foto: Pixabay
banner

Co o nás říká znamení čínského zvěrokruhu?

6. říjen 2016

Věděli jste, že se o sobě můžete dozvědět opravdu zajímavé informace založené na vlastnostech různých zvířecích znaků v čínském zvěrokruhu? Odpovídající zvíře naleznete podle roku svého narození. Čínský zvěrokruh však počítá se začátkem roku podle čínského kalendáře a nikoliv podle běžného kalendářního roku.  

Čínský rok nemá v běžném kalendáři pravidelný začátek - často připadá na konec ledna nebo dokonce až na začátek února.

Pokud jste se narodili někdy v lednu těsně před začátkem čínského nového roku v únoru, zkuste si přečíst o osobnostních vlastnostech spojených se znamením zvěrokruhu předchozího roku.

Rok krysy

(1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Lidé narození v roce krysy jsou okouzlující,všeobecně družní a ve společnosti se cítí uvolněně. Jsou to obzvláště oblíbení jedinci vyzařující zdatnost v obchodě, ačkoliv jsou známí také pro svou kritičnost a rychlou změnu nálad. Krysy mají výjimečnou schopnost uchopení informací a myšlenek, ale také živou představivost a unikátní intelektuální schopnosti. Proto také mnohdy vidí příležitosti, který by jiným snadno unikly. Jsou to prospěcháři, ale mohou si na sebe nabrat příliš mnoho závazků a chybovat. Přesto si však vysoce cení vztahů a jsou velice štědří a vášniví jak v lásce, tak v obchodě.

Rok buvola

(1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Lidé v tomto znamení zcela naplňují rčení „silný jako buvol“, neboť mají takřka nadpřirozenou schopnost čelit většině nesnází a zvládat je. Se svými povinnostmi si metodicky poradí a zaslouží si mnoho úcty pro svou sebedůvěru a skvělé vlastnosti. Na druhou stranu mají někdy sklon být šovinističtí a nároční a bývají odhodlaní bránit své vlastní zájmy až do extrému. Jejich obdivuhodný smysl pro povinnost má někdy za následek méně vášně nebo vzrušení v osobním životě, který je však jinak velmi stabilní. Podle svých rodin a partnerů však bývají velmi věrní.

Rok tygra

(1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Lidé narození v roce tygra jsou velmi citliví a emocionálně harmoničtí, což z nich činí úžasné milence a partnery. Hledají rovnováhu mezi svou panovačnou a velmi soutěživou povahou a velkou potřebou lásky. Snaží se být proto na lásce nezávislí. Do každého vztahu však tyto jejich vlastnosti přinášejí vášeň a otevřenost, které očekávají i od protějšku. Jsou úžasně sebejistí, ačkoliv kritika jimi může občas otřást nebo je deprimovat. V své podstatě mohou být také neklidní. Jsou dobře známí pro svou schopnost vzpamatovat se z negativních událostí a když čelí výzvám, jsou důstojní a odvážní, což z nich činí skvělé vůdce.

Rok králíka/zajíce

(1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Lidé tohoto znamení jsou obecně velmi oblíbení, protože jsou vřelí, příjemní a velmi slušní. Cítí se lépe, když se mohou vyhnout sporům, kontroverzím a roztržkám. Rádi si užívají příjemné věci a mají sklon zapomínat kvůli tomu (i když nikoliv záměrně) na potřeby svých blízkých, aniž by si to uvědomovali. Natolik jsou rozptýleni zábavou. Navzdory tomu, že se rádi baví, umějí být také tiší, konzervativní a intelektuální. Někdo by mohl jejich přehnané sentimentální vlastnosti považovat za mělké, bývají to však velmi milující lidé. Ve všech svých vztazích často hledají bezpečí.

Rok draka

(1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Lidé narození v roce draka mají takřka charismatickou auru a vždy překypují energií. Ve svých snahách jsou velmi talentovaní, a to také díky své inteligenci. Příležitostně se mohou zdát hluční a bouřliví. Často sledují vlastní směr a nevěří v pravidla, která je spoutávají. Pro svůj perfekcionalismus se k ostatním zdají být velmi nároční, stejně nároční jsou však i na sebe. Draci obecně tíhnou k úspěchu a užívají si výzvy, které jim dávají příležitost využít vrozený talent a energii. Věrný vztah pro ně není příliš důležitý, nejcennější jsou pro ně spřízněné duše, které s nimi sdílejí jejich životní dobrodružství.

Rok hada

(1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Hadi bývají hlubokomyslní. Nosí v sobě velké moudro a často chtějí pracovat nenápadně, aby dosáhly svých cílů diskrétně, aniž by si to někdo uvědomil. Umějí být také velmi okouzlující a romantičtí a ve vztazích hledají eleganci. Mají však sklon být žárliví. Bývají to také tajnůstkáři a po většinu času i samotáři. V porovnání se svými vrstevníky tak bývají méně oblíbení. Samotní hadi to však můžou považovat za ideální stav, protože si samoty cení a upřednostňují ji.

Rok koně

(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Oblíbený výraz „pracuje jako kůň“ pro lidi tohoto znamení určitě platí, protože do své práce vkládají obrovské úsilí. Ochotně se zavazují k úspěchu a těžké práci s výjimkou situace, kdy jim práce přijde pod jejich úroveň. Koně mohou mít potíže s vlastními emocemi, protože vzhledem ke svým náladám mají sklon být vznětliví a impulsivní, obzvláště v lásce. Nejsou také považováni za dobré týmové hráče, protože upřednostňují nezávislou práci. Jejich nezávislost jim může propůjčovat charakteristiky egoismu, ale jejich vysoký intelekt a skvělé vyjadřovací schopnosti jim pomáhají ve společenských situacích. Mohou být docela oblíbení.

Rok berana

(1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Berani jsou často milí, okouzlující a společensky příjemní, ačkoliv poměrně rezervovaní. Jsou to také laskaví, citliví a sympatičtí jedinci. Obvykle milují umění, přírodu a kulturu a zároveň mají uměleckou nebo tvůrčí povahu. Na druhou stranu mají sklony pociťovat fyzické nepohodlí a často si na něj stěžovat. Tíhnou také k pesimismu. Berani si často myslí, že jsou přesnými opaky asertivně sebevědomých lidí a bývají plaší, ale ve vztazích, pokud jsou bezpečné, se cítí nejvíce naplnění.

Rok opice

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Lidé narození v roce opice mají inteligentní a energickou povahu a jsou to magnetické osobnosti přitahující davy. Opice obecně mívají velmi přitažlivou osobnost, jsou svým způsobem výstřední a obvykle jsou to dobří konverzační společníci. Jsou důvtipní a umějí každou každou situaci proměnit na humor. Někteří lidé jsou však vůči nim podezřívaví a vidí je jako nedůvěryhodné kvůli jejich typickému pragmatickému hraničnímu humoru. Opice jsou velmi energické se sklonem k neklidu a mohou mít potíže vybrat si kariéru. Přesto však bývají úspěšné v prostředí založeném na změně včetně dynamických vztahů.

Rok kohouta

(1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Když přijde na práci, vyznačuje se znamení kohouta svým odhodláním a pílí. Kohouti také velmi snadno a přirozeně umějí vyjádřit své názory. Přijde jim natolik důležité je sdílet, že mají často potíž sdílet zároveň toto své zaujetí. Umějí stylově upoutat pozornost, kterou tolik milují a obecně jsou při jejím získávání úspěšní. Navzdory jejich někdy až frustrujícím puntíčkářským standardům mají mnoho přátel a ve vztazích umějí být velmi loajální a ryzí. Díky svým vysokým standardům mají také sklony dosáhnout ve vybrané kariéře velkého úspěchu.

Rok psa

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Psi jsou pozoruhodní svou loajalitou a upřímností ve vztazích. Plně se soustředí na obor svého zájmu a vkládají do něj celé své srdce a duši, ať už je to koníček nebo práce. Silně se upínají ke svým zásadám poctivosti a spravedlnosti. Dovedou také skvěle uplatnit kreativní přístup při řešení problémů. Největší potíž je jejich ostrý jazyk a přirozená potřeba kritizovat. Jako přátelé a milenci bývají velmi důvěryhodní. Vůči některým jedincům však mohou být nemilosrdní, protože mají sklon udržovat si zášť až do chvíle, kdy se protějšek omluví. Mají velkou potřebu mít kvalitní a dlouhotrvající vztah, ve kterém budou loajální po zbytek života, obzvlášť pokud cítí, že našli dokonalého partnera.

Rok prasete

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Lidé narození v roce prasete jsou skvělými společníky, neboť jsou tolerantní, milí, upřímní a inteligentní, díky čemuž se dobře uplatní v pestré konverzaci. Stanovují si nesnadné cíle, kterých díky svému intelektu nakonec i dosáhnou. Důležitý je pro ně společenský soulad, jsou proto schopní přehlížet chyby druhých a vidět z nich jen to nejlepší. Lidé tohoto znamení jsou také známí svým důvtipem a humorem. Jejich nejzranitelnějším místem je naivita spojená s očekáváním stejných kvalit u druhých. Jednou z jejich největších slabin je zlost, kterou pociťují, když jim lidé neprojeví stejnou dávku laskavosti. Inklinují k fyzickému a materiálnímu požitkářství, ale hluboce si váží rodiny a rodinného života.

zdroj: www.themindsjournal.com

překlad: ScoreV

banner
nehodnoceno

Předchozí související články

3. říjen 2016 - Prozkoumejte regály v obchodech s potravinami a možná vás překvapí, kolik druhů chipsů a dalších nezdravých potravin zde uvidíte. Výběr produktů se zdá být nekonečný, ale nový obsáhlý přehled ukazuje, že stovky výrobků ve skutečnosti produkuje jenom hrstka společností.
2. říjen 2016 - Doktor chemie jménem Michael Werner je generálním ředitelem farmaceutického výzkumného institutu ve Švýcarsku. Tento člověk tvrdí, že nepozřel žádnou pevnou potravu od 1. ledna 2001. V říjnu roku 2004 byl podroben desetidennímu pozorovacímu vyšetření na jednotce intenzivní péče v nemocnici ve Švýcarsku, a stejně jako Jani nevykazoval žádné významné...
1. říjen 2016 - Prahlad Jani je obyvatelem Ahmadábádu v Indii, který tvrdí, že se mu v 11 letech zjevila hindská bohyně Amba a řekla mu, že od této chvíle nemusí přijímat potravu. Podle všeho žil od 70. let v jeskyni a prohlašuje, že po většinu svého 81letého života (v roce 2012) nic nejedl.
30. září 2016 - Breathariánství je způsob života, kdy člověk nemusí přijímat potravu. Tento koncept není nový. Ve skutečnosti o této schopnosti už tisíce let píšou různé kultury po celém světě. Například v třetí knize Jóga súter je seznam 26 siddhů s mimořádnými schopnostmi. Zároveň je to běžná myšlenka buddhismu, ale také různých dalších duchovních tradic. Siddhů...
27. září 2016 - Před časem prolétla médii zpráva, že si odpůrci očkování zaplatili studii, která měla prokázat souvislost mezi vakcinací a autismem. A nedopadla podle jejich očekávání – studie souvztažnost neprokázala. Mnozí zastánci očkování především z řad lékařské veřejnosti z toho měli okamžitě pozdvižení s posměšným podtextem, že to bylo jasné od počátku a že...
23. září 2016 - Kámen mudrců, hvězdný prach, elixír života, ormus, mana a ORME – to vše jsou výrazy pro jedno a to samé - bílé práškové zlato. Poslední název ORME je akronymem pro „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements (orbitálně přeskupené monoatomární prvky). V 80. letech 20. století s ním přišel vědec David Radius Hudson.
22. září 2016 - Jde o jedno z nejúžasnějších vyobrazení UFO v historii? Křest Krista, obraz namalovaný de Gelderem v roce 1710, vyobrazuje něco, co mnozí považují za obří vznášející se UFO, které směrem ke Kristovi vyzařuje paprsky světla. Ufologové věří, že se jedná o jeden z největších důkazů o výskytu UFO před stovkami let.
20. září 2016 - Homo sapiens sapiens neutuchajícím tempem dobývá příčku (pravděpodobně?) nerozvinutějšího pozemského druhu. V porovnání s předchozími 5000 lety jsme za posledních 50 let zaznamenali ohromující pokrok. Zatímco my jsme se tisíce let intenzivně vyvíjeli poháněni kolosální touhou po nadřazenosti, příroda kolem nás stagnovala. 
19. září 2016 - Náš svět je vskutku tajemný, ale myšlenky, co stvořily kupříkladu tento článek, jsou jednoznačně záhadnější. Co je to myšlenka? Na myšlenky lze nahlížet jako na určitý pohled vnitřních zkušeností, jinak řečeno: Jsme tím, co z nás vytvořily procesy uvnitř mozku. Stále si neuvědomujeme, že jsme výjimečné bytosti, a to především kvůli tomu, že přemýš...
18. září 2016 - Přesto arogance samotná není příčinou či hlavním důvodem této choroby dnešní společnosti. Je pouze jednou z mnoha tváří zla, jde však o lstivého chameleona, kterého lze těžko rozpoznat. Zlo je pouze tím, za co jej lidé považují, a přestože je v mnoha případech zřetelně patrné, panují zde nejasnosti, například ohledně morálních otázek. Jde o to, že ...
16. září 2016 - Hrozící nebezpečí pro celý svět nemá podobu kobylek z biblických pohrom, invazí Vikingů, nebo Velkého irského hladomoru. Jde o arogantní hady, kteří se živí penězi, mocí a nezcizitelnými právy. Pokud ne již dříve, tak alespoň nyní by mělo být naprosto jasné, že mnozí (nebo většina) představitelé jsou zrádci a neměli by se zvát příslušníky národa, j...
15. září 2016 - David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik, je již dlouho vnímán jako badatel a filosof s nálepkou "konspirační teoretik". Každý, kdo se v dnešní době zajímá o pozadí a smysl současného světového dění, se s jeho jménem setkal. V sobotu 8. 10. 2016 můžete navštívit seminář, na kterém David Icke poodhalí tajemství a skryté...
14. září 2016 - Kolik toho víme o Iluminátech? Jde o skutečnou skupinu, která existuje i dnes? Nebo se jedná jen o výsledek komplexních myšlenek, které stály za zrodem řady článků, knih a filmů na toto téma?
13. září 2016 - Všichni to víme - skutečnou nevýhodou arogance je negativita. Podporuje negativně smýšlející kulturu, nemluvě o nepřátelství, které arogance také plodí. Co že je negativně smýšlející kultura? Ale, nic moc, jen kultura vystavěná na nenávisti a neúctě. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Navíc to nevyhnutelně vede ke špatným rozhodnutím. Arogantní člov...
12. září 2016 - Anunnaki je údajně skupina božstev několika starověkých mezopotámských kultur, například sumerské, akkadské, asyřanské a babylonské. Mnoho lidí po celém světě považuje toto téma za velmi kontroverzní. Miliony lidí věří, že starověcí Anunnaki jsou stvořiteli lidstva, a že nejde o pouhá mytologická stvoření, ale o „bohy“ z masa a kostí, kteří přišli ...
11. září 2016 - Pokud za to tedy nemohou peníze ani moc, jak může být pastýř arogantní? Většina lidí ví, že je to kvůli jeho špatné životní situaci, jeho chudobě, takto světu vyjadřuje svou vzpurnost. Skrytě prohlašuje, že je rádoby král. A proto je poháněč volů rádoby princ a kovář o nic míň než další Alexandr Veliký.
10. září 2016 - Z nepřeberného množství špatných návyků, které jsou u lidí známy, by arogance měla být řazena mezi ty nejhorší. Může se jevit jako neslušné chování, a proto relativně neškodné, ale pod povrchem se skrývají problémy. Zvláště pokud jde o arogantního vůdce. Přestože zdánlivě se arogantně chová jen málo lidí, mohla by se arogance – už jen kvůli své exi...
8. září 2016 - Drtivá většina hudebníků na světě ladí své nástroje podle koncertního A o disharmonické frekvenci 440 Hz. Oproti tomu A o frekvenci 432 Hz, známé jako Verdiho A, je alternativním laděním v matematické shodě s vesmírem. Hudba v tomto ladění přenáší prospěšnou léčivou energii, protože se jedná o čistý tón základní matematiky přírody.
7. září 2016 - Nešťastná skutečnost, že naše současná podoba mechanického materialismu je založena na zmatené a zastaralé představě o hmotě, není v současné době často zmiňována. Jedná se o zmatek, který lze pro běžné vědecké účely ignorovat, ale pro naše širší myšlení začíná být velmi destruktivní. Jak tomu čelit, o tom vypovídá kniha Science Delusion, kterou na...
6. září 2016 - Mandelův efekt je teorie o paralelních vesmírech založená na skutečnosti, že větší skupina lidí má podobnou alternativní vzpomínku na minulou událost. Zastánci této teorie tvrdí, že jestliže jsou tyto kolektivní zkušenosti pravdivé, muselo v určitém okamžiku v minulosti dojít k prostorovému a časovému posunu, a proto nejenže paralelní obyvatelné ve...
3. září 2016 - Starověké texty podrobně popisují, jak nefilové žili na Zemi a stvořili chaos a destrukci. V jednom okamžiku v historii začali mít prorocké sny o armageddonu, a strach se přehnal přes jejich srdce. Podle textů byl prvním nefilem, kterému se takový sen zdál, titán Mahway, syn anděla Barakela.
1. září 2016 - Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč dochází k reinkarnaci? Proč máme tolik krátkých životů, v nichž jedinou duchovní cestou obvykle bývají pochybná náboženství a učitelé? Nebo proč jsou tato náboženství vystavěna na hierarchickém principu? Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč je ve světě tolik zla? A proč se zdá, že se mnohdy zlí lidé stávaj...
29. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je dalších pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
28. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
27. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je prvních pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
26. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
24. srpen 2016 - Hlavním ukazatelem v dnešním světě je - rychlost. O tom, jak se mění myšlení v epoše špičkových technologií, hovoří profesorka, doktorka psychologických věd Rada Granovská, vedoucí vědecká pracovnice oddělení organizace výzkumné práce Všeruského centra tísňové a radiační medicíny.
23. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
20. srpen 2016 - Dětská duše je to nejcitlivější, co na Zemi existuje. Je-li vystavena traumatu, zareaguje velmi silně. To, co dospělý člověk považuje za normální či jednoduše nepříjemné, je pro dítě emocionálně likvidační. Protože dospělí myslí a jednají jinak než dítě, mnohdy si vůbec neuvědomují, jaký vliv na své potomky mají. V čem žijeme, co zažíváme jako děti...
19. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
18. srpen 2016 - Lidé prožívají řadu emocí – od štěstí po smutek, od extrémní radosti po depresi. Každá z těchto emocí v těle vytváří jiný pocit. Koneckonců naše tělo uvolňuje různé chemikálie pokaždé, když prožíváme některou z emocí a každá chemikálie v těle vytváří jiné prostředí. Pokud například mozek produkuje serotonin, dopamin nebo oxytocin, cítíme se dobře a...
15. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
13. srpen 2016 - V novém románu pro ženy Downward Dog, Upward Fog autorky Meryl Davids Landauové prožije hlavní postava, Lorna, úžasný sexuální zážitek – ne proto, že by její partner byl nějak výjimečný, ale protože se rozhodla žít svůj každodenní život spirituálně a otevřela se energii, kterou tento prožitek vyzařoval. Až po rozhovoru s Mirandou Shaw, autorkou kni...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Jste ve spojení se svým vyšším Já?
(Z tohoto počítače už bylo hlasováno.)
stále
29%
často
25%
zřídka
24%
vůbec
22%
Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Tajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyBylinný zázrak má jméno kotvičníkŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumZázvor je 10000x silnější než chemoterapiePyramida funguje, i když vědci nevědí, pročVědci díky DNA osvětlují paranormální jevy (1)Umírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéTři recepty na tři zdravé bylinkové sirupyChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Vodu vám zaručeně vylepší minerál šungitJak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeVatikán: jóga způsobuje posednutí démonemOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakteriíEdgar Cayce: O reinkarnaci duší AtlanťanůKurkumová limonáda, ideální proti depresiSvaté zvonění v uších je darem, nikoliv prokletímWi-Fi ničí spánek, mozek, srdce a plodnostV Rusku se našel 250 milionů let starý mikročip
Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč