Důležité: Magický útok proti české kotlině

29. listopad 2017

zobrazeno 3358x

Sponzoruji svou inspiraci

(Přestože je následující článek staršího data, z prosince 2016, je navýsost stále aktuální. Podobné útoky stále trvají, sám jsem byl jejich terčem několik let. Na konci článku proto přidávám vlastní způsob ochrany, třeba by mohl být pro někoho inspirací - poznámka georg.)

Uvědomuji si, že některé mnou uváděné věci mohou být pro některé lidi těžko stravitelné, ale považuji za velmi důležité chápat, že i částečně vzhledem k dlouhodobé a neustálé manipulaci vnímáme jen nepatrný výsek komplexní reality, nebo také možno říci Teoversa skládajícího se z mnoha realit. Teoversum je nepoměrně mnohonásobně větší, než to, co jsme schopni z něj vnímat. Tak jako máme schopnost vnímat zrakem jen velmi úzké pásmo elektromagnetických vln, tak obdobně je to s vnímáním virtuální reality Teoversa. Máme velmi omezený rozsah vnímáním pouze smyslových informací.

Takzvané západní civilizaci byl uměle implantován materialismus v mnoha případech ještě v jeho mechanické podobě, takže jsme byli zmanipulováni k tomu, abychom uvěřili, že to, co nemůžeme vnímat svými smysly, neexistuje. V době, kdy bylo primitivní náboženské a zcela nevědecké paradigma již neudržitelné, objevil se nikdy nikde před tím neexistující materialismus, aby lidstvo nezískalo komplexnější obraz skutečnosti.

banner

Materialistické vnímání světa bylo a bohužel stále je výrazně zúžené. Všichni máme potenciál mnohonásobně vyšších schopností vnímání reality, ale nevyužíváme jej. Kdybychom jej využívali, tak bychom nebyli takto snadno ovladatelní. Od útlého dětství jsme manipulováni tak, abychom si sami omezovali své vnímání reality už jen tím, abychom nevěřili, že takové schopnosti můžeme mít. Například v materiálním výkladu světa je absurdní si vytvářet jakési energetické ochrany. Ti, kteří překonali například nevíru v možnosti energetické ochrany či práci s čakrami, stále zjišťují, že to funguje, ale protože to není uznáváno jako vědecký argument, tak mnoho lidí dále až někdy sveřepě nevěří, že je to možné. Když si však nevytváříme energetickou ochranu, zůstáváme nechráněni i proti útokům těch, kteří nás zmanipulovali k nevíře v energetické působení a obecně k zúženému vnímání reality na materiální svět.

Tak zvaný materialismus je uměle vytvořená teorie právě k tomu, abychom zúženě vnímali svět a je v rozporu s tím, jak svět vnímali po mnoha tisíce a tisíce let všechny národy a rasy, které obývaly a obývají tuto planety. V podstatě se jedná o odchylku, o vychýlení z běžného směru, která však má trvání pouze nějakých 200 či 300 let. Ještě ke všemu se oslavujeme, jak jsme vývojově vyspělí vůči všem civilizacím, které na Zemi kdy byly.   

Základními prvotními informacemi, z kterých vzniklo celé dnešní téma, byly dvě.

1. Blaničtí rytíři se aktivovali

2. Mnoho lidí bylo zasaženo poměrně tvrdým útokem do oblasti žaludeční a částečně i srdeční čakry. Jednalo se o množství lidí v řádu stovek a možná i tisíců. Někteří lidé dokonce byli u lékaře a nechali si natočit EKG, protože se obávali, že mají infarkt. Bylo jim však řečeno, že jejich srdce je naprosto v pořádku.

Je nepravděpodobné, že by v Česku existoval tak silný jedinec, který by byl schopen odvrátit tak silný magický útok. Proto je nutné, abychom to pochopili a spojili se. Když se spojíme, tak zase neexistuje tak silný magický útok, kterému bychom nebyli schopni se ubránit.

Kdo nebo co vlastně útočí

Magický útok je veden uměle stvořenou poměrně mocnou jemně hmotnou bytostí. Do určité míry jí lze chápat jako vytvořený program, podobně jako když vám někdo infiltruje do počítače vir, který vysaje určitá data. Trochu by se to také dalo chápat jako přisedlík na duši národa.

Není žádný důvod se obávat. Jde jen o to si uvědomit, o co se jedná, znát podstatu a princip útoku, protože v našich silách jednoznačně je se takovému útoku relativně snadno ubránit. Když se spojíme, tak jsme daleko mocnější než původci útoku.    

Blaničtí rytíři nejsou bytosti hmotné, ale vysoké duchovní bytosti, které bychom ve stylu sci-fi seriálu Hvězdná brána mohli nazvat povznesení. Jsou to duše, které už vyřešily všechny své karmické vazby a už nemají potřebu ani nutnost se znovu inkarnovat. Zůstávají však v imaginárním prostoru planety Země na ochranu jedné části původní bílé rasy Praslovanů.  

Obdobnou skupinu bytostí mají například i Rusové, i když vzhledem k velikosti národa je větší a zřejmě i silnější. Tyto bytosti mají omezenou možnost zasahovat do našeho tzv. hrubě hmotného světa, ale na druhé straně mají rozsáhlé schopnosti nás ochraňovat před zásahy a útoky z astrální reality a jiných pro nás běžně nevnímatelných či zdánlivě neexistujících realit. Jedním z nejnázornějších příkladů je ochrana před magickými útoky.

Ochrana před egregorem křesťanství a katolictví, před egregorem germanizace, kterou tyto bytosti činily, byly pro náš národ velmi důležité, řekl bych až zásadní a téměř nikdo si neuvědomuje, že je možné, že bez této ochrany bychom jako národ nepřežili, minimálně ne v té naší současné podobě.

Každý slovanský národ přežije nakonec křesťanství (myšleno v jeho současné církevně náboženské podobě) a vrátí se ke svým slovanským kořenům.

Války neprobíhají jen na fyzické úrovni  

Mnohé války a konflikty neprobíhají pouze na pro nás běžně vnímatelné hmotné úrovni, ale i v astrální a dalších jemně hmotných realitách. Souboje egregorů nejsou sice zdánlivě krvavé, ale jsou možná významnější, než jsme ochotni si připustit.        

Bylo toho napsáno a řečeno poměrně hodně o společnosti Thule a dalších tajných společnostech, které magickými postupy ovlivňovaly nebo se alespoň snažily ovlivňovat dějiny a naší realitu v dobách kolem 2. světové války. Tyto útoky byly nepochybně vedeny i proti obyvatelům Československa a právě v této době byly rovněž aktivováni ti tzv. Blaničtí rytíři či povznesení Slované a výrazným způsobem bránili germanizaci českého národa.    

Magický útok vytvořil temný příkrov nad českou kotlinou, který brání pronikání energie z kosmu, tj. ze Slunce a hnědého trpaslíka. Bytostem, které přílivem těchto energií spíše trpěli, se tak ulevilo a byly více aktivní, což se projevilo i na událostech, které se v této době odehrály u nás kolem kauzy dalajláma - Brady.

Magický útok proti území České republiky i Slovenské republiky a lidem, kteří tato území obývají, zejména Slovanům, začal pravděpodobně někdy kolem 26. října a právě na obranu proti tomuto útoku tzv. vyjeli Blaničtí rytíři. Samozřejmě, že se nejedná o jakési fyzické vyjetí, ale o jejich aktivaci.

V Blaníku je skrytá velmi, velmi stará, účinná a energeticky velmi silná pyramida. Blaničtí rytíři nejsou skryti v Blaníku, protože jsou to jemně hmotné či z našeho pohledu nehmotné bytosti, ale oni se v pyramidě energeticky nabíjejí před každým ochranným zákrokem. Nemají žádný problém se dostat do místa v pyramidě, které je energeticky nejsilnější.

Úkolem Blanických rytířů je pravděpodobně ochrana vyšších duchovních bytostí, které jsou zde inkarnovány.

Jak probíhá samotný útok

Charakter tohoto útoku byl zajímavý, protože kromě toho, že pokrýval celé území určitou temnou tíživou, možno říci dusivou energií, která mimo jiné bránila toku kosmické energie, tak byli i napadeni někteří jedinci, kteří pocítili silný útok v oblasti třetí a částečně čtvrté čakry. Tento útok se projevil takřka totální ztrátou energie a někteří se dokonce po určitou dobu domnívali, že se jedná o infarkt. Příčinou je prudké odsátí energie z oblasti třetí čakry, které se projevuje i silnou bolestí a paralýzou celého člověka. Jedná se o jakousi implozi, tj. zhroucení způsobené podtlakem, který je vytvořen právě prudkým odsátím energie. Informace o útocích pocházejí od lidí s tzv. alternativním způsobem myšlení, kteří jsou to schopni vnímat jako určitou formu útoku. Otázkou je, zda to postihuje i ostatní lidi, kteří o tom takto nemluví, protože ti to chápou v intencích běžného vnímání fyzických potíží.

Tak jako každá bytost má i Gaia svojí auru a v této auře jsou jak temné, tak i zářící body vyšších bytostí a proti těmto zářícím bodům je možno vést útoky.  Magicky stvořenou bytost lze do určité míry chápat jako program, který má svůj algoritmus, kterým můžou být mimo jiné útoky proti těmto zářícím bodům. Jedná se o prudké vysátí energie ze svítících bytostí, což způsobí svým způsobem implozi, která může být někdy i dost bolestivá. Tak jako ve sportu s mužstva zaměřují na nejnebezpečnější hráče soupeře, tak to samé se děje i ve sféře těchto magických útoků.

Zřejmě byla česká kotlina (včetně Slovenska) a lidé ji obývající vyhodnoceni jako nejnebezpečnější síla soupeře, tj. lidstva. Běžně si mužstva své nejlepší hráče snaží co nejvíce chránit. Blaničtí rytíři svoji ochranou snižují intenzitu útoku, ale ne zcela, aby si i lidé uvědomili útok a vážnost situace a zapojili se do obrany proti němu, zejména tím, že se spojí k společné ochraně. Nedá se v žádném případě udělat zjednodušující závěr, že kdo nebyl předmětem útoku, tak není světlá bytost. Spíše byl útok veden proti těm, kteří jsou nějak viditelně aktivní. Také záleží na tom, jakou kdo má osobní ochranu.  

Kromě toho na druhé straně, některé lidské bytosti zde byly energeticky posíleny pro své útoky na rozvrácení společnosti. Mnozí skutečně věřili a věří, že bojují za dobrou myšlenku, protože pocítili příliv energie při svém rozhodování o konkrétní akci, takže jsou skutečně přesvědčeni, jaké konají dobro pro tuto zemi. Rozhodně ne všichni konají jen ze zištných důvodů.

Vytvoření energetického ochranného pole, jakéhosi ohromného vajíčka zabránilo, aby tito lidé při svých myšlenkách byli posilováni pociťováním této energie, a tím došlo u některých k určitému vystřízlivění a nezájmu o podporu podobných akcí k totální polarizaci společnosti, k vytváření emocí nepřátelství. To je přesně to, co má oslabit či dokonce zamezit roli českých Slovanů coby inspirace pro ostatní svět. Jak už někdy někdo řekl: "Slovany mohou porazit opět jen Slované."

Válka "bohů"

Tyto tzv. bitvy, které se odehrávají v jemno hmotném světě, jako jakési nadstavbě hmotné reality, jsou poměrně přiléhavě popsány ve starořeckých bájích, kde povětšinou olympští bohové představují tyto síly. Opačné strany válečných konfliktů podporují jednotliví bohové, kteří jsou jinak součástí jedné olympské rodiny a jsou vyjádřením určitých sil. Například, když na jedné straně bojuje Afrodita jako bohyně lásky a na druhé straně její manžel Áres bůh války, tak se to dá chápat jako vyjádření určitých sil jemně hmotného světa.

V souvislosti se starořeckými bájemi a jejich bohy připomínám výraznou postavu starořecké mytologie boha Apollóna, který nebyl řazen přímo mezi olympské bohy, protože je popisováno, jaká zavládla na Olympu radost, když tam zavítal. Ani jeho zjev neodpovídal ostatním řeckým bohům, jako byli Zeus, Áres, Hefaistos, Poseidon či Hádes. Na rozdíl od nich je zobrazován jako bezvousý a výrazně jemnější typ a mimo jiné byl bohem světla, proroctví a umění.

To, co je pro nás zajímavé je to, že byl označován jako bůh či vládce Hyperborey, což byla pravlast Slovanů. Další velmi zajímavou informací ze starořeckých bájí je ta, že na počátku své božské kariéry, tedy sotva co dospěl, zabil světelnými šípy hrozného létajícího hada či draka s tělem hada Pýthóna, který chtěl zabít jeho matku a kromě toho dle pověstí to byla  obluda veliká a dravá a napáchala mnoho zla. Hubila dobytek i lidi, pustošila pole a stále jen žíznila po krvi. Kdo se dostal do její blízkosti, byl ztracen. Na místě, kde byl had pohřben, založil chrám a věštírnu. To místo se pak nazývalo Delfy. Apollón se pak musel za zabití očistit, což mu trvalo 8 let. Zřejmě se jednalo o jakousi karmickou očistu přímo v té inkarnaci.  Ze strany Apollóna jako vysoké duchovní bytosti se vlastně jednalo o určitou oběť, protože zabíjení nepatřilo k používaným prostředkům Slovanů. Ani v dalších případech nepředstavovaly reptiloidní bytosti ve starořeckých bájích nic kladného.

Další zajímavostí je to, že matka Apollóna se ukryla před hadem na plovoucí ostrov, který stále měnil místo, a tak ji had Pýthón nenalezl. V další části báje je uváděno, jak Apollón přivádí lidi na tento ostrov. Je možné si to i představit jako alegorii na ostrov zvaný Země. Ostrov plovoucí vesmírem, kam Apollón přivede svůj lid. 

Jestli vám to nic neříká, tak si dovoluji připomenout již vícekrát vzpomínané nepřátelství reptiloidů a Slovanů.

Bytost zvaná Apollón skutečně existovala, byl to jakýsi nejznámější představitel vládců Hyperborey a pravděpodobně Praslovany na planetu Zemi i přivedl z Vegy a nedá se vyloučit, že přitom byla svedena kosmická bitva "světelnými šípy" s reptiloidy.

Nelze si však představovat vládce, tak jak my dnes vnímáme různé absolutistické panovníky. Zřejmě se spíše jednalo o duchovního vůdce. Rovněž délka života byla nepoměrně delší než dnešní délka života člověka. Je možné, že vnímání nesmrtelnosti olympských bohů pramenilo z toho, že jejich délka života výrazně převyšovala délku lidského života. Kromě toho se nedá vyloučit, že tak, jak to o sobě tvrdí dalajláma, jednalo se opakované inkarnace jedné vysoké duše, jejímž úkolem bylo trvalé zakotvení Slovanů na Zemi.

Je možné, že Apollón byl první, či jeden z prvních vůdců a posléze po něm byla pojmenována funkce tak, jak tomu v případě Cézara a do této funkce se posléze inkarnovalo víc bytostí.  

Když se vrátím k Blanickým rytířům, tak bych předpokládal, že jejich vůdcem je spíše již neinkarnující se a povznesený Apollón než svatý Václav. Zdá se hodně nepravděpodobné, že by svatý Václav byl inkarnovaný Apollón. Christianizace neboli pokřesťanštění Slovanů a následnou katolizaci rozhodně nepovažuji za přínos pro Slovany, takže svatý Václav se mi do této funkce nehodí. Kromě toho tato skupina ochránců české skupiny Slovanů je výrazně starší než nějakých tisíc let.

Dědictví Atlantidy a Hyperboreje 

Běžně se mluví o tom, že mezi Čechy je inkarnováno mnoho lidí z Atlantidy a mnoho Čechů má své inkarnační vzpomínky na Atlantidu. Dle mého názoru je zde i nemálo lidských duší, které byly inkarnovány v Hyperboree. Ta časová vzdálenost je však již tak velká, že ve srovnání s Atlantidou má málo lidí inkarnační vzpomínky na Hyperboreu už jen z toho prostého důvodu, že o Hyperboree se ve srovnání s Atlantidou málo mluví. Při regresních terapiích zaměřených na tuto možnost by se tyto vzpomínky objevily možná ve větší míře, než bychom očekávali. Doporučuji těm, kteří mají schopnost vnímat své minulé životy, podívat se na tuto možnost. 

Nepochybně se konflikty na jemně hmotných úrovních děly v celých dějinách Země, což je nejvíce známo zřejmě z dob konce Atlantidy. Popis konce Atlantidy, tak jak jsem o něm obdržel informace, je ostatně dokladem ochrany před magickým útokem na civilizaci, která v té době byla překážkou ovládnutí planety, a která obývala Euroasii a jednalo se právě o civilizaci bílé rasy Praslovanů. Jednalo se o vytvoření energetické paraboly, která vrátila magický útok zpět na území Atlantidy a přispěla k jejímu zničení. Takovou parabolu jsme si při meditaci na ochranu českého území také vytvořili. Máme ochranu před útoky v rámci hrubě hmotného světa, ale před útoky z jemně hmotných světů se musíme ochránit sami, případně s pomocí tzv. Blanických rytířů.

Jen lehce odbočím. Velikonoce 2017 připadají na polovinu dubna, kdy má dojít podle předpovědí více lidí k významným událostem.

Konečně bychom měli pochopit, že se musíme spojit v různých rovinách jako je duchovní, spirituální i politická a na základě jednotné ideje pak postupovat jednotně. Nejhorší je, že vidíme často nepřátele v lidech či společenstvích, které jsou na stejné straně barikády jen proto, že mají částečně odlišný úhel pohledu. Jak už jsem o tom mluvil. Vytvoří se model z jednoho úhlu pohledu a ten se pak aplikuje na všechny úhly pohledu, protože je vydáván za jediný správný.  

Nepřipouští se, že jsou ještě jiné úrovně a jiné úhly pohledu. Dochází pak k tomu, že jsou (možná by se dalo říct) až fanatici, kteří prosazují svůj model z jednoho úhlu pohledu jako jediný možný, a pokud má někdo jiný názor, tak proti němu bojují někdy úplně stejně jako náboženští fanatici, které tvrdě odsuzují. Klasickou ukázkou byl nesmiřitelný boj na internetu mezi příznivci Eduarda Tomáše a příznivci Jiřího Vacka. Lidé mají vždy tendenci vytvořit si modlu a to, co prohlásí ta jejich modla prohlásit za svaté.

Jsme silní

Jsme mocné bytosti a je potřeba si to jen uvědomit a podle toho se také dostatečně sebevědomě chovat, protože tak se chovají také oni k nám. Musíme se zbavit neustále nám vnucované víry, že náš soupeř je silnější, ať už jím jsou nepřátelské mimozemské rasy či globální elity nebo dokonce dravci z astrálu, a že proti němu nemůžeme nic dělat.

Ten magický útok je svým způsobem důkaz jejich slabosti a určitého zoufalství, a proto sahají k podobným krokům. Kromě toho je to i důkaz nebo minimálně indicie, že česká kotlina a její obyvatelé mají svojí významnou roli a vliv na celkový vývoj minimálně v Evropě, ale spíše na celé Zemi.     

Je potřeba si uvědomit, že nikdy se nic neděje na hmotné úrovni, aniž by to mělo svůj odraz na úrovni jemně hmotné. Nenechme se strhávat k negativitě nebo nenávisti. Vždyť to může být jedním z cílů různých akcí.

V rámci meditace se vytvořila nejdříve duhová ochranná vajíčka pro každého nás, abychom měli zajištěnou ochranu, po té ohromné duhové energetické parabolické ochranné vajíčko pro Českou zemi, které útok odrazilo k jeho původci. Nakonec byla poslána energie ze srdeční čakry do magicky stvořené bytosti. Tyto bytosti nevnímají energie lásky, a proto proti ní nemají obranu. Vysoké vibrace energie lásky na ně působí obrazně řečeno, jako na nás působí radioaktivita. Nevnímáme ji, ale radioaktivita výrazně oslabuje až ničí náš imunitní ochranný systém. Energiemi lásky byla magická bytost rozpuštěna.    

Meditaci je možno stáhnout na této adrese.

Miroslav Zelenka

Pokud jste terčem útoku, který směřuje na třetí a částečně čtvrtou čakru, v podobě falešného infarktu - ostrá bolest na spodní části hrudníku a bránici - zkuste si prosím vytvořit následující individuální ochranu.

Lehněte si na postel, zavřete oči a na místě, kde cítíte útok nejvíce, si vizualizujte kovový štít.

V případě, že nedisponujete takovou představivostí, pro nácvik použijte stočený bavlněný šátek, který si vložíte na patřičné místo pod přiléhavé triko. Usnadní Vám to nácvik vizualizace ochrany tím, že jej budete fyzicky cítit.

Následně imaginárně spojte nefyzickou "kovovou" ochranu světelným paprskem skrze tělo s kostrčí, čím dojde k uzemnění. Nemusíte se bát, že negativní energie projde Vaším tělem, ačkoliv se to nezdá, neublíží Vám, protože se tranformuje na pozitivní, kterou však nemůžete využít k vlastnímu prospěchu, protože není původně vaše.

Jakmile útok nastane, stačí aktivovat štít. Nesmíte ovšem zapomenout na výše uvedené uzemnění, protože útok je natolik silný, že by mohl Vaši ochranu dříve nebo později prolomit.

V případě, že negativní energii odvedete správným způsobem, útok do několika minut pomine, protože ztratí svůj smysl.

georg

Ormus aktivuje DNA a vytváří ochranný obal

nehodnoceno

Předchozí související články

27. listopad 2017 - Během týdne se dále zesiluje konjunkce SATURNU s MERKUREM. Opravdu nebude vyhnutí a bude potřeba řešit naše plány do budoucna. Co se týká podnikání a obchodu, tak je na místě si u všeho zjistit řádně informace. Ve středu vytvoří MARS harmonický aspekt na výše zmíněnou konjunkci.
24. listopad 2017 - Pokud průměrně vyspělému člověku sdělíte, že všichni žijeme ve virtuální realitě, s největší pravděpodobností si od něj vysloužíte nálepku blázna, zatímco bude bez přestání zírat do svého chytrého telefonu. Aniž by si uvědomoval, že vaše zásadní sdělení tímto beze zbytku potvrzuje už jen tím, že se propadá ještě do hlubší úrovně systému, v němž žij...
23. listopad 2017 - Duchovní guru je mentální parazit. Pardon, program. Popišme si čtyři typy, s nimiž se můžeme setkat a kterými se můžeme nakazit.
21. listopad 2017 - Zatímco muž vidí svou ženu nejraději svlečenou, žena jeho zase naopak co nejlépe oblečeného. Protože žena je vnitřní vizitkou muže, stejně jako on je vnější vizitkou ženy. Tak se na ni muž rád dívá. Zkrátka ženy jsou z Venuše, muži z Marsu. Ledaže byste nepocházeli ani z jedné z těchto planet, takže chápete dualitu a jste oběma.
20. listopad 2017 - V aktuálním týdnu se SLUNCE přesune do STŘELCE, a proto můžeme očekávat více ohnivé a dynamické energie v našich životech. Jestli budeme chtít někam vycestovat nebo poznat jiné kultury, tak tento týden, stejně jako celý následující měsíc, je opravdu vhodná doba. 
14. listopad 2017 - Pokud splňujete následujících osm příznaků, jste intuitivní empatik, citlivý na energii. Zkrátka cítíte hodně, v jistém slova smyslu všechno. Vnímáte nejen pocity vlastní, ale i ostatních lidí a stejně tak jejich energii. Všichni jsme více či méně citliví, ale empatici až do takové míry, která by se dala s klidem popsat jako superschopnost.
13. listopad 2017 - Během celého týdne můžeme vidět pokračující sblížení JUPITERA s VENUŠÍ ve Štíru, které nabývá na intenzitě. Mnoho lidí si prožívá znova zamilovanosti a vášně, které již delší dobu necítili, za vše může právě tento aspekt. Vzniká tím taky riziko, že upadneme do zajetí našich závislostí a smyslů, avšak JUPITER jako velký průvodce nám z toho pomůže se...
7. listopad 2017 - Nová náboženská skupina, založená milionářem a bývalým zaměstnancem Googlu Anthonym Levandowskim, se snaží stvořit božstvo založené na umělé inteligenci, aby přispěla k napravení současného stavu naší společnosti.
6. listopad 2017 - Co nás čeká v tomto týdnu z hlediska astrologie? Jak toho můžeme využít v náš prospěch? Pokud vás zajímá astrologie, která je starodávnou vědou zabývající se hledáním a výkladem spojitostí mezi děním na zemi a pohybem nebeských těles na obloze, čtěte prosím dále.
1. listopad 2017 - V poslední době se hojně v diskuzích používá slovo nesnášenlivost. Všiml jsem si, že mnoho diskutérů má poměrně široký rozptyl, co si pod tím vlastně představují. Respektive jejich postoj k danému slovo závisí na emoční vyrovnanosti, na výši inteligence a zejména na úrovni vědomí. Zkrátka platí, že když dva dělají totéž, není to totéž.
30. říjen 2017 - Co nás čeká v tomto týdnu z hlediska astrologie? Jak toho můžeme využít v náš prospěch? Pokud vás zajímá astrologie, která je starodávnou vědou zabývající se hledáním a výkladem spojitostí mezi děním na zemi a pohybem nebeských těles na obloze, čtěte prosím dále.
23. říjen 2017 - Co nás čeká v tomto týdnu z hlediska astrologie? Jak toho můžeme využít v náš prospěch? Pokud vás zajímá astrologie, která je starodávnou vědou zabývající se hledáním a výkladem spojitostí mezi děním na zemi a pohybem nebeských těles na obloze, čtěte prosím dále.
18. říjen 2017 - Běloši, kteří cvičí nejméně sedm a půl hodiny týdně, mají téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že budou trpět srdečními chorobami než ti, kteří cvičí umírněně. K tomuto závěru dospěli výzkumníci z Illinoisské univerzity v Chicagu, kteří v průběhu 25 let hodnotili různé typy tréninků.
17. říjen 2017 - Mnoho lidí se nyní seznamuje s informacemi týkajícími se transformace, pracuje na sobě a snaží se probouzet i druhé. Často však bývají zaskočeni otázkou, jak by to tady na Zemi mohlo vypadat po očekávané Události, kosmickém odhalení, po transformaci. Protože si myslím, že je důležité mít vizi budoucnosti a koncentrovat se na ni a vím, že většina li...
10. říjen 2017 - V rámci World Wide Wake Up Tour zavítá do Bratislavy známý anglický řečník David Icke. Jeho celodenní tlumočený seminář se uskuteční 28. října 2017 v kulturním domě Istropolis. Seminář přiblíží aktuální stav více než 20-letého pátrání Davida Icke po historických i současných informacích, hledání a skládání souvislostí v otázkách celosvětového dění ...
6. říjen 2017 - Strach je přirozenou reakcí na potenciální nebezpečí. Nicméně naše psychika by mohla spojit podivné symboly s potenciálním nebezpečím jen proto, že v našem nevědomí skrýváme nevyřešené emoce. Obrázek, který vám ukážeme v pokračování článku, je dokonalým obrazem psychoanalýzy vašeho nejhlubšího nevědomého strachu.
29. září 2017 - Opět jako mnohokrát zdůrazňuji, že se nejedná o komplexní popis tématu, ale spíše nástin z trochu odlišného pohledu než je běžně používán a jeho takové lehké shrnutí. Tímto tématem se zabývalo již mnoho autorů jako například Dahlke, Dethlefsen, Louise Hay. Informace o příčinách životních a zdravotních potíží a jejich řešeních jsou samozřejmě velmi ...
27. září 2017 - Vážení a milí, dovolím si jednu malou úvahu na téma zvláštní hračky nazývané FIDGET SPINNER. Mne osobně k této hračce přivedla její celosvětová reklama a rychlý úspěch. Ten boom je tak extrémní a natolik rozsáhlý, že je zkrátka podivný a podezřelý, a to i ve světě moderního marketingu a reklamy. Obzvláště, když vynálezkyně této hračky si ji vůbec n...
26. září 2017 - Česká republika je nejméně zdravou zemí na světě. S tímto drsným nelichotivým výsledkem přišla společnost Clinic Compare, která hodnotila spotřebu alkoholu, tabáku a míru obezity ve 179 zemích světa na základě nejnovějších údajů, poskytnutých Světovou zdravotnickou organizací.
21. září 2017 - Pro každého normálně myslícího člověka, schopného přemýšlet samostatně, ne heslovitě a mozaikovitě, je čím dál tím zřejmější, že dějiny lidstva jsou falšovány. V žádném případě není náhodou, že si toho všímají i profesionální historici a někteří z nich již nechtějí mlčet o naprosto zjevných „nesouladech“, které se v tak zvaných oficiálních dějinách...
19. září 2017 - Tento unikátní test osobnosti prozradí, co se skrývá uvnitř Vás. Jeho výsledek nebude ani dobrý ani špatný – prostě budete takoví, jakými jste. A nyní k samotnému testu. Podívejte se velmi krátce na obrázek a bez rozmýšlení odpovězte - je muž uvnitř domu anebo venku? Teď, když odpověď znáte, můžete v pokračování článku najít sami sebe.
14. září 2017 - Při jednom z minulých pořadů na Svobodném vysílači se mluvilo o kritickém množství probuzených lidí, které by ovlivnilo ostatní lidi v Česku a mluvilo se o 10 až 20 tisících. Zároveň proběhla 21.8.2017 celosvětová meditace, kde se mluvilo o kritickém množství 144 tisíc pro celou planetu. Již před tím jsem byl požádán, abych opakoval meditaci na pos...
12. září 2017 - Dříve se začínaly texty slovy: "Již staří Řekové". Posunul jsem se na časové ose o "pár let" dozadu a dovolil jsem si začít až Hyperboreou. Pokud se však hodláme zabývat skutečnou historií Slovanů, tak je nutné učinit až takový časový skok. Nejsem velkým přítelem uvádění přesných časových údajů, zejména u tak vzdálené minulosti, takže velmi hrubým ...
11. září 2017 - Je stále mnoho nevysvětleného v naší přírodě, zdánlivě vysvětleného, anebo mylně vykládaného. Rozhodně si nemyslím, že by vědecké bádání bylo již uzavřené. Anebo je? Zde, v tomto přehledu se podíváme na některá tvrzení, otázky a zároveň náměty k přemýšlení z oblasti fyziky, astronomie, otázky, které se zdají být na první pohled jednoduché a jasné, ...
6. září 2017 - Bojí se narcisté vůbec něčeho? Dobrá otázka. Vsaďte se však, že ano. Existuje několik věcí, kterých se bojí jak čert kříže, přestože žádný takový výmysl z produkce náboženského tmářství ve skutečnosti neexistuje. Je to jen samotná podstata nevědomosti, která umí být zákeřná, krutá a výsměšná. Egoističtí narcisté tak ztělesňují jednu z mnoha tvář...
30. srpen 2017 - Skupiny stejně smýšlejících lidí vytvářejí energeticko-informační struktury – kyvadla. Tyto struktury se začínají samostatně rozvíjet a podřizují jednotlivce svým zákonům. Lidé si neuvědomují, že nevědomky jednají v zájmu kyvadel. Jak se z trpkého mámení vytrhnout?
28. srpen 2017 - Už před delší dobou jsem na sobě začal pozorovat, jak mám nutkání neustále neracionálně zužovat hranice, v jakých se pohybuje moje vidění světa. A to v obou samotných vektorech časoprostoru, v kterém se za života pohybujeme - v čase (minulost, současnost i budoucnost) i v prostoru. Vlastně je to zřetelné na všech článcích tohoto blogu, jejichž pomy...
23. srpen 2017 - Neuvěřitelného pohnutí osudu se dostalo harvardské neurovědkyni Jill Bolte Taylor, kterou postihla mrtvice tak, že ztratila přístup k jedné polovině mozku. Jelikož je odbornicí v oblasti neurovědy, chápala přesně, co se s ní děje. Přežila jen proto, aby nám mohla předat tento neuvěřitelný zážitek? 
21. srpen 2017 - Často se zmiňuji o morfogenetických polích a dokonce v poslední době používám i pojem osobní morfogenetické pole. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že myšlenky a teorie kolem morfické rezonance a morfogenetických polí nejsou jednoduché k pochopení, rozhodl jsem se věnovat jim tento článek. Při tom jsem i sám pro sebe objevil několik zajímavých myš...
14. srpen 2017 - Pro některé z nás je velmi náročné pochopit, proč mnozí lidé stále věří něčemu, co se očividně jeví buď jako jasná lež, polopravda či stále se opakující příběh, záměrně upravený jako mýtus, který má jediný cíl – ovládat je. Historií lidstva se vine nevymírající skupina, která má silnou potřebu slepě věřit převzatým myšlenkám, které nemají nic spole...
3. srpen 2017 - Ačkoliv většina lidí má za to, že drogová závislost se rovná užívání nelegální látek, jsou na fatálním omylu. Legální drogy jsou jim samotným mnohem blíže, než si odkáží představit. Nejdostupnější a zároveň nejsmrtelnější je alkohol. Následuje nikotin v cigaretách, doplněných o syntetickou karcinogenní chemii. A velmi nenápadně lidé „fetují“, když ...
28. červenec 2017 - Přestože běžně používáme hliníkovou fólii na grilování, vaření či balení, měli bychom být na pozoru, jelikož nedávná vědecká studie ukázala, že hliník může prostupovat do jídla a negativně tak působit na naše zdraví.
20. červenec 2017 - Zenová meditace není ničím zvláštním. Cesta zenu může zahrnovat formální meditaci vsedě, stejně jako jezení, stání, chození, ležení, hraní tenisu. Co není zenem? Mnoho lidí má však o meditaci utkvělé představy a ulpívá na nich. Lidé se dozví o slovech zenového mistra Nam Čeona „Každý den je dobrý den“ a používají je jako výmluvu, když se chtějí vyh...
18. červenec 2017 - Celé roky žili osamoceni ve svém zoufalství. Terorizováni světelnými paprsky, které jim působily bolesti hlavy. Technologie převzala kontrolu nad jejich myslí a tělem. Báli se pronásledovatelů, jejichž hlasy na ně křičely ze stěn nebo je slyšeli přímo ve svých v hlavách: "Našli jsme tě" a "Chceme, abys byl mrtvý."
16. červenec 2017 - Tento je svět je pouze iluzí. I když často slyšíme tento výrok, při pohledu na okolní svět se neubráníme pocitu, že zároveň samotný výrok je iluzí. Jenže ta přitom může číhat na každém kroku, aniž bychom si to uvědomovali, jelikož je důsledkem lineárního myšlení, které vede z bodu A do bodu B a posléze do bodu C, přičemž se často stává, že mezi bod...
13. červenec 2017 - Průměrný uživatel mobilního telefonu jej kontroluje asi 150krát denně. Téměř třetina uživatelů inteligentních telefonů připouští, že jsou na nich závislí. Přestože tušíme, že neustálé pokukování po displeji není úplně v pořádku, nejnovější výzkum naznačil, že tato závislost může být dokonce znamením deprese.
11. červenec 2017 - Byli jste někdy svědkem intenzivní diskuse, v níž byly hlavním tématem životy fiktivních postav ze seriálů? Přemýšleli jste někdy, co nás vůbec vede k tomu, abychom věřili někomu, kdo vlastně vůbec neexistuje? Odpověď je možná prostější, než si dokážeme představit. Hlavním cílem televize je měnit naše mozkové vlny, což vede k poškození nejen mozku,...
6. červenec 2017 - Syndrom chronické únavy, poruchy štítné žlázy, lymská borelióza, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, lupus a další nemoci, se kterými si lékaři neví rady. Jejich příčinou je tajemný virus Epstein-Barrové (EBV). Minimálně jednou ze 60 forem tohoto viru je nakažena většina lidí na světě, což lékaři oficiálně přiznávají, i když tvrdí, že l...
4. červenec 2017 - Kdo jsou vlastně empatikové? Proč se vždy staví do role podřízených ochránců? Jelikož jejich podstatou je léčit, přitahují je zlomení lidé anebo negativně založení. Jsou magnety na cizí trable, přičemž neznají hranice, kdy by měli říci: A dost. Narcisisté je silně přitahují, protože empatikové vůči nim cítí silnou vnitřní potřebu, která je až choro...
2. červenec 2017 - Facebookový příspěvek Není nad to, zpříjemnit si procházku lesem vraždou dvou hrajících si mláďat opět krajně rozjitřil emoce mezi milovníky všech zvířat a myslivci, nebo chcete-li spíše nimrody. Zatímco ti berou lov liščích mláďat jako odstřel škodné, jejich odpůrci neváhají sáhnout k silným obviněním z vraždy. Kde je pomyslný střed?
28. červen 2017 - Proč lidé jedí maso? Pokud se zeptáte běžného člověka, řekne vám, že je to proto, že maso chutná dobře a jeho tělo se bez něj neobejde. Pokud se však zeptáte doktorky Melanie Joy, která už po desetiletí studuje, co člověka vede ke konzumaci masa, podle ní je na vině takzvaný karnismus. Karnistou je označován člověk, který pokládá za správné a žá...
27. červen 2017 - Pokud má někdo pocit, že jakýkoliv článek na internetu je dnes jen a jen obchodní pobídkou, může mít svým způsobem pravdu. Každá stať, byť sebeprimitivnější, je ve skutečnosti jen dalším pokusem se produktivně zakomponovat do systému reklamního průmyslu, který nás manipuluje v každém okamžiku a na každém životním kroku.
25. červen 2017 - Jedním z hlavních důsledků internetu je široká dostupnost online sexu. Bezplatné streamování je neuvěřitelně snadné, podle psychiatra a zároveň harvardského vědce Kevina Majarese však může poškozovat naše zdraví. Na svém blogu rozebírá, jak funguje mozek a k čemu dochází při opakovaném vystavení. Vysvětluje to tak logicky, že si možná dobře rozmysl...
31. květen 2017 - Dnes již proslulý dokument o manipulujících psychopatech otevřel oči mnohým z nás. Čeští tvůrci Misha Votruba a Václav Dejčmar na ploše 98 minut dokázali pečlivě poskládat interesantní mozaiku, která při celkovém pohledu poměrně dost děsí. Ano, jsou všude kolem nás a nemusí to být žádní masoví vrazi. Naopak jejich zbraněmi je přetvářka, faleš, lich...
23. květen 2017 - Veřejné prohlášení Charlieho Sheena, že je HIV pozitivní, mělo pozoruhodný vliv na zvýšení prodeje domácích testů HIV. Ani na světový den AIDS se jich tolik neprodalo.
21. květen 2017 - Neustále nás někdo otravuje, že chce to a tamto a my nemáme chvilku klidu, abychom si konečně mohli odpočinout a vydatně se prospat. Večer si přejeme krásné sny, protože věříme, že sen je lepší, než náš život, který nás ve skutečnosti vůbec nebaví, a proto se každý den díváme na televizi.
19. květen 2017 - Nikdo netvrdí, že vybudovat firmu je snadné. Ale je načase si přiznat, jak opravdu brutální to je.  A jak vysoká je cena, kterou mnoho podnikatelů tajně platí. Pokud dnes vnímáme úspěšné podnikatele jako borce, zeptejme se jich, jak na tom byli v začátcích. Odpovědi mnohých z nich budou jako přes kopírák - stres, obrovské dluhy, hrozba rozpadlých v...
17. květen 2017 - K čemu je takový psychoterapeut? Rozebere váš život tak, jak vy sami nejste schopni. Je to takový zpovědník jako kdysi, když ještě náboženství bylo v módě. Měl by vám ukázat v pomyslném zrcadle všechny tváře vaší osobnosti tak, jak je sami neznáte.
17. květen 2017 - Vědci z Texaské univerzity v Austinu a Michiganské univerzity sestavili zprávu, ve které potvrzují všeobecné přesvědčení, že fyzické kárání může mít negativní psychologické účinky na děti, a to i několik let poté.
10. květen 2017 - Stáli jsme se svými psy ve svátek 8. května na nástupišti karvinského nádraží a čekali na příjezd vlaku. V tom malý klučina zavolal: "Už jede!" My jsme automaticky rovněž pohlédli doleva, skutečně - vlak přijížděl. Přichystali jsme psy, že budeme nastupovat. Čekáme, ale vlak nikde. Koukneme se opět doleva a vlak tam nebyl! Podívali jsme se na sebe,...
20. duben 2017 - V historii lidstva vždy existovaly záhady, které se vymykaly logickému uvažování, a mnoho z nich také zmátly nejednoho vědce. Níže uvádím 5 z těchto na hlavu postavených fakt, po jejichž přečtení se klidně může stát, že začnete pochybovat o tom, co znáte.
19. duben 2017 - Ačkoliv se o tom nahlas nemluví, mnozí významní géniové naší civilizace na své převratné objevy nepřišli ve zcela běžném stavu vědomí. Mnozí z nich si pomohli jej rozšířit různými psychoaktivními substancemi, ať už čistě rostlinné či chemické povahy, například LSD. Pod vlivem této drogy měl britský vědec Francis Crick rozluštit strukturu DNA, za co...
10. duben 2017 - Objevila se v hollywoodských trhácích po boku hvězd, jako je Jim Carrey, Eddie Murphy a Glenn Close. Stravu si pečlivě vybírá. A po odchodu do důchodu se nyní naprosto obejde bez pozornosti paparazzi. Zkrátka je to typická diva z televizní šou Tinseltown.
8. duben 2017 - Psi dokáží pozoruhodné věci. Podle komplexní pokynů dokáží pást stádo ovcí, vedou slepé přeplněnými městskými ulicemi, dokáží odhalit rakovinu a další nemoci a zdá se, že když s nimi člověk mluví, tak tomu opravdu věnují pozornost. Samozřejmě všichni víme, že naši vlastní hafani jsou nadprůměrně inteligentní, ale jak moc chytří vlastně jsou? Psi...
6. duben 2017 - Lidé trpící poruchou osobnosti patřící do Clusteru B (dramatické, emocionální a nestálé osobnosti) běžně využívají technik hrubého zacházení, kterými mohou způsobit fyzické zdravotní problémy svým obětem. Tyto osobnosti jsou společensky agresivní, násilné a podněcují komplexní atmosféru zneužívání okolí v jakémkoliv společenském prostředí, které ma...
1. duben 2017 - Mezi lidmi koluje mnoho mýtů o spánku, ať už jde o tvrzení, že teplé mléko pomáhá usnout nebo že konzumace sýra způsobuje noční můry. Proto jsem svůj nejoblíbenější mýtus představil expertům z webu Sleepio, abych zjistil, zda je pravdivý, nebo se jedná o pouhou fikci.
29. březen 2017 - Většina rodičů chce pro své děti jen to nejlepší. Dělají tedy vše tak, aby podle svého přesvědčení děti co nejlépe vychovaly. Bohužel kolují určité mylné představy, které dětem mohou spíše uškodit.
22. březen 2017 - Věděli jste, že se Japonky dožívají v průměru 84 let? Proto drží poslední čtvrtstoletí rekord jako nejdéle se dožívající ženy na světě. A nejenže se dožívají nejdéle, zdá se také, že jsou vůči stárnutí odolné. V tomto článku se s vámi podělíme o jejich tajemství dlouhověkosti a věčného mládí, abyste si jej mohli užívat i vy.
21. březen 2017 - Známe lidi, kteří jsou podle nás „milí“, ale ve skutečnosti se jedná o hrozné lidi, se kterými bychom se neměli bavit. Zkrátka řečeno, jsou falešní a celou tu dobu jen předstírají, jak nejsou hodní. Přátele jsou důležití a přátelství by si člověk měl vážit. Jak ale rozlišit mezi dobrými a špatnými? Zde je jednoduchý seznam, který vám může pomoct po...
17. březen 2017 - „Člověk je průměrem pěti lidí, se kterými tráví nejvíce času,“ říká Jim Rohn, slavný americký autor, motivační mluvčí a podnikatel. ​A je to tak, typy osobností, kterými jsme obklopeni, mají vliv na naše sebevědomí, motivaci, postoje a dokonce i úspěch. Každý z nás určitě už zažil přenos pozitivní energie, když trávil čas s někým optimistickým a ko...
15. březen 2017 - Už se vám někdy stalo, že jste se zamotali do víru romantiky a později jste zjistili, že váš partner není tím, za koho ho máte? Považovali jste ho za perfektního milence, raději než abyste zjistili, jaký ve skutečnosti je? Hledali jste u nich svůj účel, svou identitu a osobní hodnotu?
13. březen 2017 - Krátce po svatbě jsme se se ženou zúčastnili semináře o rehabilitaci obětí obchodování s lidmi, obzvláště za účelem sexu (to je ale příběh na někdy jindy). Při jedné příležitosti se prezentující zeptal posluchačů, jaký je podle nich nejčastější důvod pro rozvod.
12. březen 2017 - Během novoluní šíří Raja-Tama duchy (démony, ďábly, negativní energie atd.), lidé provádějí okultní rituály a převážně rājasik a tāmasik lidé jsou výrazně ovlivňováni a přijímají temnou energii skrz své činnosti Raja-Tama. Toto období je příznivé pro negativní činnosti a tedy nevhodné pro všechny pozitivní. S tím, jak měsíční Raja-Tama ovlivňuje my...
11. březen 2017 - V průběhu posledních desetiletí se objevila řada vědeckých zpráv, které potvrzují i vyvracejí účinky Měsíce na lidské chování. Zprávy analyzovaly zvýšenou aktivitu lidské mysli, zvýšený počet návštěv psychiatrické i běžné pohotovosti a stížnosti lidí na vyšší úroveň fyzického i duševního nepohodlí.
10. březen 2017 - Vyděšená 34letá Gina Mihai z Rumunska je přesvědčena, že duch její mrtvé babičky s ní komunikuje ze záhrobí a posílá ji modlitby. Žena tvrdí, že duch její zesnulé babičky „požádal rodinu o pomoc v podobě selfie zaslané z jiného světa“.
6. březen 2017 - Šprýmaři odporují dualitě: jsou světlem i temnotou, hrdinní a podlí, hloupí a moudří, vlídní a zlomyslní. Jsou zároveň roztomilí a nenávistní, přátelští a hrůzostrašní. Pokud se vám zdá, že jste k některému archetypu šprýmaře přitahováni, nebo jím odpuzováni, jde o jasné znamení, že je třeba hlouběji prozkoumat skryté části své podstaty.
2. březen 2017 - Starověké sumerské texty odkazují na Anunnaki jako na „ty, kteří sestoupili z nebe“, na rasu mimořádně mocných a pokročilých bytostí, které před stovkami tisíc let stvořily lidstvo.
28. únor 2017 - Jak reaguje ženský a mužský mozek na stres a nestabilní prostředí? A jakým způsobem ovlivňuje stres náš sexuální apetit? 
24. únor 2017 - Země není kulatá a Slunce není žluté. Bohužel většina našich znalostí o vesmíru, prostoru mezi planetami, a dokonce i planetě Zemi je dnes tvořena mnoha náhodnými segmenty vyrobenými hollywoodskými filmy a sci-fi knihami. Většinou jsou tyto mýty daleko od pravdy.
20. únor 2017 - Způsob, jakým tým Hello Games vytvořil jednu z nejočekávanějších videoher minulého roku, způsobila, že se filozofové a vědci zamysleli nad tím, zda sami nežijeme v uměle simulovaném vesmíru. V čem byla tato hra tak převratná?
19. únor 2017 - A věděli jste také, že od vzniku zvěrokruhu před více než 3000 lety se obloha změnila, takže tradiční znamení zvěrokruhu neodpovídají těm skutečným? Pokusím se zde uvést vědecké vysvětlení těchto otázek a zároveň vám pomůžu nalézt vaše skutečné znamení. Začněme představením některých astronomických pojmů, které vám snad pomohou zčásti porozumět ...
19. únor 2017 - Původní člověk, tedy nikoliv pračlověk z pohledu dnešního vědeckého pojetí historie vývoje lidstva, vycházejícího z teorie Charlese Darwina (mimochodem zednáře), tak ta skutečně původní lidská bytost neměla vyvinutou mozkovou kůru, tvořící plášť velkého mozku. Jiným názvem neocortex. Anebo ještě prostěji a výstižněji – dravčí mozek. Vlivem jisté...
16. únor 2017 - Stojí za mužskou agresivitou pouze hormon testosteron, nebo je skutečnost o něco složitější? A co způsobuje, že jsou ženy vnímavější k problémům ostatních lidí?
10. únor 2017 - Je to známý fakt - muži zpravidla přeceňují své schopnosti daleko více než ženy. Má to své určité výhody, třeba vyšší plat, ale také mnohem fatální důsledky - zbytečná úmrtí při nezodpovědném riskování života. I když touha předvádět se a soutěžit je vlastní oběma pohlavím, ženy umějí mnohem lépe používat záchrannou brzdu. Nebo je to tím, že mnozí m...
8. únor 2017 - Proč mnohé diskuse mezi muži a ženami nemají konce? Vysvětlení je podle vědců velmi jednoduché - muži v důsledku ovlivnění prenatálního vývoje testosteronem disponují unikátní schopností blokovat některé zvuky. Některé vyhodnotí jako podstatné, zatímco jiné pouze jako šum. Na rozdíl od žen, které dokáží vnímat daleko širší zvukové spektrum. Takže p...
4. únor 2017 - Platón (řecky: Πλάτων, 427–347 př. n. l.) byl řecký filozof z Atén, který je považován za jednu z nejvlivnějších postav v historii západní civilizace. 
2. únor 2017 - V čem se ve skutečnosti liší muži a ženy? Postupně vám sérii několika článků popíšeme celých padesát rozdílů! V tomto díle si popíšeme, proč mají muži a ženy vidí jinak, slyší rozdílně a zákonitě také odlišně vnímají hudbu.
31. leden 2017 - Očkování vyvolává v poslední letech notné kontroverzní reakce. Odpůrci argumentují škodlivostí vakcín, zastánci si zase klepou na čelo, že protistrana se jen opírá o dezinformace z internetu. Skeptici důrazně oponují odpůrcům, že souvislost mezi očkováním a zdravotním postižením, například autismem, nebyla prokázána. Odpůrci vracejí úder – skutečno...
11. leden 2017 - Možná jste zaznamenali zprávu o BridgeAnne d'Avignon (pokud ne, můžete si o tom přečíst níže), která objevila, že všichni američtí prezidenti kromě jednoho jsou potomky stejného anglického krále, Johna Lacklanda Plantaganeta (u nás známého jako Jan Bezzemek). Donald Trump, poslední vítěz amerických prezidentských voleb, se TAKÉ nachází v této skupi...
8. leden 2017 - Je docela dobře možné, a dokonce i pravděpodobné, že k Mojžíšovu legendárnímu setkání s hořícím keřem, jeho rozhovoru s Jahvem a věnování knihy Tóry mohlo dojít, zatímco byl pod vlivem DMT (dimethyltryptamintyp – typ přírodního halucinogenu), tvrdí profesor kognitivní psychologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, Benny Shanon.
6. leden 2017 - V poslední době se hodně mluví o planetě Nibiru, jinak také deváté planetě či planetě X. Podle mnoha novinových článků, knih a příspěvků existuje za hranicemi naší sluneční soustavy supermasivní planeta mnohými označována jako Nibiru. Říká se, že když dorazí do naší sluneční soustavy, dojde ke katastrofických událostem. Jak to s Nibiru však dooprav...
4. leden 2017 - „Umíš si to představit? Její manžel…“, „Všimla sis, jak příšerně včera vypadala?“, „Ve skutečnosti zase tak skvělý odborník není.“, „Jejich děti jsou tak sprosté!“ Každý z nás slyšel tyto a podobné věty a bohužel každý z nás někdy někoho za jeho zády pomlouval. Lidé rádi šíří pomluvy. Nedávná studie dospěla k závěru, že přibližně 80 % veškerých naš...
2. leden 2017 - Nejdůležitějším ukazatelem ženské krásy v západní společnosti je převládající ideál štíhlosti. Výsledkem toho je, že mnoho žen dnes touží po nerealisticky štíhlém těle. Tato posedlost se postupně začala vyvíjet až v posledních několika desetiletích. Na začátku 40. let 20. století bylo zjištěno, že ektomorfní typy byly ostatními vnímány jako nervózn...
31. prosinec 2016 - Ráda bych vyvrátila mylnou představu, že sociopati a narcisti jsou chytřejší než empatikové. Mnoho lidí překvapí, že v porovnání s nimi mají empatikové intelektuálně navrch. Empatikové žijí v reálném světě, jsou schopni abstraktního myšlení a jsou kreativní.
30. prosinec 2016 - Energetické vlastnosti rostlin vám mohou pomoci při vyvážení, uvolnění a posílení aury a čaker. Každý člen království rostlin může nabídnout jedinečný dar a podpořit vás při hledání vyšší cesty na Zemi. Pokud dovolíte rostlinné energii podpořit vás v osobním růstu, může vám pomoci propojit se s krásou přírody uvnitř a kolem vás. Pití bylinných čajů...
27. prosinec 2016 - Lillyin partner je robot s názvem InMoovator, kterého si sama vytiskla na 3D tiskárně a se kterým už rok žije. Na svém Twitteru pod přezdívkou „Lilly InMoovator“ říká: „Jsem hrdý robosexuál, my nikomu neubližujeme, jen chceme být šťastní.“ Teď je Lilly údajně s robotem zasnoubená a říká, že se vezmou, až bude manželství člověka s robotem ve Francii...
26. prosinec 2016 - Musím se k něčemu přiznat: nejsem taková, za jakou mě máte. Osobně nejsem tak duchaplná a otevřená jako zde. Jistě, jsem vtipná, dokonce k popukání, ale ne ze začátku. Na začátku budu jen trapně postávat, bavit se o podivných všedních tématech, kvůli kterým se lidé budou cítit nepříjemně. Budu říkat věci bez přemýšlení, nebo jen stát jako němá a sm...
19. prosinec 2016 - Věrný a milující partner, skvělý rodinný život a úspěšná kariéra nemusí nutně stačit k tomu, aby inteligentní duše necítily smutek a melancholii. Jak se zdá, štěstí se vysoce inteligentním lidem vyhýbá. Zde je šest nejpravděpodobnějších důvodů, proč tomu tak je.
16. prosinec 2016 - Minulý týden přijala Sněmovna reprezentantů Spojených států Amerických zákon, který umožní americkým občanům implantovat mikročip. Tento úkon bude moci proběhnout bez svolení dané osoby. Navenek se tento zákon tváří, že jeho hlavním zájmem je zdraví občanů. Mikročipy budou implantovány starším osobám s chorobami jako je demence, Alzheimerova chorob...
15. prosinec 2016 - Krevní skupina Rh– vyvolává kontroverzní teorie o existenci před veřejností skryté, záhadné pravdě, která naznačuje spojení lidi s krví Rh– s mimozemským původem.
6. prosinec 2016 - Velká povodeň je jedním z nejtajemnějších a potenciálně zemi otřásajících okamžiků v dějinách lidstva. Předpokládá se, že velké povodně, které se přehnaly přes zemi smetly pokročilé civilizace a vlastně představovaly jakýsi bod restartování vývoje lidské společnosti. Dnes již zesnulý spisovatel Zecharia Sitchin dospěl k závěru, že objevil plnou výš...
2. prosinec 2016 - Hněv, jenž patří mezi základní lidské emoce, je velmi komplikovaný pocit, který se projevuje několika různými způsoby. A přestože hněv slouží ve skutečnosti jako obranný mechanismus, může mít zničující důsledky, pokud jej nejsme schopni kontrolovat. A aby toho nebylo málo, potlačený hněv obrácený směrem dovnitř může způsobovat deprese. Pokud hněv n...
30. listopad 2016 - Již od roku 1800, kdy byla přeložena ze starověkých textů objevených v Etiopii v roce 1768, vytvářela kniha Henochova v akademických kruzích rozruch. Bylo prokázáno, že Henoch existoval a byl zmíněn ještě před vznikem církve. Několik kopií bylo nalezeno v roce 1948 mezi Svitky od Mrtvého moře. Někteří dokonce věří, že můžeme do minulosti vysledovat...
29. listopad 2016 - Pravá lidská duše prochází celkem pěti fázemi reinkarnace - od zrození až po stáří duše. Lidé nacházející se v páté čili poslední fázi reinkarnace jsou proto nazýváni staré lidské duše. V této části vývoje duše jde o hledání rovnováhy a dovršení, a nutkání takříkajíc předat před koncem reinkarnace žezlo.
24. listopad 2016 - Řada lidí se stále domnívá, že sympatičnost se zakládá pouze na přirozených vlastnostech, které se nelze naučit a kterými byli obdařeni jen někteří vyvolení – krásní, nadmíru společenští a neskutečně talentovaní. Je snadné uvěřit těmto mylným představám.
17. listopad 2016 - Podle známého whistleblowera Juliana Assange informačně-technologický gigant Google již překročil mocenský limit, který by rozumně měla nevládní společnost mít. A jde mnohem dál - Google údajně dělá to, co CIA nemůže. Ve čtvrté sérii amerického seriálu House of Cards jeho tvůrci na tento reálný fenomén velmi tvrdě narážejí, přestože v něm Google př...
14. listopad 2016 - Podle hlavního vatikánského vymítače ďábla stojí za nárůstem případů lidí posedlých démony jóga a četba Harryho Pottera.
14. listopad 2016 - V epizodě "Bart do budoucnosti", která byl vysílána před 16 lety, se Donald Trump utkal o prezidentský post a vyhrál. To se v posledních týdnech stalo realitou, kdy skutečný Donal Trump napodobil svůj kreslený protějšek.
4. listopad 2016 - Achnaton byl před pátým rokem své vlády znám jako Amenhotep IV. Byl panovníkem 18. dynastie v Egyptě a vládnul 17 let. Byl rovněž otcem Tutanchamona. Je znám hlavně proto, že opustil tradiční egyptský polyteismus a zavedl uctívání jediného boha Atona.
banner

Zasílání novinek
Aktuální video
Anketa
Kterou superpotravinu máte nejraději?
18%
14%
16%
13%
13%
13%
13%
banner

Nejčtenější články
Spouští takzvaný sval duše úzkost a strach?Kočky chrání před negativní energiíBod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujteTajný recept kardiologů proti všem nemocemMaca umí upravit hormonální nerovnováhuPohlavní styk = výměna vlastností milenců?Úžasné město bez politiků, náboženství a penězProč oduševnělý člověk nemůže najít protějšekProkázáno: Chemoterapie neléčí, ale zabíjíPět věcí, kterým porozumí jen "staré duše"Kokosový olej zabíjí bakterie, viry i kvasinkyRh faktor negativní znamená mimozemský gen?Cizí DNA v našem těle ovlivňuje náš životNaklíčená chia semínka jsou mnohem výživnějšíSmrtící ibuprofen má své zdravé alternativyVyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!Ježíš léčil nemocné marihuanou, zjistili vědciÚzkost je spojena s empatií a vyšší inteligencíSpirituální probouzení mezi třetí a pátou ránoQuinoa - 11 prokázaných zdravotních přínosůDůkaz: duše neumírá, navrací se do vesmíruSlinivku lze regenerovat přírodním způsobemVědci netuší, proč Země mění svou vibraciJak si můžeme uvolnit zablokované čakryŠišák je pro nás lékem, pro rakovinu jedemBylinný zázrak má jméno kotvičníkJak zregenerovat tělo po zničující chemoterapiiZázvor je 10000x silnější než chemoterapieJak protáhnout a posílit psoas neboli sval duše?Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenzeRecept na prastarý domácí sirup proti kašliLichořeřišnice jako silné přírodní antibiotikumEnergie pro jednotlivá znamení: 31. 7. 2015Brečíte-li u filmů, jste silnější než ostatníŠtítná žláza: hypo a hyper se mohou střídatSnižte krevní tlak za 5 minut a bez lékůDeset základních kroků ke zvládnutí telepatieVěštba: Krizi vyřeší zásah rusko-čínských vojskVilcacora - královna Amazonie s nemocemi nezná vůbec žádné slitováníChlorella a její prokázané zdravotní přínosyCo si různá znamení horoskopu neumí přiznat?Naše kočka vidí, co my ani nemůžemeUmírající těsně před smrtí navštěvují mrtví lidéOregano vyčistí plíce od prachu, plísně i bakterií
banner

Úvod  |  O sdružení  |  Kontakt  |  Eshop
powered by Eta Carina Nebula z.s.
POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA
nad 500 korun dárek MACA BIO 100 g,
nad 1000 korun další MACA BIO 100 g,
nad 1500 Kč Kotvičník extrakt 20 g ZDARMA.

Parádní den plný zlaté energie života