banner

Staré duše a dokončení cyklu reinkarnace

29. listopad 2016

Duše prochází celkem pěti fázemi reinkarnace - od zrození až po stáří duše. Lidé nacházející se v páté čili poslední fázi reinkarnace jsou proto nazýváni staré duše. V této části vývoje duše jde o hledání rovnováhy a dovršení, a nutkání takříkajíc předat před koncem reinkarnace žezlo.

banner

Na konci cesty

Po dokončení čtvrté fáze reinkarnace již duše ušla notný kus cesty.

  • V první fázi se právě zrozená duše dozvídá o své fyzické existenci, životě a smrti, a potřebě péče.
  • V druhé fázi se duše jako dítě učí o společnosti, kultuře a společenství a o potřebě struktury, pocitu náležitosti a hraní určité role.
  • Ve třetí fázi se mladá duše učí o svobodné vůli a sebeurčení, o vzetí zodpovědnosti za svůj osud do vlastních rukou a o tom, jak se s tím vypořádat.
  • Ve čtvrté fázi se coby zralá duše učí o spoluexistenci a propojenosti, vzetí zodpovědnosti za své vlastní vztahy a respektu k rozdílnosti a jinakosti.

A nakonec je duše připravena na svou poslední štaci – návrat do jednoty a konec reinkarnace. Tento návrat do jednoty není o ztrátě individuality, jak by se mohlo zdát. Konec reinkarnace – či nanebevstoupení, osvícení nebo jak to chcete nazývat – neznamená zmizení a rozplynutí se do nicoty. Místo toho duše dokončí své dobrodružství jako unikátní jedinec, jako výrazná hvězda na noční obloze, jako zcela realizované vlastní já.

Na začátku této fáze se duše soustředí na sebevyjádření a seberealizaci, na hledání zkušeností, které nabízejí osobní naplnění při životě ve fyzické rovině. Ty mohou zahrnovat například herectví, malbu, vinařství, zahradnictví nebo pilotování starých letounů či jen být dědečkem. Duše se nezajímá o úspěch či slávu, ale spíše konání něčeho, co si zamilovala a v čem nachází vnitřní uspokojení.

Na konci této fáze pak je větší důraz na výuku spíše než učení se, na předávání naučeného a vedení ostatních. Pro některé, zejména pro staré kněží duše, se jedná o výuku výhradně duchovního rázu. Mnoho předních světových duchovních učitelů jsou staré duše. To však neznamená, že každý samozvaný guru je také stará duše. Právě naopak. Duchovní učitelé existují ve všech fázích reinkarnace. Ale pokročilá stará duše v roli duchovního vůdce disponuje určitými charakteristikami, kterými se od ostatních odlišuje: dalekosáhlou moudrostí, schopností obrovského soucítění a malých či žádných materiálních vazeb.

Hlavními oblastmi zájmu pro staré duše jsou jednota a rozmanitost. Stará duše již má dobře vyvinutý smysl pro osobní identitu (z mladé fáze duše) a vzájemné závislosti (ze zralé fáze duše). Nyní duše cítí nutkání se znovu spojit s vyšším řádem věcí, se základem kosmické jednoty. To však neznamená zavržení lekcí naučených v předchozích fázích, jen aby si užila nadýchaného pohodlí jednotnosti. Naopak to znamená vyrovnání se s dvojakostí života (vlastní já a ostatní, láska a nenávist, radost a bolest atd.) a jejich přijetím za přirozenou součást celku.

Vnímání starých duší

V tomto pátém a posledním cyklu ve fyzické rovině existuje holističtější vnímání vlastního já, života a všeho ostatního jako součásti něčeho většího. Zatímco zralá duše tedy začne vnímat ostatní jako své bratry a sestry, stará duše začne vnímat své vlastní já i ostatní jako nedělitelné součásti většího celku, z nichž všechny jsou jedinečné, avšak zásadní. Stará duše jinými slovy začne vnímat každou věc, každou bytost a každý moment jako součást jedné velké mozaiky.

Otázkou teď je, jak s touto sjednocenou realitou svázat své vlastní já – jak se smířit se všemi konflikty, jak zažít harmonii v rámci veškeré rozmanitosti. To vyžaduje, abychom uznali platnost všech vybraných životních cest všech bytostí v širším řádu věcí. Všichni jsme součásti Jednoho, a přesto jsme mnoho a každý z nás sleduje jinou cestu. A žádná z cest není nesprávná. Z toho plyne i motto staré duše: "Ty si dělej svoje a já svoje."

Životní styl starých duší

Staré duše jsou uvolněnější, bezstarostnější a stojí v životě o něco více stranou. Lidská existence je jim důvěrně známá a zvládnutelná a již neexistuje tak mnoho problémů či otázek, se kterými by bylo nutné se vypořádat. Hlavními otázkami jsou ve skutečnosti pouze ty existenční, nikoliv materiální či psychologické. Staré duše se zabývají vlastními věcmi a sledují jen tu svou cestu, a umožňují ostatním, aby sledovali tu jejich.

Zdokonalují své vlastní schopnosti a snaží se v životě být co nejvíce sami sebou. Mnozí tak činí prostřednictvím uměleckého, humanitárního či filozofického úsilí, pro mnoho jiných však může být největší formou seberealizace i něco tak všedního jako je zahradnictví. Práce, odpočinek a zábava se stanou jednou a tou samou věcí. Potenciálním problémem pro staré duše může být úpadek do apatie, kdy je již nezajímá život ani svět. Jak fyzická rovina postupně ztrácí své kouzlo, vtělená duše může začít vykazovat známky znavení světem, a to už při narození.

Deprese je ve skutečnosti jednou z forem duševní choroby, na které jsou staré duše náchylné (což však nutně neznamená, že všichni trpící depresí jsou staré duše. Jde jen o to, že stará duše začínající vidět širší souvislosti může někdy mít pocit, že běžný život je jen zbytečným utrpením.) Radost je nakonec místo dělání možné nalézt v pouhém bytí.

Jak poznáme starou duši?

Staré duše disponují značnou mírou sebejistoty, která je neobvyklá pro duše v ostatních fázích (s výjimkou královských duší, které o sobě nepochybují v prakticky žádné z fází). Jsou většinou uvolněné a vyrovnané se sebou samými. To ovšem neznamená, že nemají žádné problémy – mnoho z nich očividně ano – ale jejich problémy nad nimi nemají takovou moc, jak to často bývá u zralých duší.

Staré duše obvykle vyzařují klid a stabilitu, které mají podstatu, hloubku či váhu. Mladé duše se pak mohou zdát relativně zbrklé a povrchní, a zralé duše život zdánlivě neustále stresuje a útočí na ně. Často je to možné poznat z hlasu: mladé duše většinou mluví hlasitě a rychle, zatímco zralé duše mají poměrně měkký tón s nádechem nejistoty. Staré duše naproti tomu mívají pomalý, hluboký hlas – uvolněný, plný jistoty a bez známky spěchu.

Tento vnitřní klid a hloubka jsou evidentní také v očích starých duší. Zatímco mladé duše dlouho neudrží oční kontakt a zralé duše ho udrží jen občas, pokud nejsou ve stresu či zamyšlené, staré duše mají tendenci oční kontakt neochvějně udržovat. (Poznámka: To není totéž jako mrtvý pohled psychopata!) Nebojí se podívat jinému člověku do očí a vidět mu do duše. V porovnání s ostatními dušemi jsou staré duše uvolněnější a filozofičtější v otázkách života, smířeni se sebou samými i s ostatními a mají nemnoho materiálních svazků. Často se stahují do ústraní pryč od hluku měst. Stará duše je spíše občanem světa nežli svázaná s jedním místem. Obzvláště staří králové mají tendenci trávit své poslední životy jako potulní učitelé bez domova.

Ukončení cyklu reinkarnace

Všechny fáze vývoje duše mají sedm úrovní, včetně této fáze. Takže po dokončení sedmé úrovně fáze zralé duše začíná duše svůj další život jako první úroveň staré duše. Ta pak prochází celou posloupností vývoje jako stará duše, jeden život po druhém až nakonec dosáhne sedmé úrovně. To je poslední krok, tedy 35. krok reinkarnace. Občas potkám lidi, kteří jsou přesvědčeni, že se určitě nacházejí ve své poslední inkarnaci prostě proto, že jsou velmi "duchovní" a nemají materiální svět v lásce. Tak to ale nefunguje.

Cílem evoluce není uniknout z nějaké ubohé fyzické roviny, i když se to tak často hlásá. Konec reinkarnace není nějakou odměnou za dobrého chování. Lidská existence není vězením či nekonečným utrpením, z něhož budou osvobozeni pouze ti, kteří jsou toho hodni. Inkarnace probíhá, protože to chceme a vybrali jsme si to. Děláme to právě z toho důvodu, abychom se s tím dokázali vyrovnat.

Víme, že v každém životě pravděpodobně strávíme několik desetiletí bez vzpomínek na svou identitu, na svůj Věčný domov a začneme věřit na iluzi odloučení a zažijeme strach. A to je právě to, co nám dodává odvahu dosáhnout většího uvědomění. Dokončení dosáhneme bez ohledu na to, zda jsme vtělení či nikoliv. Tuto iluzi stačí odhalit a vždy se budeme cítit jako Doma. Pokud se stále potýkáme s vlastním fyzičnem, ještě nás čeká dlouhá cesta. Poslední život je tak tím, kdy se cítíme velmi spokojeni s bytím ve fyzické formě, která nám nabízí příležitost učit ostatní. 

Ramana Maharši byl příkladem člověka ve svém posledním životě, který se blížíl konci reinkarnace. Ke konci svého života ho někteří z jeho studentů prosili, aby neumíral a neopouštěl je. Jeho odpověď byla: "Ale vždy já nikam nejdu." Věděl, že on i ostatní jsou již Doma, a vždy tomu tak i bude, nikdy ho ve skutečnosti neopustí.

zdrojový text: humansarefree.com

překlad: Lukáš Kucharczyk


banner
nehodnoceno

Předchozí související články

24. listopad 2016 - Řada lidí se stále domnívá, že sympatičnost se zakládá pouze na přirozených vlastnostech, které se nelze naučit a kterými byli obdařeni jen někteří vyvolení – krásní, nadmíru společenští a neskutečně talentovaní. Je snadné uvěřit těmto mylným představám.
17. listopad 2016 - Podle známého whistleblowera Juliana Assange informačně-technologický gigant Google již překročil mocenský limit, který by rozumně měla nevládní společnost mít. A jde mnohem dál - Google údajně dělá to, co CIA nemůže. Ve čtvrté sérii amerického seriálu House of Cards jeho tvůrci na tento reálný fenomén velmi tvrdě narážejí, přestože v něm Google př...
14. listopad 2016 - Podle hlavního vatikánského vymítače ďábla stojí za nárůstem případů lidí posedlých démony jóga a četba Harryho Pottera.
14. listopad 2016 - V epizodě "Bart do budoucnosti", která byl vysílána před 16 lety, se Donald Trump utkal o prezidentský post a vyhrál. To se v posledních týdnech stalo realitou, kdy skutečný Donal Trump napodobil svůj kreslený protějšek.
4. listopad 2016 - Achnaton byl před pátým rokem své vlády znám jako Amenhotep IV. Byl panovníkem 18. dynastie v Egyptě a vládnul 17 let. Byl rovněž otcem Tutanchamona. Je znám hlavně proto, že opustil tradiční egyptský polyteismus a zavedl uctívání jediného boha Atona.
2. listopad 2016 - Říká se jim „hukot“, což je výraz spojený s geologem Davidem Demingem z oklahomské univerzity, kterým popsal „záhadný a nevystopovatelný zvuk, jenž v určitých částech světa slýchává 2-10 procent obyvatel.“ Škála zvuků, které jsou slyšet, se pohybuje od burácení uprostřed noci k déletrvajícímu hluku, který zní jako intenzivní průmyslová aktivita pro...
31. říjen 2016 - Velkému svalu bedernímu (musculus psoas major) se často říká nejhlubší jádro nebo „sval duše“, jak uvádí jógová terapeutka a filmařka Danielle Olsonová. Tento sval stabilizující střed těla se nachází u kyčelní kosti a ovlivňuje pohyblivost, strukturální rovnováhu, funkci kloubů, pružnost a mnoho dalšího. Kromě toho, že pomáhá držet tělo vzpřímeně a...
29. říjen 2016 - Americký Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami (DEA) vzal zpět své hojně kritizované rozhodnutí, že zakáže užívání kratomu, což je rostlina, o níž výzkumníci tvrdí, že může pomoci zmírnit dopady závislosti na opiátech a také tlumí bolesti.
25. říjen 2016 - Jídlo je téma, které je alfou a omegou dnešního lidstva. Pokud nejíš, v tomto světě neexistuješ. Takže když vynecháme pro mnohé sporné breathariánství, jíst musíme. Otázkou je co a za jakou cenu. Vývoj ukázal, že člověk je schopen poměrně neuvěřitelným způsobem přizpůsobit svou stravu okolním podmínkám, které se neustále měnily nejen vlivem podnebí...
24. říjen 2016 - Existují dva druhy protikladů. První, neosvobozený od předsudků, je nevědomý. Spojujeme dohromady věci, které si vzájemně odporují, ačkoliv mezi nimi existuje příčinná a následná souvislost, kterou si ale neuvědomujeme. Respektive nechceme si ji uvědomit, protože by to v našem životě znamenalo přehodnotit naše dosavadní jednání, které nám ovšem z m...
22. říjen 2016 - Výzkumníci objevili skutečně záhadnou knihu, která pochází ze třináctého století, ačkoliv některé její části vznikly už ve dvanáctém století. Tato slavná kniha nese název „Lesser Key of Solomon“ (Malý Šalamounův klíč) a obsahuje starověký text zvaný „Ars Notoria“ nebo „Šalamounovo umění magie“.
19. říjen 2016 - Bermudský trojúhelník, také známý jako ďáblův trojúhelník, je oblast v západní části severního Atlantiku nacházející se mezi Bermudami, Floridou a Portorikem. Každá strana tohoto záhadného trojúhelníku má přibližně 1 600 km. Jak to, že se v této oblasti beze stopy ztrácejí letadla a lodě? A proč zde přestávají pracovat letecká a navigační zařízení?...
18. říjen 2016 - Energie nulového bodu by nám mohla pomoci překonávat mezihvězdné vzdálenosti během okamžiku. Podle publikované části emailové komunikace mezi Johnem Podestou (šéf kampaně Hillary Clinton) a bývalým astronautem NASA Edgarem Mitchellem by nám tato mimozemská technologie mohla být na dosah. Jsme na ni ale připraveni?
6. říjen 2016 - Věděli jste, že se o sobě můžete dozvědět opravdu zajímavé informace založené na vlastnostech různých zvířecích znaků v čínském zvěrokruhu? Odpovídající zvíře naleznete podle roku svého narození. Čínský zvěrokruh však počítá se začátkem roku podle čínského kalendáře a nikoliv podle běžného kalendářního roku.  
3. říjen 2016 - Prozkoumejte regály v obchodech s potravinami a možná vás překvapí, kolik druhů chipsů a dalších nezdravých potravin zde uvidíte. Výběr produktů se zdá být nekonečný, ale nový obsáhlý přehled ukazuje, že stovky výrobků ve skutečnosti produkuje jenom hrstka společností.
2. říjen 2016 - Doktor chemie jménem Michael Werner je generálním ředitelem farmaceutického výzkumného institutu ve Švýcarsku. Tento člověk tvrdí, že nepozřel žádnou pevnou potravu od 1. ledna 2001. V říjnu roku 2004 byl podroben desetidennímu pozorovacímu vyšetření na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve Švýcarsku, a stejně jako Jani nevykazoval žádné významné...
1. říjen 2016 - Prahlad Jani je obyvatelem Ahmadábádu v Indii, který tvrdí, že se mu v 11 letech zjevila hindská bohyně Amba a řekla mu, že od této chvíle nemusí přijímat potravu. Podle všeho žil od 70. let v jeskyni a prohlašuje, že po většinu svého 81letého života (v roce 2012) nic nejedl.
30. září 2016 - Breathariánství je způsob života, kdy člověk nemusí přijímat potravu. Tento koncept není nový. Ve skutečnosti o této schopnosti už tisíce let píšou různé kultury po celém světě. Například v třetí knize Jóga súter je seznam 26 siddhů s mimořádnými schopnostmi. Zároveň je to běžná myšlenka buddhismu, ale také různých dalších duchovních tradic. Siddhů...
27. září 2016 - Před časem prolétla médii zpráva, že si odpůrci očkování zaplatili studii, která měla prokázat souvislost mezi vakcinací a autismem. A nedopadla podle jejich očekávání – studie souvztažnost neprokázala. Mnozí zastánci očkování především z řad lékařské veřejnosti z toho měli okamžitě pozdvižení s posměšným podtextem, že to bylo jasné od počátku a že...
23. září 2016 - Kámen mudrců, hvězdný prach, elixír života, ormus, mana a ORME – to vše jsou výrazy pro jedno a to samé - bílé práškové zlato. Poslední název ORME je akronymem pro „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements (orbitálně přeskupené monoatomární prvky). V 80. letech 20. století s ním přišel vědec David Radius Hudson.
22. září 2016 - Jde o jedno z nejúžasnějších vyobrazení UFO v historii? Křest Krista, obraz namalovaný de Gelderem v roce 1710, vyobrazuje něco, co mnozí považují za obří vznášející se UFO, které směrem ke Kristovi vyzařuje paprsky světla. Ufologové věří, že se jedná o jeden z největších důkazů o výskytu UFO před stovkami let.
20. září 2016 - Homo sapiens sapiens neutuchajícím tempem dobývá příčku (pravděpodobně?) nerozvinutějšího pozemského druhu. V porovnání s předchozími 5000 lety jsme za posledních 50 let zaznamenali ohromující pokrok. Zatímco my jsme se tisíce let intenzivně vyvíjeli poháněni kolosální touhou po nadřazenosti, příroda kolem nás stagnovala. 
19. září 2016 - Náš svět je vskutku tajemný, ale myšlenky, co stvořily kupříkladu tento článek, jsou jednoznačně záhadnější. Co je to myšlenka? Na myšlenky lze nahlížet jako na určitý pohled vnitřních zkušeností, jinak řečeno: Jsme tím, co z nás vytvořily procesy uvnitř mozku. Stále si neuvědomujeme, že jsme výjimečné bytosti, a to především kvůli tomu, že přemýš...
18. září 2016 - Přesto arogance samotná není příčinou či hlavním důvodem této choroby dnešní společnosti. Je pouze jednou z mnoha tváří zla, jde však o lstivého chameleona, kterého lze těžko rozpoznat. Zlo je pouze tím, za co jej lidé považují, a přestože je v mnoha případech zřetelně patrné, panují zde nejasnosti, například ohledně morálních otázek. Jde o to, že ...
16. září 2016 - Hrozící nebezpečí pro celý svět nemá podobu kobylek z biblických pohrom, invazí Vikingů, nebo Velkého irského hladomoru. Jde o arogantní hady, kteří se živí penězi, mocí a nezcizitelnými právy. Pokud ne již dříve, tak alespoň nyní by mělo být naprosto jasné, že mnozí (nebo většina) představitelé jsou zrádci a neměli by se zvát příslušníky národa, j...
15. září 2016 - David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik, je již dlouho vnímán jako badatel a filosof s nálepkou "konspirační teoretik". Každý, kdo se v dnešní době zajímá o pozadí a smysl současného světového dění, se s jeho jménem setkal. V sobotu 8. 10. 2016 můžete navštívit seminář, na kterém David Icke poodhalí tajemství a skryté...
14. září 2016 - Kolik toho víme o Iluminátech? Jde o skutečnou skupinu, která existuje i dnes? Nebo se jedná jen o výsledek komplexních myšlenek, které stály za zrodem řady článků, knih a filmů na toto téma?
13. září 2016 - Všichni to víme - skutečnou nevýhodou arogance je negativita. Podporuje negativně smýšlející kulturu, nemluvě o nepřátelství, které arogance také plodí. Co že je negativně smýšlející kultura? Ale, nic moc, jen kultura vystavěná na nenávisti a neúctě. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Navíc to nevyhnutelně vede ke špatným rozhodnutím. Arogantní člov...
12. září 2016 - Anunnaki je údajně skupina božstev několika starověkých mezopotámských kultur, například sumerské, akkadské, asyřanské a babylonské. Mnoho lidí po celém světě považuje toto téma za velmi kontroverzní. Miliony lidí věří, že starověcí Anunnaki jsou stvořiteli lidstva, a že nejde o pouhá mytologická stvoření, ale o „bohy“ z masa a kostí, kteří přišli ...
11. září 2016 - Pokud za to tedy nemohou peníze ani moc, jak může být pastýř arogantní? Většina lidí ví, že je to kvůli jeho špatné životní situaci, jeho chudobě, takto světu vyjadřuje svou vzpurnost. Skrytě prohlašuje, že je rádoby král. A proto je poháněč volů rádoby princ a kovář o nic míň než další Alexandr Veliký.
10. září 2016 - Z nepřeberného množství špatných návyků, které jsou u lidí známy, by arogance měla být řazena mezi ty nejhorší. Může se jevit jako neslušné chování, a proto relativně neškodné, ale pod povrchem se skrývají problémy. Zvláště pokud jde o arogantního vůdce. Přestože zdánlivě se arogantně chová jen málo lidí, mohla by se arogance – už jen kvůli své exi...
8. září 2016 - Drtivá většina hudebníků na světě ladí své nástroje podle koncertního A o disharmonické frekvenci 440 Hz. Oproti tomu A o frekvenci 432 Hz, známé jako Verdiho A, je alternativním laděním v matematické shodě s vesmírem. Hudba v tomto ladění přenáší prospěšnou léčivou energii, protože se jedná o čistý tón základní matematiky přírody.
7. září 2016 - Nešťastná skutečnost, že naše současná podoba mechanického materialismu je založena na zmatené a zastaralé představě o hmotě, není v současné době často zmiňována. Jedná se o zmatek, který lze pro běžné vědecké účely ignorovat, ale pro naše širší myšlení začíná být velmi destruktivní. Jak tomu čelit, o tom vypovídá kniha Science Delusion, kterou na...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíTajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekKokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatZázvor je 10000x silnější než chemoterapie
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč