než by historici očekávali vzhledem ke stavebním technikám pozdějších společností. Je logické, že tyto starobylé monolity postavené díky pokročilým technikám Anunnaki ještě před potopou předčí stavby pozdější, které využívaly pouze základní znalosti. Zajímavostí je, že Zecharia Sitchin popisuje události před povodní i po ní ve své knize Kosmický kód.

Události před potopou

Před 450 000 lety

Na planetě Nibiru, které je vzdáleným členem sluneční soustavy, život kvůli zániku atmosféry pomalu vymírá. Vládce Alalu, který byl sesazen Anuem, uniká v kosmické lodi a nachází útočiště na Zemi. Zjišťuje, že Země disponuje zásobami zlata, které by mohlo pomoci ochránit atmosféru planety Nibiru.

445 000 př. n. l.

Anunnaki pod vedením Enkiho, syna Anua, přistávají na Zemi a zřizují Eridu – první stanici na Zemi – za účelem těžby zlata z vod Perského zálivu.

430 000 př. n. l.

Zemské klima se mění k lepšímu. Na Zem přicházejí další Anunnaki, mezi nimi je i Enkiho nevlastní sestra Ninhursag, která je hlavní lékařkou.

416 000 př. n. l.

Se snižující se produkcí zlata přichází na zem Anu spolu s Enlilem, následníkem trůnu. Je rozhodnuto, že životně důležité zlato bude získáno těžbou v Jižní Africe. Losem Enlil vyhrává velení nad misí na Zemi a Enki je odsunut do Afriky. Při odletu ze Země je Anu vyzván vnukem Alulua.

400 000 př. n. l.

V Jižní Mezopotámii existuje sedm funkčních osad, mezi něž patří také kosmodrom (Sippar), středisko řízení kosmických letů (Nippur) a metalurgické centrum (Shuruppak). Ruda je přivážena na lodích z Afriky. Čisté kovy jsou odesílány na oběžnou dráhu lodím, které jsou osazeny Igigi, a poté přesunuty na pravidelně přilétající lodě z Nibiru.

380 000 př. n. l.

Díky podpoře Igigi se pokouší Alulův vnuk o získání nadvlády nad Zemí. Enlilovi přívrženci vyhrávají Válku starých bohů.

300 000 př. n. l.

Annunaki pracující ve zlatých dolech se bouří. Enki a Ninhursag genetickou manipulací opičí samice vytvářejí primitivní dělníky, kteří za Anunnaki přebírají manuální práci. Enlil útočí na doly a přináší primitivní dělníky s sebou do Edinu v Mezopotámii. Vzhledem ke schopnosti reprodukce se Homo Sapiens začínají rozmnožovat.

200 000 př. n. l.

Život na Zemi se během nové doby ledové vrací o krok zpět.

100 000 př. n. l.

Podnebí se znovu otepluje. Anunnaki (biblické bytosti nefilim) si k Enlilově narůstající nelibosti berou za ženy dcery lidí.

75 000 př. n. l.

"Zatracení Země" – začíná další doba ledová. Po Zemi se potulují méně vyvinuté formy člověka. Kromaňonský člověk přežívá.

49 000 př. n. l.

Enki a Ninhursag povyšují lidské potomky anunnackého původu, aby vládli městu Shuruppak. Enlil zuří. Plánuje zánik lidstva.

13 000 př. n. l.

Když si Enlil uvědomuje, že průlet Nibiru kolem Země vyvolá obrovské přílivové vlny, nutí Anunnaki přísahat, aby blížící se pohromu před lidstvem utajili.

Události po potopě

11 000 př. n. l.

Enki porušuje přísahu, a dává pokyny Ziusudrovi/Noemu, aby vybudovat ponornou loď. Záplava se přežene přes Zemi a Anunnaki destrukci pozorují z kosmické lodi na oběžné dráze. Enlil souhlasí, aby bylo zbytku lidstva darováno náčiní a semena. Zemědělství se začíná rozvíjet na výše položených místech. Enki domestikují zvířata.

10 500 př. n. l.

Potomkům Noeho jsou přiděleny tři oblasti. Ninurta, Enlilův přední syn, přehrazuje hory a odčerpává vodu z řek, aby byla Mezopotámie obyvatelná. Enki obydluje údolí Nilu. Sinajský poloostrov si nechávají Anunnaki jako zápotopní kosmodrom. Středisko řízení kosmických letů je založeno na hoře Moria (budoucí Jeruzalém).

9 780 př. n. l.

Ra/Marduk, Enkiho prvorozený syn, rozděluje nadvládu nad Egyptem mezi Usira a Seta.

9 330 př. n. l.

Set zajímá Usira a trhá ho na kusy, zaujímá výlučnou vládu nad údolím Nilu.

8 970 př. n. l.

Hór mstí svého otce Usira rozpoutáním první pyramidové války. Set utíká do Asie, zabírá Sinajský poloostrov a Kanaán.

8 670 př. n. l.

Enlilovi přívrženci se bouří proti nadvládě Enkiho potomků nad všemi kosmickými zařízeními a rozpoutávají druhou pyramidovou válku. Vítězný Ninurta vyprazdňuje Velkou pyramidu a bere z ní veškeré vybavení. Ninhursah, Enkiho a Enlilova nevlastního sestra, svolává mírovou konferenci. Rozdělení země je znovu stvrzeno. Vláda nad Egyptem přechází z Raovy/Mardukovy dynastie na Thovtovu dynastii. Iunu je postaveno jako náhrada města majáků.

8 500 př. n. l.

Anunnaki zřizují základny u bran do prostorů vesmírných zařízení; jedním z nich je i Jericho.

7 400 př. n. l.

Jak pokračuje období míru, Anunnaki udělují lidstvu nové výsady. Začíná období neolitu. Egyptu vládnou polobohové.

3 800 př. n. l.

V Sumeru začíná městská civilizace, jelikož tam Anunnaki obnovují svá stará města, počínaje Eridem a Nippurem. Anu přichází na Zemi na oficiální historickou návštěvu. Na jeho počest je postaveno nové město Uruk. Ze zdejšího chrámu vytváří příbytek pro svou milovanou vnučku Innin.

zdrojový text: www.disclose.tv

překlad: Lukáš Kucharczyk


banner
nehodnoceno

Předchozí související články

2. prosinec 2016 - Hněv, jenž patří mezi základní lidské emoce, je velmi komplikovaný pocit, který se projevuje několika různými způsoby. A přestože hněv slouží ve skutečnosti jako obranný mechanismus, může mít zničující důsledky, pokud jej nejsme schopni kontrolovat. A aby toho nebylo málo, potlačený hněv obrácený směrem dovnitř může způsobovat deprese. Pokud hněv n...
30. listopad 2016 - Již od roku 1800, kdy byla přeložena ze starověkých textů objevených v Etiopii v roce 1768, vytvářela kniha Henochova v akademických kruzích rozruch. Bylo prokázáno, že Henoch existoval a byl zmíněn ještě před vznikem církve. Několik kopií bylo nalezeno v roce 1948 mezi Svitky od Mrtvého moře. Někteří dokonce věří, že můžeme do minulosti vysledovat...
29. listopad 2016 - Duše prochází celkem pěti fázemi reinkarnace - od zrození až po stáří duše. Lidé nacházející se v páté čili poslední fázi reinkarnace jsou proto nazýváni staré duše. V této části vývoje duše jde o hledání rovnováhy a dovršení, a nutkání takříkajíc předat před koncem reinkarnace žezlo.
24. listopad 2016 - Řada lidí se stále domnívá, že sympatičnost se zakládá pouze na přirozených vlastnostech, které se nelze naučit a kterými byli obdařeni jen někteří vyvolení – krásní, nadmíru společenští a neskutečně talentovaní. Je snadné uvěřit těmto mylným představám.
17. listopad 2016 - Podle známého whistleblowera Juliana Assange informačně-technologický gigant Google již překročil mocenský limit, který by rozumně měla nevládní společnost mít. A jde mnohem dál - Google údajně dělá to, co CIA nemůže. Ve čtvrté sérii amerického seriálu House of Cards jeho tvůrci na tento reálný fenomén velmi tvrdě narážejí, přestože v něm Google př...
14. listopad 2016 - V epizodě "Bart do budoucnosti", která byl vysílána před 16 lety, se Donald Trump utkal o prezidentský post a vyhrál. To se v posledních týdnech stalo realitou, kdy skutečný Donal Trump napodobil svůj kreslený protějšek.
14. listopad 2016 - Podle hlavního vatikánského vymítače ďábla stojí za nárůstem případů lidí posedlých démony jóga a četba Harryho Pottera.
4. listopad 2016 - Achnaton byl před pátým rokem své vlády znám jako Amenhotep IV. Byl panovníkem 18. dynastie v Egyptě a vládnul 17 let. Byl rovněž otcem Tutanchamona. Je znám hlavně proto, že opustil tradiční egyptský polyteismus a zavedl uctívání jediného boha Atona.
2. listopad 2016 - Říká se jim „hukot“, což je výraz spojený s geologem Davidem Demingem z oklahomské univerzity, kterým popsal „záhadný a nevystopovatelný zvuk, jenž v určitých částech světa slýchává 2-10 procent obyvatel.“ Škála zvuků, které jsou slyšet, se pohybuje od burácení uprostřed noci k déletrvajícímu hluku, který zní jako intenzivní průmyslová aktivita pro...
31. říjen 2016 - Velkému svalu bedernímu (musculus psoas major) se často říká nejhlubší jádro nebo „sval duše“, jak uvádí jógová terapeutka a filmařka Danielle Olsonová. Tento sval stabilizující střed těla se nachází u kyčelní kosti a ovlivňuje pohyblivost, strukturální rovnováhu, funkci kloubů, pružnost a mnoho dalšího. Kromě toho, že pomáhá držet tělo vzpřímeně a...
29. říjen 2016 - Americký Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA) vzal zpět své hojně kritizované rozhodnutí, že zakáže užívání kratomu, což je rostlina, o níž výzkumníci tvrdí, že může pomoci zmírnit dopady závislosti na opiátech a také tlumí bolesti.
25. říjen 2016 - Jídlo je téma, které je alfou a omegou dnešního lidstva. Pokud nejíš, v tomto světě neexistuješ. Takže když vynecháme pro mnohé sporné breathariánství, jíst musíme. Otázkou je co a za jakou cenu. Vývoj ukázal, že člověk je schopen poměrně neuvěřitelným způsobem přizpůsobit svou stravu okolním podmínkám, které se neustále měnily nejen vlivem podnebí...
24. říjen 2016 - Existují dva druhy protikladů. První, neosvobozený od předsudků, je nevědomý. Spojujeme dohromady věci, které si vzájemně odporují, ačkoliv mezi nimi existuje příčinná a následná souvislost, kterou si ale neuvědomujeme. Respektive nechceme si ji uvědomit, protože by to v našem životě znamenalo přehodnotit naše dosavadní jednání, které nám ovšem z m...
22. říjen 2016 - Výzkumníci objevili skutečně záhadnou knihu, která pochází ze třináctého století, ačkoliv některé její části vznikly už ve dvanáctém století. Tato slavná kniha nese název „Lesser Key of Solomon“ (Malý Šalamounův klíč) a obsahuje starověký text zvaný „Ars Notoria“ nebo „Šalamounovo umění magie“.
19. říjen 2016 - Bermudský trojúhelník, také známý jako ďáblův trojúhelník, je oblast v západní části severního Atlantiku nacházející se mezi Bermudami, Floridou a Portorikem. Každá strana tohoto záhadného trojúhelníku má přibližně 1 600 km. Jak to, že se v této oblasti beze stopy ztrácejí letadla a lodě? A proč zde přestávají pracovat letecká a navigační zařízení?...
18. říjen 2016 - Energie nulového bodu by nám mohla pomoci překonávat mezihvězdné vzdálenosti během okamžiku. Podle publikované části emailové komunikace mezi Johnem Podestou (šéf kampaně Hillary Clinton) a bývalým astronautem NASA Edgarem Mitchellem by nám tato mimozemská technologie mohla být na dosah. Jsme na ni ale připraveni?
6. říjen 2016 - Věděli jste, že se o sobě můžete dozvědět opravdu zajímavé informace založené na vlastnostech různých zvířecích znaků v čínském zvěrokruhu? Odpovídající zvíře naleznete podle roku svého narození. Čínský zvěrokruh však počítá se začátkem roku podle čínského kalendáře a nikoliv podle běžného kalendářního roku.  
3. říjen 2016 - Prozkoumejte regály v obchodech s potravinami a možná vás překvapí, kolik druhů chipsů a dalších nezdravých potravin zde uvidíte. Výběr produktů se zdá být nekonečný, ale nový obsáhlý přehled ukazuje, že stovky výrobků ve skutečnosti produkuje jenom hrstka společností.
2. říjen 2016 - Doktor chemie jménem Michael Werner je generálním ředitelem farmaceutického výzkumného institutu ve Švýcarsku. Tento člověk tvrdí, že nepozřel žádnou pevnou potravu od 1. ledna 2001. V říjnu roku 2004 byl podroben desetidennímu pozorovacímu vyšetření na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve Švýcarsku, a stejně jako Jani nevykazoval žádné významné...
1. říjen 2016 - Prahlad Jani je obyvatelem Ahmadábádu v Indii, který tvrdí, že se mu v 11 letech zjevila hindská bohyně Amba a řekla mu, že od této chvíle nemusí přijímat potravu. Podle všeho žil od 70. let v jeskyni a prohlašuje, že po většinu svého 81letého života (v roce 2012) nic nejedl.
30. září 2016 - Breathariánství je způsob života, kdy člověk nemusí přijímat potravu. Tento koncept není nový. Ve skutečnosti o této schopnosti už tisíce let píšou různé kultury po celém světě. Například v třetí knize Jóga súter je seznam 26 siddhů s mimořádnými schopnostmi. Zároveň je to běžná myšlenka buddhismu, ale také různých dalších duchovních tradic. Siddhů...
27. září 2016 - Před časem prolétla médii zpráva, že si odpůrci očkování zaplatili studii, která měla prokázat souvislost mezi vakcinací a autismem. A nedopadla podle jejich očekávání – studie souvztažnost neprokázala. Mnozí zastánci očkování především z řad lékařské veřejnosti z toho měli okamžitě pozdvižení s posměšným podtextem, že to bylo jasné od počátku a že...
23. září 2016 - Kámen mudrců, hvězdný prach, elixír života, ormus, mana a ORME – to vše jsou výrazy pro jedno a to samé - bílé práškové zlato. Poslední název ORME je akronymem pro „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements (orbitálně přeskupené monoatomární prvky). V 80. letech 20. století s ním přišel vědec David Radius Hudson.
22. září 2016 - Jde o jedno z nejúžasnějších vyobrazení UFO v historii? Křest Krista, obraz namalovaný de Gelderem v roce 1710, vyobrazuje něco, co mnozí považují za obří vznášející se UFO, které směrem ke Kristovi vyzařuje paprsky světla. Ufologové věří, že se jedná o jeden z největších důkazů o výskytu UFO před stovkami let.
20. září 2016 - Homo sapiens sapiens neutuchajícím tempem dobývá příčku (pravděpodobně?) nerozvinutějšího pozemského druhu. V porovnání s předchozími 5000 lety jsme za posledních 50 let zaznamenali ohromující pokrok. Zatímco my jsme se tisíce let intenzivně vyvíjeli poháněni kolosální touhou po nadřazenosti, příroda kolem nás stagnovala. 
19. září 2016 - Náš svět je vskutku tajemný, ale myšlenky, co stvořily kupříkladu tento článek, jsou jednoznačně záhadnější. Co je to myšlenka? Na myšlenky lze nahlížet jako na určitý pohled vnitřních zkušeností, jinak řečeno: Jsme tím, co z nás vytvořily procesy uvnitř mozku. Stále si neuvědomujeme, že jsme výjimečné bytosti, a to především kvůli tomu, že přemýš...
18. září 2016 - Přesto arogance samotná není příčinou či hlavním důvodem této choroby dnešní společnosti. Je pouze jednou z mnoha tváří zla, jde však o lstivého chameleona, kterého lze těžko rozpoznat. Zlo je pouze tím, za co jej lidé považují, a přestože je v mnoha případech zřetelně patrné, panují zde nejasnosti, například ohledně morálních otázek. Jde o to, že ...
16. září 2016 - Hrozící nebezpečí pro celý svět nemá podobu kobylek z biblických pohrom, invazí Vikingů, nebo Velkého irského hladomoru. Jde o arogantní hady, kteří se živí penězi, mocí a nezcizitelnými právy. Pokud ne již dříve, tak alespoň nyní by mělo být naprosto jasné, že mnozí (nebo většina) představitelé jsou zrádci a neměli by se zvát příslušníky národa, j...
15. září 2016 - David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik, je již dlouho vnímán jako badatel a filosof s nálepkou "konspirační teoretik". Každý, kdo se v dnešní době zajímá o pozadí a smysl současného světového dění, se s jeho jménem setkal. V sobotu 8. 10. 2016 můžete navštívit seminář, na kterém David Icke poodhalí tajemství a skryté...
14. září 2016 - Kolik toho víme o Iluminátech? Jde o skutečnou skupinu, která existuje i dnes? Nebo se jedná jen o výsledek komplexních myšlenek, které stály za zrodem řady článků, knih a filmů na toto téma?
13. září 2016 - Všichni to víme - skutečnou nevýhodou arogance je negativita. Podporuje negativně smýšlející kulturu, nemluvě o nepřátelství, které arogance také plodí. Co že je negativně smýšlející kultura? Ale, nic moc, jen kultura vystavěná na nenávisti a neúctě. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Navíc to nevyhnutelně vede ke špatným rozhodnutím. Arogantní člov...
12. září 2016 - Anunnaki je údajně skupina božstev několika starověkých mezopotámských kultur, například sumerské, akkadské, asyřanské a babylonské. Mnoho lidí po celém světě považuje toto téma za velmi kontroverzní. Miliony lidí věří, že starověcí Anunnaki jsou stvořiteli lidstva, a že nejde o pouhá mytologická stvoření, ale o „bohy“ z masa a kostí, kteří přišli ...
11. září 2016 - Pokud za to tedy nemohou peníze ani moc, jak může být pastýř arogantní? Většina lidí ví, že je to kvůli jeho špatné životní situaci, jeho chudobě, takto světu vyjadřuje svou vzpurnost. Skrytě prohlašuje, že je rádoby král. A proto je poháněč volů rádoby princ a kovář o nic míň než další Alexandr Veliký.
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Přednášky a semináře
14. květen 2017
Zdraví se rodí v naší psychice, Astrovíkend Praha – Výstaviště Holešovice, Křižíkův pavilon Naučím vás, abyste si případnou disharmonii v těle určili sami za pomoci vlastních alternativních metod. Můžete tak odhalit příčinu přesněji než kdokoliv jiný, začátek 10.00
Anketa
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíTajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekKokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatZázvor je 10000x silnější než chemoterapie
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč