Popisuje Michael Newton ve svých knihách jen nefyzické vězení, ve kterém si sice pamatujeme své předchozí životy, ale stejně neznáme svůj pravý původ a důvod, proč zde vlastně jsme?
banner

Vězení nejen na zemi, ale také ve falešném nebi

1. září 2016

Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč dochází k reinkarnaci? Proč máme tolik krátkých životů, v nichž jedinou duchovní cestou obvykle bývají pochybná náboženství a učitelé? Nebo proč jsou tato náboženství vystavěna na hierarchickém principu? Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč je ve světě tolik zla? A proč se zdá, že se mnohdy zlí lidé stávají světovými vůdci?

banner

A nyní stěžejní otázka k reinkarnaci: Proč si nepamatujeme své minulé životy? Jak máme vyřešit svou minulost, když si ji ani nepamatujeme?

Procházíme svými životy, zatímco nás pronásledují ty minulé. Ty však nemůžeme zahlédnout. Nemáme ponětí o tom, že od svých dřívějších já přebíráme pozůstatky zvyků a vlastností a nevíme, odkud se berou.

Většinou také netušíme, jak nás ovlivňují v přítomnosti. Jak tedy můžeme vyřešit problémy minulosti, které nás navíc ovlivňují i v současnosti?

Který duchovní učitel nebo jogín zodpověděl uspokojivě tuto otázku: Proč si nepamatujeme naše minulé životy? Odpověď může být děsivá.

Ve védských a puránských textech se píše, že lidé ve zlatém věku žili velmi dlouhé životy. Trávili je v hluboké meditaci a žili v rovnováze a souladu s matkou přírodou. Pak ale došlo ke zlomu. Dávné legendy, mýty a texty to popisují jako úpadek lidstva.

„Člověk je původně dokonalé božské stvoření, které degenerovalo do současné podoby.“ - R. A. Schwaller de Lubicz, Egyptian Miracle

„...pravěký člověk byl nejskutečnějším prototypem a představitelem lidstva a veškerý dosavadní lidský pokrok, ač v určitých aspektech prospěšný, byl především neutuchající degradací.“ - Joseph A. Seiss, Gospel of the Stars

„Pak přišla s proroctvím, v němž předpověděla blížící se konec Božského věku a začátek nového, v němž léta budou bez květin, krávy nadojí méně mléka, ženy budou nestoudné a muži slabí, stromy neplodné a moře bez ryb, stařešinové budou vynášet falešné rozsudky a zákonodárci psát nespravedlivé zákony, válečníci budou podrážet jeden druhého, z lidí se stanou zloději a svět bude nemravný.“ (Proroctví Badb, irské válečné královny)

Co tento úpadek způsobilo? Příčinu lze spatřit v jediném bodu – přišli bohové z nebes a naučili nás zemědělství a hospodaření se zvířaty, která tak byla zotročena.

Na základě těchto znalostí vyrostla města, zrodili se králové, hierarchický systém moci, armády, války, otroctví, uctívání a obětování bohům. Tím začal úpadek lidstva. Lidé ztratili rovnováhu a soulad s matkou přírodou a postupně přišli o mravnost.

Kdo byli oni bohové, kteří dali lidstvu tyto znalosti? Odkud přišli? Nebyli ze Země. Přišli, aby nás zotročili a žádali si krvavé oběti včetně těch lidských.

Chtěli být uctíváni. A jak se můžeme dočíst ve Starém zákoně, Jehova zničil celé rasy nebo tím pověřil „vybrané lidi“. Gnostikové tyto bohy nazývali archony. Don Juan jim říkal predátoři.

Tito bohové se na lidstvu přiživovali tisíce let. Vnímali nás jako své stádo, stejně jako my vnímáme hospodářská zvířata. Stejný systém nahoře i dole.

Živili se naším uctíváním, našimi negativními emocemi a energiemi. Obzvláště měli rádi krev a utrpení, proto mezi lidmi vytvářeli konflikty, násilí a války. Povšimněme si, že nejvíce válek vzniklo mezi náboženstvími.

Také nás však ovládali pomocí náboženství, ideologií, vlád, spolků, propagandy, médií a tak dále. Další způsob kontroly představuje reinkarnace. Reinkarnace je druhem otroctví. Od počátku úpadku se délka lidského života drasticky zkrátila.

Naši předci se dožívali průměrného věku kolem 25-40 let. To nebylo mnoho času na to, aby pochopili, o čem je život, obzvláště když vše, co znali, bylo náboženství zmíněných bohů. Celé dny se lopotili, vychovali své děti a pak zemřeli.

A pak je zde otázka, proč si nepamatujeme své minulé životy. Neustále se rodíme do ignorance a jediné dostupné znalosti jsou ty, jež nám dali bohové – náboženství a ideologie.

Uplyne pár krátkých let, umřeme v ignoranci a pak se znovu vracíme. Tak se ve stádě udržuje řád. Aniž bychom si cokoliv pamatovali, jsme uvězněni v ignoranci bez správných nástrojů k vysvobození.

Příležitostně se několika velkým duším povedlo osvobodit, ale kontrolu nad jejich učením převzali kněží. Překroutili ho a semleli do náboženství.

Jsme součástí Matrixu, v němž byl skutečný svět překryt konstruktem umělého světla.

Stejně jako ve stejnojmenném filmu jsme jen bateriemi, z nichž bohové čerpají energii. Je naším údělem rodit se a umírat v matrixu jako potrava zlých entit. Ty mají zde na Zemi samozřejmě své přisluhovače, kteří udržují stádo v poslušnosti.

Po nějakém čase stráveném ve FALEŠNÉM NEBI se vracíme do stejného cyklu. Říká se tomu kolečko samsáry, cyklu zrození a smrti.

Jediným únikem z tohoto vězení je probudit se do svého skutečného já. Opustit všechny falešné názory, bohy, anděly, guru a tak dále a přestat tyto falešné bohy krmit svým uctíváním, krví, negativními emocemi a myšlenkami a z celé té hry vystoupit.

„Abyste uzřeli vesmír ve své pravé podobě, musíte vystoupit ze sítě. Není to těžké, protože síť je plná děr. Všimněte si, kolik má v sobě rozporů. Kdykoliv někam nakročíte, hned se vracíte zpět. Chcete mír, lásku a štěstí a přitom tvrdě pracujete na vytváření bolesti, zášti a boje. Chcete dlouhověkost a přitom se přejídáte. Chcete přátelství a přitom zneužíváte. Nahlížejte na svou síť, jako by byla vyrobena z těchto rozporů a odstraňte je. Takový čistý pohled to dokáže.“ - Nisargadatta Maharaj

Nazírejme na matrix jako na účelovou strukturu. Zdá se, že je všemocná a nedává šanci na únik, je však plná děr. Pokud máme otevřenou mysl, soudnost a vidoucí zrak, změní se tato hra v pouhý domeček z karet.

V Ask Simple Question (Ptejte se jednoduše) jsem předložil mnoho příkladů toho, jak se tento matrix trhá ve švech. Otázkou zůstává, zda se probudíme, nebo se necháme strhnout sítí, abychom pokračovali v kolečku zrození a smrti.

Představme si, jaké máme štěstí, když držíme v rukou klíče k úniku z tohoto vězení. Vidíme, jak matoucí může být se všemi svými náboženstvími, New age filozofiemi, falešnými učiteli a naukami. Vidím, že je zde několik skvělých mistrů, kteří září nad vším tím zmatkem.

Vezměme si od nich vše potřebné, ale zažehněme vlastní cestu ke svému vnitřnímu já a prolomme mříže svého vězení.

zdroj: www.howtoexitthematrix.com

překlad: ScoreV


banner
nehodnoceno

Předchozí související články

29. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je dalších pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
28. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
27. srpen 2016 - Od kmene, ve kterém muži pijí semeno po komunitu, kde bratři sdílejí manželku - zde je prvních pět sexuálních tradic z celého světa, nad kterými žasnete.
26. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
24. srpen 2016 - Hlavním ukazatelem v dnešním světě je - rychlost. O tom, jak se mění myšlení v epoše špičkových technologií, hovoří profesorka, doktorka psychologických věd Rada Granovská, vedoucí vědecká pracovnice oddělení organizace výzkumné práce Všeruského centra tísňové a radiační medicíny.
23. srpen 2016 - Proroctví a předpovědi jsou úžasné. Nutí nás přemýšlet o budoucnosti a hledat naplnění v minulých událostech. Většina z nás ví o Nostradamovi a jeho proroctvích – byly o nich sepsány stovky knih, a tak než abychom se stále dokola zabývali starým tématem (jehož některé části byly vyvráceny), představujeme vám seznam proroctví, o kterých většina z vá...
20. srpen 2016 - Dětská duše je to nejcitlivější, co na Zemi existuje. Je-li vystavena traumatu, zareaguje velmi silně. To, co dospělý člověk považuje za normální či jednoduše nepříjemné, je pro dítě emocionálně likvidační. Protože dospělí myslí a jednají jinak než dítě, mnohdy si vůbec neuvědomují, jaký vliv na své potomky mají. V čem žijeme, co zažíváme jako děti...
19. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
18. srpen 2016 - Lidé prožívají řadu emocí – od štěstí po smutek, od extrémní radosti po depresi. Každá z těchto emocí v těle vytváří jiný pocit. Koneckonců naše tělo uvolňuje různé chemikálie pokaždé, když prožíváme některou z emocí a každá chemikálie v těle vytváří jiné prostředí. Pokud například mozek produkuje serotonin, dopamin nebo oxytocin, cítíme se dobře a...
15. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
13. srpen 2016 - V novém románu pro ženy Downward Dog, Upward Fog autorky Meryl Davids Landauové prožije hlavní postava, Lorna, úžasný sexuální zážitek – ne proto, že by její partner byl nějak výjimečný, ale protože se rozhodla žít svůj každodenní život spirituálně a otevřela se energii, kterou tento prožitek vyzařoval. Až po rozhovoru s Mirandou Shaw, autorkou kni...
11. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
8. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
4. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
2. srpen 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
23. červenec 2016 - Věděli jste, že historie starověké Indie je jedna z nejobsáhlejších na světě? Největší soubor starověkých textů se nazývá Védy a tyto texty popisují „létající lodě“, které tento kontinent před více než 6 000 lety navštívily. Proč tedy mainstreamová historie tyto starověké texty ignorovala? Nebo ještě lépe: znamená to, že nejsme jediným inteligentní...
21. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
20. červenec 2016 - Zaregistrovali jste zvýšený počet žádostí o přátelství? Zajímalo vás někdy, zda se jedná o SKUTEČNÉ lidi? Mám podezření, že mnoho lidí, převážně těch známějších, je bombardováno obrovským množstvím žádostí o přátelství od falešných účtů.
19. červenec 2016 - Irina Michailovna Sazonova je lékařka s třicetiletými zkušenostmi, autorka knih "HIV-AIDS: virtuální virus nebo provokace století" a "AIDS: rozsudek zrušen", autorka překladů knih Dr. Petera H. Duesberga "Vymyšlený virus" (Inventing the AIDS virus, Regnery Publishing, Inc., Washington, D. C.) a "Nakažlivý AIDS: všichni jsme byli uvedeni v omyl?" (H...
18. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
16. červenec 2016 - Už v dobách zasazených velmi hluboko do minulosti před 15. stoletím, kdy došlo v Evropě církví k masivnímu upalování lidí soudem usvědčených z čarodějnictví, vládnoucí establishment v různých koutech Země se zbavoval nepohodlných osob pod rouškou všelijakých vykonstruovaných obvinění, povětšinou založených právě na čarodějnictví.
16. červenec 2016 - Helicobacter pylori je baktérie, která napadá slizniční výstelku lidského žaludku. Tato bakterie je zodpovědná za chronické gastritidy, duodenální vředy a hraje důležitou roli při vzniku některých karcinomů žaludku.
15. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
14. červenec 2016 - Museli bychom být slepí, abychom si nevšimli, jak je současná kultura posedlá sexem. V této kapitalistické, spotřebně orientované společnosti, kde „sex prodává“, se naše těla a sexualita staly pouhým prostředkem všeho, co nese symbol peněz. Od nealkoholických nápojů po auta, sex je využíván jako návnada, pomocí které firmy nabízí své zboží.
13. červenec 2016 - Toxičtí lidé jako jsou zákeřní narcisisté, psychopati a lidé s antisociálními vlastnostmi, provozují ve vztazích nehorázné chování, které vykořisťuje, ponižuje a zraňuje jejich intimní partnery, členy rodiny a přátele. Užívají množství diverzních taktik k narušení reality jejich obětí a k odklánění vlastní zodpovědnosti. Ačkoliv si tyto taktiky můž...
8. červenec 2016 - Deprimující tajemství úspěchu? Ženy s hlubokým výstřihem mají PĚTKRÁT vyšší šanci postoupit k přijímacímu pohovoru. Tuto studii prováděli výzkumníci na univerzitě v Paříži. Uchazečky posílily svou žádost fotografií s hlubokým výstřihem. Odvážnější oblečení přitom znamenalo pětkrát vyšší šanci na postup k přijímacímu pohovoru.
4. červenec 2016 - Sny nám dávají možnost nahlédnout do naší podvědomé mysli a mohou nám umožnit hlouběji porozumět osobním psychologickým transformacím během bdělého života. Mnoho vědeckých studií o výkladu zpráv, které obdržíme v našich snech, bylo založeno na práci Carla Junga, uznávaného psychologa a psychiatra, který věřil, že sny jsou plné symbolů, které pocház...
30. červen 2016 - Manipulace je nejhorší choroba lidské morálky. Mnoho lidí si myslí, že se jich netýká nebo si ji uvědomují jen částečně. Pravdou je, že je nedílnou součástí našeho života, přestože je mnohdy těžké ji včas odhalit. Člověk je klamán i několikrát denně a žije v mnoha omylech. Proces projekce lze pozorovat v rodině, mezi přáteli a spolupracovníky, ale ...
25. červen 2016 - Možná znáte benzodiazepiny - diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) a alprazolam (Xanax). Patří mezi celosvětově nejoblíbenější léky předepisované pro generalizovanou úzkost a záchvaty paniky. Je zde však i temná stránka – mnoho temných stránek – kvůli kterým byste měli zvážit, zda se vydáte na cestu benzodiazepinů. Tyto léky lze užívat bezpečně, al...
10. červen 2016 - Ví, jak vždy dostat to, co po vás chtějí. Znají vaše slabosti lépe než ostatní, dokonce než vy sami. Vždy dokáží změnit ne na ano a nezdá se, že by se nějak zvlášť starali o zákony, bezpečí nebo o to co je dobré a špatné. Jsou to ti největší predátoři v naší společnosti, kteří si vezmou, co chtějí, a poté vás nechají na pospas osudu. Jsou však j...
7. červen 2016 - Zdaleka nejlepším okamžikem každoroční konference Recode’s Code Conference bylo, když vystoupil Elon Musk – stál u zrodu PayPal, Tesla Motors a SpaceX. Vysvětlil, že i když si myslíme, že jsme bytosti z masa a krve žijící ve skutečném světě, jsme téměř jistě počítačem generované bytosti žijící ve videohře vyspělejší civilizace.
6. červen 2016 - Bývalý moderátor Grandstandu David Icke ve své nejnovější bizarní konspirační teorii tvrdí, že Měsíc je dutý a že se jedná o vesmírnou loď, kterou opustili mimozemšťané. Icke, který před nedávnem informoval Andrewa Neila v pořadu This Week na BBC1, že členové královské rodiny jsou reptiliáni, přišel s bizarní teorií o tom, jak se Měsíc dostal na sv...
6. červen 2016 - “Mocní“ tohoto světa jsou opravdu v uvozovkách, nemají totiž plnou moc nad tímto světem. Jinak by neprováděli věci, o kterých víme, že je dělají, aby si svou “moc“ udrželi. Pokud jsme skutečně mocní, nic v sobě držet nemusíme. Moc se nás drží sama, proto(že) my sami máme nad ní vládu.
banner
Zasílání novinek
Aktuální video
Přednášky a semináře
14. květen 2017
Zdraví se rodí v naší psychice, Astrovíkend Praha – Výstaviště Holešovice Křižíkův pavilon (u fontány) Naučím vás, abyste si případnou disharmonii v těle určili sami za pomoci vlastních alternativních metod. Můžete tak odhalit příčinu přesněji než kd, začátek 10.00
Anketa
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíTajný recept kardiologů proti všem nemocemBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteMaca umí upravit hormonální nerovnováhuÚžasné město bez politiků, náboženství a penězPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekKokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyCizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Naklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Quinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůJežíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Úzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskRecept na prastarý domácí sirup proti kašliBrečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Vilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatZázvor je 10000x silnější než chemoterapie
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
CHIA 1 kg za 50 Kč v balíčku s MACA 250 g

CHIA semínka 1 kg za 129 Kč

QUINOA bílá 1 kg za 133 Kč

GOJI 1 kg za 333 Kč

MACA prášek 250g za 299 Kč

CAMU CAMU 100g 12% vitaminu C za 229 Kč

OSTROPESTŘECOVÝ OLEJ 500ml za 199 Kč