Hudebníci by si měli nastavit ladičku na frekvenci 432 Hz, aby jejich hudba byla v souladu s energiemi Vesmíru.
banner

Proč hudebníci ladí nástroje disharmonicky?

8. září 2016

Drtivá většina hudebníků na světě ladí své nástroje podle koncertního A o disharmonické frekvenci 440 Hz. Oproti tomu A o frekvenci 432 Hz, známé jako Verdiho A, je alternativním laděním v matematické shodě s vesmírem. Hudba v tomto ladění přenáší prospěšnou léčivou energii, protože se jedná o čistý tón základní matematiky přírody.

banner

"Chcete-li nalézt tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích.“ - Nikola Tesla

Existuje teorie o tom, že změnu ladění koncertního A z 432 na 440 Hz nařídil nacistický ministr propagandy, Joseph Goebbels. Chtěl tak záměrně ovlivnit myšlení a pocity lidí a uvěznit je v určitém stavu vědomí.

V roce 1936 doporučila American Standards Association, aby A v oktávě středního C bylo laděno na 440 Hz. Tento standard byl převzat jako mezinárodní koncertní ladění.

V roce 1953 se kmitočet 440 Hz stal standardem podle normy ISO 16.

Co znamená 440 Hz

440 Hz je nepřirozený standard kmitočtu ladění vybočující ze symetrie posvátných vibrací a alikvotních tónů, který vyhlásil válku podvědomé mysli západní civilizace. Dr. Horowitz ve své vědecké práci Musical Cult Control (Nadvláda hudebního kultu) píše: „Hudební průmysl využívá tento vnucený kmitočet, jenž pohání lidi k větší agresi, psychosociálnímu neklidu a emočnímu stresu, takže jsou náchylní k fyzickým nemocem.

Stačí vyjít ven na ulici a rozhlédnout se. Co vidíte? Školáky, mladé lidi na cestě do práce, ženu, která tlačí sportovní kočárek, muže venčícího psa. A co mají všichni společného? iPody nebo MP3 přehrávače! Důmyslné, že?

„Když chcete vědět, zda je v zemi dobrá vláda, jsou-li její mravní zásady dobré či zlé, kvalita její hudby vám dá odpověď.“ - Confucius

Lidé z hudebního průmyslu úspěšně snižují vibrace nejen mladým lidem, ale také všem ostatním. Tyto ničivé frekvence strhávají myšlenky k narušování, disharmonii a nejednotnosti. Navíc stimulují vůdčí tělesný orgán, tedy mozek, v disharmonickém kmitočtu, což v důsledku vede k nemocem a válkám.

To je ta největší záhada. Po více než 25 000 let nebyla univerzální pravda dostupná lidem tohoto planetárního systému. Teď jsme ji konečně obdrželi. Zanícení hledači pravdy s otevřenou myslí, kteří jsou na ni připraveni, ji obdrží.

V průběhu historie jsme bez povšimnutí míjeli různá vodítka a náznaky týkající se geometrie a kmitočtů, jež čekaly na to, až je využijeme a usadíme na své místo jako díly gigantické skládačky puzzle. Nyní, na sklonku nového věku, je tato zvukově-geometrická skládačka konečně blízko svému dokončení a odhaluje nám stavební bloky jazyka založeného na energii, kmitočtech a formě.

Jak toho využijeme? S kým budeme komunikovat? Teď, když známe základy tohoto nového jazyka, možná jsme připraveni začít konverzaci. Znovu.

Tyto číselné souhry náhod jsou příliš podmanivé... Po tisíce let lidstvo po celém světě uctívalo určité posloupnosti čísel: 108, 144, 360, 432, 1080, 2160. Ale proč?

Odpovědí by mohla být frekvenční harmonie. Zvukové kmitočty měříme ve vibračních cyklech za sekundu a výše zapsaná čísla – pokud se zahrají jako kmitočty – jakoby náhodou odrážejí přesné harmonické vzorce přírody.

Jde o to, že jednotka času známá jako „sekunda“ existuje teprve poměrně krátkou dobu, takže jak mohli naši předci znát tyto harmonie? Tady jde naše záhada opravdu hluboko. Chápete? Nejen, že matematický systém založený na 60, jenž vedl ke vzniku sekundy, je tisíce let starý, ale byl nám nejspíš „darován“ „návštěvníky, kteří přišli z nebes“

Přenechali nám všem početní a měřicí metody, z nichž důležitost dělení dvanáctkou se zdá být hlavním pravidlem, jež lidstvo převzalo. Uvádím některé souvislosti, v nichž číslo 12 hraje důležitou úlohu.

12 měsíců

12 hodin

12. hodina jako poledne nebo půlnoc

12 vánočních dnů

12 kroků programu anonymních alkoholiků

12 palců ve stopě

12 apoštolů Krista

12 primárních kanálů Čchi v akupunktuře

12 znamení zvěrokruhu

12 sluhů slunečního boha, nahradil ho Ra

12 bran podsvětí

12 zkoušek Gilgameše

římský Zákon 12 desek

12 Jásonových argonautů

12 kmenů Izraele

12 dalajlámových rádců

12 rytířů Kulatého stolu

národ 12 kmenů původní Ameriky

12 generálů George Washingtona

12 tónů chromatické hudební stupnice

12 tónová hudba

12 koulí zcela obklopí jednu středovou

12 členů poroty

12 vajec do tuctu

12 školních stupňů

12 teček domina

12 míst na každé straně hracího pole vrhcábů

12 opic (sci-fi příběh)

12 čísel čárového kódu (UPC – universal product code)

12 druhů půdy (Ministerstvo zemědělství USA)

12 tuctů ve veletuctu

12 skautských ctností podle skautského zákona. Skaut je důvěryhodný, loajální, nápomocný, přátelský, zdvořilý, milý, poslušný, usměvavý, spořivý, odvážný, slušný a uctivý.

12 hvězd na vlajce Evropy

12 stěn dodekaedru

12 hran krychle nebo oktaedru

12 vrcholů icosaedru

12 paprsků kolesa

12 zastavení křížové cesty

12 způsobů, kterými chléb Wonder údajně posiluje tělo

Večer tříkrálový (v angličtině Twelfth Night, tedy 12. noc) od Shakespeara

12 bodů typografické jednotky pica

12 jednotek pica v palci

12 rozzlobených mužů (porotci ve hře Reginalda Rose)

12 mormonských apoštolů (zvaných také dvanáct starších, dvanáct učedníků nebo nefritová dvanáctka)

12 stupňů Baufortovy stupnice pro měření síly větru

12 kategorií boxu (od muší váhy po supertěžkou)

12 césarů (prvních dvanáct vládců Říma)

12 hracích karet s postavami

12 federálních rezervních bank

12 historických knih Starého zákona (knihy 6-17)

12 astrologických domů (například: „Měsíc je v sedmém domu“, což znamená sňatek)

12 imámů (proroků uznaných šíitskými muslimy)

12 Herkulových úkolů

12 stupňů modifikované Mercalliho stupnice intenzity (pro měření zemětřesení)

12 malých proroků Starého zákona (posledních dvanáct knih Starého zákona)

12 olympských bohů (řecké a římské božstvo)

12 pozic softbalového hráče

12 trojských planet (asteroidů na stejné oběžné dráze jako Jupiter)

„Kdybys znal velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak bys měl klíč k vesmíru.“ - Nikola Tesla

Takže jak to dopadne, když vydělíte kmitočet současného standardu tónu A = 440 Hz dvanácti?

440 Hz : 12 = 36.666666666666

A jak to dopadne, když vydělíte kmitočet tónu A=432 Hz, známý jako „Verdiho A“, které je alternativním laděním ve shodě s vesmírnou dvanáctkou?

432 : 12 = 36

36?

3 + 6 = 9

432 Hz = 3, 6, 9! Existují dva způsoby, jak vyjádřit tutéž věc, skutečnou věc!

432 Hz: 12 = dokonalých 36

Jak ale říci celému světu, že je potřeba přeladit koncertní A na 432 Hz?

zdroj: www.michaelleehill.net

překlad: ScoreV


banner
nehodnoceno

Předchozí související články

7. září 2016 - Nešťastná skutečnost, že naše současná podoba mechanického materialismu je založena na zmatené a zastaralé představě o hmotě, není v současné době často zmiňována. Jedná se o zmatek, který lze pro běžné vědecké účely ignorovat, ale pro naše širší myšlení začíná být velmi destruktivní. Jak tomu čelit, o tom vypovídá kniha Science Delusion, kterou na...
6. září 2016 - Mandelův efekt je teorie o paralelních vesmírech založená na skutečnosti, že větší skupina lidí má podobnou alternativní vzpomínku na minulou událost. Zastánci této teorie tvrdí, že jestliže jsou tyto kolektivní zkušenosti pravdivé, muselo v určitém okamžiku v minulosti dojít k prostorovému a časovému posunu, a proto nejenže paralelní obyvatelné ve...
3. září 2016 - Starověké texty podrobně popisují, jak nefilové žili na Zemi a stvořili chaos a destrukci. V jednom okamžiku v historii začali mít prorocké sny o armageddonu, a strach se přehnal přes jejich srdce. Podle textů byl prvním nefilem, kterému se takový sen zdál, titán Mahway, syn anděla Barakela.
1. září 2016 - Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč dochází k reinkarnaci? Proč máme tolik krátkých životů, v nichž jedinou duchovní cestou obvykle bývají pochybná náboženství a učitelé? Nebo proč jsou tato náboženství vystavěna na hierarchickém principu? Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč je ve světě tolik zla? A proč se zdá, že se mnohdy zlí lidé stávaj...
29. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je dalších pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
28. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
27. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je prvních pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
26. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
24. srpen 2016 - Hlavním ukazatelem v dnešním světě je - rychlost. O tom, jak se mění myšlení v epoše špičkových technologií, hovoří profesorka, doktorka psychologických věd Rada Granovská, vedoucí vědecká pracovnice oddělení organizace výzkumné práce Všeruského centra tísňové a radiační medicíny.
23. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
20. srpen 2016 - Dětská duše je to nejcitlivější, co na Zemi existuje. Je-li vystavena traumatu, zareaguje velmi silně. To, co dospělý člověk považuje za normální či jednoduše nepříjemné, je pro dítě emocionálně likvidační. Protože dospělí myslí a jednají jinak než dítě, mnohdy si vůbec neuvědomují, jaký vliv na své potomky mají. V čem žijeme, co zažíváme jako děti...
19. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
18. srpen 2016 - Lidé prožívají řadu emocí – od štěstí po smutek, od extrémní radosti po depresi. Každá z těchto emocí v těle vytváří jiný pocit. Koneckonců naše tělo uvolňuje různé chemikálie pokaždé, když prožíváme některou z emocí a každá chemikálie v těle vytváří jiné prostředí. Pokud například mozek produkuje serotonin, dopamin nebo oxytocin, cítíme se dobře a...
15. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
13. srpen 2016 - V novém románu pro ženy Downward Dog, Upward Fog autorky Meryl Davids Landauové prožije hlavní postava, Lorna, úžasný sexuální zážitek – ne proto, že by její partner byl nějak výjimečný, ale protože se rozhodla žít svůj každodenní život spirituálně a otevřela se energii, kterou tento prožitek vyzařoval. Až po rozhovoru s Mirandou Shaw, autorkou kni...
11. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
8. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
4. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
2. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
23. červenec 2016 - Věděli jste, že historie starověké Indie je jedna z nejobsáhlejších na světě? Největší soubor starověkých textů se nazývá Védy a tyto texty popisují „létající lodě“, které tento kontinent před více než 6 000 lety navštívily. Proč tedy mainstreamová historie tyto starověké texty ignorovala? Nebo ještě lépe: znamená to, že nejsme jediným inteligentní...
21. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
20. červenec 2016 - Zaregistrovali jste zvýšený počet žádostí o přátelství? Zajímalo vás někdy, zda se jedná o SKUTEČNÉ lidi? Mám podezření, že mnoho lidí, převážně těch známějších, je bombardováno obrovským množstvím žádostí o přátelství od falešných účtů.
19. červenec 2016 - Irina Michailovna Sazonova je lékařka s třicetiletými zkušenostmi, autorka knih "HIV-AIDS: virtuální virus nebo provokace století" a "AIDS: rozsudek zrušen", autorka překladů knih Dr. Petera H. Duesberga "Vymyšlený virus" (Inventing the AIDS virus, Regnery Publishing, Inc., Washington, D. C.) a "Nakažlivý AIDS: všichni jsme byli uvedeni v omyl?" (H...
18. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
16. červenec 2016 - Už v dobách zasazených velmi hluboko do minulosti před 15. stoletím, kdy došlo v Evropě církví k masivnímu upalování lidí soudem usvědčených z čarodějnictví, vládnoucí establishment v různých koutech Země se zbavoval nepohodlných osob pod rouškou všelijakých vykonstruovaných obvinění, povětšinou založených právě na čarodějnictví.
16. červenec 2016 - Helicobacter pylori je baktérie, která napadá slizniční výstelku lidského žaludku. Tato bakterie je zodpovědná za chronické gastritidy, duodenální vředy a hraje důležitou roli při vzniku některých karcinomů žaludku.
15. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
14. červenec 2016 - Museli bychom být slepí, abychom si nevšimli, jak je současná kultura posedlá sexem. V této kapitalistické, spotřebně orientované společnosti, kde „sex prodává“, se naše těla a sexualita staly pouhým prostředkem všeho, co nese symbol peněz. Od nealkoholických nápojů po auta, sex je využíván jako návnada, pomocí které firmy nabízí své zboží.
13. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
8. červenec 2016 - Deprimující tajemství úspěchu? Ženy s hlubokým výstřihem mají PĚTKRÁT vyšší šanci postoupit k přijímacímu pohovoru. Tuto studii prováděli výzkumníci na univerzitě v Paříži. Uchazečky posílily svou žádost fotografií s hlubokým výstřihem. Odvážnější oblečení přitom znamenalo pětkrát vyšší šanci na postup k přijímacímu pohovoru.
4. červenec 2016 - Sny nám dávají možnost nahlédnout do naší podvědomé mysli a mohou nám umožnit hlouběji porozumět osobním psychologickým transformacím během bdělého života. Mnoho vědeckých studií o výkladu zpráv, které obdržíme v našich snech, bylo založeno na práci Carla Junga, uznávaného psychologa a psychiatra, který věřil, že sny jsou plné symbolů, které pocház...
30. červen 2016 - Manipulace je nejhorší choroba lidské morálky. Mnoho lidí si myslí, že se jich netýká nebo si ji uvědomují jen částečně. Pravdou je, že je nedílnou součástí našeho života, přestože je mnohdy těžké ji včas odhalit. Člověk je klamán i několikrát denně a žije v mnoha omylech. Proces projekce lze pozorovat v rodině, mezi přáteli a spolupracovníky, ale ...
25. červen 2016 - Možná znáte benzodiazepiny - diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) a alprazolam (Xanax). Patří mezi celosvětově nejoblíbenější léky předepisované pro generalizovanou úzkost a záchvaty paniky. Je zde však i temná stránka – mnoho temných stránek – kvůli kterým byste měli zvážit, zda se vydáte na cestu benzodiazepinů. Tyto léky lze užívat bezpečně, al...
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Přednášky a semináře
14. květen 2017
Zdraví se rodí v naší psychice, Astrovíkend Praha – Výstaviště Holešovice, Křižíkův pavilon Naučím vás, abyste si případnou disharmonii v těle určili sami za pomoci vlastních alternativních metod. Můžete tak odhalit příčinu přesněji než kdokoliv jiný, začátek 10.00
Anketa
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíTajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekKokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatZázvor je 10000x silnější než chemoterapie
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč